Sexuellt våld – om makt , kön och när gråzoner svartnar - PowerPoint PPT Presentation

Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar
Download
1 / 33

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sexuellt våld – om makt , kön och när gråzoner svartnar. Pelle U llholm. Bikupa. Normer kring sexualitet och maskulinitet är huvudorsaken till att våldtäkter begås . . Vad gör dom egentligen? Ungas sexvanor . Detta är en fråga i en enkät. Frågan ställs privat både där och här.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sexuellt våld – om makt , kön och när gråzoner svartnar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar

Sexuelltvåld – ommakt, könochnärgråzonersvartnar

PelleUllholm


Bikupa

Bikupa

Normerkringsexualitetochmaskulinitetärhuvudorsaken till attvåldtäkterbegås.


Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar

Vad gör dom egentligen? Ungas sexvanor


Detta r en fr ga i en enk t

Detta är en fråga i en enkät

 • Frågan ställs privat både där och här.

 • När hade du sex för första gången?

 • Vilken praktik sökte frågeställaren, tänkte du?

 • Vad betyder det synen på sex?

 • Det påverkar när och hur vi börjar prata om sexualitet.

 • Detta skapar en snäv bild av sexualiteten.


Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar

Debuten


Senaste sextillf llet 15 29

Senaste sextillfället (15-29)

 • De flesta inom en relation eller med en känd

  person. 1/10 med en tillfällig okänd partner

 • Smeksex/gnidsex och vaginala samlag

 • De flesta positiva upplevelser

 • 77 % ”upphetsande”

 • Orgasm - 50 % av kvinnorna & 74 % av männen

 • Låg andel hade använt alkohol


Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar

Sex som en del av livet


K rleksideologin

Kärleksideologin

Vad gör kärleksideologin med oss?


Ungkab 09

UngKAB 09

 • Vilkapåståendenstämmer in påförstagången du hade sex?


Tv bollar i luften

Tvåbollariluften!


Associations vning om manlighet

Associationsövningommanlighet

Du ska undersöka hur begreppet av manlighet tolkas av personer i allmänhet.

Be dem säga ett ord om följande begrepp. Ni ska fråga 1000 personer.

I uppgiften ingår också att ni på förhand ska gissa vilka ord/egenskaper som kommer vara vanligast.

Idag fokuserar vi på sexualitet och relationer


Rw connell

RW Connell

Den hegemoniskamanlighetenär en idealiseradmanlighetsomkillarochmänsträvarefter, anpassar sig till ochhyllar, men också en manlighetsomärbegränsadeförmän.


Polisanm lda sexualbrott

Polisanmälda sexualbrott

År 2012 polisanmäldes 16 700 sexualbrott, varav

6 200 våldtäkter. 2 800 av dessa var våldtäkter mot barn 0-17 år.

Vid ca 10 procent av våldtäkterna mot barn handlar det om pojkar (främst representerade i gruppen 0-14 år). Vid 4 procent av våldtäkt mot vuxen är brottsoffret man, 96 procent kvinnor.

Män utgör 98 procent av de misstänkta vid sexualbrott.

Källa: Brå


Unga r utsatta unga uts tter

Unga är utsatta, unga utsätter

Unga är utsatta i högre utsträckning:

Närmare hälften av offren för polisanmälda våldtäkter under 1995-2006 var i åldern 18-29 år och 16 procent var i åldern 15-18 år.

Även gärningspersonerna är i stor utsträckning unga. Under 2009-2011 var 30 procent av de misstänkta gärningspersonerna i åldern 15-24 år, och 19 procent i åldern 15-20 år.


