Roman og novelleanalyse
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Roman- og novelleanalyse PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Roman- og novelleanalyse. Begreper og oppsett. Novelle. Har en relativt kort, sammenhengende, fortellende tekst. Handlingen dreier seg oftest rundt få personer og er konsentrert om en hendelse eller en konflikt. Har ofte en spenningskurve med bare en spenningstopp. Roman.

Download Presentation

Roman- og novelleanalyse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Roman- og novelleanalyse

Begreper og oppsett


Novelle

 • Har en relativt kort, sammenhengende, fortellende tekst.

 • Handlingen dreier seg oftest rundt få personer og er konsentrert om en hendelse eller en konflikt.

 • Har ofte en spenningskurve med bare en spenningstopp.


Roman

 • Romanen er lengre og gjerne i kapitler.

 • Det er ofte flere personer og flere konflikter.

 • Handlingen strekker seg ofte over lengre tid.

 • Kan ha en spenningskurve med flere spenningstopper.


Analyseoppsett

 • Presentasjon av teksten (innledning)

 • Et kort handlingsreferat

 • Synsvinkel

 • Personkarakteristikk

 • Miljø

 • Språklige virkemidler

 • Komposisjon

 • Tema og budskap

 • Kort oppsummering av alle delene (avslutning)


Synsvinkel

 • Skille mellom forfatteren og fortelleren av teksten.

 • Forfatteren har diktet og skrevet ned teksten.

 • Fortelleren er stemmen i teksten. Den som formidler historien til leseren.

 • Forfatteren bruker fortelleren som et virkemiddel i teksten.


Synsvinkel

 • Fortelleren kan være en av personene i handlingen eller stå utenfor handlingen.

 • Om handlingen sees utenfra eller innenfra kalles synsvinkel.

 • Personal synsvinkel – fortelleren er ”inni” en av personene.

 • Autoral synsvinkel – fortelleren står utenfor handlingen.


Personal synsvinkel

 • Jeg - forteller – vi får bare vite hva ”jeg” ser, tenker, opplever.

 • Tredjepersons - forteller – en av personene i handlingen, men omtalt som hun/han. Får bare vite dennes tanker.


Autoral synsvinkel

 • Allvitende forteller – synsvinkelen skifter mellom personene, vi får vite hva alle føler og tenker. Får vite ting om personene som de selv ikke vet.

 • Fortelleren er nærmest skjult og ikke merkbar.


Refererende synsvinkel

 • Får ikke vite noe om personenes tanker og følelser. Fortelleren forteller bare det som observeres utenfra.

 • ”Flue på veggen”


Personkarakteristikk

 • Gjennom direkte beskrivelser: utseende, egenskaper, det fortelleren lar oss få vite.

 • Gjennom indirekte beskrivelser: replikker, handling, tanker, forhold til andre personer.


Endrer personene seg underveis?

 • En statisk person er den samme gjennom hele teksten. Personen kan være framstilt så ensidig at vedkommende blir en ren type eller klisjé (skurk, helt).

 • En dynamisk person utvikler seg, gjennomgår en indre prosess og forandrer sitt forhold til seg selv eller andre.


Miljø

 • Når foregår handlingen?

  - Tidsepoke

 • I hva slags miljø utspiller handlingen seg:

  • By eller land

  • Sosialt miljø


Språklige virkemidler

 • Bilder og symboler

 • Gjentagelser

 • Høytidlig språk eller hverdagsspråk – Er det forskjeller mellom replikkene og selve fortellingen?


Komposisjon

 • Kronologisk fortelling: begynner med begynnelsen og følger begivenhetene etter hvert som de skjer.

 • Retrospeksjon: skildrer begivenheter som skjedde før handlingen i fortellingen.

 • Frampek: Antydninger eller varsler i teksten om noe som kommer til å skje.

 • Sirkelkomposisjon: begynner med slutten. Fortellingen dreier seg om å forklare/fortelle hvorfor/hvordan nå-situasjonen er blitt slik innledningen beskriver.

 • Parallellhandlinger: To eller flere handlingsrekker foregår samtidig. Forfatteren veksler mellom de ulike elementene av fortellingen.


Komposisjon

 • Innledning:

 • In medias res – midt i handlingen

 • Presentasjon av personer eller konflikt

 • Spenningskurve:

 • Hva er konflikten?

 • Hvordan bygger handlingen/konflikten seg opp mot et høydepunkt?

 • Hvor/hva er vendepunktet i fortellingen?

 • Avslutning:

 • Lukket - avsluttet handling

 • Åpen - usikkert hva som skjer videre


Tema og budskap

 • Hva er tema, eventuelt budskap i novella?

 • Hva er det, som ikke kan leses direkte i teksten, som forfatteren vil fortelle leseren?

 • Tema = det teksten dypest sett handler om

 • Budskap = Meningen/holdningen eller moralen som en tekst uttrykker


 • Login