Lesnictv v esk republice stav k 31 12 2011
Download
1 / 55

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011). Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Státní lesnická politika. Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011)' - leila-thornton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lesnictv v esk republice stav k 31 12 2011

Lesnictví v České republice(stav k 31.12.2011)

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018


St tn lesnick politika
Státní lesnická politika

 • Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství.

 • Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů a lidskou společností o působení státních orgánů k úpravě a dodržování těchto vztahů.

 • Úkolem státní lesnické politiky není řešit jevy probíhající v lese a s nimi spojené problémy, ale pouze jevy problémy a konflikty k nimž dochází ve společnosti ve vztahu k lesům a k lesnímu hospodářství.

 • Obecně formulovaným základním úkolem státní lesnické politiky je zachování lesa, jeho ochrana i všestranný rozvoj a optimální plnění jeho funkcí.

 • Státní lesnická politika používá k realizaci svých cílů donucovací, přesvědčovací a zvelebovací nástroje.

 • (Lesnický naučný slovník 2. díl Praha 1994).


V chodiska pro lesnickou politiku
Východiska pro lesnickou politiku

 • Dlouhodobost

 • Apolitičnost

 • Konzervativní pozice

 • Liberální prostředíZ kladn c le nlp ii

NLP II

PILÍŘ SOCIÁLNÍ

NÁSTROJE

Legislativa

Finanční motivace

Osvěta a poradenství

Úkoly organizační

PILÍŘ EKOLOGICKÝ

NÁSTROJE

Legislativa

Finanční motivace

Osvěta a poradenství

Úkoly organizační

PILÍŘ EKONOMICKÝ

NÁSTROJE

Legislativa

Finanční motivace

Osvěta a poradenství

Úkoly organizační

PILÍŘ KOMUNIKACE

NÁSTROJE

Legislativa

Finanční motivace

Osvěta a poradenství

Úkoly organizační

Základní cíle NLP II


Dv roviny

Dvě roviny

Průběh realizace NLP II

Exekutivní rovina

Doporučení

Expertní rovina

(Koordinační rada)

+

Expertní skupiny


Hospod sk politika
Hospodářská politika

 • Obor a nauka zabývající se problémy populačními, výrobními, odbytovými, finančními, komunikačními, obchodně-politickými a legislativními v nejširším smyslu v rozmanitých vztazích kombinacích s ohledem jak na vnitřní, tak i zahraniční vztahy.

 • Sociální a politické změny mají velký vliv na hospodářskou politiku.

 • Vlastní sledování uvedených vztahů se řeší pomocí sledování zákonitostí dějů hospodářského života a jejich usměrňováním (?).

  (Lesnický naučný slovník 2. díl Praha 1994).


V chodiska lesnick hospod sk politiky
Východiska lesnické hospodářské politiky

 • Hospodářské odvětví

 • Prodej dříví je zásadní podmínkou existence lesního hospodářství.

 • Parametry vývoje lesnické hospodářské politiky se soustřeďují na produkci dříví a jeho obchodování.


Zdroje informac v datov m skladu h l brand s nad labem
ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM

Národní Inventarizace Lesů (NIL)

4letý projekt, 16.250 zkusných ploch v pravidelné síti 2x2 km, na každé ploše bylo přesně změřeno a statisticky vyhodnoceno cca 130 veličin.

Souhrnné informace o lese (SIL)

V SIL je shrnuto 2.550 platných lesních hospodářských plánů (LHP) a 450 lesních hospodářských osnov (LHO)

(2 317 000 porostních skupin, 850 000 porostů, 363 000 dílců)Vlastnick struktura les v r podle porostn plochy
Vlastnická struktura lesů v ČR v tis. hapodle porostní plochy

Zdroj: ÚHÚL - SIL


Z soby d v v lesn ch porostech
Zásoby dříví v lesních porostech v tis. ha

Zdroj: ÚHÚL - SIL


Celkov t ba d v
Celková těžba dříví v tis. ha

Zdroj: ÚHÚL – SIL, ČSÚ


T ebn intenzita v m 3 ha
Těžební intenzita v m v tis. ha3/ha

Zdroj: ÚHÚL – SIL, ČSÚ


Porovn n celkov t by s celkov m b n m p r stem cbp a celkov m pr m rn m p r stem cpp
Porovnání celkové těžby s celkovým běžným přírůstem (CBP) a celkovým průměrným přírůstem (CPP)

