Kartelov dohody uchaze o ve ejn zak zky bid rigging
Download
1 / 25

Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging. Tomáš Kubeša - Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Struktura prezentace. Bid rigging a výběrová řízení Formy bid rigging II. Důsledky a rizika Prevence Jak získat indicie o bid rigging Co dělat?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázky Bid Rigging' - lefty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kartelov dohody uchaze o ve ejn zak zky bid rigging

Kartelové dohody uchazečů o veřejné zakázkyBid Rigging

Tomáš Kubeša - Igor Pospíšil

Odbor kartelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže


Struktura prezentace
Struktura prezentace

 • Bid rigging a výběrová řízení

 • Formy bid rigging

  II. Důsledky a rizika

 • Prevence

 • Jak získat indicie o bid rigging

 • Co dělat?

 • Kam se obrátit?

 • Praxe a budoucnost


I bid rigging a v b rov zen
I. Bid rigging a výběrová řízení

 • Soutěž je nejefektivnější způsob výběru (poměr kvalita / cena)

 • Bid rigging =tajná dohoda mezi uchazeči o veřejnou zakázku

  • Nelegální praktika podle českého soutěžního práva

  • Cílem je ovlivnění výsledku výběrového řízení

  • Organizované jednání, často korupční jednání


 • Kartelová dohoda (cílem je narušení soutěže; cena, dělení trhu)

 • Potenciál ÚOHS X Zdroje (role prevence)

 • Snaha OECD i ÚOHS

  • zlepšit monitoring k odhalení a postižení této nelegální praktiky

  • aktivně přispět ke zvýšení konkurence v oblasti zadávání veřejných zakázek


 • Dohoda dělení trhu)

 • Písemná zřídka

 • Postačí vzájemná shoda

 • Nemusí splňovat žádné náležitosti uzavírání smluv (jednání za společnost, forma atd.)


Ii formy bid rigging
II. Formy bid rigging dělení trhu)

 • Dělení trhu či kompenzace, příp. kombinace

 • Veřejné i privátní zakázky

 • Stejné i různé trhy

 • Čím sofistikovanější, tím zranitelnější (komunikace, sankce, kontrola, notáři…)


 • Dohoda o tom, kdo v dané soutěži předloží cenově „nejvýhodnější“ nabídku; případná rotace uchazečů (krycí nabídky; odstupování).

 • Dohoda o tom, že se soutěže zúčastní jen omezený počet uchazečů a další možní uchazeči do nich své nabídky nepřihlásí (utlumení nabídek).

 • Dohody mezi uchazeči o protiplnění a vzájemné kompenzaci (subdodávky, často jen formální).

 • Dohody o rozdělení trhu (různé klíče).


Iii d sledky a rizika
III. Důsledky a rizika „nejvýhodnější“ nabídku

 • Důsledky:

  • Plýtvání penězi z veřejných rozpočtů (kvalifikované odhady mezi 10 – 50%)

 • Rizika a sankce:

  • Trestněprávní (§ 248/2; § 255,-6,-7 TZ)

  • Administrativněprávní (z. 143/2001 Sb.)

  • Občanskoprávní (OZ, OBZ, ZP)


Nahr v n kartelu
Nahrávání kartelu „nejvýhodnější“ nabídku

 • Potřeba utratit prostředky do konce roku

 • Obava před protahováním VŘ, námitkami a přezkumem

 • Nedostatečná kontrola

 • Neznalost příslušného trhu

 • První či jen občasné zadávání, nezkušenost


Sektory a trhy n chyln ke kartelu
Sektory a trhy náchylné ke kartelu „nejvýhodnější“ nabídku

 • Malý počet soutěžitelů

 • Omezené či žádné vstupy na trh

 • Neměnný proud poptávky a nabídky

 • Průmyslová sdružení

 • Opakovanost nabízení

 • Identické či jednoduché produkty

 • Málo alternativ či žádné

 • Malá či žádná technologická změna


Iv prevence
IV. Prevence „nejvýhodnější“ nabídku

 • Role veřejných zadavatelů – musí být aktivní

 • V čem:

  • Maximální informovanost před vyhlášením zadávacího řízení (trh, zboží, firmy, podobná VŘ)

  • Nastavit podmínky zadávacího řízení pro maximální účast uchazečů (neomezovat regionálně, obratem, referencemi; malé podniky)

  • Transparentnost: nastavit výběrové řízení tak, aby došlo k efektivnímu snížení komunikace mezi uchazeči (nejistota o tom, kdo vše se uchází)


 • Pečlivě volit kritéria hodnocení výsledků soutěže „nejvýhodnější“ nabídku

 • Informovat zaměstnance zadavatele o rizicích spojených s těmito tajnými dohodami

