EKONOMIKA PREDUZECA Tema: Sistematizacija i dinamika tro kova sedmo predavanje


Sistematizacija tro?kova. Razlaganje utro?aka na faktore proizvodnje omogucava efikasnije vodenje poslovne politike preduzeca.Sistematizacija tro?kova se mo?e obaviti sa stanovi?ta: -mjesta nastanka-vezanosti za nosioce-vremena nastanka-poslovnih funkcija-slo?enosti-ulaganja u proces p-dnje

Presentation posted in : General

Download Presentation

EKONOMIKA PREDUZECA Tema: Sistematizacija i dinamika tro kova sedmo predavanje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript