Opvoeden in de puberteit
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT PowerPoint PPT Presentation


 • 330 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in:

OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT.

Download Presentation

OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OPVOEDEN IN DE PUBERTEIT


 • De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe. Ze heeft geen manieren, veracht alle gezag, heeft geen respect voor oudere mensen. Ze zijn meer geïnteresseerd in sport en spelen dan in werk en arbeid. Ze hebben geen discipline en hangen liever rond met hun vrienden dan te participeren aan belangrijke sociale gebeurtenissen. Ze schrokt de maaltijden naar binnen, legt de benen over elkaar en tiranniseert de ouders….


Socrates, 500 voor christus


Puberteit, wat is dat…?


Puberteit, wat is dat…?

 • Periode waarin kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen (12-18 jaar)

 • Recent onderzoek leert ons dat deze fase verder duurt tot 25 jaar.


veranderingen

 • Lichamelijk

  • Groeispurt

  • 10cm/j, 3kg/j

  • Slungelachtig

  • Onverzadigde honger

  • Alle remmen los: overproductie van hormonen

  • Bij jongens: tijdelijke toename aggressiviteit

  • Bij meisjes: tijdelijke toename depressiviteit

  • Seksuele rijping


 • Verstandelijk

  • Abstract denken “stel dat, wat als,…”

  • Voorste delen van de hersenen: plannen, organiseren, abstract denken:

  • Verbindingen tussen linker en rechterhelft wordt sterker

  • Kritisch

  • Discussies uitlokken en er van genieten


 • Sociaal-emotioneel

  • Identiteit: eigen persoon, eigen ik ontwikkelen

   • Wat wil ik, wat kan ik, wat vind ik

   • Thuis, op school, in de omgang met leeftijdsgenoten

   • Taken: met een groep omgaan

    vriendschappen krijgen

    bepaalde interesses ontwikkelen

  • Zelfstandigheid: los komen van de afhankelijkheidsrelatie met ouders


 • Behoeften: streven naar onafhankelijkheid door te experimenteren

 • Gevoelens: onzekerheid, schaamte, verwachtingen, depressiviteit, eenzaamheid, emotionele jojo…

 • Veel slaap nodig


Autonomie en identiteitsontwikkeling

Voorkeur om alleen te zijn (privacy)

Gaan anders over ouders denken

Onafhankelijkheid betekent niet band met ouders verbreken

Wil autonoom functioneren: zelf keuzes en beslissingen nemen


experimenteergedrag

 • Om eigenheid te ontdekken

 • Wisselingen

 • Op verschillende terreinen:

 • -sexualiteit/relaties

 • -kledingdracht, haartooi, piercings,…

 • -drugs, alcohol, lichamelijke grenzen opzoeken


Ontwikkelingstaken

 • Vorm geven aan veranderende relaties binnen het gezin (los komen, eigen plaats bepalen binnen relaties in gezin en familie)

 • Participeren in onderwijs (kennis, vaardigheden, attitudes, keuzes maken en uitoefenen)

 • Invullen van vrije tijd (zinvolle vrijetijdsbesteding)

 • Omgaan met autoriteiten en instanties (gezag aanvaarden, regels en codes respecteren)

 • Zorg dragen voor gezondheid en uiterlijk (hygiëne, voeding, vermijden overdreven risico’s)

 • Sociale contacten uitbouwen en onderhouden (vertrouwen geven en nemen, wederzijdse acceptatie,…)

 • Vorm geven aan intimiteit en seksualiteit (mogelijkheden en wensen ontdekken in relaties)


 • 85% van de jongeren geeft aan een goede relatie/band te hebben met hun ouders

 • 2% van de jongeren heeft een strafbaar feit gepleegd (zwartrijden-diefstal-vandalisme)

 • Gemiddelde leeftijd van actieve seksualiteit ligt op 15.5j en is stabiel


3 Opvoeden van pubers

 • Veranderingen voor ouders, veranderingen voor jongeren: opvoeden is een interactief proces

