Tutkinnonuudistuksen arvioinnin menetelm t ja aikataulu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin menetelmät ja aikataulu PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin menetelmät ja aikataulu. Projektisuunnittelija Sirpa Moitus Yhteyshenkilöiden perehdytys 18.12.2009 Helsinki. Arviointimenetelmät ja aikataulu. Alakohtainen arviointikysely yliopistosektorilla. Alakohtainen arviointikysely ammattikorkeakoulusektorilla.

Download Presentation

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin menetelmät ja aikataulu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tutkinnonuudistuksen arvioinnin menetelm t ja aikataulu

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin menetelmät ja aikataulu

Projektisuunnittelija Sirpa Moitus

Yhteyshenkilöiden perehdytys 18.12.2009

Helsinki


Arviointimenetelm t ja aikataulu

Arviointimenetelmät ja aikataulu


Alakohtainen arviointikysely yliopistosektorilla

Alakohtainen arviointikysely yliopistosektorilla


Alakohtainen arviointikysely ammattikorkeakoulusektorilla

Alakohtainen arviointikysely ammattikorkeakoulusektorilla

* YAMK-tutkinnon kokeilulupa vuodesta 2002 alkaen


Miksi n m arviointimenetelm t

Miksi nämä arviointimenetelmät?

Aineiston keruu painottuu korkeakouluihin

 • Kokonaiskuva ja analyysi, joka tukee korkeakoulujen toiminnan kehittämistä

 • Esiin sekä hyviä käytänteitä että ongelmakohtia

 • Välillistä tietoa esim. tutkintolainsäädännön ja opiskelijavalintojen toimivuudesta

  Ei erillistä opiskelijakyselyä, koska

 • RUSElla käynnissä pitkittäisseuranta ja RUSEn aineisto arviointiprojektin käytössä

 • OTUS pyrkii tuottamaan vertailutietoa: vanhan tutkintorakenteen, siirtymävaiheen ja uuden tutkintorakenteen mukaan opiskelleet

 • opiskelijanäkökulma esillä teemahaastatteluissa

  Ei erillistä työelämäkyselyä, koska

 • vastausprosentti voisi jäädä matalaksi

 • teemahaastattelut on tehokkaampi menettely


Arviointiraportti

Arviointiraportti

 • Valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä

 • Tuotetaan kokonaiskuva tutkinnonuudistuksen toteutuksesta, lopputuloksista ja seurauksista

 • Tuotetaan analyysi tutkinnonuudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa kehittämisehdotuksia eri tahoille

 • Palaute yksittäisille korkeakouluille, tiedekunnille ja koulutusaloille?

  • Ei yksikkökohtaista arviointipalautetta

  • Sen sijaan sektorikohtaisia ja alakohtaisia johtopäätöksiä, vahvuuksia ja kehittämisehdotuksia

  • Hyviä käytänteitä voidaan nostaa esiin yksikön nimi mainiten


Arviointiryhm

Arviointiryhmä

Puheenjohtaja

 • Dekaani Jari Niemelä, Helsingin yliopisto

  Jäsenet

 • Erikoistutkija Sakari Ahola, Koulutussosiologian tutkimuskeskus

 • Opetusneuvos Carita Blomqvist, Opetushallitus

 • Kv. asiain asiantuntija Henna Juusola, SAMOK

 • Yliopistonlehtori Merja Karjalainen, Oulun yliopisto

 • Johtaja Juha-Pekka Liljander, Helsingin yliopisto, Palmenia

 • Vt. yksikönjohtaja Ida Mielityinen, Tekniikan Akateemisten Liitto

 • Toimialajohtaja Kerttu Oikarinen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

  Vastaava suunnittelija

 • Projektisuunnittelija Sirpa Moitus, KKA


Yhteyshenkil iden rooli ja teht v t

Yhteyshenkilöiden rooli ja tehtävät

 • Yhteyshenkilöillä keskeinen rooli arvioinnin käytännön toteutuksessa

 • Arviointiprojektia koskeva viestinvaihto yhteyshenkilöiden ja KKA:n projektisuunnittelijan välillä

 • Yhteyshenkilö tiedottaa arviointiprojektista korkeakoulun sisällä

 • Yhteyshenkilö koordinoi arviointiin liittyvää tiedonkeruuta

 • Yhteyshenkilö tekee tarvittaessa ehdotuksia haastateltavista työelämän edustajista ja opiskelijoista


 • Login