Download

ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE


Advertisement
/ 31 []
Download Presentation
Comments
leena
From:
|  
(1086) |   (0) |   (0)
Views: 43 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE. Cls. a IX -a Grupul şcolar Alexandru Odobescu Lehliu Gară. Prof. CIURARU P ETRE. Mai 2011. Agend ă. Zona caldă Zona forestieră ecuatorială Zona tropicală umedă cu două anotimpuri Zona tropicală uscată (deşerturi şi semideşerturi calde) Zona temperată
ZONE LE BIOPEDOCLIMATICE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zone le biopedoclimaticeSlide 1

ZONELE BIOPEDOCLIMATICE

Cls. a IX-a

Grupul şcolar AlexandruOdobescu

Lehliu Gară

Prof. CIURARU PETRE

Mai 2011

AgendSlide 2

Agendă

 • Zona caldă

  • Zona forestieră ecuatorială

  • Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

  • Zona tropicală uscată (deşerturi şi semideşerturi calde)

 • Zona temperată

  • Zona subtropicală

  • Zona temperat oceanică

  • Zona temperat-continentală

  • Zona forestieră rece (taiga)

 • Zona rece

  • Zona subpolară (tundra)

  • Zona gheţarilor continentali

Zonele biopedoclimatice defini ieSlide 3

FAUNA

Zonele biopedoclimatice - definiţie

 • Sunt regiuni în care clima, vegetaţia, fauna şi solurile prezintă o anumită omogenitate.

CLIMA

VEGETAŢIE

SOLURI

Zona cald 1 zona forestier ecuatorialSlide 4

Zona caldă1. Zona forestieră ecuatorială

1 zona forestier ecuatorialSlide 6

1. Zona forestieră ecuatorială

 • Localizare:

  • Bazinul Amazonului şi Zairului

  • Indonezia

  • Golful Guineei

 • Climatul ecuatorial a favorizat dezvoltarea unei vegetaţii abundente, etajată pe verticală (arborele de cauciuc, arborele de cafea, arborele de cacao, palmierul, mango, bambusul).

 • Fauna este reprezentată prin insecte (termite, musca ţeţe), păsări (pasarea lira, papagali), reptile şi maimuţe.

 • Soluri: laterite.

I zona cald 2 zona tropical umed cu dou anotimpuriSlide 7

I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

I zona cald 2 zona tropical umed cu dou anotimpuri1Slide 9

I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

 • Caracteristica principală este alternarea unui anotimp ploios cu unul secetos.

 • Localizare:

  • America Centrală

  • Estul Braziliei

  • India

  • Indonezia

  • Nordul Australiei

I zona cald 2 zona tropical umed cu dou anotimpuri2Slide 10

I. Zona caldă2. Zona tropicală umedă cu două anotimpuri

 • Climat subtropical

 • În această zonă întâlnim suprafeţe forestiere subecuatoriale, păduri musonice, suprafeţe ierboase înalte şi răzleţ arbori.

 • Fauna:

  • Ierbivore (antilopa, bivolul, girafa, elefantul, zebra)

  • Carnivore (leul, tigrul, ghepardul, pantera)

 • Soluri:

  • Roşii de savană

  • Lateritice

I zona cald 3 zona tropical uscatSlide 11

I. Zona caldă3. Zona tropicală uscată

I zona cald 3 zona tropical uscat1Slide 13

I. Zona caldă3. Zona tropicală uscată

 • Localizare:

  • Sahara, Kalahari, Namib (Africa)

  • Peninsula Arabia (Asia)

  • Centrul şi Estul Australiei

 • Vegetaţie sărăcăcioasă, adaptată condiţiilor climatice.

 • Faună:

  • reptile, scorpioni, păsări şi insecte.

 • Soluri:

  • Arenice, calcisoluri, gipsoluri.

Ii zona temperat 1 zona subtropicalSlide 14

II. Zona temperată1. Zona subtropicală

Ii zona temperat 1 zona subtropical1Slide 16

II. Zona temperată1. Zona subtropicală

 • Localizare:

  • în jurul Mării Mediterane

  • Vestul SUA

  • Africa de Sud

  • Sudul Australiei

 • Vegetaţia naturală este reprezentată de păduri veşnic verzi şi tufişuri.

 • Fauna:

  • Reptile, păsări

 • Soluri:

  • Terra rosa, rendzine

Ii zona temperat 2 zona temperat oceanicSlide 17

II. Zona temperată2. Zona temperat oceanică

Ii zona temperat 2 zona temperat oceanic1Slide 19

II. Zona temperată2. Zona temperat oceanică

 • Localizare:

  • Europa de Vest

  • Estul Asiei

  • America de Nord şi Sud

  • Noua Zeelandă

 • Vegetaţia este reprezentată prin pădurea de foioase (fag, stejar, carpen, frasin, arţar).

 • Fauna:

  • Mamifere (lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, veveriţe)

  • Păsări

  • Reptile

  • Insecte

 • Soluri:

  • Argiluvisoluri şi soluri cenuşii

Ii zona temperat 3 zona temperat continentalSlide 20

II. Zona temperată3. Zona temperat continentală

Ii zona temperat 3 zona temperat continental1Slide 22

II. Zona temperată3. Zona temperat continentală

 • Localizare:

  • Estul Europei

  • Centrul Asiei

  • America de Nord si de Sud

 • Ca formaţiuni vegetale, întâlnim silvostepe, stepe, semideşerturile şi deşerturile reci.

 • Fauna:

  • Rozătoare (iepuri, hârciog, dihor, şoarece)

  • Ierbivore

  • Păsări

 • Soluri: molisoluri (cernoziomuri)

Ii zona temperat 4 zona forestier rece taigaSlide 23

II. Zona temperată4. Zona forestieră rece (taiga)

Ii zona temperat 4 zona forestier rece taiga1Slide 25

II. Zona temperată4. Zona forestieră rece (taiga)

 • Localizare:

  • Nordul Europei

  • Nordul Asiei

  • Nordul Americii

 • Vegetaţia este reprezentată de pădurile de conifere (brad, molid, pin).

 • Fauna: ursul, vulpea, lupul, cerbul, elanul, hermelina.

 • Soluri: podzol.

Iii zona rece 1 zona subpolarSlide 26

III. Zona rece1. Zona subpolară

Iii zona rece 1 zona subpolar1Slide 28

III. Zona rece1. Zona subpolară

 • Localizare:

  • Nordul extrem al Europei, Asiei şi Americii de Nord

 • Vegetaţia:

  • Muşchi şi licheni

 • Soluri:

  • Histosoluri (soluri turboase)

Iii zona rece 2 zona ghe arilor continentaliSlide 29

III. Zona rece2. Zona gheţarilor continentali

Iii zona rece 2 zona ghe arilor continentali1Slide 31

III. Zona rece2. Zona gheţarilor continentali

 • Localizare:

  • Groenlanda

  • Antarctica

 • Lipsă vegetaţie

 • Fauna:

  • Ursul şi vulpea polară

  • Foci

  • Morse

  • Pinguini


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro