חקר אפקטיביות
Download
1 / 49

חקר אפקטיביות חבילות תוכן בחברה סלולארית וידאו משחקים מוסיקה יוני 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

חקר אפקטיביות חבילות תוכן בחברה סלולארית וידאו משחקים מוסיקה יוני 2008. תוכן עניינים:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' חקר אפקטיביות חבילות תוכן בחברה סלולארית וידאו משחקים מוסיקה יוני 2008' - lawrence-miles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
חקר אפקטיביות חבילות תוכן בחברה סלולאריתוידאומשחקיםמוסיקהיוני 2008


תוכן עניינים:

 • תמצית מנהלים 3-4מתודולוגיה 5ניתוח הכנסות ושימושי תוכן – כולל 6-9ניתוח ניצולת ומודל "שרידות" 10-12 נספחים:ניתוח הכנסות ושימושי תוכן - עולם הוידאו 13-21ניתוח הכנסות ושימושי תוכן - ניתוח עולם המשחקים 22-29 ניתוח הכנסות ושימושי תוכן - ניתוח עולם המוסיקה 30-37מודל השרידות ומחזור חיי לקוח 38-46מודל המחיר האפקיבי – שימושי תוכן 47-49


תמצית מנהלים - ממצאים עיקרים והמלצות

 • מכר חבילות תוכן כאסטרטגייה נמצא כפעילות כדאית מבחינה עסקית – "סלולר" מציגה מגמת גידול מובהקת בהכנסות ובשימושים מהאוכלוסייה הפוטנציאלית – מנויים בחבילות ומשתמשים מזדמנים.

 • סך הגידול בהכנסות ב Q4 לעומת Q1 הינו 4.8 מש"ח, מרכיבי הגידול העיקריים:

 • 1. 44% מההפרש נובע מהכנסות מעולם הוידאו (חבילות ושימושים), יחד עם זאת הנחות בגין וידאו הקטינו במקביל את היקף הגידול בהכנסות ב 13%

 • 2. 32% בגין גידול במכר חבילות המוסיקה

 • 3. 22% בגין גידול במכר חבילות מוסיקה

 • המחיר האפקטיבי להורדה בחבילה גבוה משמעותית ממחיר פריט תוכן ברכישה מזדמנת בחבילות המוסיקה והמשחקים, בעוד שבחבילות הוידאו המחיר דומה והניצולת גבוה יותר – חבילות הוידאו מספקות ערך גבוה יותר ללקוח.

 • מספר השימושים הממוצע למנוי בחבילה נמוך משמעותית ממספר השימושים הניתנים בהטבה, ונמצא במגמת ירידה על ציר הזמן > אחוז ניצולת נמוך.

 • שיעור ניכר (כ 80%) מבעלי החבילות אינם מנצלים את התכנים בחבילה (ניצולת אפס) – רמת מודעות נמוכה לתוכן החבילה בקרב המנויים ומכאן הפוטנציאל למכר חבילות יקרות הכוללת מגוון תכנים שונים, בדגש על עולמות המוסיקה והמשחקים.


תמצית מנהלים - ממצאים עיקרים והמלצות

 • אורך החיים ("מודל השרידות") הממוצע של מנוי בחבילה נע בין 8-10 חודשים (ראה פילוח מדויק בהתאם לעולם תוכן ולסוג החבילה).

 • שיעור חדירה גבוה של בעלי חבילות מקרב המשתמשים בשירותי המוסיקה, ופוטנציאל גבוה לחדירה בעולמות הוידאו והמשחקים.

 • מחיר אפקטיבי לשימוש בחבילת וידאו נמצא דומה למחיר שימוש פריט מזדמן, הנ"ל מוסבר על-ידי רמת ניצולת תכנים בחבילה גבוהה משאר העולמות שנבדקו, ומצביע על ערך יחסי עדיף של החבילה ללקוח.

 • מכר חבילות וידאו בעל פוטנציאל מכר גבוה, הן מכיוון שהמוצר חדש, בעל ערך לבעליו - הניצולת עדיפה על-פני הניצולת ביתר עולם התוכן וחלקיות המכר של חבילות הינו 33% מסך ההכנסות בוידאו,ובמגמת גדילה מתמדת.


