Namn: __________________ - PowerPoint PPT Presentation

Namn: __________________
Download
1 / 3

  • 162 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Namn: __________________. Klass: ________. Datum: __________. Inför utvecklingssamtal. Datum: _______. (Skrivs innan utvecklingssamtalet tillsammans med föräldrar). Detta vill vi prata om: _________________________ _________________________ _________________________

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Namn: __________________

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Namn

Namn: __________________

Klass: ________

Datum: __________


Inf r utvecklingssamtal

Inför utvecklingssamtal

Datum: _______

(Skrivs innan utvecklingssamtalet tillsammans med föräldrar)

Detta vill vi prata om:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Sätt +/- i rutorna för hur du upplever att det går i dina ämnen

Dagordning (skrivs av mig själv)

Sv Ma Eng Språk HkkIdh Bild Slöjd

Tk Fy Ke Bi Sh Re Hi Ge Mu

Ämnen som fungerar bäst: ____________________

Ämnen som jag får kämpa mer med: _____________

Ansvar för studierna och mitt beteende mot elever och personal (ringa in nedan)

- Hur bra tycker jag att jag tar ansvar för mina studier Dåligt Ganska bra Bra Mycket bra

- Hur bra tycker jag att jag beter mig mot elever och personal Dåligt Ganska bra Bra Mycket bra

Kommentar: …………………………………………………………………………………………………………………………


Utvecklingsplan

Utvecklingsplan

Datum: _________

(Skrivs under samtalet)

Mål / saker att utveckla: (ämnesmål / beteendeförändringar /ansvar mm)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metod och eventuellt stöd: (så här ska jag göra för att nå mina mål)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stöd som jag fått: (ex: läsgrupp, studiehörnan, skolans läxhjälp, anpassat material m.m)

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Övrigt:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  • Login