Samh llets syn p sexuellt v ld och f r vare

Samhällets syn på sexuellt våld och förövare


I r ttssystemet i media bland ungas attityder

I rättssystemet, i media, bland ungas attityder

Forskningen sammanfattar:

 • ”Hjältar och monster”; normala och avvikande män

 • Den maskulina sexualiteten som konstruerad kring drift, virilitet, initiativ, aktivitet

 • ”En riktig våldtäkt”, omständigheter som försvårar; ex relation, ålder, alkohol

  Ex Andersson, U. (2001), Jeffner, S (1998), Berg, L. (2005), Diesen, Ch. & Diesen, E. (2010), Bernhardsson & Bogren (2012), Lindgren, S. & Lundström, R. (2010) m.fl.


Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar

För ett tag sedan var jag hemma hos min pojkvän, och tanken var att vi skulle plugga. För ovanlighetens skull ville han ha sex och inte jag, så jag sa nej. Han fortsatte ändå, fastän jag sa nej hela tiden och försökte dra undan hans händer. Det gick ganska snabbt, och jag var ledsen efteråt. När han märkte det ångrade han sig och sa förlåt, att det inte skulle hända igen.

Jag vet inte riktigt vad jag ska rubricera händelsen som? Han säger att det var ett missförstånd. Jag känner mig skitotrygg av att tänka på det.


Media

Media

”When the testosterone hits, nothingcan stop a guy.”

Dr Phil


Juridik

Juridik

…Såvida Terese inte vore införstådd med att Erik skulle följa med upp till hennes lägenhet på natten så förefaller hennes eget agerande då männen kom hem till hennes bostad som märkligt. Hon har enligt sin egen berättelse tagit emot dem utan att fråga varför Erik var med. Hon har gått upp i lägenheten och börjat kyssa Hans på ett sätt som näppeligen kan uppfattas annat än som inledningen på ett sexuellt umgänge.

B 6774-02, Malmö tingsrätt


Kultur och sexualitet

Kultur och sexualitet

”Tusenåriga kulturmönster måste brytas i förorten”

Dagens eko 12 feb 2000 apropå ”Rissnevåldtäkten”


Media1

Media

Aftonbladet Startsidan / Nyheter 2003-03-13 Tumba

"Kvinnor är som djur för dem"

Polisen chockad över misstänkta våldtäkts- männens kvinnosyn


F rklaringsmodeller

Förklaringsmodeller

 • Sociokulturell forskning med strukturella förklaringsmodeller

  Ex genusforskning, maskulinitetsforskning

  Teoriinriktad, könsskapande processer av grundläggande betydelse

 • Personorienterad forskning

  Ex psykologisk forskning, biomedicinsk forskning

  Bygger ofta på empiriska studier, begränsat material (män fällda för brott). Genus sällan relevant kategori. Barndomstrauman, ensamhet, psykiatriska diagnoser, missbruk osv Samverkande variabler i samband med riskbedömningar


Behandlingsprogram inom kriminalv rden

Behandlingsprogram inom kriminalvården

IDAP, IntegratedDomestic Abuse Programme

Kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori

 • att känna igen tecken på ilska

 • att motverka impulsen till våld genom att tänka på ett annat sätt

 • att hantera svartsjuka

 • att erkänna kvinnors rädsla

 • att stå på sig och ta emot kritik

 • att kommunicera tankar och känslor

 • att släppa taget i relationer

 • konflikthantering

  ROS, Relation och samlevnad

  Kognitivt program, såväl psykodynamiskt som beteendeterapeutiskt

 • Kognitiva förvrängningar och handlingsstrategier

 • Intimitet, relationer och social förmåga

 • Empati och medvetenhet om offret

 • Att hantera känslor

 • Avvikande sexuella fantasier och sexuell upphetsning


V ldsut vningens orsaker och behandlingens m ls ttningar

Våldsutövningens orsaker och behandlingens målsättningar

IDAP: Tydligt makt- och genusperspektiv. Gärningsmannens fysiska våldsutövande sätts i samband med makt- och dominansförhållanden, lösningen på problemet är bland annat ökad jämställdhet i relationen, ex rättvis arbetsfördelning, delat föräldraansvar

ROS: De psykologiska teorierna dominerande. Förövarna beskrivs som ensamma, obearbetade trauman från barndomen. Bearbeta trauman för att skapa empati för brottsoffren och uppnå vuxen maskulinitet.


Kulturella perspektiv

Kulturella perspektiv

När vi arbetar med intagna från andra kulturer är det viktigt att ha så stor kunskap (om) deras kulturella och religiösa förhållanden som möjligt. Detta gäller synen på familjen, relationer mellan man och kvinna, sexualitet och synen på våld och sexuella övergrepp. Det gäller också att förstå underliggande maktförhållanden inom släkt, familj, vad som är möjligt att samtala om och vad som är tabu att ta upp.

Relation och samlevnad (ROS), Kriminalvårdens behandlingsprogram för sexualbrottsdömda män s 139


John sam

John & Sam

Messerschmidt, J.W. Becoming ”Real Men”. AdolescentMasculinity Challenges and Sexual Violence (2000)

 • Lär sig hemma en definition av maskulinitet som framhäver auktoritet, makt, kontroll

 • Kropp och heterosexualitet framträdande i konstruerandet av maskulinitet i tonåren

 • Hegemonisk homofobisk heterosexualitet

 • Underordnad maskulinitet i skolan

 • Maskulint våld institutionaliserat som sätt att lösa konflikt, hantera hot

 • ”Göra sexualitet – göra maskulinitet” (I’m a guy, I’msupposedtohave sex” (Sam), ”I feltentitled, ’cause I’m a guy” (John)

 • Rekonstruerar dominant maskulinitet (”I was like, betterthananyother guy becausetherewas no way I could get rejected” (Sam), ”And when I wasfucking my aunt I waspowerful, I had the control and shewasscaredofme” (John)

 • ”Althoughtherearemanysimilarities and manydifferences in Sam’s and John stories, what is crucialfor understanding the eventual sexual violence is theirchangingconstructionsofmasculinities”.


Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar

Sam & John – underordnad maskulinitetsposition – sexuellt våld ett sätt att skapa dominant maskulinitet

Men!-

Vi har många exempel på en annan ordning – en överordnad maskulinitetsposition kopplat till kropp och (hetero)sexualitet – sexuellt våld ett sätt att bekräfta och förstärka den överordnade positionen

Ex. Steubenville


Praktiskt modell

Praktisktmodell


F rebyggande arbete

Förebyggandearbete

Fem viktiga budskap till unga:

 • Sex kan vara brett och olika praktiker, ömsesidigt sex har positiva konsekvenser

 • Öppna upp för samtal om både det positiva och det negativa

 • Ta upp och bemöt ”våldtäktsmyter”

 • Du kan kroppsspråk och vara inkännande

 • Lär av erfarenheter, positiva & negativa. Har du gått över andras gränser? Du kan göra och välja annorlunda nu och framåt än vad du gjort.


Eget f rh llningss tt

Eget förhållningssätt

 • Agera på det du ser, ta ställning

 • Bemöt myter om sex och sexuellt våld

 • Se hur annan problematik kan följa med i det sexuella

 • Tänk på vikten av att vara en motröst, att vara en person eller plats med andra öppningar och lösningar

 • Du gör skillnad, även om du inte gör det perfekt


Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar

Tack!

Frågor?


Sexuellt v ld om makt k n och n r gr zoner svartnar

Connell 2002: Genom isärhållandet av könen länkas kroppsliga skillnader samman med sociala konsekvenser, exempelvis i uppfattningen att när män ägnar sig åt själviskt sexuellt beteende så gör de endast vad som är det naturliga för män och kan därför inte förväntas förändra detta beteende. Connell exemplifierar isärhållandet av könen med det faktum att den moderna staten definierar kvinnor och män som medborgare, det vill säga som jämlikar, medan dominerande sexuella normer istället definierar kvinnor och män som varandras motsatser.


 • Login