Zdroj: ÚHÚL – SIL, ČSÚ


T ba nahodil
Těžba nahodilá přírůstem (CBP)

Zdroj: ÚHÚL – SIL, VÚLHM


Hospod sk v sledky vlastn k les v etn p sp vk na hospoda en v les ch
Hospodářské výsledky vlastníků lesů přírůstem (CBP)včetně příspěvků na hospodaření v lesích

Zdroj: ČSÚ


Hospod sk v sledky vlastn k les bez p sp vk na hospoda en v les ch
Hospodářské výsledky vlastníků lesů přírůstem (CBP)bez příspěvků na hospodaření v lesích

Zdroj: ČSÚ


Hrub p idan hodnota st l ceny roku 2005 zdroj s
Hrubá přidaná hodnota přírůstem (CBP)stálé ceny roku 2005 (Zdroj: ČSÚ)


Hrub p idan hodnota st l ceny roku 2005
Hrubá přidaná hodnota přírůstem (CBP)stálé ceny roku 2005

Zdroj: ČSÚ


Pod l na hrub p idan hodnot st l ceny roku 2005
Podíl na hrubé přidané hodnotě přírůstem (CBP)(stálé ceny roku 2005)

Zdroj: ČSÚ


Inkasa dan podle k du nace zdroj mf
Inkasa daní podle kódu NACE přírůstem (CBP)(Zdroj: MF)


Lesnictv a t ba d eva zdroj mf inkasa dan podle k du nace 21000 22000 23000 24000
Lesnictví a těžba dřeva přírůstem (CBP)(Zdroj MF)inkasa daní podle kódu NACE (21000, 22000, 23000, 24000)


Inkasa dan podle k du nace zdroj mf1
Inkasa daní podle kódu NACE přírůstem (CBP)(Zdroj MF)


PODÍL MECHANIZOVANÉ TĚŽBY NA TĚŽBĚ CELKOVÉ přírůstem (CBP)

V ROCE 2009

Zdrojová data poskytl prof. R. Ulrich MU Brno


POTENCIONÁL MECHANIZOVANÉ TĚŽBY DŘÍVÍ přírůstem (CBP)

V NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH STÁTECH

Zdrojová data poskytl prof. R. Ulrich MU Brno


V voz a dovoz jehli nat ho a listnat ho d v celkem
Vývoz a dovoz přírůstem (CBP) jehličnatého a listnatého dříví celkem

Zdroj: ČSÚ


V voz a dovoz jehli nat kulatiny a vl kniny
Vývoz a dovoz přírůstem (CBP)jehličnaté kulatiny a vlákniny

Zdroj: ČSÚ


Ekologick pil
Ekologický pilíř přírůstem (CBP)


V r je 25 chr n n ch krajinn ch oblast a 4 n rodn parky
V ČR JE přírůstem (CBP)25 CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ A 4 NÁRODNÍ PARKY

18


V ČR je v rámci programu NATURA 2000 vylišeno celkem přírůstem (CBP)41 ptačích oblastí

 • 31


V r je vyli eno v r mci programu natura 2000 celkem 1087 evropsky v znamn ch lokalit
V ČR je vylišeno v rámci programu NATURA 2000 celkem přírůstem (CBP)1087evropsky významných lokalit

 • 32


Kategorizace les v roce 2010

Kategorizace lesů v roce 2010 přírůstem (CBP)

Zdroj: ÚHÚL - SIL


Obnova lesa
Obnova lesa přírůstem (CBP)

Zdroj: ČSÚ


Typ obnovy lesa v
Typ obnovy lesa v přírůstem (CBP)%

Zdroj: ÚHÚL - NIL


Pod l listnat ch d evin p i um l obnov
Podíl listnatých dřevin při umělé obnově přírůstem (CBP)

