Politick ideologie 3
Download
1 / 13

Politické ideologie 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_29-16. Politické ideologie 3. fašismus nacismus rasismus anarchie darwinismus. Fašismus. z latiny fascio – sjednocení, svazek prutů r asistické, šovinistické hnutí, diktátorská forma vlády

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Politické ideologie 3' - layne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Politick ideologie 3

VY_32_INOVACE_29-16

Politické ideologie 3

fašismus

nacismus

rasismus

anarchie

darwinismus


Fa ismus
Fašismus

 • z latiny fascio – sjednocení, svazek prutů

 • rasistické, šovinistické hnutí, diktátorská forma vlády

 • v praxi se projevoval agresivní politikou, útočnými válkami, genocidou, terorismem

 • podporu získává napříč sociálním složením společnosti

 • vhodná doba pro podporu - období krize politiky

 • Španělsko – frankismus (horní vrstva)

 • Německo – hitlerismus (střední vrstva)

 • Argentina – peronismus (nižší vrstva)


Fa ismus v voj
Fašismus - vývoj

 • vznik především v Itálii po 1.sv.válce

 • teoretické prameny fašismu

  • koncepce absolutní vlády (Hobbes, Machiavelli)

  • organicismus (Aristoteles, Hegel)

   • jednotlivý orgán může plnit svou funkci jen v rámci organismu, celek je nadřazen části

  • Friedrich Nietzsche (vůle k moci, nadčlověk)

  • Teorie elit

   • VilfredoPareto

   • GaetanoMosca


Fa ismus v voj1
Fašismus - vývoj

 • Teorie elit

  • vznik na přelomu 19. a 20. století

  • představa o rozdělení společnosti

   • vyšší vrstva – elita – vládne

   • nižší vrstva – masa – je ovládána

  • dění ve společnosti – dění v elitě

  • VilfredoPareto – rozvrstvení společnosti -sociální kužel – na vrcholu stojí elita (ti, kteří jsou ve vrcholných pozicích)

  • dějiny - koloběh elit


Fa ismus v voj2
Fašismus - vývoj

 • „záměrně iracionální ideologie“

  • chybí snaha o racionální vysvětlení

  • teoretikové se opírali o pudy, mýty, rasové předsudky, věhlasnost Římské říše

 • Italský fašismus

  • Mario Palmieri

  • GiovaniGentile 1875-1944)

  • Benito Mussolini (1883-1945), zakladatel italské fašistické strany

 • Německý fašismus

  • Ernst Huber

  • Adolf Hitler (1889-1945)


Adolf hitler
Adolf Hitler

 • Dílo: „Mein Kampf“

  • politický traktát

  • zdůrazňuje rasovou čistotu, vyjadřuje obavu z židovského nebezpečí

  • staví se jednoznačně proti demokracii, komunismu

 • Fašismus reprezentován Hitlerem způsobil smrt miliónů lidí!!!


 • Nacismus
  nacismus

  • Nacionální socialismus

   • oficiální ideologie v Německu v letech 1935-45

   • ideologie, politický směr, základní hodnotou je národ – jeho zvyky, tradice, mýty, jazyk, literatura

   • národ má nadřazenou pozici nad všemi ostatními hodnotami

   • Cíl: prosazení zájmů vlastního národa, cílovou skupinou je nespokojená masa

   • myšlenky národního socialismu jsou obohaceny prvkem rasové nadřazenosti

   • stojí proti liberalismu, demokracii


  Rasismus
  rasismus

  • Z arabštiny ras – hlava

  • ideologie o nerovnosti lidských plemen, podle které tyto nerovnosti spočívají v biologických (rasových) rozdílech

  • důsledek – utlačování rasy nebo i její likvidace

  • osudovost rasismu – člověk nemůže změnit své fyzické znaky

  • Joseph A.de Gobinau(1816-1882)

   • francouzský filosof, diplomat

   • Dílo: Rozprava o nerovnosti lidských ras

    • dělení ras na bílou, žlutou, černou, které se liší fyzicky i v inteligenci


  Rasismus1
  Rasismus

  • Houston S.Chamberlain (1885-1927)

   • Dílo: Základy 19.století

    • svérázně se zmiňuje o „biologicky hodnotnějších rasách“

  • Adolf Hitler (1889-1945)

   • odsuzoval Židy

   • r.1935 tzv. Norimberské zákony o ochraně německé cti a krve

   • r.1941 „konečné řešení“ židovské otázky – holocaust – genocida (vyvraždění) 6 miliónů Židů


  Soci ln darwinismus
  Sociální darwinismus

  • patří mezi rasistické a nacionalistické teorie

  • „použití“ Darwinovy teorie evolučního vývoje na společnost

  • silnější druhy přežívají, slabší uhynou – příroda (aplikace ve společnosti)

  • vývoj společnosti je možné urychlit určením a následným zlikvidováním slabší rasy

  • rok 1951 !!!

   • dokument UNESCO (vypracován genetiky a antropology)

   • všichni lidé patří ke stejnému druhu „homo sapiens“


  Odstran n rasismu
  Odstranění rasismu

  • r.1965 Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (přijalo VS OSN)

  • 21.březen – Mezinárodní den boje proti rasismu

  • JAR – apartheid – oddělení ras

   • 90. léta minulého století postupné odstraňování

   • Nelson Mandela – vězněn 26 let

 • Martin Luther King

  • černošský kazatel, bojoval za práva černošských obyvatel, zavražděn v r.1968

  • NC míru v r.1964


 • Anarchismus
  anarchismus

  • z řečtiny anarchia – bezvládí

  • ideologie, která odmítá jakoukoli formu politické autority, právní řád i státní moc

  • stát „brání“ v dosažení maximálních svobod

  • kritika kapitalismu

  • Individualistický proud

   • Max Stirner (1806-1856)

    • německý filosof, zastánce egoismu

  • Kolektivistický proud

   • společné vlastnictví, spolupráce

   • Michail Bakunin (1814-1876)

   • Petr Kropotkin (1842-1921)


  D kuji za pozornost

  Děkuji za pozornost

  Mgr. Monika Brzá

  Zdroj obrazového materiálu:

  KLIPARTY MS OFFICE


  ad