Opvoeden in de puberteit
Download
1 / 27

OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT - PowerPoint PPT Presentation


 • 362 Views
 • Updated On :

OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT.

Related searches for OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe. Ze heeft geen manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….


Socrates 500 voor christus
Socrates, 500 voor christus manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….


Puberteit wat is dat
Puberteit, wat is dat…? manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….


Puberteit wat is dat1
Puberteit, wat is dat…? manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….

 • Periode waarin kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen (12-18 jaar)

 • Recent onderzoek leert ons dat deze fase verder duurt tot 25 jaar.


Veranderingen
veranderingen manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….

 • Lichamelijk

  • Groeispurt

  • 10cm/j, 3kg/j

  • Slungelachtig

  • Onverzadigde honger

  • Alle remmen los: overproductie van hormonen

  • Bij jongens: tijdelijke toename aggressiviteit

  • Bij meisjes: tijdelijke toename depressiviteit

  • Seksuele rijping


 • Verstandelijk manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….

  • Abstract denken “stel dat, wat als,…”

  • Voorste delen van de hersenen: plannen, organiseren, abstract denken:

  • Verbindingen tussen linker en rechterhelft wordt sterker

  • Kritisch

  • Discussies uitlokken en er van genieten


 • Sociaal-emotioneel manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….

  • Identiteit: eigen persoon, eigen ik ontwikkelen

   • Wat wil ik, wat kan ik, wat vind ik

   • Thuis, op school, in de omgang met leeftijdsgenoten

   • Taken: met een groep omgaan

    vriendschappen krijgen

    bepaalde interesses ontwikkelen

  • Zelfstandigheid: los komen van de afhankelijkheidsrelatie met ouders


 • Behoeften: manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders…. streven naar onafhankelijkheid door te experimenteren

 • Gevoelens: onzekerheid, schaamte, verwachtingen, depressiviteit, eenzaamheid, emotionele jojo…

 • Veel slaap nodig


Autonomie en identiteitsontwikkeling
Autonomie en identiteitsontwikkeling manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….

Voorkeur om alleen te zijn (privacy)

Gaan anders over ouders denken

Onafhankelijkheid betekent niet band met ouders verbreken

Wil autonoom functioneren: zelf keuzes en beslissingen nemen


Experimenteergedrag
experimenteergedrag manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….

 • Om eigenheid te ontdekken

 • Wisselingen

 • Op verschillende terreinen:

 • -sexualiteit/relaties

 • -kledingdracht, haartooi, piercings,…

 • -drugs, alcohol, lichamelijke grenzen opzoeken


Ontwikkelingstaken
Ontwikkelingstaken manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….

 • Vorm geven aan veranderende relaties binnen het gezin (los komen, eigen plaats bepalen binnen relaties in gezin en familie)

 • Participeren in onderwijs (kennis, vaardigheden, attitudes, keuzes maken en uitoefenen)

 • Invullen van vrije tijd (zinvolle vrijetijdsbesteding)

 • Omgaan met autoriteiten en instanties (gezag aanvaarden, regels en codes respecteren)

 • Zorg dragen voor gezondheid en uiterlijk (hygiëne, voeding, vermijden overdreven risico’s)

 • Sociale contacten uitbouwen en onderhouden (vertrouwen geven en nemen, wederzijdse acceptatie,…)

 • Vorm geven aan intimiteit en seksualiteit (mogelijkheden en wensen ontdekken in relaties)3 opvoeden van pubers
3 Opvoeden van pubers hebben met hun ouders

 • Veranderingen voor ouders, veranderingen voor jongeren: opvoeden is een interactief proces

 • Invloed media > peer > invloed ouders

 • Leefwereld wordt ruimer

 • Ouders worden bevraagd/bekritiseerd

 • Ouders blijven waarden en normen meegeven


4 opvoeden concreet
4 opvoeden concreet hebben met hun ouders

 • Pedagogische vaardigheden: opvoeden is een complex geheel van zoeken naar evenwicht in:

  steunen - sturen - stimuleren


Steunen
steunen hebben met hun ouders

 • Positieve betrokkenheid:

  interesse tonen, aandacht hebben en geven, tijd maken voor (kwaliteit versus kwantiteit)

