T t n ve yoksulluk
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

TÜTÜN VE YOKSULLUK PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜTÜN VE YOKSULLUK. Alaaddin DEBGİCİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanı pdrattar@hotmail.com. Günümüzde dünyada 1.3 milyar kişinin sigara içtiği tahmin edilmektedir Önlenemezse 2025’te bu sayı 1.7 milyarı aşacaktır Bu içicilerin %84’ü gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır

Download Presentation

TÜTÜN VE YOKSULLUK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T t n ve yoksulluk

TÜTÜN VE YOKSULLUK

Alaaddin DEBGİCİRehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanıpdrattar@hotmail.com


T t n ve yoksulluk

 • Günümüzde dünyada 1.3 milyar kişinin sigara içtiği tahmin edilmektedir

 • Önlenemezse 2025’te bu sayı 1.7 milyarı aşacaktır

 • Bu içicilerin %84’ü gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır

  (Economics of Tobacco Control Paper No.6 February 2003)


T t n ve yoksulluk

Dünyada sigara içim oranları

Bölge Tüketim

Kuzey Amerika% 4.7

Latin Amerika% 8.9

Batı Avrupa% 9.3

Orta ve Doğu Avrupa% 10.8

Afrika ve Orta Doğu% 11.8

Asya% 54.5


T t n ve yoksulluk

Gelişmekte olan ülkelerin

dünya tütün tüketimindeki payı

% 71

% 61

% 41

1976

1984

2000


T t n ve yoksulluk

Önümüzdeki 30 yıl içinde sigara,

AIDS,

Tüberküloz,

Trafik kazaları,

Anne ölümleri,

İntihar,

Cinayetlerin

toplamından daha fazla insan

öldürecektir


T t n ve yoksulluk

Bugünkü sigara içme oranları aynı şekilde devam ettiği takdirde halen yaşayan 250 milyon çocuk sigara nedeniyle ölecektir


Lkeler d zeyinde ise

Ülkeler düzeyinde ise

 • Sosyoekonomik düzey

 • Eğitim düzeyi düştükçe

  SİGARA TÜKETİMİ ARTMAKTADIR


Sigara al kanl e itim d zeyi d k ki ilerde daha yayg nd r hindistan 1997

Sigara alışkanlığı eğitim düzeyi düşük kişilerde daha yaygındır (Hindistan 1997)


T t n ve yoksulluk tehlikeli d ng

Tütün ve Yoksulluk: Tehlikeli Döngü

 • Tütünün yoksul kişiler tarafından tüketilme eğilimi daha fazladır

 • Tütün hastalık, üretim ve gelir kaybına yol açarak yoksullaşmaya neden olmaktadır


T t n birka yolla birey ev ve lke d zeyinde yoksullu u art rmaktad r

Tütün birkaç yolla birey, ev ve ülke düzeyinde yoksulluğu artırmaktadır

 • Birey ve ev düzeyinde etkileri:

  • Tütün için yapılan harcama fırsatçı bir harcamadır

  • Yoksul birey, yiyecek, eğitim, barınak, sağlık gibi temel ihtiyaçlar için harcamadığı parayı tütün için harcar

  • Tütün nedeniyle hastalanma ve erken ölüm riski yüksektir

  • Bu durum aileler için daha yüksek gelir gereksinimi ve artmış sağlık harcamaları demektir


T t n ve yoksulluk

 • Birey ve ev düzeyinde etkileri:

  1 paket Marlboro’ nun maliyeti;

  - Gana, Pakistan, Moldovya ve Çin’deki günlük

  gelirin %56-66’sına

  - Bulgaristan ve Romanya’da %25’ten fazlasına

  denktir

  - Türkiye’de asgari ücretle geçinen bir kişinin

  günlük gelirinin %40’nı oluşturmaktadır

  - Vietnam’da sigaraya harcanan para,tüm ailenin

  eğitime harcadığının yarısı, sağlık

  harcamalarının 5 katıdır


T t n ve yoksulluk

 • Ülke düzeyinde etkileri:

  - Tütünün neden olduğu hastalıklar , erken ölüm nedeniyle artmış üretim kaybı ve yüksek sağlık harcamaları

  - Tütün yaprağı ve tütün ürünleri ithalatı nedeniyle döviz kaybı

  - Kaçakçılık nedeniyle sigara fiyatlarında düşme, tüketimde artma, vergi gelirinde azalma


T t n ve yoksulluk

Büyük sigara şirketleri milyarlarca dolar kazanır, fakat ödeyen kimdir ve en çok yararlanan kimdir?Sigarasız Dünya Günü 2004Dünya Sağlık Örgütü


