Osna simetrija
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

OSNA SIMETRIJA PowerPoint PPT Presentation


 • 432 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSNA SIMETRIJA. “ Stajao sam ispred ploče i crtao neke likove kredom. Odjednom mi pad nu na pamet pitanja: " Zašto je simetrija privlačna oku? Št o je simetrija? ". "T o je jed an urođen i osećaj " , odgovorih sam sebi. Ali , št o proizilazi iz toga?

Download Presentation

OSNA SIMETRIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OSNA SIMETRIJA


Stajao sam ispred ploe i crtao neke likove kredom. Odjednom mi padnu na pamet pitanja:"Zato je simetrija privlana oku? to je simetrija? ".

"To je jedan uroeni oseaj", odgovorih sam sebi.

Ali, to proizilazi iz toga?

Lav Tolstoj

GrofLav Nikolajevi Tolstoj (1828. -1910.) bio je ruski pisac svrstan u najvee ruske realiste toga doba. Poznat po svoja dva najvea djelaAna KarenjinaiRat i mir, koji slikaju duboku psiholoku i drutvenu pozadinu Rusije i njenog drutva u 20. stoljeu.


Simetrija je rije grkog porijekla i znai:

 • ravnomjerni odnos pojedinih dijelova cjeline,

 • uzajamni sklad dijelova, uravnoteenost, pravilan oblik,

 • zrcaljenje.

  Suprotno od simetrije je asimetrija.

Taj Mahal

Indija


 • Ako je sliku mogue podijeliti ravnom crtom (pravcem) na dva zrcalna dijela,

  tada kaemo da je ta slika osnosimetrina.

 • Pravac kojim smo podijelili sliku nazivamo

  os simetrije.

Hrvatsko narodno kazaliteZagreb


 • Ako se slika moe presavinuti po nekompravcu tako da se njena lijeva i desna polovica u potpunosti poklope,

  takva slika je osnosimetrina.


 • Jedan primjer osnosimetrinih slika su tzv. Rorschachove (Rorahove) mrlje.

Herman Rorschach (1884.-1922.) je bio poznati vicarski psihijatar i psihoanalitiar. Poznat je po psiholokom testu kojeg je sam osmislio i objavio u svojoj knjizi Psihodijagnostika (1921.).


Priroda oboava osnosimetrine oblike.

Simetrija u svijetu biljaka...

Simetrija u ivotinjskom svijetu...


 • Jo od davnina ovek je u prirodi uoavao simetriju, doivljavao njezinu ljepotu, a zatim je poeo i primjenjivati je u svojim tvorevinama.

Simetrija osim ljepote ima i svoju praktinu vrijednost.

Ravnotea lijeve i desne strane ptijeg tijela (kao i aviona) omoguava ptici a i avionu da leti.

Ptica ne bi mogla letjeti da joj krila nisu potpuno simetrina.


 • Osna simetrinost postoji i u pahulji ...

  ...kao i u kapi vode.

Neki likovi imaju vie osi simetrije.

Npr. sa pahuljicom je tako.


Priroda voli praviti osnosimetrine slike

preslikavanjem na povrini vode.


 • Stari Grci su smatrali da je u simetrinom obliku sadrana sva harmonija i ljepota ovog svijeta.

Partenon je hram posveen grkoj boginji Ateni, zatitnici grada Atene, izgraen u 5. st. pr. Kr. na Akropolju.

Partenon se smatra trajnim simbolom antike Grke i spada u najvee svjetske kulturne spomenike.


 • Smatra seda je u liku egipatske kraljice Nefertiti sadrana savrena simetrija lijeve i desne strane lica. Upravo zato se Nefertiti i dan danas spominje kao najljepa ena svih vremena i civilizacija.

Nefertiti je velika enigma egipatske povijesti jer je svaki trag njezine vladavine nestao.

Jedini dokaz njezinog postojanja je ova nevjerojatno dobro ouvana statua i malobrojni spisi u kojima se spominje njezino ime.


 • Jedna od najpoznatijih slika svih vremena Posljednja veera Leonarda da Vincija sadri prostornu i brojevnu simetrinost.

 • Prostor u kojem je smjeten prizor je osnosimetrian.

 • Apostoli su smjeteni s lijeve i desne strane Krista u trolanim grupama, rasporeeni prilino simetrino.

Leonardo da Vinci, Posljednja veera, 1498.


 • Po ugledu na prirodu, ovek se okruuje osnosimetrinim predmetima...

  ... pa ak i svoj ivotni prostor ureuje po principima simetrinosti...

enski prsluk

Pirotski tepih

UnutranjostHNK,

Zagreb

Djelomino simetrina unutranjost dnevnog boravka


A

B

C

D

E

H

I

M

O

T

U

V

SAMOSTALNI RADNapii svoje ime velikim tiskanim slovima, pa odredi koliko osi simetrije sadre slova kojima je ispisano tvoje ime.

D

G

J

F

K

L

LJ

NJ

P

N

R

Z

S


1. Koji su od sljedeih likova

osnosimetrini?

3.

1.

2.

6.

5.

4.


S

2. Koliko osi simetrije imaju sljedei likovi:

3

0

4

2

1

Beskonano mnogo!


Na kojoj je slici prikazano osnosimetrino preslikavanje ?

os

os

os

os


3. Kako emo sami napraviti osnosimetrinu sliku ako nam je zadana os simetrije i jedan dio slike?

Zamisli da papir presavije po zadanoj osi i

uoi otisak koji nastaje s druge strane osi.


Ako imamo neku sliku i njoj osnosimetrinu sliku,uoimo da za svaku toku vrijedi:

 • Spojnica toke i njezine slike okomita je na os simetrije.

2.Toka i njena slikasu jednako udaljene od osi

(a na suprotnim stranama od osi).

itd.


5 kv.

12 kvadratia

8kv.

Kako nai trokut koji je

osnosimetrian zadanom trokutu

u odnosu na zadanu os simetrije p?

p

C'

C

B

B'

A

A'


SAMOSTALNI RAD

Nacrtaj u biljenicu donji crte (koristi kvadratnu mreu), a zatim nacrtaj lik osnosimetrian zadanom.

C

C'

D'

D

B'

B

A'

A


K R A J

Jelena Volarov

Oore Krsti

Beograd

[email protected]


Najtoplije zahvaljujem autorici, kolegici Jeleni Volarov

na doputenju da prezentaciju prilagodim i prevedem

na hrvatski jezik, te objavim na svojim web stranicama.

Antonija Horvatek

[email protected]

http://public.carnet.hr/~ahorvate


 • Login