Veterin rny informa n syst m a jeho loha v vps sr
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR. Ing. Peter Kurucz- Štátna veterinárna potravinová správa SR Ing. Michal Vymazal – YMS Group. Agenda. Základné požiadavky Architektúra riešenia Výsledky Pohľad do budúcna Ukážka riešenia. VIS - základné požiadavky.

Download Presentation

Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veterinárny informačný systém a jeho úloha v ŠVPS SR

Ing. Peter Kurucz- Štátna veterinárna potravinová správa SR

Ing. Michal Vymazal – YMS Group


Agenda

 • Základné požiadavky

 • Architektúra riešenia

 • Výsledky

 • Pohľad do budúcna

 • Ukážka riešenia


VIS - základné požiadavky

 • plná podpora veterinárnej legislatívy

 • odbúranie čiastkových vet. inf. systémov

 • dátový sklad VIS ako základná údajová databáza

 • výmena dát medzi rôznymi informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva a databázami EÚ – Traces, ADNS

 • podpora grafických informácií z IGIS RP a ich využitie pri riešení veterinárnych úloh

 • podpora aktívnych prístupov do systému pre súkromných vet. lekárov a podnikateľskú obec


VIS - architektúra


VIS – výsledky

 • vytvorenie jednotného dátového skladu s previazaním všetkých relevantných údajov

 • zálohovanie TRACES údajov po neobmedzenú dobu

 • priame prepojenie na ADNS a čitateľná prezentácia ADNS hlásení

 • spracovanie a grafické zobrazenie nákaz a ich ohnísk

 • otvorený systém na doplnenie podľa požiadaviek


VIS - budúcnosť

 • rozšírenie systému o oblasť dohľadu nad potravinami

 • rozšírenie systému VIS na oblasť voľne žijúcej zveri vo väzbe na nákazy týchto zvierat s plnou integráciou do modulu GIS

 • prepojenie systému VIS s VÚP najmä pre oblasť koordinácie jednotlivých využívaných číselníkov

 • komplexná integrácia monitoringu cudzorodých látok v potravinách včítane štatistických výstupov


VIS – ukážky

 • Presuny zvierat a TRACES certifikát

  • získanie konkrétnych presunov

  • vyhľadanie a zobrazenie certifikátu

 • Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  • zvieratá, kontroly, preventívne činnosti

  • zobrazenie na mape

 • Výkaz nákaz

  • zobrazenie reportu

  • zobrazenie ochrannej zóny


 • Presunyzvierat a TRACES certifikát

  Prezeranie importovaných certifikátov z TRACES


  Presunyzvierat a TRACES certifikát

  Filtrácia nad všetkými položkami


  Presunyzvierat a TRACES certifikát

  Výber konkrétneho záznamu


  Presunyzvierat a TRACES certifikát

  Podrobnosti o certifikáte


  Presunyzvierat a TRACES certifikát


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Vyhľadanie farmy zo zoznamu všetkých fariem


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Filtrácia nad všetkými položkami


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Podrobnosti o farme


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Zvieratá k farme


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  kontroly k farme


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Preventívne akcie k farme


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  chovy k farme


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  štatúty k farme


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  presuny k farme


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  majitelia k farme


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Integrácia cez portál


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Zobrazenie hľadanej farmy


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Spätná integrácia cez portál z GIS prostredia


  Vyhľadanie farmy a získanie informácií

  Podrobnosti o farme


  Evidencia všetkých nakáz

  Výkaz nákaz


  Výkaz nákaz

  Vytvorenie novej nákazy


  Výkaz nákaz

  Automatické vygenerovanie ADNS hlásenia


  Výkaz nákaz

  Možnosť zadania počtov nakazených/uhynutých zvierat k vytvorenej nákaze


  Výkaz nákaz

  Formulár na zadanie údajov


  Výkaz nákaz

  Generovanie reportov zo zadaných hodnôt


  Výkaz nákaz

  Výber reportu


  Výkaz nákaz

  Report:

  Možnosť filtrácie, tlače


  Výkaz nákaz

  Automaticky vygenerované ADNS hlásenie


  Výkaz nákaz

  Formulár ADNS hlásenia na odoslanie


  Výkaz nákaz

  Vygenerovaný mail v požadovanej štruktúre pripravený na odoslanie do Bruselu


  Výkaz nákaz

  U GIS klienta možnosť zamerania zóny ochrany a dohľadu pre danú nákazu


  Výkaz nákaz

  Ukážka zamerania vygenerovanej zóny ochrany pre danú nákazu na vybranej farme


  Ďakujeme za pozornosť

  Ing. Peter Kurucz - Štátna veterinárna potravinová správa SR

  Ing. Michal Vymazal – YMS Group


 • Login