Zone le biopedoclimatice
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE PowerPoint PPT Presentation


 • 438 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE. Cls. a IX -a Grupul şcolar Alexandru Odobescu Lehliu Gară. Prof. CIURARU P ETRE. Mai 2011. Agend ă. Zona caldă Zona forestieră ecuatorială Zona tropicală umedă cu două anotimpuri Zona tropicală uscată (deşerturi şi semideşerturi calde) Zona temperată

Download Presentation

ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zone le biopedoclimatice

ZONELE BIOPEDOCLIMATICE

Cls. a IX-a

Grupul şcolar AlexandruOdobescu

Lehliu Gară

Prof. CIURARU PETRE

Mai 2011


Agend

Agendă

 • Zona caldă

  • Zona forestieră ecuatorială

  • Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

  • Zona tropicală uscată (deşerturi şi semideşerturi calde)

 • Zona temperată

  • Zona subtropicală

  • Zona temperat oceanică

  • Zona temperat-continentală

  • Zona forestieră rece (taiga)

 • Zona rece

  • Zona subpolară (tundra)

  • Zona gheţarilor continentali


Zonele biopedoclimatice defini ie

FAUNA

Zonele biopedoclimatice - definiţie

 • Sunt regiuni în care clima, vegetaţia, fauna şi solurile prezintă o anumită omogenitate.

CLIMA

VEGETAŢIE

SOLURI


Zona cald 1 zona forestier ecuatorial

Zona caldă1. Zona forestieră ecuatorială


1 zona forestier ecuatorial

1. Zona forestieră ecuatorială

 • Localizare:

  • Bazinul Amazonului şi Zairului

  • Indonezia

  • Golful Guineei

 • Climatul ecuatorial a favorizat dezvoltarea unei vegetaţii abundente, etajată pe verticală (arborele de cauciuc, arborele de cafea, arborele de cacao, palmierul, mango, bambusul).

 • Fauna este reprezentată prin insecte (termite, musca ţeţe), păsări (pasarea lira, papagali), reptile şi maimuţe.

 • Soluri: laterite.


I zona cald 2 zona tropical umed cu dou anotimpuri

I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri


I zona cald 2 zona tropical umed cu dou anotimpuri1

I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

 • Caracteristica principală este alternarea unui anotimp ploios cu unul secetos.

 • Localizare:

  • America Centrală

  • Estul Braziliei

  • India

  • Indonezia

  • Nordul Australiei


I zona cald 2 zona tropical umed cu dou anotimpuri2

I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

 • Climat subtropical

 • În această zonă întâlnim suprafeţe forestiere subecuatoriale, păduri musonice, suprafeţe ierboase înalte şi răzleţ arbori.

 • Fauna:

  • Ierbivore (antilopa, bivolul, girafa, elefantul, zebra)

  • Carnivore (leul, tigrul, ghepardul, pantera)

 • Soluri:

  • Roşii de savană

  • Lateritice


I zona cald 3 zona tropical uscat

I. Zona caldă3. Zona tropicală uscată


I zona cald 3 zona tropical uscat1

I. Zona caldă3. Zona tropicală uscată

 • Localizare:

  • Sahara, Kalahari, Namib (Africa)

  • Peninsula Arabia (Asia)

  • Centrul şi Estul Australiei

 • Vegetaţie sărăcăcioasă, adaptată condiţiilor climatice.

 • Faună:

  • reptile, scorpioni, păsări şi insecte.

 • Soluri:

  • Arenice, calcisoluri, gipsoluri.


Ii zona temperat 1 zona subtropical

II. Zona temperată1. Zona subtropicală


Ii zona temperat 1 zona subtropical1

II. Zona temperată1. Zona subtropicală

 • Localizare:

  • în jurul Mării Mediterane

  • Vestul SUA

  • Africa de Sud

  • Sudul Australiei

 • Vegetaţia naturală este reprezentată de păduri veşnic verzi şi tufişuri.

 • Fauna:

  • Reptile, păsări

 • Soluri:

  • Terra rosa, rendzine


Ii zona temperat 2 zona temperat oceanic

II. Zona temperată2. Zona temperat oceanică


Ii zona temperat 2 zona temperat oceanic1

II. Zona temperată2. Zona temperat oceanică

 • Localizare:

  • Europa de Vest

  • Estul Asiei

  • America de Nord şi Sud

  • Noua Zeelandă

 • Vegetaţia este reprezentată prin pădurea de foioase (fag, stejar, carpen, frasin, arţar).

 • Fauna:

  • Mamifere (lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţe)

  • Păsări

  • Reptile

  • Insecte

 • Soluri:

  • Argiluvisoluri şi soluri cenuşii


Ii zona temperat 3 zona temperat continental

II. Zona temperată3. Zona temperat continentală


Ii zona temperat 3 zona temperat continental1

II. Zona temperată3. Zona temperat continentală

 • Localizare:

  • Estul Europei

  • Centrul Asiei

  • America de Nord si de Sud

 • Ca formaţiuni vegetale, întâlnim silvostepe, stepe, semideşerturile şi deşerturile reci.

 • Fauna:

  • Rozătoare (iepuri, hârciog, dihor, şoarece)

  • Ierbivore

  • Păsări

 • Soluri: molisoluri (cernoziomuri)


Ii zona temperat 4 zona forestier rece taiga

II. Zona temperată4. Zona forestieră rece (taiga)


Ii zona temperat 4 zona forestier rece taiga1

II. Zona temperată4. Zona forestieră rece (taiga)

 • Localizare:

  • Nordul Europei

  • Nordul Asiei

  • Nordul Americii

 • Vegetaţia este reprezentată de pădurile de conifere (brad, molid, pin).

 • Fauna: ursul, vulpea, lupul, cerbul, elanul, hermelina.

 • Soluri: podzol.


Iii zona rece 1 zona subpolar

III. Zona rece1. Zona subpolară


Iii zona rece 1 zona subpolar1

III. Zona rece1. Zona subpolară

 • Localizare:

  • Nordul extrem al Europei, Asiei şi Americii de Nord

 • Vegetaţia:

  • Muşchi şi licheni

 • Soluri:

  • Histosoluri (soluri turboase)


Iii zona rece 2 zona ghe arilor continentali

III. Zona rece2. Zona gheţarilor continentali


Iii zona rece 2 zona ghe arilor continentali1

III. Zona rece2. Zona gheţarilor continentali

 • Localizare:

  • Groenlanda

  • Antarctica

 • Lipsă vegetaţie

 • Fauna:

  • Ursul şi vulpea polară

  • Foci

  • Morse

  • Pinguini


 • Login