Organogenn usazen horniny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Organogenní usazené horniny PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Organogenní usazené horniny. vznikají: 1. Člověk Přemisťuje horniny Těží nerostné suroviny Obdělává půdu Odlesňuje krajinu Následek – odnos půdy. Organogenní usazené horniny. 2. Rostliny Rozrušují horniny svými kořeny Rozkládají nerosty látkami, které vylučují kořenovými vlásky

Download Presentation

Organogenní usazené horniny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organogenn usazen horniny

Organogenní usazené horniny

 • vznikají:

 • 1. Člověk

  • Přemisťuje horniny

  • Těží nerostné suroviny

  • Obdělává půdu

  • Odlesňuje krajinu

   • Následek – odnos půdy


Organogenn usazen horniny1

Organogenní usazené horniny

 • 2. Rostliny

  • Rozrušují horniny svými kořeny

  • Rozkládají nerosty látkami, které vylučují kořenovými vlásky

 • 3. Živočichové

  • Vytvářejí v půdě chodbičky, do kterých se dostane voda a vzduch – zvětrávání hornin

  • Svými výměšky a výkaly


 • Tvo iv innost organism a vznik organogenn ch usazenin

  Tvořivá činnost organismů a vznik organogenních usazenin

  • Organogenní usazeniny – jsou usazené horniny organického původu.

  • Vznikly nahromaděním odumřelých rostlinných a živočišných těl, koster, schránek,…


  P klady organogenn ch usazenin

  Příklady organogenních usazenin

  • 1. Vápenec:

   • Vznikl nahromaděním vápenatých schránek živočichů

   • Je světle až tmavě šedý

   • Tvoří ho převážně kalcit

   • Použití: výroba cementu a vápna, obkladové kameny


  P klady organogenn ch usazenin1

  Příklady organogenních usazenin

  • 2. Dolomit:

   • Velice podobná vápenci

   • Výskyt: Itálie, Slovensko

   • Tvořen z uhličitanu vápenatého a hořečnatého


  Dal organogenn produkty

  Další organogenní produkty:

  • 1. Rašelina:

   • Vzniká z odumřelých těl rostlin(mech rašeliník), které se nahromadí v místech s nedostatkem kyslíku a zpravidla pod vodou

   • Výskyt: břehy stojatých vod, močály, horské oblasti

   • Využití: lázně, zahradnictví, palivo


  Dal organogenn produkty1

  Další organogenní produkty:

  • 2. Hnědé uhlí:

   • Vznikne prouhelněním nahromaděných rostlinných zbytků, bez O2, vysoký tlak, vyšší teplota

   • Z těl jehličnatých a listnatých stromů (jež rostly před několika desítkami milionů let)

   • Nepříliš prouhelněné !!!


  Dal organogenn produkty2

  Další organogenní produkty:

  • 3. Černé uhlí:

   • Vzniklo ze zbytků pravěkých přesliček, kapradin a plavuní, které rostly před stamiliony lety

 • 4. Uhlovodíky:

  • Vznikly ze zbytků rostlin a živočichů s bahnem a bez O2

 • Zemní plyn – plynné uhlovodíky

 • Ropa – kapalné uhlovodíky

 • Asfalt – pevné uhlovodíky


 • V penec turecko

  Vápenec - Turecko


  Kalcit

  Kalcit


  Dolomit

  Dolomit


  Dolomit1

  Dolomit


  Ra elina

  Rašelina


  Hn d uhl

  Hnědé uhlí


  Ern uhl

  Černé uhlí


  Asfalt

  Asfalt


  Organogenn usazen horniny

  Ropa


  Ropovod

  Ropovod


  T ebn v ropa

  Těžební věž - ropa


  P rodn v v r zemn ho plynu v rumunsku

  Přírodní vývěr zemního plynu v Rumunsku


 • Login