מתודולוגיה והמלצות

 • מטרת המחקר - הפקת תובנות לגבי השפעה של חבילות תוכן פרטי על ההכנסות לטובת קבלת החלטות שיווקיות ועסקיות

 • המחקר מתמקד ב-3 עולמות תוכן: משחקים, וידאו ומוסיקה

 • הנושאים המכוסים ע"י הניתוח הינם: הכנסות ושימושים מחבילות, מחזור חיים של לקוחות בחבילות, ומודל ניצול אפקטיבי של חבילות תוכן

 • ניתוח מחזור חיי לקוחות בחבילות מנותח ב-2 מישורים:

  1. נתוני מצבה: מצטרפים, נוטשים, ותק ממוצע בחבילה

  2. "מודל השרידות" המציג את אורך החיים הצפוי הממוצע ללקוח בחבילה

 • היות ורוב החבילות מעניקות אפשרות להורדות חינם על בסיס מחזורי חיוב של הלקוחות, ניתוח ההכנסות נעשה על נתוני בילינג של הלקוחות

 • הערה: לצורך ניתוח נוטרלה השפעה של הזיכויים וההנחות הלא קשורות ישירות לעולם התוכן (כגון הנחות על Total Bill)

 • "הכנסות/שימושים הנובעות מחבילות" – משמע, הכנסות מחבילות ומחריגה מחבילות

 • ציוד יחידתי אינו כלול, עובדי "סלולר" מנוטרלים, למעט תוצאות מכר כולל - היות ומקבלים הנחה על כל השימושים


ניתוח הכנסות - תוכן והמלצות

וידיאו משחקים ומוסיקה

*כולל עובדי "סלולר"

 • סך ההכנסות מעולם התוכן (וידאו מוסיקה, ומשחקים) ברבעון הרביעי גדלו בשיעור של 120% לעומת היקף ההכנסות ברבעון הראשון, 2007.

 • קצב הגידול הרבעוני הינו 30%מכאן קצב גידול חודשי של9.3%

 • הכנסות מחבילות המוסיקה מהוות 64%מסך ההכנסות מחבילות תוכן בעולמות שנבחנו

 • זיכויים והנחות בעולם הוידאו מהוות 50%מסך הזיכויים והנחות בעולמות שנבחנו > בעוד ההכנסות מחבילות ושימושים מוידאו מהוות 25%הנ"ל נובע מתקלה שאותרה ותוקנה


ניתוח מגמת הכנסות והמלצות

וידיאו משחקים ומוסיקה – פרטו חבילות

 • במהלך 2007 השימושים המזדמנים הניבו הכנסה הגבוהה ב 3.7 מש"ח בהשוואה להכנסות הנובעות מחבילות.

 • החל מ Q4 נצפתה מגמה הפוכה, בה ההכנסות הנובעות מחבילות היו גבוהות מהכנסות משימושים מזדמנים:


ניתוח תמהיל הכנסות והמלצות

וידיאו משחקים ומוסיקה – פרטו חבילות

67%

47%

53%

33%

 • אחוז ההכנסות הנובע מחבילות התוכן עלה מ-33% ל-53%, הכנסות משימושים מזדמנים ירד בהתאמה מ – 67% ל – 47%.

 • יחס ה Trade-Off בין חבילות לשימושים מזדמנים, מכיל בתוכו גם מגמת גידול כוללת


ניתוח מגמת שימושים והמלצות

וידיאו משחקים ומוסיקה – פרטו חבילות

 • במהלך 2007 היקף השימושים המזדמנים הינו גבוה משמעותית מהיקף השימושים בחבילות (חצי מליון פער ממוצע רבעוני).

 • קצב הגידול הרבעוני בשימושים הנובעים מחבילות גדל בשיעור של 41%, ומכאן קצב גידול חודשי בשיעור של 12.2%, בשימושים המזדמנים מתקיים 22% ו 7% בהתאמה.


ניתוח ניצולת – 2007 והמלצותהתפלגות לקוחות לפי שימושים – פרטו חבילות

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור הניצולת שלהם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 80% מכלל האוכלוסייה – המגמה עיקבית על ציר זמן


ניתוח ניצולת – 2007 והמלצותהתפלגות לקוחות לפי שימושים – עולמות התוכן

משחקים

מוסיקה

וידאו

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור ניצולם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 80% מכלל האוכלוסייה – המגמה עיקבית בכלל עולמות התוכן > למעט עולם הוידאו בו מתקיימת שיעור ניצולת עדיף – 36% מבעלי תכני הוידאו מקיימים ניצולת גבוהה יותר מאפס


