T t n ve yoksulluk
Download
1 / 35

TÜTÜN VE YOKSULLUK - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜTÜN VE YOKSULLUK. Alaaddin DEBGİCİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanı pdrattar@hotmail.com. Günümüzde dünyada 1.3 milyar kişinin sigara içtiği tahmin edilmektedir Önlenemezse 2025’te bu sayı 1.7 milyarı aşacaktır Bu içicilerin %84’ü gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

TÜTÜN VE YOKSULLUK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TÜTÜN VE YOKSULLUK

Alaaddin DEBGİCİRehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanıpdrattar@hotmail.com


 • Günümüzde dünyada 1.3 milyar kişinin sigara içtiği tahmin edilmektedir

 • Önlenemezse 2025’te bu sayı 1.7 milyarı aşacaktır

 • Bu içicilerin %84’ü gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır

  (Economics of Tobacco Control Paper No.6 February 2003)


Dünyada sigara içim oranları

Bölge Tüketim

Kuzey Amerika% 4.7

Latin Amerika% 8.9

Batı Avrupa% 9.3

Orta ve Doğu Avrupa% 10.8

Afrika ve Orta Doğu% 11.8

Asya% 54.5


Gelişmekte olan ülkelerin

dünya tütün tüketimindeki payı

% 71

% 61

% 41

1976

1984

2000


Önümüzdeki 30 yıl içinde sigara,

AIDS,

Tüberküloz,

Trafik kazaları,

Anne ölümleri,

İntihar,

Cinayetlerin

toplamından daha fazla insan

öldürecektir


Bugünkü sigara içme oranları aynı şekilde devam ettiği takdirde halen yaşayan 250 milyon çocuk sigara nedeniyle ölecektir


Ülkeler düzeyinde ise

 • Sosyoekonomik düzey

 • Eğitim düzeyi düştükçe

  SİGARA TÜKETİMİ ARTMAKTADIR


Sigara alışkanlığı eğitim düzeyi düşük kişilerde daha yaygındır (Hindistan 1997)


Tütün ve Yoksulluk: Tehlikeli Döngü

 • Tütünün yoksul kişiler tarafından tüketilme eğilimi daha fazladır

 • Tütün hastalık, üretim ve gelir kaybına yol açarak yoksullaşmaya neden olmaktadır


Tütün birkaç yolla birey, ev ve ülke düzeyinde yoksulluğu artırmaktadır

 • Birey ve ev düzeyinde etkileri:

  • Tütün için yapılan harcama fırsatçı bir harcamadır

  • Yoksul birey, yiyecek, eğitim, barınak, sağlık gibi temel ihtiyaçlar için harcamadığı parayı tütün için harcar

  • Tütün nedeniyle hastalanma ve erken ölüm riski yüksektir

  • Bu durum aileler için daha yüksek gelir gereksinimi ve artmış sağlık harcamaları demektir


 • Birey ve ev düzeyinde etkileri:

  1 paket Marlboro’ nun maliyeti;

  - Gana, Pakistan, Moldovya ve Çin’deki günlük

  gelirin %56-66’sına

  - Bulgaristan ve Romanya’da %25’ten fazlasına

  denktir

  - Türkiye’de asgari ücretle geçinen bir kişinin

  günlük gelirinin %40’nı oluşturmaktadır

  - Vietnam’da sigaraya harcanan para,tüm ailenin

  eğitime harcadığının yarısı, sağlık

  harcamalarının 5 katıdır


 • Ülke düzeyinde etkileri:

  - Tütünün neden olduğu hastalıklar , erken ölüm nedeniyle artmış üretim kaybı ve yüksek sağlık harcamaları

  - Tütün yaprağı ve tütün ürünleri ithalatı nedeniyle döviz kaybı

  - Kaçakçılık nedeniyle sigara fiyatlarında düşme, tüketimde artma, vergi gelirinde azalma


Büyük sigara şirketleri milyarlarca dolar kazanır, fakat ödeyen kimdir ve en çok yararlanan kimdir?Sigarasız Dünya Günü 2004Dünya Sağlık Örgütü


Ödeyen Kimdir?Tütün, birey ve ailelerde yoksulluğu artırmaktadır

1)Hastalıklardan dolayı gelir kaybı:

 • Sağlığın yitirilmesi sıklıkla yoksulluğu daha da aşağı çekmektedir

 • Zaten mal varlığı olmayan yoksul, çalışma gücünü de yitirmektedir

 • Sigara içen birey, evi geçindiren kişiyse, aile, yiyecek ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelecektir


2) Artmış sağlık harcamaları:

 • Yoksullar zaten sağlık hizmetlerinden her zaman yararlanamamaktadır

 • Gelişmekte olan ülkelerde çoğu kişi için sağlık hizmetleri bir lükstür

 • Sağlık hizmeti ulaşsa bile tütünün neden olduğu hastalıkların tedavisi çok masraflıdır


3) Tütün tarımı: yoksulluk, hastalık, borç döngüsü

 • Çoğu çiftçi, tütün üretimi ile ancak geçimini sağlar

 • Zengin olmak şöyle dursun sıklıkla sigara şirketlerine borçludur


4) Tütün tarımında çocuk işçi:

 • Tütün üreten bazı ülkelerde 15 yaşın altındaki çocuklar (%13’ü <9 yaş)

  -günde ortalama 11-12 saat

  -düşük maaşla çalışmakta (5 saatte 6 sent)

  -çalışma süresi nedeniyle %40’ı hiçbir zaman

  okula gidememektedir

  Tobacco and Poverty, observations from India and Bangladesh,

  PATH Canada, 2nd ed., July 2003


5)Tütün tarımının sağlığa yönelik tehlikeleri:

Yeşil tütün hastalığı

Islak tütün yaprağı ile temas sonucu deriden nikotin emilimi:

-bulantı

-kusma

-baş ağrısı

-baş dönmesi

-karında kramplar

-solunum güçlüğü

-kan basıncı ve kalp hızında değişkenlikler


 • Tütün tarımında kullanılan pestisidler:

  -aldicarb: -çok zehirli

  -insanda genetik hasarlanma riski

  -chlorpyrifos: -organofosfat insektisit

  -sinir sistemi üzerine negatif etki

  -bulantı, kas seğirmesi, konvulziyon

  -1,3-Dichloropropene: -buhar dezenfektan

  -solunum sistemi semptomları

  -göz ve deri irritasyonu, böbrek

  hasarı


 • Brezilya’da tütün çiftçisi ailelerin %48’i pestisidlerin neden olduğu sağlık problemleri yaşamaktadır

 • Organofosfat pestisidlerin nöro-psikiyatrik etkileri nedeniyle çiftçilerde depresyon ve intihar girişimleri artmaktadır

 • İntihar girişimleri, ülke düzeyindeki ortalamanın 7 kat üstündedir

  Toxicological Sciences 2003; 73: 267-271


6) Tütün ve borç döngüsü:

Sigara şirketleri tarafından çiftçilere tohum, gübre, pestisid ve teknolojik destek için kredi

Ürünün sigara şirketlerine değerinin altında satılmasına mecbur etme


Tütün, ülke yoksulluğunu artırmaktadır

1) Artmış üretim kaybı ve sağlık harcamaları:

 • ABD’de

  -1993’te tıbbi giderler 50 milyar dolar, işgücü ve üretim kaybı 47 milyar dolar veya kişi başına 373 dolardır

  -1998’de, tıbbi giderlerin maliyeti 75.5 milyar, kişi başına maliyet 3391 dolardır ve bu da sağlık giderlerinin %8’idir

  Am J Respir Crit Care Med 1996;154:1579-80.

  Annual smoking-attributable mortality,years of potential life cost, and

  economic costs United States,1995-1999. MMWR, 2002;51:300-303

 • Türkiye’de

  8-10 milyar dolarlık zarar hesaplanmaktadır


2) Döviz kaybı:

 • 2002’de 161 ülkenin 2/3’ünde tütün yaprağı ve ürünlerinin ithalatı, ihracatından çok daha fazla olduğu saptanmıştır

 • 19 ülkede negatif denge 100 milyon doların üstündedir

  From FAO Database, http://apps.fao.org


Tütün, ülke yoksulluğunu arttırmaktadır

3) Sigara kaçakçılığı:

Kaçak sigara

Sigara fiyatlarında düşme

Sigara satış ve Vergi gelirinde

tüketiminde artma azalma

Artmış hastalık riski

Ülke gelirinin kaybı yılda 25-30.000 milyon dolar


4)Tütünün çevre zararları:

 • Tütün üretiminde kullanılan kimyasallar, su ve havayı kirletmektedir

 • Tütünün kurutulması için gelişmekte olan ülkelerde her yıl orman alanlarının %5’i yok edilmektedir

  (Odun, yaprak kurutma ve kuru yaprak ambarı inşaatında kullanılır)


En çok yararlanan kimdir?

