Fj rrv rme ret 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Fjärrvärmeåret 2013 PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Fjärrvärmeåret 2013. 21.1.2014. Fjärrvärme och -kyla 2013. Försäljningen (inkl. skatter)2 33 0 mill. € Fjärrvärmeenergi 31,6 TWh Medelpriset (inkl. skatter) 7,4 snt /kWh Invånarna i fjärrvärmehus2,7 mill. Fjärrvärmes marknadsdel 46 % Fjärrkylenergi 169 GWh.

Download Presentation

Fjärrvärmeåret 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fjärrvärmeåret 2013

21.1.2014


Fjärrvärme och -kyla 2013

  • Försäljningen (inkl. skatter)2 330 mill. €

  • Fjärrvärmeenergi31,6 TWh

  • Medelpriset (inkl. skatter)7,4 snt/kWh

  • Invånarna i fjärrvärmehus2,7 mill.

  • Fjärrvärmes marknadsdel46 %

  • Fjärrkylenergi169 GWh


Marknadsandel av uppvärmningbostads- och affärsbyggnader samt offentliga byggnader

Värmepump: inkl. elektricitet förbrukat i värmepumparna

Elvärmning: inkl. elektricitet för bastuugnar och uppvärmningssystemet (pumpar, etc.).

Trä: inkl. trä för bastuugnar.


Temperaturkorrigerad fjärrvärme konsumtion, TWh


Konsumtion av fjärrvärme


Fjärrvärme produktion 201334,5 TWh

Elproduktion vid kraftvärmeproduktion 13,8 TWh


Fjärrvärme produktion och samproduktions andel


Fjärrvärmeproduktions kapacitet och kundernas anslutningseffekt


Produktionsanläggningaravfjärrvärme

CHP anläggningarochvärmecentraler

Källa: District Heating in Finland 2012,

FinskEnergiindustri


Bränslekonsumtion vid produktion av fjärrvärme och samproduktion av el och fjärrvärme 2013- Bränsle konsumtion 56,3 TWh


Bränslekonsumtion vid produktion av fjärrvärme och samproduktion av el och fjärrvärme


Bränslekonsumtion vid produktion av fjärrvärme och samproduktion av el och fjärrvärme år2012

Källa: District Heating in Finland 2012,

FinskEnergiindustri


Förnybara inhemska energikällor vid produktion av fjärrvärme och samproduktion av el och fjärrvärme


Specifikt koldioxidutsläpp av produktion av fjärrvärme

Källor:

Statistikcentralen (2000...2011)

FinskEnergiindustri (1976...1999, 2012...2013)


Fjärrvärme försäljning, mrd. €(inkl. moms, accisser)


Fjärrvärmes realpriskorrigerad med levnadskostnadsindex, 1.1.1981 = 100

Andel av skatter (moms, acciser) 30,0% (2013)


Priser av fjärrvärme och bränslen i värmeproduktion- index, januari 2004 = 100

CHP = samproduktion av el och fjärrvärme


EnergiskatterAcciser i värmeproduktion och konsumtionsskat för elektricitet


Fjärrkyla – försäljning och kundernas anslutningseffekt


  • Login