 • Positieve bekrachtiging:

  wat positief verloopt blijven zien en benoemen, complimenten, het “vanzelfsprekende” niet vanzelfsprekend vinden


Sturen
sturen hebben met hun ouders

 • Grenzen stellen:

  regels opleggen en afdwingen, afgrenzen (in tijd, ruimte, wat mag en wat mag niet), realistisch en haalbaar

 • Monitoring:

  toezicht houden, overzicht houden, weten waar men mee bezig is (wie, wat, waar, hoe), controle versus autonomie


Stimuleren
stimuleren hebben met hun ouders

 • Problemsolving:

  onderhandelen, dagelijkse problemen bespreekbaar maken en aanpakken, geven en nemen, stimuleren om zelf naar oplossingen te zoeken, kiezen welke problemen lastig zijn en/of belangrijk


Lastige problemen en of belangrijke problemen
Lastige problemen en/of belangrijke problemen hebben met hun ouders

 • Belangrijke problemen zijn lastig voor het kind en kunnen de ontwikkeling belemmeren

 • Belangrijke problemen zijn quasi universeel, worden erkend door de meeste ouders

 • Lastige problemen zijn vooral vervelend en een last voor ouders

 • Lastige problemen geven stof tot discussie

 • Lastige problemen kunnen waardevol zijn voor de ontwikkeling van kinderen

 • Lastige problemen kunnen belangrijke problemen worden


Het probleem is zeer belangrijk weinig belangrijk hebben met hun ouders

Zeer lastig A-probleem C-probleem

zeer belangrijk zeer lastig maar

en zeer lastig weinig belangrijk

Weinig lastig B-probleem D-probleem

zeer belangrijk weinig lastig en

maar weinig lastig weinig belangrijk

Ook een keuze naar dringendheid !


 • A- probleem: beslissen en eisen stellen hebben met hun ouders

 • B- probleem: beslissen en eisen stellen

 • C- probleem: onderhandelen

 • D- probleem: praten en adviseren

  (opletten voor preken, ongevraagd adviseren)


Het negatief proces
Het negatief proces hebben met hun ouders

Oeverloze discussies die tot niets leiden

Is een patroon volgens geijkte procedure

Opstart negatieve voortgang/ agressie

reactie kickboksen irritatie

open einde


 • Opstart: hebben met hun oudersneutrale vraag, opmerking, eis of verzoek. Dit wordt negatief waargenomen en geeft een

 • Negatieve reactie: een neen, scheldwoord, afwijzing of een antwoord waarin een negatieve emotie fel doorklinkt

 • Kickboksen: woordenwisseling, verhitte discussie, er wordt niet geluisterd, schreeuwen om andere te overtreffen

 • Agressie/open einde: afbreken van contact zonder oplossing. “de rekening blijft open staan. De bui blijft in de lucht hangen en barst snel terug los of….. communicatie stopt.

  Belangrijk om te blijven regisseren !

  Het is aan de ouder om uit de boksring te stappen.


SPELERS hebben met hun ouders

SCHEIDSRECHTER

LIJNRECHTER

TOESCHOUWERS


5 belang van communicatie
5 belang van communicatie hebben met hun ouders

 • Tijdens dagelijkse huis-, tuin- en keukensituaties

 • Open communiceren

 • Actief communiceren

 • Niet enkel over problemen communiceren

 • Openheid houden rond moeilijke thema’s

 • Aandacht geven, andere mening accepteren, belangstelling tonen

 • Leefwereld jongere is anders dan leefwereld ouders (verschillende behoeften, interesses, …)

 • Communiceren is niet enkel overtuigen

 • Jongeren hebben het recht om hun eigen fouten te maken (zorgen voor beveiliging)