Corpuri caracteristici proprietati transformari proiect
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

CORPURI, CARACTERISTICI, PROPRIETATI, TRANSFORMARI- proiect PowerPoint PPT Presentation


 • 722 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CORPURI, CARACTERISTICI, PROPRIETATI, TRANSFORMARI- proiect. Scoala cu clasele I-VIII, Castranova Inst. NEGRILA ANGELICA. Aria tematică. Matematica si stiinte – Stiinte ale naturii. CORPURILE ȘI CARACTERISTICILE ACESTORA. - culoare , mărime , formă

Download Presentation

CORPURI, CARACTERISTICI, PROPRIETATI, TRANSFORMARI- proiect

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Corpuri caracteristici proprietati transformari proiect

CORPURI, CARACTERISTICI, PROPRIETATI, TRANSFORMARI-proiect

Scoala cu claseleI-VIII, Castranova

Inst. NEGRILA ANGELICA


Aria tematic

Aria tematică

Matematica si stiinte – Stiinte ale naturii


Corpurile i caracteristicile acestora

CORPURILE ȘI CARACTERISTICILE ACESTORA

- culoare, mărime, formă

- materialul din care suntconfecţionate

- întrebuinţareacorpurilor


Elevii trebuie

Elevii trebuie:

Să indice asemănări şi deosebiri dintre corpuri pe baza unor observaţii proprii

Să ordoneze obiecte, organisme, fenomene şi evenimente pe baza unor criterii date

Să înregistreze în forma grafică observaţii ale unor fenomene şi procese din mediul înconjurător

Să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru

Să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific


Activita i propuse

ACTIVITAȚI PROPUSE

 • - observareaşidescriereaunorcorpuri din mediulapropiat

 • - identificareaunorproprietăţi ale corpurilorobservate

 • - stabilireaunorasemănărişideosebiriîntrecorpuri

 • - efectuareaunorexperienţe simple

 • - grupareaunorcorpuridupăculoare, formă, mărime

 • - exerciţii – joc de recunoaştere a unorcorpuriprindescriereacaracteristiciloracestora

 • - identificareamaterialelor din care suntconfecţionatecorpurile

 • - stabilireautilităţiilor

 • - redareaprindesen a unorcorpuri cu viaţăşifărăviaţă din mediulapropiat


St ri de agregare lichid solid gazos

Stări deagregare (lichid, solid, gazos)


Activit i propuse

ACTIVITĂȚI PROPUSE

 • - observareaşiidentificareacorpurilor care se aflăîn stare solidă, lichidăşigazoasă

 • - precizareacaracteristiciloracestorcorpuri

 • - efectuarea de experimente simple pentru a descopericaracteristicilecorpurilorsolide, lichideşigazoase , prezentarea

 • rezultatelorobservaţiilorîntr-o manierăpersonală

 • - grupareacorpurilordupăstarealor de agregare

 • - identificareaunormodalităţi de transformare a corpurilorsolide, lichide, gazoase

 • - realizareaunorcolaje , desenereprezentândstareacorpurilor

 • - activităţi de îngrijire a plantelorşianimalelor de la colţulviu al clasei


Corpuri cu via si corpuri fara viata

CORPURI CU VIAȚĂ si corpuri fara viata

 • - observareaşidescriereaunorcorpurişi a caracteristiciloracestora

 • - completareaunortabele cu observaţiifăcuteasupraunorcorpuri cu viaţă

 • - selectareadenumiriicorpurilor cu viaţădintr-un şirdat

 • - măsurareaşicompararearezultatelormăsurătorilor cu propriileestimări

 • - ordonareaetapelor de creştereşidezvoltare a unorcorpuri cu viaţă


Materiale naturale i materiale prelucrate

Materiale naturale şi materiale prelucrate

 • transparenţa, flexibilitatea, fragilitatea, duritatea


Obiective

OBIECTIVE:

 • - observareaşidescriereaunormaterialenaturaleşiprelucratecunoscute de copii

 • - identificareadeosebirilordintrematerialelenaturaleşiceleprelucrate

 • - clasificareamaterialelor din care suntconfecţionateunelecorpuri

 • - grupareamaterialelordupăcaracteristicileobservate

 • - realizareaunorcolecţii de mostre de materialenaturalesauprelucrateşiidentificareacaracteristiciloracestora

 • - verificareadescompuneriiunormaterialediferitepentru a evidenţiaposibilitatea de reciclare


P lanul proiectului

Planul proiectului

Schema lectiilor

Fise de lucru

Fisa de recapitulare

Afise

Prezentari power point

Brosura

Teste


Resurse utilizate

RESURSE UTILIZATE

manual, caietul, carnetulmicului naturalist,

planşe, creioanecolorate, flipchart

conversaţia, explicaţia,

observaţiadirijată, demonstraţia,

exerciţiul, problematizarea, învăţareaintuitivă, învăţareaprininvestigare, jocul didactic

activitatefrontală (Observămşidescriem, Ne îmbogăţimcunoştinţele, Activitateexperimentală); individuală (Aplicaţii, Portofoliu); înperechi / înechipe (Prieteniinaturii)

RESURSE WEB


Portofoliu

Portofoliu

Grupa 1

Realizeazalucrari cu materiale din natura

realizeazao prezentare power-point cu imagini ale lucrarilor

completeaza schema lectiei

completeazafisa de observare a experimentului


Portofoliu1

Portofoliu

 • Grupa nr. 2

 • Deseneazain Paint corpuri:

  • de aceeasiculoare

  • de aceeasi forma

  • de aceeasimarime

  • folosite in activitateascolara

 • completeaza schema lectiei

 • completeazafisa de observare a experimentului

 • completatifisa de lucru


 • Portofoliu2

  Portofoliu

  • Selecteaza din clip artimagini ale unorcorpuri cu viata, si ale unorcorpurifaraviata.

  • Selecteazareferatedesprecorpuri cu viatarespectandLegeadreptului de autor.

  • Editeaza o compuneredespreanimalul tau preferatsi public-o pe blog http://angelicanegrila.ecosapiens.ro

  • Completeazafisa de observare a experimentului

  • Completeaza schema lectiei


  Portofoliu3

  Portofoliu

  • Selecteaza din clip artimagini ale naturale, si ale materialeprelucrate.

  • Selecteazareferatedespremodul de utilizarea a resurselornaturale .

  • Completeazafisa de observare a experimentului

  • Completeaza schema lectiei


  Prezentare realizata de inst negrila angelica

  prezentarerealizata de inst. NEGRILA ANGELICA


 • Login