 • Otevřená řízení preferovat před uzavřenými

 • Ať uchazeči předem definují subdodavatele

 • Preferovat cíl nikoli cestu

 • Role compliance programů


V jak z skat indicie o bid rigging
V. Jak získat indicie o bid rigging „nejvýhodnější“ nabídku

 • Bid rigging dohody – utajované dohody

 • Indicie:

  • Nepodání nabídky dodavatelem, který se běžně podobných výběrových řízení účastnil

  • Neobvykle malý počet uchazečů o zakázku

  • Neočekávané odstupování ze soutěže případně odstoupení vítěze, který se poté stane subdodavatelem

  • Vzájemné kontakty konkurentů


- Vzájemná podobnost nabídek „nejvýhodnější“ nabídku

- chyby, vady, vynechané přílohy

- známky, odesílací zařízení, stejná

osoba přinese na podatelnu

- vlastnosti dokumentu word

- indexace položek

- formulace, hlavičky, subdodavatelé


Vi co d lat
VI. Co dělat? „nejvýhodnější“ nabídku

 • Pokud má zadavatel podezření nebo dokonce jistotu, že došlo k uzavření tajné kartelové dohody mezi uchazeči o zakázku, měl by učinit následující:

  • nekonzultovat své podezření s uchazeči, ale ani s běžnými zaměstnanci zadavatele

  • nezveřejňovat svá zjištění a podezření

  • zajistit maximum důkazů, které podvodné jednání dokládají (nabídkové dokumenty, korespondence, obálky...)

  • vést detailní záznamy veškerého podezřelého chování a podezřelých prohlášení včetně údajů o tom, koho se týkalo, kdo jiný byl přítomen a co přesně se stalo a bylo řečeno

  • kontaktovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který je v případě potřeby schopen zajistit anonymitu (viz dále Kam se obrátit)

  • po konzultaci zvážit, zda je vhodné ve výběrovém řízení pokračovat.


Vii kam se obr tit
VII. Kam se obrátit? „nejvýhodnější“ nabídku

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kapitána Jaroše 7

604 55 Brno

Tel.: +420 542 167 /216 /308 /284

E-mail: [email protected]

V případě potřeby Vám bude zaručena anonymita.


Viii praxe a budoucnost
VIII. Praxe a budoucnost „nejvýhodnější“ nabídku

Mezinárodní případ (2007)

 • Kartel výrobců tzv. PISU

 • Sofistikované dohody o cenách

 • Díky tzv. leniency programu prominuta pokuta společnosti ABB

 • Zcela vyloučena HS v období let 1991 - 2004

 • Sankce – téměř 1 mld. pro 16 společností, zrušena krajským soudem


První úspěšný tuzemský případ (2010) „nejvýhodnější“ nabídku

 • Provozování ubytoven – vojenská ubytovací správa Litoměřice

 • Organizátor HOKRA Spedition

 • Důkazy – e mail korespondence

 • Sankce 4,9 mil. pro 5 účastníků kartelu (jednání ve vzájemné shodě)

 • 4. případ od roku 2007


2010 - 2013 zahájena další spr. řízení ve věci BR „nejvýhodnější“ nabídku

2011 spuštěn Program Úřadu (OECD)

Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů

Manuál (3 části)

2011 návrh rozsáhlé novely ZOHS

2012 účinnost novely 1.12. – z. č. 360/2012 Sb.

2012 pokuta 97 mil. za bid rigging „Odpady“

(právní moc 6.12.2012)


Novela zohs exkurz
Novela ZOHS – exkurz „nejvýhodnější“ nabídku

Bid Rigging

 • Za dohodu v oblasti zakázek a koncesí vedle pokuty zákaz plnění veřejných zakázek / koncesní smlouvyna 3 roky

 • S výjimkou leniency a narovnání


Leniency „nejvýhodnější“ nabídku

 • V zákoně jen nejzákladnější kriteria

 • Leniency I.: upuštění od potrestání

 • Leniency II.: snížení pokuty až o 50 %

 • Nástroj odhalování kartelů


Narovnání „nejvýhodnější“ nabídku

 • Není dohodou s účastníkem, ale polehčující okolností (uznání právní kvalifikace a nenavrhování dalších úkonů)

 • „Narovnat se“ je možné až po sdělení výhrad

 • Není nástrojem vyšetřovacím: 20 % snížení pokuty (zjednodušení řízení)


Pokuty „nejvýhodnější“ nabídku

 • nově se přihlíží k

  • jednání v průběhu řízení

  • snaze odstranit škodlivé následky deliktu

   Prioritizace

   Ust. § 19a - narušení HS orgány veřejné správy; sankce až 10 mil. Kč


Děkuji Vám za pozornost. „nejvýhodnější“ [email protected] - 542 167 [email protected] - 542 167 216www.compet.cz


ad