Bredbåndsutbygging I Nordland
Download
1 / 15

Bredbåndsutbygging I Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 18.02.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Bredbåndsutbygging I Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 18.02.2011. Slik vi oppfatter Situasjonen i kommunene. Infrastruktur som er vanskelig å benytte regionalt og på tvers av kommunegrensene. Dårlig kapasitet på linjenettet. Høye drifts/leiekostnader.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bredbåndsutbygging I Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 18.02.2011' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bredbåndsutbygging I Nordland

Henry Andorsen/Næring og regional utvikling

18.02.2011


Slik vi oppfatter

Situasjonen i kommunene

Infrastruktur som er

vanskelig å benytte

regionalt og på tvers

avkommunegrensene

Dårlig kapasitet på linjenettet.

Høye drifts/leiekostnader

Utbygging av nettet

er ofte leverandørstyrt


Fylkeskommunen

bistår kommunene

med

Tilbudsforespørsler

Rådgivning bredbåndsplaner

Tilskudd til utbyggingsprosjekter

Oppfølging/evaluering av utb.prosjekter


Ferdig utbygd

høyhastighets

bredbånd

vil gi

kommunene

mulighet til

Samarbeid om teknologisk plattform

Lage felles langsiktige strategier

Reduksjon av kostn. til linjeleie

Samlokalisering av servere/drift


Strategi
Strategi

Fylkestingets strategivedtak for bredbåndsutbygging i Nordland :

 • NFK skal styre og ha initiativet i den videre utbyggingen

 • NFK må skaffe samarbeidspartnere både off. og priv.

 • Nye lokale/regionale utbyggingsprosjekter må koordineres og prioriteres i forhold til overordnet nettplan (direkteinnkjøp/intensjonsavtale)

 • NFK må gi støtte til finansiering av regionale/lokale utbyggingsprosjekter utover KRD-midlene


Rutiner for utbygging anbud
Rutiner for utbygging/anbud

 • Spesifisere prosjektområder som ikke har tilfredstillende bredbåndsdekning

 • Kommunen/fylket samarbeider om tilbudsforespørsel som skal legges ut i DOFFIN/TED

 • Krav om åpne nett

 • Krav om at dokumentasjon på kostnader i prosjektet skal

  foreligge før utbetaling av tilskudd til utbygger


M lsetting
Målsetting

 • Hele Nordland utbygget med stamme/aksesser og tilbud til ”alle” med min. 2 Mbit/s innen 2015

 • Tilstrekkelig gjennomgående kapasitet på mørk fiber fra grense Troms til grense Nord-Trøndelag, både på indre og ytre trase.

 • Regionale ringstrukturer for å sikre redundans


Hvorfor
Hvorfor ?

 • Nordland er blitt en flaskehals i den digitale komm. nord-sør

 • Leie/kjøp av mørk fiber/kapasitet opptil 10 ganger dyrere enn i Sverige

 • For at fylkeskommune/kommuner og ytre etater i Nordland skal kunne koples sammen i et moderne, fremtidsrettet høyhastighetsnett

 • Gi det offentlige og næringslivet i Nordland et nødvendig verktøy for å henge med i den teknologiske utviklingen, slik at man kan være i forkant med å ta i bruk nye digitale verktøy

 • Oppheve det digitale klasseskillet mellom by og land

 • Bredbånd er viktig for innovasjon og entreprenørskap

 • Bredbånd er viktig for helsetjenester og utdanning

 • Bredbånd er blitt et viktig verktøy for sosial kontakt/nettverk


Utfordringer
Utfordringer

 • Vanskelig geografi (høye fjell/dype fjorder og mange bebodde øyer)

 • Lange avstander/spredt bosetting

 • Lav utbyggingstakt p.g.a.:

  Kommunene mangler ressurser/kompetanse

  Lite samarbeid mellom kommuner/regioner

  Ukoordinert utbygging

  Dyrt, får ikke tatt ut synergieffekter

 • Usikkerhet ang. bevilgninger fra år til år (tildelingsbrev medio mars)

 • Trenger økte rammer (min. 30 mill. pr. år) fram til 2015 for å komme i mål


Status
Status

 • Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i juni 2010, som skal utarbeide en overordnet nettplan for Nordland, samt bidra til å få på plass tilstrekkelig kapasitet på mørk fiber i indre trase (dugnad).

  Deltakere fra: Telenor, Ventelo, Statnett, Signal, Kyst-Tele,

  Dragefossen Kraftanlegg, Nordland

  fylkeskommune

 • Avholdt 5 møter

 • Arbeider med modell for org./finansiering


Prosjekter
Prosjekter

 • Stamfiber m.aksesser Leknes – Å i Lofoten fase 1 og 2

  Total byggekostnad : 44,2 mill kr

  Tilskuddsbehov : 22,1 mill kr

  Entreprenør : Lofotkraft Bredbånd

  Byggherre : Lofotrådet

 • Stamfiber m.aksesser Kilvik (Meløy) – Lovund (Lurøy)

  Total byggekostnad : 44.1 mill kr

  Tilskuddsbehov : 22 mill kr (11 mill i 2010)

  Entreprenør : Meløy Energi

  Byggherre : Meløy/Rødøy/Lurøy


Prosjekter1
Prosjekter

 • Stamme/aksesser Herøy

  Total byggekostnad : 11,6 mill kr

  Tilskuddsbehov : 5,8 mill kr

  Entreprenør : Herøy fiber

  Byggherre : Herøy kommune

 • Mobilt bredbånd Sømna

  Total estimert byggekostnad : 2,9 mill kr

  Tilskudd : 1,6 mill kr (fylket)

  Entreprenør : NetCom

  Byggherre : Sømna kommune


Kommende prosjekter
Kommende prosjekter

 • Aksessutbygging: Værøy/Røst

  Bø i Vesterålen

  Evenes/Bjerkvik/Narvik/Skjomen

  Ballangen/Kjøpsvik/Drag/Ullsvåg

  Mo i Rana - Mosjøen

  Træna

  Værøy og Røst er prioritert.


Veien videre hvis vi f r bevilgninger
Veien videre(hvis vi får bevilgninger)

 • Få på plass en finansieringsmodell/koordinering bygging av stamfiber gjennom Nordland

 • Videre regional/kommunal aksessutbygging synkronisert med stamfiberutbyggingen

 • Bygging av regionale ringstrukturer inklusiv aksesserad