A terra e a s a din mica ii
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

A Terra e a súa dinámica (II) PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A Terra e a súa dinámica (II). CCNN 2º ESO. Mª Eugenia Alba Torreiro. As rochas forman o relevo. Rochas sedimentarias pregadas. Rochas sedimentarias. Rochas metamórficas. As dobras.

Download Presentation

A Terra e a súa dinámica (II)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A Terra e a súa dinámica (II)

CCNN 2º ESO

Mª Eugenia Alba Torreiro


As rochas forman o relevo

Rochas sedimentarias

pregadas

Rochas sedimentarias

Rochas metamórficas


As dobras

 • Son deformacións das rochas que se producen cando as rochas están sometidas a presiónsque non cheganao límite da rotura.

 • Son estruturascontinuas.

 • As rochas se comportan de forma dúctil.

 • Abundan nascordilleiras (relevos que se forman no choque de dúas placas tectónicas).

 • Zfórmansenaszonasprofundas da litosfera.


ELEMENTOS E TIPOS DE DOBRAS


 • Charneira: Zona de máxima curvatura da dobra.

 • Eixeouliña de charneira: Liña que une os puntos de charneira.

 • Plano axial: Contén todas as liñas de charneiraoueixes. Divide as dobras en dúas partes chamadas flancosoulimbos.

 • Flancos: Partes da dobra que están a ambos lados do plano axial.

 • Dirección: Ángulo que forma o eixeco Norte magnético.

 • Buzamento: Ángulo que forman as superficies dos flancos coa horizontal.

 • Núcleo: Parte máis interna do pregue.


As fracturas

 • Orixínansenaparte superior da litosfera.

 • As rochas teñen un comportamentoríxidoe polaspresiónsmoi altas poden chegar a romper.

 • Estas presiónsdanse nos bordos de placas, cando se separan, chocan ou se moven lateralmente.

 • Son deformaciónsdiscontinuas das rochas nas que pode haber desprazamento dos dous bloques xeradosna fractura ou non.


Elementos dunha falla


Os tipos de rochas


En zonas profundas, os sedimentos transfórmanse en rochas sedimentarias

Erosión, transporte e sedimentación

Erosión, transporte e sedimentación

O choque das placas orixinaunhacordilleira con rochas de todos os tipos.

A converxencia das placas xerafortespresións e temperaturas que transforman as rochas sedimentarias e magmáticas en metamórficas

Os magmas arrefríanse e solidifican orixinando rochas magmáticas

As altas temperaturas orixinan magmas


Os magmas e as rochas magmáticas

Os magmas:

 • Son masas de minerais fundidos.

 • Xeralmente de composición silicatada.

 • Conteñenalgúnscristais sólidos.

 • Teñengases (sobre todo, vapor de auga).

 • Tenden a ascender á superficie (poucadensidade e altas presións).

 • Atravesanrochas sólidas chamadas encaixantes.

 • Aoarrefriarse, os minerais cristalizan e fórmanse as rochas magmáticas.


Tipos de rochas magmáticas


Texturas das rochas magmáticas


Principais rochas magmáticas

 • Rochas plutónicas *Rochas volcánicas

  Granito Basalto

  Sienita Andesita

  Peridotita Vidros volcánicos

  Pegmatita

  Pórfiro cuarcífero

  Aplito


Granito


Sienita


Peridotita


Pegmatita


Aplito


Pórfiro cuarcífero


Basalto


Andesita


O metamorfismo

 • Cambios que experimentan as rochas ao estar sometidas aos valores de presión e temperatura elevadas das zonas profundas da litosfera ou dos bordos das placas.

 • É a transformación, en estado sólido de rochas xa existentes que son sometidas ás elevadas presións e temperaturas do interior terrestre.


Tipos de metamorfismo


Texturas metamórficas


Rochas foliadas

 • Orixíanase por metamorfismo dinamotérmico.

 • Posúentextura xistosa.

 • Lousa.

 • Filita.

 • Xisto.

 • Gneis.


Lousa


Filita


Xisto


Gneis


Rochas no foliadas

 • Presentan textura granoblástica.

 • Os minerais non están orientados en ninguna dirección determinada.

 • Mármore

 • Cuarcita


Mármore


Cuarcita


 • Login