Za o enia projektu ustawy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY. Aleksandra Ostapiuk Departament Prawa Administracyjnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt założeń projektu ustawy § 9 ust. 3 Regulaminu Pracy RM.

Download Presentation

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY

Aleksandra Ostapiuk

Departament Prawa Administracyjnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt założeń projektu ustawy§ 9 ust. 3 Regulaminu Pracy RM

 • zwięzłe przedstawienie celu projektowanej ust.

 • zakres przewidywanej regulacji

 • zasadnicze kwestie wymagające uregulowania,

  • w tym zniesienie dotychczasowych lub powołanie nowych organów lub instytucji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel projektowanej ustawy

 • Wskazanie idei, głównego zamierzenia

 • Co chcemy osiągnąć poprzez zmianę

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zakres proponowanej regulacji

 • Ile chcemy zmienić

  • Głębokość i szerokość zmiany

   • Zmiany systemowe/systemu

   • Zmiany incydentalne

   • Zmiany szczegółowe

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zasadnicze kwestie

Punkty brzegowe proponowanej regulacji

 • Zniesienie dotychczasowych lub powołanie nowych organów lub instytucji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PROBLEMY

 • Brak precyzji celu

 • Niewskazanie zasadniczych kwestii

 • Zbyt duża szczegółowość

 • Szczegóły techniczno-legislacyjne

 • Obszerność założeń

 • Rys historyczny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Co widzi legislator?

 • Skupienie na szczególe - brak ujęcia całościowego projektu zmienianej ustawy

 • Projekt ustawy projektem założeń

 • Zmiana w ujęciu systemowym

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadanie legislatora

 • Realizacja założeń -przepisy ustawy

 • Pomoc w realizacji zamierzenia legislacyjnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Czy trzeba opracować projekt ustawy aby napisać dobre założenia?

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dziękuję za uwagę

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 • Login