מודל שרידות המנויים בחבילות והמלצות

משך החיים הממוצע של מנוי בחבילה נע בין 8 ל 10 חודשים

 • ניתן לבצע ניתוח פר כל חבילת תוכן על בסיס מאגר מידע שנבנה בתחום תשתיות ומידע עסקי


וידאו והמלצות


ניתוח הכנסות פרטו חבילות - וידאו והמלצות

 • הכנסות מעולם הוידאו גדלו ב-2007 בשיעור גבוה – 0.6 מש"ח ב Q1 ל-2.4 מש"ח ב Q4 > הנ"ל מהווה גידול בשיעור של 300%

 • הכנסות מחבילות גדלו מאי - הכנסה (0.06 מש"ח ממוצע רבעוני בחציון הראשון) ל 1.11 מש"ח ב Q4


ניתוח מגמת הכנסות - וידאו והמלצות

 • ההכנסות הנובעות מחבילות מהוות 68% מסך הגידול דצמבר-07 בהשוואה לינואר-07, ובעלות קצב גידול חודשי של 136% עבור ההכנסות מחבילות ו 189% מחריגה, בהתאמה.

 • TRADE-OFF – החל מחודש אוגוסט-07 חלה האצה בקצב הגידול מהכנסות חבילות התוכן לעומת הקיטון בהכנסות משימושים מזדמנים > בחודש דצמבר-07 נרשמו הכנסות מחבילות הגבוהות ב 83 אש"ח מהכנסות משימושים מזדמנים (בדומה לעולם המוסיקה, לא מתקיים בעולם המשחקים)

 • סך ההכנסה עולה במקביל לירידה בשימושים, מקיים עלייה ברווחיות (ירידה ב RS)


ניתוח תמהיל הכנסות - וידאו והמלצות

90.3%

46.5%

53.5%

9.7%

 • אחוז ההכנסות הנובע מחבילות עלה מ-9.7% ל-53.5%, ההכנסות משימושים מזדמנים ירדו בהתאמה מ – 90.3% ל – 46.5%.

 • במהלך Q1 לא התקיימו חריגות מחבילות התוכן כלל (0.3%), לעומת Q4 בו נצפתה חלקיות של 13.8% מסך ההכנסות בגין חריגה מחבילות

 • יחס ה TRADE-OFF הנ"ל בין חבילות לשימושים מזדמנים, מכיל בתוכו גם מגמת גידול כוללת


ניתוח שימושים - וידאו והמלצות

 • בשימושים המזדמנים, אשר היוו בH1 את החלק הארי של הפעילות, חלה האטה במהלך Q4, בדצמבר-07 היוו השימושים המזדמנים 47% (K 124) מכלל השימושים, לעומת שיא בספטמבר-07 בו היוו 67% (K206) בהתאמה, סך הקיטון הינו K47 כאשר שימושי המזדמנים קטנו ב K82 (גידול משלים בשימושים הנובעים מחבילות של K35)

 • לא נצפו שימושים חינם בעולם המוזיקה (0.1% מכלל השימושים)


ניתוח ניצולת – 2007 והמלצותהתפלגות לקוחות לפי שימושים – פרטו חבילות

20 תכני וידאו ב 12.90 ש"ח

(חודש חינם)

50 תכני וידאו ב 21.56 ש"ח

(חודש חינם)

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור הניצולת שלהם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 60% מכלל האוכלוסייה


צפי שרידות המנויים בחבילות – וידאומודל השרידות

 • חבילות הוידאו מקיימות את היחס הגבוה ביותר (0.86) בעולם התוכן בין משך חיי החבילה ביחס אל ותק ממוצע צפוי, יחד עם זאת הינן בעלי משך החיים הקצר ביותר

  הערה - הצפי המצרפי הינו מותנה במשך חיי חבילה, ונגזר משקלול חבילות


מזדמנים וידאו

חבילה

חריגה מחבילה

ניתוח אפקטיביות - וידאו

הכנסות – כולל

שימושים – כולל

מחיר אפקטיבי להורדה הינו גבוה רק במעט מהמחיר המזדמןקיימת הלימה בין נתח השימושים לנתח ההכנסות בפעילות למרות הניצולת הנמוכהמשמע היקף הפעילות של לקוחות מזדמנים הינו נמוך


ניתוח אפקטיביות – וידאו וידאומסקנות

 • ההכנסה משימוש מזדמן מהווה 67% מההכנסות מסך הפעילות .

 • בחבילות הוידאו כמות השימושים אשר הינם חריגה מחבילות מהווים 10% מסך השימושים הנובעים מחבילות.