Deyen kimdir t t n birey ve ailelerde yoksullu u art rmaktad r

Ödeyen Kimdir?Tütün, birey ve ailelerde yoksulluğu artırmaktadır

1)Hastalıklardan dolayı gelir kaybı:

 • Sağlığın yitirilmesi sıklıkla yoksulluğu daha da aşağı çekmektedir

 • Zaten mal varlığı olmayan yoksul, çalışma gücünü de yitirmektedir

 • Sigara içen birey, evi geçindiren kişiyse, aile, yiyecek ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelecektir


T t n ve yoksulluk

2) Artmış sağlık harcamaları:

 • Yoksullar zaten sağlık hizmetlerinden her zaman yararlanamamaktadır

 • Gelişmekte olan ülkelerde çoğu kişi için sağlık hizmetleri bir lükstür

 • Sağlık hizmeti ulaşsa bile tütünün neden olduğu hastalıkların tedavisi çok masraflıdır


T t n ve yoksulluk

3) Tütün tarımı: yoksulluk, hastalık, borç döngüsü

 • Çoğu çiftçi, tütün üretimi ile ancak geçimini sağlar

 • Zengin olmak şöyle dursun sıklıkla sigara şirketlerine borçludur


T t n ve yoksulluk

4) Tütün tarımında çocuk işçi:

 • Tütün üreten bazı ülkelerde 15 yaşın altındaki çocuklar (%13’ü <9 yaş)

  -günde ortalama 11-12 saat

  -düşük maaşla çalışmakta (5 saatte 6 sent)

  -çalışma süresi nedeniyle %40’ı hiçbir zaman

  okula gidememektedir

  Tobacco and Poverty, observations from India and Bangladesh,

  PATH Canada, 2nd ed., July 2003


T t n ve yoksulluk

5)Tütün tarımının sağlığa yönelik tehlikeleri:

Yeşil tütün hastalığı

Islak tütün yaprağı ile temas sonucu deriden nikotin emilimi:

-bulantı

-kusma

-baş ağrısı

-baş dönmesi

-karında kramplar

-solunum güçlüğü

-kan basıncı ve kalp hızında değişkenlikler


T t n ve yoksulluk

 • Tütün tarımında kullanılan pestisidler:

  -aldicarb: -çok zehirli

  -insanda genetik hasarlanma riski

  -chlorpyrifos: -organofosfat insektisit

  -sinir sistemi üzerine negatif etki

  -bulantı, kas seğirmesi, konvulziyon

  -1,3-Dichloropropene: -buhar dezenfektan

  -solunum sistemi semptomları

  -göz ve deri irritasyonu, böbrek

  hasarı


T t n ve yoksulluk

 • Brezilya’da tütün çiftçisi ailelerin %48’i pestisidlerin neden olduğu sağlık problemleri yaşamaktadır

 • Organofosfat pestisidlerin nöro-psikiyatrik etkileri nedeniyle çiftçilerde depresyon ve intihar girişimleri artmaktadır

 • İntihar girişimleri, ülke düzeyindeki ortalamanın 7 kat üstündedir

  Toxicological Sciences 2003; 73: 267-271


T t n ve yoksulluk

6) Tütün ve borç döngüsü:

Sigara şirketleri tarafından çiftçilere tohum, gübre, pestisid ve teknolojik destek için kredi

Ürünün sigara şirketlerine değerinin altında satılmasına mecbur etme


T t n lke yoksullu unu art rmaktad r

Tütün, ülke yoksulluğunu artırmaktadır

1) Artmış üretim kaybı ve sağlık harcamaları:

 • ABD’de

  -1993’te tıbbi giderler 50 milyar dolar, işgücü ve üretim kaybı 47 milyar dolar veya kişi başına 373 dolardır

  -1998’de, tıbbi giderlerin maliyeti 75.5 milyar, kişi başına maliyet 3391 dolardır ve bu da sağlık giderlerinin %8’idir

  Am J Respir Crit Care Med 1996;154:1579-80.

  Annual smoking-attributable mortality,years of potential life cost, and

  economic costs United States,1995-1999. MMWR, 2002;51:300-303

 • Türkiye’de

  8-10 milyar dolarlık zarar hesaplanmaktadır


T t n ve yoksulluk

2) Döviz kaybı:

 • 2002’de 161 ülkenin 2/3’ünde tütün yaprağı ve ürünlerinin ithalatı, ihracatından çok daha fazla olduğu saptanmıştır

 • 19 ülkede negatif denge 100 milyon doların üstündedir

  From FAO Database, http://apps.fao.org


T t n lke yoksullu unu artt rmaktad r

Tütün, ülke yoksulluğunu arttırmaktadır

3) Sigara kaçakçılığı:

Kaçak sigara

Sigara fiyatlarında düşme

Sigara satış ve Vergi gelirinde

tüketiminde artma azalma

Artmış hastalık riski

Ülke gelirinin kaybı yılda 25-30.000 milyon dolar


T t n ve yoksulluk

4)Tütünün çevre zararları:

 • Tütün üretiminde kullanılan kimyasallar, su ve havayı kirletmektedir

 • Tütünün kurutulması için gelişmekte olan ülkelerde her yıl orman alanlarının %5’i yok edilmektedir

  (Odun, yaprak kurutma ve kuru yaprak ambarı inşaatında kullanılır)


En ok yararlanan kimdir

En çok yararlanan kimdir?

