A Terra e a súa dinámica (II) - PowerPoint PPT Presentation

A terra e a s a din mica ii
Download
1 / 32

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A Terra e a súa dinámica (II). CCNN 2º ESO. Mª Eugenia Alba Torreiro. As rochas forman o relevo. Rochas sedimentarias pregadas. Rochas sedimentarias. Rochas metamórficas. As dobras.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A Terra e a súa dinámica (II)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A terra e a s a din mica ii

A Terra e a súa dinámica (II)

CCNN 2º ESO

Mª Eugenia Alba Torreiro


As rochas forman o relevo

As rochas forman o relevo

Rochas sedimentarias

pregadas

Rochas sedimentarias

Rochas metamórficas


As dobras

As dobras

 • Son deformacións das rochas que se producen cando as rochas están sometidas a presiónsque non cheganao límite da rotura.

 • Son estruturascontinuas.

 • As rochas se comportan de forma dúctil.

 • Abundan nascordilleiras (relevos que se forman no choque de dúas placas tectónicas).

 • Zfórmansenaszonasprofundas da litosfera.


Elementos e tipos de dobras

ELEMENTOS E TIPOS DE DOBRAS


A terra e a s a din mica ii

 • Charneira: Zona de máxima curvatura da dobra.

 • Eixeouliña de charneira: Liña que une os puntos de charneira.

 • Plano axial: Contén todas as liñas de charneiraoueixes. Divide as dobras en dúas partes chamadas flancosoulimbos.

 • Flancos: Partes da dobra que están a ambos lados do plano axial.

 • Dirección: Ángulo que forma o eixeco Norte magnético.

 • Buzamento: Ángulo que forman as superficies dos flancos coa horizontal.

 • Núcleo: Parte máis interna do pregue.


As fracturas

As fracturas

 • Orixínansenaparte superior da litosfera.

 • As rochas teñen un comportamentoríxidoe polaspresiónsmoi altas poden chegar a romper.

 • Estas presiónsdanse nos bordos de placas, cando se separan, chocan ou se moven lateralmente.

 • Son deformaciónsdiscontinuas das rochas nas que pode haber desprazamento dos dous bloques xeradosna fractura ou non.


Elementos dunha falla

Elementos dunha falla


Os tipos de rochas

Os tipos de rochas


A terra e a s a din mica ii

En zonas profundas, os sedimentos transfórmanse en rochas sedimentarias

Erosión, transporte e sedimentación

Erosión, transporte e sedimentación

O choque das placas orixinaunhacordilleira con rochas de todos os tipos.

A converxencia das placas xerafortespresións e temperaturas que transforman as rochas sedimentarias e magmáticas en metamórficas

Os magmas arrefríanse e solidifican orixinando rochas magmáticas

As altas temperaturas orixinan magmas


Os magmas e as rochas magm ticas

Os magmas e as rochas magmáticas

Os magmas:

 • Son masas de minerais fundidos.

 • Xeralmente de composición silicatada.

 • Conteñenalgúnscristais sólidos.

 • Teñengases (sobre todo, vapor de auga).

 • Tenden a ascender á superficie (poucadensidade e altas presións).

 • Atravesanrochas sólidas chamadas encaixantes.

 • Aoarrefriarse, os minerais cristalizan e fórmanse as rochas magmáticas.


Tipos de rochas magm ticas

Tipos de rochas magmáticas


Texturas das rochas magm ticas

Texturas das rochas magmáticas


Principais rochas magm ticas

Principais rochas magmáticas

 • Rochas plutónicas *Rochas volcánicas

  Granito Basalto

  Sienita Andesita

  Peridotita Vidros volcánicos

  Pegmatita

  Pórfiro cuarcífero

  Aplito


Granito

Granito


Sienita

Sienita


Peridotita

Peridotita


Pegmatita

Pegmatita


Aplito

Aplito


P rfiro cuarc fero

Pórfiro cuarcífero


Basalto

Basalto


Andesita

Andesita


O metamorfismo

O metamorfismo

 • Cambios que experimentan as rochas ao estar sometidas aos valores de presión e temperatura elevadas das zonas profundas da litosfera ou dos bordos das placas.

 • É a transformación, en estado sólido de rochas xa existentes que son sometidas ás elevadas presións e temperaturas do interior terrestre.


Tipos de metamorfismo

Tipos de metamorfismo


Texturas metam rficas

Texturas metamórficas


Rochas foliadas

Rochas foliadas

 • Orixíanase por metamorfismo dinamotérmico.

 • Posúentextura xistosa.

 • Lousa.

 • Filita.

 • Xisto.

 • Gneis.


Lousa

Lousa


Filita

Filita


Xisto

Xisto


Gneis

Gneis


Rochas no foliadas

Rochas no foliadas

 • Presentan textura granoblástica.

 • Os minerais non están orientados en ninguna dirección determinada.

 • Mármore

 • Cuarcita


M rmore

Mármore


Cuarcita

Cuarcita


 • Login