חקר אפקטיביות חבילות תוכן בחברה סלולארית וידאו משחקים מוסיקה יוני 2008 - PowerPoint PPT Presentation

חקר אפקטיביות
Download
1 / 49

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

חקר אפקטיביות חבילות תוכן בחברה סלולארית וידאו משחקים מוסיקה יוני 2008. תוכן עניינים:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

חקר אפקטיביות חבילות תוכן בחברה סלולארית וידאו משחקים מוסיקה יוני 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2008

חקר אפקטיביות חבילות תוכן בחברה סלולאריתוידאומשחקיםמוסיקהיוני 2008


2008

תוכן עניינים:

 • תמצית מנהלים3-4מתודולוגיה5ניתוח הכנסות ושימושי תוכן – כולל6-9ניתוח ניצולת ומודל "שרידות"10-12נספחים:ניתוח הכנסות ושימושי תוכן - עולם הוידאו13-21ניתוח הכנסות ושימושי תוכן - ניתוח עולם המשחקים22-29ניתוח הכנסות ושימושי תוכן - ניתוח עולם המוסיקה30-37מודל השרידות ומחזור חיי לקוח38-46מודל המחיר האפקיבי – שימושי תוכן47-49


2008

תמצית מנהלים - ממצאים עיקרים והמלצות

 • מכר חבילות תוכן כאסטרטגייה נמצא כפעילות כדאית מבחינה עסקית – "סלולר" מציגה מגמת גידול מובהקת בהכנסות ובשימושים מהאוכלוסייה הפוטנציאלית – מנויים בחבילות ומשתמשים מזדמנים.

 • סך הגידול בהכנסות ב Q4 לעומת Q1 הינו 4.8 מש"ח, מרכיבי הגידול העיקריים:

 • 1. 44% מההפרש נובע מהכנסות מעולם הוידאו (חבילות ושימושים), יחד עם זאת הנחות בגין וידאו הקטינו במקביל את היקף הגידול בהכנסות ב 13%

 • 2. 32% בגין גידול במכר חבילות המוסיקה

 • 3. 22% בגין גידול במכר חבילות מוסיקה

 • המחיר האפקטיבי להורדה בחבילה גבוה משמעותית ממחיר פריט תוכן ברכישה מזדמנת בחבילות המוסיקה והמשחקים, בעוד שבחבילות הוידאו המחיר דומה והניצולת גבוה יותר – חבילות הוידאו מספקות ערך גבוה יותר ללקוח.

 • מספר השימושים הממוצע למנוי בחבילה נמוך משמעותית ממספר השימושים הניתנים בהטבה, ונמצא במגמת ירידה על ציר הזמן > אחוז ניצולת נמוך.

 • שיעור ניכר (כ 80%) מבעלי החבילות אינם מנצלים את התכנים בחבילה (ניצולת אפס) – רמת מודעות נמוכה לתוכן החבילה בקרב המנויים ומכאן הפוטנציאל למכר חבילות יקרות הכוללת מגוון תכנים שונים, בדגש על עולמות המוסיקה והמשחקים.


2008

תמצית מנהלים - ממצאים עיקרים והמלצות

 • אורך החיים ("מודל השרידות") הממוצע של מנוי בחבילה נע בין 8-10 חודשים (ראה פילוח מדויק בהתאם לעולם תוכן ולסוג החבילה).

 • שיעור חדירה גבוה של בעלי חבילות מקרב המשתמשים בשירותי המוסיקה, ופוטנציאל גבוה לחדירה בעולמות הוידאו והמשחקים.

 • מחיר אפקטיבי לשימוש בחבילת וידאו נמצא דומה למחיר שימוש פריט מזדמן, הנ"ל מוסבר על-ידי רמת ניצולת תכנים בחבילה גבוהה משאר העולמות שנבדקו, ומצביע על ערך יחסי עדיף של החבילה ללקוח.

