slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bredbåndsutbygging I Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 18.02.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Bredbåndsutbygging I Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 18.02.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Bredbåndsutbygging I Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 18.02.2011. Slik vi oppfatter Situasjonen i kommunene. Infrastruktur som er vanskelig å benytte regionalt og på tvers av kommunegrensene. Dårlig kapasitet på linjenettet. Høye drifts/leiekostnader.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bredbåndsutbygging I Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 18.02.2011' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bredbåndsutbygging I Nordland

Henry Andorsen/Næring og regional utvikling

18.02.2011

slide2

Slik vi oppfatter

Situasjonen i kommunene

Infrastruktur som er

vanskelig å benytte

regionalt og på tvers

avkommunegrensene

Dårlig kapasitet på linjenettet.

Høye drifts/leiekostnader

Utbygging av nettet

er ofte leverandørstyrt

slide3

Fylkeskommunen

bistår kommunene

med

Tilbudsforespørsler

Rådgivning bredbåndsplaner

Tilskudd til utbyggingsprosjekter

Oppfølging/evaluering av utb.prosjekter

slide4

Ferdig utbygd

høyhastighets

bredbånd

vil gi

kommunene

mulighet til

Samarbeid om teknologisk plattform

Lage felles langsiktige strategier

Reduksjon av kostn. til linjeleie

Samlokalisering av servere/drift

strategi
Strategi

Fylkestingets strategivedtak for bredbåndsutbygging i Nordland :

 • NFK skal styre og ha initiativet i den videre utbyggingen
 • NFK må skaffe samarbeidspartnere både off. og priv.
 • Nye lokale/regionale utbyggingsprosjekter må koordineres og prioriteres i forhold til overordnet nettplan (direkteinnkjøp/intensjonsavtale)
 • NFK må gi støtte til finansiering av regionale/lokale utbyggingsprosjekter utover KRD-midlene
rutiner for utbygging anbud
Rutiner for utbygging/anbud
 • Spesifisere prosjektområder som ikke har tilfredstillende bredbåndsdekning
 • Kommunen/fylket samarbeider om tilbudsforespørsel som skal legges ut i DOFFIN/TED
 • Krav om åpne nett
 • Krav om at dokumentasjon på kostnader i prosjektet skal

foreligge før utbetaling av tilskudd til utbygger

m lsetting
Målsetting
 • Hele Nordland utbygget med stamme/aksesser og tilbud til ”alle” med min. 2 Mbit/s innen 2015
 • Tilstrekkelig gjennomgående kapasitet på mørk fiber fra grense Troms til grense Nord-Trøndelag, både på indre og ytre trase.
 • Regionale ringstrukturer for å sikre redundans
hvorfor
Hvorfor ?
 • Nordland er blitt en flaskehals i den digitale komm. nord-sør
 • Leie/kjøp av mørk fiber/kapasitet opptil 10 ganger dyrere enn i Sverige
 • For at fylkeskommune/kommuner og ytre etater i Nordland skal kunne koples sammen i et moderne, fremtidsrettet høyhastighetsnett
 • Gi det offentlige og næringslivet i Nordland et nødvendig verktøy for å henge med i den teknologiske utviklingen, slik at man kan være i forkant med å ta i bruk nye digitale verktøy
 • Oppheve det digitale klasseskillet mellom by og land
 • Bredbånd er viktig for innovasjon og entreprenørskap
 • Bredbånd er viktig for helsetjenester og utdanning
 • Bredbånd er blitt et viktig verktøy for sosial kontakt/nettverk
utfordringer
Utfordringer
 • Vanskelig geografi (høye fjell/dype fjorder og mange bebodde øyer)
 • Lange avstander/spredt bosetting
 • Lav utbyggingstakt p.g.a.:

Kommunene mangler ressurser/kompetanse

Lite samarbeid mellom kommuner/regioner

Ukoordinert utbygging

Dyrt, får ikke tatt ut synergieffekter

 • Usikkerhet ang. bevilgninger fra år til år (tildelingsbrev medio mars)
 • Trenger økte rammer (min. 30 mill. pr. år) fram til 2015 for å komme i mål
status
Status
 • Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i juni 2010, som skal utarbeide en overordnet nettplan for Nordland, samt bidra til å få på plass tilstrekkelig kapasitet på mørk fiber i indre trase (dugnad).

Deltakere fra: Telenor, Ventelo, Statnett, Signal, Kyst-Tele,

Dragefossen Kraftanlegg, Nordland

fylkeskommune

 • Avholdt 5 møter
 • Arbeider med modell for org./finansiering
prosjekter
Prosjekter
 • Stamfiber m.aksesser Leknes – Å i Lofoten fase 1 og 2

Total byggekostnad : 44,2 mill kr

Tilskuddsbehov : 22,1 mill kr

Entreprenør : Lofotkraft Bredbånd

Byggherre : Lofotrådet

 • Stamfiber m.aksesser Kilvik (Meløy) – Lovund (Lurøy)

Total byggekostnad : 44.1 mill kr

Tilskuddsbehov : 22 mill kr (11 mill i 2010)

Entreprenør : Meløy Energi

Byggherre : Meløy/Rødøy/Lurøy

prosjekter1
Prosjekter
 • Stamme/aksesser Herøy

Total byggekostnad : 11,6 mill kr

Tilskuddsbehov : 5,8 mill kr

Entreprenør : Herøy fiber

Byggherre : Herøy kommune

 • Mobilt bredbånd Sømna

Total estimert byggekostnad : 2,9 mill kr

Tilskudd : 1,6 mill kr (fylket)

Entreprenør : NetCom

Byggherre : Sømna kommune

kommende prosjekter
Kommende prosjekter
 • Aksessutbygging: Værøy/Røst

Bø i Vesterålen

Evenes/Bjerkvik/Narvik/Skjomen

Ballangen/Kjøpsvik/Drag/Ullsvåg

Mo i Rana - Mosjøen

Træna

Værøy og Røst er prioritert.

veien videre hvis vi f r bevilgninger
Veien videre(hvis vi får bevilgninger)
 • Få på plass en finansieringsmodell/koordinering bygging av stamfiber gjennom Nordland
 • Videre regional/kommunal aksessutbygging synkronisert med stamfiberutbyggingen
 • Bygging av regionale ringstrukturer inklusiv aksesser
ad