Zdroj: ČSU


Dlouhodob v voj zastoupen jehli nat ch a listnat ch druh d evin v les ch r v letech 1950 2008
Dlouhodobý vývoj zastoupení jehličnatých a listnatých druhů dřevin v lesích ČR v letech 1950 – 2008

Zdroj: ÚHÚL -SIL


Druhov skladba zastoupen listnat ch d evin
Druhová skladba (zastoupení) listnatých dřevin druhů dřevin v lesích ČR v letech 1950 – 2008

Zdroj: ÚHÚL -SIL


Druhov skladba zastoupen jehli nat ch d evin
Druhová skladba (zastoupení) jehličnatých dřevin druhů dřevin v lesích ČR v letech 1950 – 2008

Zdroj: ÚHÚL -SIL


Sm en lesn ch d evin d lce 347 251 d lc pr m rn v m ra 7 28 ha
Smíšení lesních dřevin – dílce druhů dřevin v lesích ČR v letech 1950 – 2008 347 251 dílců - průměrná výměra 7,28 ha

Zdroj: ÚHÚL - SIL


Sm en lesn ch d evin porosty 816 180 lesn ch porost pr m rn v m ra 3 38 ha
Smíšení lesních druhů dřevin v lesích ČR v letech 1950 – 2008 dřevin - porosty816 180 lesních porostů průměrná výměra 3,38 ha

Zdroj: ÚHÚL - SIL


Sm en lesn ch d evin porostn skupina 2 351 100 porostn ch skupin pr m rn v m ra 1 17 ha
Smíšení lesních druhů dřevin v lesích ČR v letech 1950 – 2008 dřevin – porostní skupina 2 351 100 porostních skupin průměrná výměra 1,17 ha

Zdroj: ÚHÚL - SIL


Porovn n pod lu jehli nat ch a listnat ch d evin zji t n ho rozd ln mi metodami nil sil rok 2004
Porovnání podílu jehličnatých a listnatých dřevin zjištěného rozdílnými metodami (NIL,SIL) (rok 2004)

Zdroj: ÚHÚL –SIL, NIL


Typologick syst m h l

Založen na faktorech přírodního prostředí zjištěného rozdílnými metodami (NIL,SIL

klimatické podmínky

půdní a geologické podmínky

vertikální členění lokality

bylinné indikátory (1950 - 1980 cca 50 000 terénních zápisníků)

Lesní typ

Typologický systém ÚHÚL

Agregace SLT

Dřevinná skladba

8


Mapa typologick 1 10 000
Mapa typologická 1:10 000 zjištěného rozdílnými metodami (NIL,SIL

18


Soci ln pil
Sociální pilíř zjištěného rozdílnými metodami (NIL,SIL


Po et zam stnanc v lesnick ch innostech
Počet zaměstnanců v lesnických činnostech zjištěného rozdílnými metodami (NIL,SIL

Zdroj: ČSÚ
Pod l tr n zhodnocen ch u itk z les a ze zalesn n krajiny 32 st t evropy
Podíl tržně zhodnocených užitků z lesů a ze zalesněné krajiny 32 států Evropy


Po et raz v lesn m hospod stv
Počet úrazů v lesním hospodářství zalesněné krajiny 32 států Evropy


Pod l tr n zhodnocen ch slu eb poskytovan ch lesy a ostatn zalesn nou krajinou v 18 st tech evropy
Podíl tržně zhodnocených služeb poskytovaných lesy a ostatní zalesněnou krajinou v 18 státech Evropy


Celkov po et po r
Celkový počet požárů a ostatní zalesněnou krajinou v 18 státech Evropy


Plocha les zni en lesn mi po ry
Plocha lesů zničená lesními požáry a ostatní zalesněnou krajinou v 18 státech Evropy


Na ka d slo it probl m existuje jednoduch jasn v em srozumiteln a proto patn e en
Na a ostatní zalesněnou krajinou v 18 státech Evropykaždý složitý problém existuje jednoduché, jasné, všem srozumitelné, a proto špatné řešení.

Děkuji za pozornost

Jaromír Vašíček


ad