 • מכר חבילות וידאו בעל פוטנציאל מכר גבוה, הן מכיוון שהמוצר חדש, בעל ערך לבעליו - הניצולת עדיפה על-פני הניצולת ביתר עולם התוכן וחלקיות המכר של חבילות הינו 33% מסך ההכנסות בוידאו,ובמגמת גדילה מתמדת.


2008

מתודולוגיה

 • מטרת המחקר - הפקת תובנות לגבי השפעה של חבילות תוכן פרטי על ההכנסות לטובת קבלת החלטות שיווקיות ועסקיות

 • המחקר מתמקד ב-3 עולמות תוכן: משחקים, וידאו ומוסיקה

 • הנושאים המכוסים ע"י הניתוח הינם: הכנסות ושימושים מחבילות, מחזור חיים של לקוחות בחבילות, ומודל ניצול אפקטיבי של חבילות תוכן

 • ניתוח מחזור חיי לקוחות בחבילות מנותח ב-2 מישורים:

  1. נתוני מצבה: מצטרפים, נוטשים, ותק ממוצע בחבילה

  2. "מודל השרידות" המציג את אורך החיים הצפוי הממוצע ללקוח בחבילה

 • היות ורוב החבילות מעניקות אפשרות להורדות חינם על בסיס מחזורי חיוב של הלקוחות, ניתוח ההכנסות נעשה על נתוני בילינג של הלקוחות

 • הערה: לצורך ניתוח נוטרלה השפעה של הזיכויים וההנחות הלא קשורות ישירות לעולם התוכן (כגון הנחות על Total Bill)

 • "הכנסות/שימושים הנובעות מחבילות" – משמע, הכנסות מחבילות ומחריגה מחבילות

 • ציוד יחידתי אינו כלול, עובדי "סלולר" מנוטרלים, למעט תוצאות מכר כולל - היות ומקבלים הנחה על כל השימושים


2008

ניתוח הכנסות - תוכן

וידיאו משחקים ומוסיקה

*כולל עובדי "סלולר"

 • סך ההכנסות מעולם התוכן (וידאו מוסיקה, ומשחקים) ברבעון הרביעי גדלו בשיעור של 120% לעומת היקף ההכנסות ברבעון הראשון, 2007.

 • קצב הגידול הרבעוני הינו 30%מכאן קצב גידול חודשי של9.3%

 • הכנסות מחבילות המוסיקה מהוות 64%מסך ההכנסות מחבילות תוכן בעולמות שנבחנו

 • זיכויים והנחות בעולם הוידאו מהוות 50%מסך הזיכויים והנחות בעולמות שנבחנו > בעוד ההכנסות מחבילות ושימושים מוידאו מהוות 25%הנ"ל נובע מתקלה שאותרה ותוקנה


2008

ניתוח מגמת הכנסות

וידיאו משחקים ומוסיקה – פרטו חבילות

 • במהלך 2007 השימושים המזדמנים הניבו הכנסה הגבוהה ב 3.7 מש"ח בהשוואה להכנסות הנובעות מחבילות.

 • החל מ Q4 נצפתה מגמה הפוכה, בה ההכנסות הנובעות מחבילות היו גבוהות מהכנסות משימושים מזדמנים:


2008

ניתוח תמהיל הכנסות

וידיאו משחקים ומוסיקה – פרטו חבילות

67%

47%

53%

33%

 • אחוז ההכנסות הנובע מחבילות התוכן עלה מ-33% ל-53%, הכנסות משימושים מזדמנים ירד בהתאמה מ – 67% ל – 47%.

 • יחס ה Trade-Off בין חבילות לשימושים מזדמנים, מכיל בתוכו גם מגמת גידול כוללת


2008

ניתוח מגמת שימושים

וידיאו משחקים ומוסיקה – פרטו חבילות

 • במהלך 2007 היקף השימושים המזדמנים הינו גבוה משמעותית מהיקף השימושים בחבילות (חצי מליון פער ממוצע רבעוני).