 • אחוז הניצולת הגבוה ביותר נמצא בעולם הוידאו (36% מבעלי החבילות מנצלים לפחות פריט אחד בחודש)

 • עיקר הגידול בהכנסות הנובעות מחבילות הינו ב Q4 – גידול של 230% לעומת Q3

 • ב Q4 נרשמה לראשונה הכנסה הנובעת מחבילות הגבוהה מההכנסה משימושים מזדמנים

 • הניצול בחבילה הינו נמוך - כ 60% מהלקוחות מנצלים 0% מתכני החבילות.

 • מחיר אפקטיבי לשימוש בחבילה נמצא דומה למחיר שימוש מזדמן, הנ"ל מוסבר על-ידי רמת ניצולת תכנים בחבילה גבוהה משאר העולמות שנבדקו, ומצביע על ערך יחסי עדיף של החבילה ללקוח

 • שרידות – אורך חיים של מנוי ממוצע בחבילת משחקים עומד על כ 10 חודשים.

 • נתוני ינו'-דצמ' 2007, ללא הנחות וזיכויים


משחקים וידאו


ניתוח הכנסות פרטו חבילות - משחקים וידאו

 • הכנסות מעולם המשחקים גדלו ב-2007 בשיעור נמוך יחסית – 1.5 מש"ח ב Q1 ל-2.9 מש"ח ב Q4 > הנ"ל מהווה גידול בשיעור של 93%

 • קצב הגידול הרבעוני הינו 25%, ומכאן קצב גידול חודשי של 7.8%

 • הגידול בהכנסות ב Q4 נבעו בעיקר מהגידול בהכנסות הנובעות מחבילות בשיעור של 54%


ניתוח מגמת הכנסות - משחקים וידאו

 • הכנסות משימושים מזדמנים מאופיינות בעונתיות גבוהה, ואילו הכנסות מחבילות (כולל חריגה מחבילות) נמצאות במגמת גידול קבועה

 • קצב הגידול החודשי עבור הכנסות הנובעות מחבילה הינו 18% ממוצע חודשי לעומת 5% בהכנסות משימושים מזדמנים

 • הכנסות הנובעות מחבילה מהוות 57% מסך הגידול בהכנסות דצמבר-07 לעומת ינואר-07


ניתוח תמהיל הכנסות - משחקים וידאו

80.4%

59.2%

40.8%

19.6%

 • אחוז ההכנסות הנובע מהפעלת חבילות תוכן (חיוב קבוע וחריגה בהורדות) עלה מ-19.6% ל-40.8%, הכנסות משימושים מזדמנים ירד בהתאמה מ – 80.4% ל – 59%

 • יחס ה TRADE-OFF הנ"ל בין חבילות לשימושים מזדמנים, מכיל בתוכו גם מגמת גידול כוללת

 • הכנסות משימושים מזדמנים עדיין מהוות את רוב ההכנסות


ניתוח שימושים - משחקים וידאו

 • מתקיימת הלימה בין מגמת ההכנסות למגמת השימושים ע"פ זמן, השימושים המזדמנים תנודתיים.

 • חלקיות השימושים הנובעים מחבילות מתוך סך השימושים (18%) נמוכה מחלקיות ההכנסות הנובעות מחבילות מתוך סך ההכנסות מחבילות (30%), הנ"ל נובע מאחוז ניצולת נמוך, ומכאן ערך נמוך של החבילה לבעליה


ניתוח ניצולת – 2007 וידאוהתפלגות לקוחות לפי שימושים – פרטו חבילות

2 משחקים ב 11.90 ש"ח

(חודש חינם)

3 משחקים ב 15.45 ש"ח

(חודש חינם)

3 משחקים ב 15.45 ש"ח

(ללא חודש חינם)

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור הניצולת שלהם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 80% מכלל האוכלוסייה


מזדמנים וידאו

חבילה

חריגה מחבילה

ניתוח אפקטיביות - משחקים

הכנסות – כולל

שימושים – כולל

לא מתקיימת הלימה בין נתח השימושים לנתח ההכנסות בפעילותמשמע – המנויים אינם מנצלים את החבילות שברשותם


ניתוח אפקטיביות - משחקים וידאו

 • ההכנסה משימוש מזדמן מהווה את החלק הארי מההכנסות מסך הפעילות – 72%

  קיים פוטנציאל גבוה לקידום מכר חבילות משחקים

 • בכל חבילות משחקים כמות השימושים אשר חורגים מהכמות בחבילה מהווים מרכיב ארי (51% כולל) מסך השימושים הנובעים מהחבילה

 • הנ"ל נובע גם עקב אי מימוש תכנים בחבילות מצד מרבית המנויים (ומכאן גם אחוז ניצולת ממוצע נמוך), לצד שיעור מצומצם מבעלי החבילות להם אחוז ניצולת הגדול

  מ 100% (שימושים מעבר לחבילה) – שונות גבוהה.

