Rop st edn morava n stroj podpory pro rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky ve zl nsk m kraji
Download
1 / 9

Zlín: 29. června 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

ROP Střední Morava nástroj podpory pro rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky ve Zlínském kraji. Zlín: 29. června 2012. OSNOVA PREZENTACE. ROP Střední Morava – cyklostezky v číslech Hlavní východiska pro financování z operačních programů Jaké jsou hlavní výzvy pro období 2014+

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zlín: 29. června 2012 ' - lee-romero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rop st edn morava n stroj podpory pro rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky ve zl nsk m kraji

ROP Střední Morava nástroj podpory pro rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky ve Zlínském kraji

Zlín: 29. června 2012


Osnova prezentace
OSNOVA PREZENTACE

 • ROP Střední Morava – cyklostezky v číslech

 • Hlavní východiska pro financování z operačních programů

 • Jaké jsou hlavní výzvy pro období 2014+

 • Závěrečné shrnutí


1. ROP Střední Morava – cyklostezky v číslech

Celkový finanční rámec ROP SM činí cca. 17,5 mld. Kč (s ohledem na aktuální propočet kursu Kč/EUR)

 • Schválené projekty cyklostezky – dotace celkem 623 mil. Kč

  • Z toho Zlínský kraj 357 mil. Kč, tj. 57%

 • Schválené projekty – podpořená délka 129 km cyklostezek

  • Z toho Zlínský kraj 61,5 km

 • Ukončené projekty (reálně už teď postaveno): 94 km

  • Z toho Zlínský kraj 32,5

   (info: výzvy č. 2/2007, č. 15/2009, č. 22/2011)

   Probíhá hodnocení výzvy č. 31/2012 (ukončení příjmů do 30. 5. 2012)

 • Alokace 160 mil. Kč, předložené projekty 364 mil. Kč (z toho ZK 156 mil. Kč), převis 2,27

 • Počet předložených projektů – 41, z toho ZK 16


2. Hlavní východiska pro financování z operačních programů 2007-2013

 • Jaké jsou cíle? Co chceme dosáhnout?

 • Jaký je soulad s podporovanými oblastmi intervencí z evropských nařízení?

 • Jaký je soulad s koncepčními dokumenty ČR, kraje, města, obce, mikroregionu atd.?

 • Jaká je architektura – struktura operačních programů v ČR?

 • Jaký je účel x cíl podporovaných opatření?

 • Jak je zajištěna efektivita a hospodárnost realizovaných finančních operací?

 • Jak je prováděna koncentrace – výběr financovaných operací?


Logika programování a projektů

Dopady

Potřeby, problémy

(cílová skupina)

Socioekonomické problémy

relevance

Výsledky

Cíle

Vstupy

Operace

Výstupy

efektivita

účinnost

užitečnost a udržitelnost


Operační programy – cíl Konvergence

Fondy – ERDF, ESF, Fond soudržnosti


3. Jaké jsou hlavní výzvy pro období 2014+

 • Abychom mohli skutečně zvýšit efektivitu a synergie investovaných prostředků ve prospěch růstu konkurencescnopnosti ČR, regionů, měst, obcí – v období hospodářské stagnace – potřebujeme především:

 • Důraz na zvýšení efektivity investovaných prostředků, požadavek na stanovení cílů, kterých má být dosaženo (omezení podporovaných investic)

 • Podpora územního přístupu – vazba na konkrétní místo

 • Podpora integrovaného přístupu a nových nástrojů (strategie místního rozvoje, integrované územní investice apod.) – viz. zkušenosti ROP Střední Morava – IPRÚ, Koncepty, IPRM

 • Zjednodušení administrace (je nutné ale vycházet z podrobné analýzy, co je faktickou příčinou složitosti nynějšího systému; např. metodické pokyny na národní úrovni, soutěž projektů – jako projev absence kvalitního plánování a uplatňování principu koncentrace… )

 • Účinné plánovací, rozhodovací a realizační mechanismy na úrovni ČR i přímo v území (koncepční přístup a zdravý rozum)

 • Spolupracující partnerství na úrovni ČR i v území

 • Shodu na stanovených cílech (měřitelných) ve vztahu k využití potenciálu a k řešení rozvojových potřeb území

 • Zajištění návaznosti na získané znalosti a zkušenosti (bez „lidí“ s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi to nepůjde)


3. Jaké jsou hlavní výzvy pro období 2014+

 • Účinné plánovací, rozhodovací a realizační mechanismy na úrovni ČR i přímo v území (koncepční přístup a zdravý rozum)

 • Spolupracující partnerství na úrovni ČR i v území

 • Shodu na stanovených cílech (měřitelných) ve vztahu k využití potenciálu a k řešení rozvojových potřeb území

 • Zajištění návaznosti na získané znalosti a zkušenosti (bez „lidí“ s odpovídajícími znalostmi a dovednostmi to nepůjde)


DĚKUJI VÁM

ZA POZORNOST

Ivan Matulík

ředitel Úřadu Regionální rady

www.rr-strednimorava.cz


ad