 • Invloed media > peer > invloed ouders

 • Leefwereld wordt ruimer

 • Ouders worden bevraagd/bekritiseerd

 • Ouders blijven waarden en normen meegeven


4 opvoeden concreet

 • Pedagogische vaardigheden: opvoeden is een complex geheel van zoeken naar evenwicht in:

  steunen-sturen-stimuleren


steunen

 • Positieve betrokkenheid:

  interesse tonen, aandacht hebben en geven, tijd maken voor (kwaliteit versus kwantiteit)

 • Positieve bekrachtiging:

  wat positief verloopt blijven zien en benoemen, complimenten, het “vanzelfsprekende” niet vanzelfsprekend vinden


sturen

 • Grenzen stellen:

  regels opleggen en afdwingen, afgrenzen (in tijd, ruimte, wat mag en wat mag niet), realistisch en haalbaar

 • Monitoring:

  toezicht houden, overzicht houden, weten waar men mee bezig is (wie, wat, waar, hoe), controle versus autonomie


stimuleren

 • Problemsolving:

  onderhandelen, dagelijkse problemen bespreekbaar maken en aanpakken, geven en nemen, stimuleren om zelf naar oplossingen te zoeken, kiezen welke problemen lastig zijn en/of belangrijk


Lastige problemen en/of belangrijke problemen

 • Belangrijke problemen zijn lastig voor het kind en kunnen de ontwikkeling belemmeren

 • Belangrijke problemen zijn quasi universeel, worden erkend door de meeste ouders

 • Lastige problemen zijn vooral vervelend en een last voor ouders

 • Lastige problemen geven stof tot discussie

 • Lastige problemen kunnen waardevol zijn voor de ontwikkeling van kinderen

 • Lastige problemen kunnen belangrijke problemen worden


Het probleem is zeer belangrijkweinig belangrijk

Zeer lastig A-probleemC-probleem

zeer belangrijkzeer lastig maar

en zeer lastigweinig belangrijk

Weinig lastig B-probleemD-probleem

zeer belangrijkweinig lastig en

maar weinig lastigweinig belangrijk

Ook een keuze naar dringendheid !


 • A- probleem: beslissen en eisen stellen

 • B- probleem: beslissen en eisen stellen

 • C- probleem: onderhandelen

 • D- probleem: praten en adviseren

  (opletten voor preken, ongevraagd adviseren)


Het negatief proces

Oeverloze discussies die tot niets leiden

Is een patroon volgens geijkte procedure

Opstart negatievevoortgang/ agressie

reactiekickboksen irritatie

open einde


 • Opstart: neutrale vraag, opmerking, eis of verzoek. Dit wordt negatief waargenomen en geeft een

 • Negatieve reactie: een neen, scheldwoord, afwijzing of een antwoord waarin een negatieve emotie fel doorklinkt

 • Kickboksen: woordenwisseling, verhitte discussie, er wordt niet geluisterd, schreeuwen om andere te overtreffen

 • Agressie/open einde: afbreken van contact zonder oplossing. “de rekening blijft open staan. De bui blijft in de lucht hangen en barst snel terug los of….. communicatie stopt.

  Belangrijk om te blijven regisseren !

  Het is aan de ouder om uit de boksring te stappen.


SPELERS

SCHEIDSRECHTER

LIJNRECHTER

TOESCHOUWERS


5 belang van communicatie

 • Tijdens dagelijkse huis-, tuin- en keukensituaties

 • Open communiceren

 • Actief communiceren

 • Niet enkel over problemen communiceren

 • Openheid houden rond moeilijke thema’s

 • Aandacht geven, andere mening accepteren, belangstelling tonen

 • Leefwereld jongere is anders dan leefwereld ouders (verschillende behoeften, interesses, …)

 • Communiceren is niet enkel overtuigen

 • Jongeren hebben het recht om hun eigen fouten te maken (zorgen voor beveiliging)


 • Login