slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Årsredovisning RCC Norr Nationell nivåstrukturering peniscancer Förbundsdirektionen 2014-02-27

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Årsredovisning RCC Norr Nationell nivåstrukturering peniscancer Förbundsdirektionen 2014-02-27 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Årsredovisning RCC Norr Nationell nivåstrukturering peniscancer Förbundsdirektionen 2014-02-27 Beatrice Melin, RCC-chef. Årsredovisning RCC Norr 2013. Regional utvecklingsplan - fastställd 2013-03-15 (6 processer) - reviderad plan godkänd för utskick december 2013 (14 processer)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Årsredovisning RCC Norr Nationell nivåstrukturering peniscancer Förbundsdirektionen 2014-02-27' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Årsredovisning RCC Norr

Nationell nivåstrukturering peniscancer

Förbundsdirektionen 2014-02-27

Beatrice Melin, RCC-chef

rsredovisning rcc norr 2013
Årsredovisning RCC Norr 2013
 • Regional utvecklingsplan - fastställd 2013-03-15 (6 processer)- reviderad plan godkänd för utskick december 2013 (14 processer)
 • Regional nivåstruktureringsplan fastställd 2013-05-24
 • Pågående arbete kompetensförsörjningsplan
kompetensf rs rjningsplan
Kompetensförsörjningsplan

Projekt-ledare tillsätts

Utredning av onkologisk kompetens samtcytostatika-hantering iregionen

Projektleda-ren utarbetar förslag till samlad plan. Dialog och avstämning med processledare, V-chefer, per-

sonalstaber,

fackliga org.

Förslag till plan↓Cancerrådet Remiss

↓Styrgruppen

Processledarekartlägger be-manning och identi-fierar arbetsbespa-rande verktyg och arbetssätt (enligtuppdragsmall)

Ytterligare underlag, ex. natio-nell pato-logiutred-ning

Beslut FD

2014

2013

registerarbete
Registerarbete
 • Cancerregistret – överförs till INCA
 • Kvalitetsregister – handläggning – statistiska uttag, analyser, rapporter– uttag av täckningsgrader 2 ggr/år  ökad registreringsaktivitet
 • Systemutveckling: ny organisation, ett av tre nationella team i Umeå
forskning
Forskning
 • Databas för kliniska studier
 • Nationellt radioterapiregister (RCC Norr nationellt ansvarigt)
 • Inventering av pågående cancerforskning i regionen
 • Cancerforskningens dag
 • ”Tema cancer”
 • Registerforskningsstöd (statistiker)
processarbete
Processarbete
 • Nationella vårdprogram
 • Underlag till regionala planer
 • Regionalt förbättringsarbete
 • Projekt
 • Nu 17 av 21 processledare tillsatta
patientdelaktighet
Patientdelaktighet
 • Aktivt patientråd
 • Patientmedverkan nu i de flesta processerna
 • Patientföreträdarutbildningar; regionalt och nationellt i samverkan med övriga RCC
peniscancer nationell niv strukturering
Peniscancer nationell nivåstrukturering
 • Ca 120 fall/år varav 30 % in situ  ca 80-90 fall/år
 • Sakkunniggruppen: Kirurgisk och onkologisk behandling på regionnivå, särskilda kirurgiska insatser vid två sjukhus i landet
 • Remissförslag RCC i samverkan efter avstämning med HSD:- Kirurgisk behandling vid två sjukhus i landet - Onkologisk behandling på regionnivå- Alla patienter diskuteras på nationell MDK- Uppföljning via kvalitetsregister- Start senast 2015-01-01
fortsatt nationell niv strukturering 2014
Fortsatt nationell nivåstrukturering 2014
 • Statligt stöd (3 Mkr) för att driva arbetet i rapporten vidare
 • Peniscancer, matstrupscancer och retroperitoneala sarkom
 • Starta nya områden - RCC i samverkan diskuterar initiering och beredningsprocess
 • Nationell MDK
 • Cancerguide på 1177.se
ad