 • אחוז ההכנסות משימושים החורגים מהחבילה הינו משמעותי במשקלו (33% כולל)

 • הניצול בחבילה הינו נמוך - כמעט 80% מהלקוחות מנצלים 0% מתכני החבילות.

 • מחיר אפקטיבי לשימוש הינו גבוה בהתאמה.

 • שרידות – אורך חיים של מנוי ממוצע בחבילת משחקים עומד על כ 8 חודשים.

 • נתוני ינו'-דצמ' 2007, ללא הנחות וזיכויים


מוסיקה וידאו


ניתוח הכנסות פרטו חבילות - מוסיקה וידאו

 • הכנסות מעולם המוסיקה גדלו ב-2007 מהיקף של 1.4 מש"ח ב Q1 ל-3.3 מש"ח ב Q4 > הנ"ל מהווה גידול בשיעור של 135%

 • קצב הגידול הרבעוני הינו 132%, ומכאן קצב גידול חודשי של 9.7%

 • מגמת הגידול בהכנסות קיימת בכל אחד ממרכיבי ההכנסה (חבילות ומזדמנים)

 • התפלגות ההכנסות בין הכנסות הנובעות מחבילות לעומת הכנסות ממזדמניםן הינו 60%, 40%, בהתאמה, מכאן פוטנציאל מכר חבילות נמוך באופן יחסי לפוטנציאל בשאר העולמות


ניתוח מגמת הכנסות - מוסיקה וידאו

 • הכנסות משימושים מזדמנים מאופיינות בעונתיות גבוהה, ואילו הכנסות מחבילות (כולל חריגה מחבילות) נמצאות במגמת גידול קבועה

 • קצב הגידול החודשי עבור הכנסות הנובעות מחבילה הינו 11% ממוצע חודשי לעומת 13% בהכנסות משימושים מזדמנים, יחד עם זאת קצב גידול גבוהה במיוחד נצפה בהכנסות מחריגה, אך חלקיות ההכנסות הינה נמוכה (7%) ואינה משפיעה מהותית על סך הגידול בהכנסות

 • המחיר האפקטיבי בחבילות גבוה מאוד לעומת מחיר מזדמן – יש לבחון העלאת מחיר השימוש המזדמן > סך הכנסה גדלה > הלקוחות יקיימו TRADE-OFFלחבילות > הקטנת הוצאות RS > גידול בשיעור רווחיות ובסך הרווח

 • הכנסות הנובעות מחבילה מהוות 61% מסך הגידול בהכנסות דצמבר-07 לעומת ינואר-07


ניתוח תמהיל הכנסות - מוסיקה וידאו

46.1%

36.7%

63.3%

53.9%

 • אחוז ההכנסות הנובע מחבילות התוכן (חיוב קבוע וחריגה בהורדות) עלה מ-53.9% ל-63.3%, הכנסות משימושים מזדמנים ירד בהתאמה מ – 46.1% ל – 36.7%

 • החבילות בשוק המוסיקה הינן ותיקות, ולכן שיעור השינוי במהלך Q1-Q4 הינו מצומצם באופן יחסי לשיעור השינוי של מרכיבים אחרים (וידאו, משחקים) בעולם התוכן.

 • יחס ה Trade-Off הנ"ל בין חבילות לשימושים מזדמנים, מכיל בתוכו גם מגמת גידול כוללת


ניתוח שימושים - מוסיקה וידאו

 • בשימושים המזדמנים, אשר הינם חלקו הארי של הפעילות, חלה האצה במהלך Q4

 • בשימושים הנובעים מהחבילות, המהווים מרכיב מצומצם מסך השימושים, הגידול בשימושים אלו הינו מצומצם על ציר הזמן (גידול של 17% ב Q4 לעומת Q1).

