Att avsluta ett projekt
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Att avsluta ett projekt Projektavslut enligt Implex Mats Sivhed ICS PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Att avsluta ett projekt Projektavslut enligt Implex Mats Sivhed ICS. Organisation. Människor. Affärsprocesser. Yttre påverkan. IMPLEX Projektelement. Konfigurations- alternativ. Data. Affärsstrukturer. Applikations- komponenter. PROJEKT. Förväntningar. Verksamhets- krav.

Download Presentation

Att avsluta ett projekt Projektavslut enligt Implex Mats Sivhed ICS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Att avsluta ett projekt

Projektavslut enligt Implex

Mats Sivhed ICS


Organisation

Människor

Affärsprocesser

Yttre

påverkan

IMPLEXProjektelement

Konfigurations-

alternativ

Data

Affärsstrukturer

Applikations-

komponenter

PROJEKT

Förväntningar

Verksamhets-

krav

Teknologi

Tredjeparts-

programvara

Gränssnitt


IMPLEX Projektdatabas

Projektstyrning

Projektdokumentation

Hantering av projektärenden

Hantering av modifieringar

Frågor & Svar

Databasdokumentation


IMPLEX Cykeln


IMPLEX Organisation


IMPLEX posBIR


IMPLEX desRita kartanEPM


IMPLEX konfDrifthandbok


IMPLEX konfArbets Instruktioner


IMPLEX konf Arbets Instruktioner


IMPLEX konf Testspecar

Processflöden

Arbetsinstruktioner

Movex

Gå till

Gå till


IMPLEX Modifikationsdokumentation

 • MOD250Funktionell beskrivning

 • MOD260Programspecifikation

 • MOD270Leveransspecifikation


IMPLEX drifts Avsluta projekt

 • Fasen driftsätta

  • Genomför produktionsstart

  • Följ upp och justera

  • Skapa initial förbättringsplan

  • Skriv projektavslutsrapport

  • Revision

  • Styrgruppsmöte

  • Överlämna till förvaltningsorganisationen


IMPLEX Förbättringsplan


FÖRVALTNING

 • Rutiner för behörighets- & säkerhetsadm på applikations- & operativsystemsnivå

 • Rutiner för drift, övervakning samt underhåll av hård- & mjukvara

 • Systemförvaltningsmodell och organisation avseende detta

  • 0-modell

  • Underhåll

  • Utveckling


FÖRVALTNING


 • Utnyttja Implex verktyg för dokumentation under projektetProjektdatabasBIR - EPM DriftshandbokArbetsinstruktioner - TestspecarStandarddokument för modifieringarLogga förbättringspotentialer

 • Skapa förvaltningsorganisation samt rutiner för densamma redan under projektets löptid

 • Fastställ kontaktytor mot Intentia

 • Planera eventuella aktiviteter efter driftstart utifrån förbättringsplaner

 • Överlämna all information till förvaltande organisation

IMPLEXSammanfattning


 • Login