1)Tütün endüstrisinin kazancı hızla artmaktadır

 • 2002’de Philip Morris / Altria’da bir yöneticinin maaş ve primi 3.2 milyon dolardan fazladır

 • Brezilya’da bir tütün çiftçisinin, bu sigara şirketindeki bir yöneticinin 1 günlük kazancını kazanabilmesi için 6 yıl çalışması gerekir

  (yöneticinin 1 yıllık kazancı = çiftçinin 2140 yıllık kazancı)


 • Son birkaç dekatta özellikle gelişmekte olan ülkelerde global tütün üretimi artmıştır

 • 1975-1998 arasında bu artış %128’dir

 • Tütün üretimindeki bu aşırı artış tütün endüstrisi tarafından teşvik edilmekte ve bazen de finanse edilmektedir


 • Sigara şirketleri, sigara üretiminde daha az tütün kullanmak, sap, toz ve diğer tütün atıklarını katkı maddesi içine eklemek için yeni yöntemler geliştirme çabasındadır

 • Tütünün sert ve acı tadını maskelemek için katkı maddelerine tatlandırıcı ve çeşitli kimyasal maddeler eklerler


 • Sigara üretiminde makinalaşma, masrafları azaltmaktadır

 • Yeni makinalar günde 840.000 sigara üretebilir

 • İleri teknoloji, insan gereksinimini azaltmaktadır


Tütün endüstrisinin 2002-2004 yılı karları:


Tütün ve istihdam ile ilgili gerçekler

 • Tütün şirketlerine göre, tütün sektörü önemli bir istihdam alanıdır

 • Gerçekte kullandıkları teknoloji (makinalaşma) iş alanı kaybına neden olmaktadır

 • İngiltere’de 1990-1998 arası tütün üretimi %3 artarken, aynı sürede tütün sektöründe iş kaybı %75 dir

 • Gelişmekte olan ülkelerde tütün tüketimi artarken, iş olanakları azalır ya da sabit kalır


Tütün ve istihdam ile ilgili gerçekler

 • Bazı ülkelerde tütün iş gücünün çoğunluğunu çocuk işçiler oluşturmaktadır, bu da onları okullarından alıkoymaktadır

 • Üreticilerin büyük bölümünün çocukları da, ürünün yüksek işgücü gereksiniminden dolayı okula gidememektedir

 • Sağladığı iş imkanı tüm imalat sektörleri arasında %1’in altındadır

 • Tütün çiftçiliği tüm tarım sektörleri arasında çok az yer tutmaktadır

 • Dünyanın en büyük tütün üreten ülkesi olan Çin’de tütün tarımının yeri %3


Tütün ve istihdam ile ilgili gerçekler

 • Tütün şirketlerine göre tütün üretimi, ülke gelirini arttırmaktadır

 • 100’den fazla ülkede ihracat geliri büyük oranda ham tütüne bağlıdır

 • Ancak diğerlerinde toplam ihracatın çok küçük bir dilimini oluşturmaktadır


Dünya Bankası verileri:

 • Kapsamlı tütün kontrol politikaları iş olanakları üzerine çok az etkilidir ya da etkilememektedir

 • Sigara tüketiminin azalması, harcamaları diğer sektörlere kaydırdığından istihdam değişmemekte ya da artmaktadır


Geleceğimizi kurtarmak

Dünya bankası verileri:

 • Tütün kontrolü oldukça maliyet etkilidir, tütün

  ithal eden ülkeler ekonomik açıdan karlıdır

  -Tütün vergilerinin arttırılması

  - Kamuya açık yerlerde sigara içme yasağı

  - Reklam yasağı

  -Paketler üzerindeki güçlü uyarılar

  Tütün kullanımını azaltmaktadır


 • Login