 • יצוין – לא נצפו שימושים חינם בעולם המוזיקה (0.1% מכלל השימושים)


ניתוח ניצולת – 2007 וידאוהתפלגות לקוחות לפי שימושים – פרטו חבילות

10 תכנים ב 8.6 ש"ח

(ללא חודש חינם)

5 תכנים ב 8.7 ש"ח

(ללא חודש חינם)

10 תכנים ב 17.30 ש"ח

(חודש חינם)

5 תכנים ב 8.7 ש"ח

(חודש חינם)

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור הניצולת שלהם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 80% מכלל האוכלוסייה


מזדמנים וידאו

חבילה

חריגה מחבילה

ניתוח אפקטיביות - מוסיקה

הכנסות – כולל

שימושים – כולל

לא מתקיימת הלימה בין נתח השימושים לנתח ההכנסות בפעילותמשמע – המנויים אינם מנצלים את החבילות שברשותם


ניתוח אפקטיביות – מוסיקה וידאומסקנות

 • ההכנסה משימוש מזדמן מהווה 40% מההכנסות מסך הפעילות .

 • בכל חבילות המוסיקה כמות השימושים אשר חורגים מהכמות בחבילה מהווים 31% מסך השימושים הנובעים מהחבילות.

 • הנ"ל נובע גם עקב אי מימוש תכנים בחבילות מצד מרבית המנויים (ומכאן גם אחוז ניצולת ממוצע נמוך), לצד שיעור מצומצם מבעלי החבילות להם אחוז ניצולת הגדול

  מ 100% (שימושים מעבר לחבילה).

 • אחוז ההכנסות משימושים החורגים מהחבילה הינו נמוך – 13%

 • הניצול בחבילה הינו נמוך - כמעט 80% מהלקוחות מנצלים 0% מתכני החבילות.

 • יש לבחון דרכים להגדלת הניצולת בחבילה באופן שיגדיל את ערך החבילה לבעליה

 • מחיר אפקטיבי לשימוש מאופיין בשונות גבוהה בשל ריבוי חבילות המוסיקה, והינו גבוה במיוחד מהמחיר לשימוש מזדמן .

 • שרידות – אורך חיים של מנוי ממוצע בחבילת משחקים עומד על כ 10 חודשים.

 • הערות:

 • חבילת מוסיקה בחצי מחיר הושקה במהלך Q4– מדדיה טרם התייצבו.

 • לא כולל הכנסות עובדי "סלולר"

 • נתוני ינו'-דצמ' 2007, ללא הנחות וזיכויים


נספחים וידאומודל "שרידות"מודל "מחיר אפקטיבי"צפי שרידות המנויים בחבילות - משחקים

 • הצפי הינו מותנה משך חיי חבילה - אשר נגזר משקלול חבילות זהות

 • ניתן לבצע ניתוח פר כל חבילת תוכן על בסיס מאגר מידע שנבנה בתחום תשתיות ומידע עסקי

 • חבילת תוכן משולבת מוצגת אך אינה חלק מחישוב ממוצע משחקים
צפי שרידות המנויים בחבילות - וידאו

 • הצפי הינו מותנה משך חיי חבילה - אשר נגזר משקלול חבילות זהות

 • ניתן לבצע ניתוח פר כל חבילת תוכן על בסיס מאגר מידע שנבנה בתחום תשתיות ומידע עסקיצפי שרידות המנויים בחבילות - מוסיקה

 • הצפי הינו מותנה משך חיי חבילה - אשר נגזר משקלול חבילות זהות

 • ניתן לבצע ניתוח פר כל חבילת תוכן על בסיס מאגר מידע שנבנה בתחום תשתיות ומידע עסקי
מודל שימושי תוכן - מחיר אפקטיבי מוסיקה

 • משוואת המודל:

 • משוואת המודל מתחשבת במספר איברים המרכיבים לבסוף את המחיר האפקטיבי

 • לשימוש בחבילה:

 • אחוז ניצולת חבילה

 • המחיר היחסי במסגרת חבילה

 • מחיר לשימוש חורג

משתנים קבועים:

משתנה עיקרי - שימושים:

תוצאת המודל:


PK מוסיקה

Qn

PK + Pn*(Qn-Qk)

Qn

מודל שימושי תוכן - מחיר אפקטיבי

אחוז הניצולת גדול מ 100%

אחוז הניצולת קטן או שווה ל 100%

QK=>Qn

QK<Qn

אחוז הניצולת = 100%

משוואת המודל:

אחוז הניצולת קטן או שווה ל 100%

QK=>Qn

= Pef

מחיר אפקטיבי

אחוז הניצולת גדול מ 100%

QK<Qn


ad