1)Tütün endüstrisinin kazancı hızla artmaktadır

 • 2002’de Philip Morris / Altria’da bir yöneticinin maaş ve primi 3.2 milyon dolardan fazladır

 • Brezilya’da bir tütün çiftçisinin, bu sigara şirketindeki bir yöneticinin 1 günlük kazancını kazanabilmesi için 6 yıl çalışması gerekir

  (yöneticinin 1 yıllık kazancı = çiftçinin 2140 yıllık kazancı)


T t n ve yoksulluk

 • Son birkaç dekatta özellikle gelişmekte olan ülkelerde global tütün üretimi artmıştır

 • 1975-1998 arasında bu artış %128’dir

 • Tütün üretimindeki bu aşırı artış tütün endüstrisi tarafından teşvik edilmekte ve bazen de finanse edilmektedir


T t n ve yoksulluk

 • Sigara şirketleri, sigara üretiminde daha az tütün kullanmak, sap, toz ve diğer tütün atıklarını katkı maddesi içine eklemek için yeni yöntemler geliştirme çabasındadır

 • Tütünün sert ve acı tadını maskelemek için katkı maddelerine tatlandırıcı ve çeşitli kimyasal maddeler eklerler


T t n ve yoksulluk

 • Sigara üretiminde makinalaşma, masrafları azaltmaktadır

 • Yeni makinalar günde 840.000 sigara üretebilir

 • İleri teknoloji, insan gereksinimini azaltmaktadır


T t n ve yoksulluk

Tütün endüstrisinin 2002-2004 yılı karları:


T t n ve yoksulluk

Tütün ve istihdam ile ilgili gerçekler

 • Tütün şirketlerine göre, tütün sektörü önemli bir istihdam alanıdır

 • Gerçekte kullandıkları teknoloji (makinalaşma) iş alanı kaybına neden olmaktadır

 • İngiltere’de 1990-1998 arası tütün üretimi %3 artarken, aynı sürede tütün sektöründe iş kaybı %75 dir

 • Gelişmekte olan ülkelerde tütün tüketimi artarken, iş olanakları azalır ya da sabit kalır


T t n ve istihdam ile ilgili ger ekler

Tütün ve istihdam ile ilgili gerçekler

 • Bazı ülkelerde tütün iş gücünün çoğunluğunu çocuk işçiler oluşturmaktadır, bu da onları okullarından alıkoymaktadır

 • Üreticilerin büyük bölümünün çocukları da, ürünün yüksek işgücü gereksiniminden dolayı okula gidememektedir

 • Sağladığı iş imkanı tüm imalat sektörleri arasında %1’in altındadır

 • Tütün çiftçiliği tüm tarım sektörleri arasında çok az yer tutmaktadır

 • Dünyanın en büyük tütün üreten ülkesi olan Çin’de tütün tarımının yeri %3


T t n ve yoksulluk

Tütün ve istihdam ile ilgili gerçekler

 • Tütün şirketlerine göre tütün üretimi, ülke gelirini arttırmaktadır

 • 100’den fazla ülkede ihracat geliri büyük oranda ham tütüne bağlıdır

 • Ancak diğerlerinde toplam ihracatın çok küçük bir dilimini oluşturmaktadır


T t n ve yoksulluk

Dünya Bankası verileri:

 • Kapsamlı tütün kontrol politikaları iş olanakları üzerine çok az etkilidir ya da etkilememektedir

 • Sigara tüketiminin azalması, harcamaları diğer sektörlere kaydırdığından istihdam değişmemekte ya da artmaktadır


Gelece imizi kurtarmak

Geleceğimizi kurtarmak

Dünya bankası verileri:

 • Tütün kontrolü oldukça maliyet etkilidir, tütün

  ithal eden ülkeler ekonomik açıdan karlıdır

  -Tütün vergilerinin arttırılması

  - Kamuya açık yerlerde sigara içme yasağı

  - Reklam yasağı

  -Paketler üzerindeki güçlü uyarılar

  Tütün kullanımını azaltmaktadır


 • Login