پراکندگی و انواع جنگلها در ایران
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

پراکندگی و انواع جنگلها در ایران PowerPoint PPT Presentation


  • 200 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

پراکندگی و انواع جنگلها در ایران. جنگلهای نواحی مرطوب. به دلیل رطوبت زیاد در دامنه های شمالی البرز جنگلهای انبوهی در این ناحیه روییده است. اهمیت جنگلهای شمال به دلیل تجارتی وصنعتی بودن آن است. جنگلهای ارسباران. این جنگلها شبیه جنگلهای کوهستانی نواحی خزری هستند.

Download Presentation

پراکندگی و انواع جنگلها در ایران

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5222258

پراکندگی و انواع جنگلها در ایران


5222258

جنگلهای نواحی مرطوب


5222258

به دلیل رطوبت زیاد در دامنه های شمالی البرز جنگلهای انبوهی در این ناحیه روییده است


5222258

اهمیت جنگلهای شمال به دلیل تجارتی وصنعتی بودن آن است


5222258

جنگلهای ارسباران


5222258

این جنگلها شبیه جنگلهای کوهستانی نواحی خزری هستند


5222258

جنگلهای ارسباران در شمال غرب ایران که شامل حوضه آبخیز رودخانه ارس است


5222258

جنگلهای نواحی نیمه خشک


5222258

قسمتهای عمده این جنگلها را جنگلهای زاگرس تشکیل می دهند


5222258

جنگلهای نواحی نیمه خشک جنبه تجارتی ندارند


5222258

این درختان از نظر حفاظت خاک و آبهای جاری و تعدیل آب وهوا نقش مهمی دارند


5222258

جنگلهای حرا


5222258

این جنگلها در هنگام جزرسر از آب بیرون می آورند


5222258

این جنگلها در هنگام مد تا نیمه به زیر آب می روند


5222258

در سواحل کم عمق خلیج فارس جنگلهای گرمسیری مانگرو یا حرا قرار دارند


  • Login