 • קצב הגידול הרבעוני בשימושים הנובעים מחבילות גדל בשיעור של 41%, ומכאן קצב גידול חודשי בשיעור של 12.2%, בשימושים המזדמנים מתקיים 22% ו 7% בהתאמה.


2008

ניתוח ניצולת – 2007התפלגות לקוחות לפי שימושים – פרטו חבילות

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור הניצולת שלהם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 80% מכלל האוכלוסייה – המגמה עיקבית על ציר זמן


2008

ניתוח ניצולת – 2007התפלגות לקוחות לפי שימושים – עולמות התוכן

משחקים

מוסיקה

וידאו

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור ניצולם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 80% מכלל האוכלוסייה – המגמה עיקבית בכלל עולמות התוכן > למעט עולם הוידאו בו מתקיימת שיעור ניצולת עדיף – 36% מבעלי תכני הוידאו מקיימים ניצולת גבוהה יותר מאפס


2008

מודל שרידות המנויים בחבילות

משך החיים הממוצע של מנוי בחבילה נע בין 8 ל 10 חודשים

 • ניתן לבצע ניתוח פר כל חבילת תוכן על בסיס מאגר מידע שנבנה בתחום תשתיות ומידע עסקי


2008

וידאו


2008

ניתוח הכנסות פרטו חבילות - וידאו

 • הכנסות מעולם הוידאו גדלו ב-2007 בשיעור גבוה – 0.6 מש"ח ב Q1 ל-2.4 מש"ח ב Q4 > הנ"ל מהווה גידול בשיעור של 300%

 • הכנסות מחבילות גדלו מאי - הכנסה (0.06 מש"ח ממוצע רבעוני בחציון הראשון) ל 1.11 מש"ח ב Q4


2008

ניתוח מגמת הכנסות - וידאו

 • ההכנסות הנובעות מחבילות מהוות 68% מסך הגידול דצמבר-07 בהשוואה לינואר-07, ובעלות קצב גידול חודשי של 136% עבור ההכנסות מחבילות ו 189% מחריגה, בהתאמה.

 • TRADE-OFF – החל מחודש אוגוסט-07 חלה האצה בקצב הגידול מהכנסות חבילות התוכן לעומת הקיטון בהכנסות משימושים מזדמנים > בחודש דצמבר-07 נרשמו הכנסות מחבילות הגבוהות ב 83 אש"ח מהכנסות משימושים מזדמנים (בדומה לעולם המוסיקה, לא מתקיים בעולם המשחקים)

 • סך ההכנסה עולה במקביל לירידה בשימושים, מקיים עלייה ברווחיות (ירידה ב RS)


2008

ניתוח תמהיל הכנסות - וידאו

90.3%

46.5%

53.5%

9.7%

 • אחוז ההכנסות הנובע מחבילות עלה מ-9.7% ל-53.5%, ההכנסות משימושים מזדמנים ירדו בהתאמה מ – 90.3% ל – 46.5%.

 • במהלך Q1 לא התקיימו חריגות מחבילות התוכן כלל (0.3%), לעומת Q4 בו נצפתה חלקיות של 13.8% מסך ההכנסות בגין חריגה מחבילות

 • יחס ה TRADE-OFF הנ"ל בין חבילות לשימושים מזדמנים, מכיל בתוכו גם מגמת גידול כוללת


2008

ניתוח שימושים - וידאו

 • בשימושים המזדמנים, אשר היוו בH1 את החלק הארי של הפעילות, חלה האטה במהלך Q4, בדצמבר-07 היוו השימושים המזדמנים 47% (K 124) מכלל השימושים, לעומת שיא בספטמבר-07 בו היוו 67% (K206) בהתאמה, סך הקיטון הינו K47 כאשר שימושי המזדמנים קטנו ב K82 (גידול משלים בשימושים הנובעים מחבילות של K35)

 • לא נצפו שימושים חינם בעולם המוזיקה (0.1% מכלל השימושים)


2008

ניתוח ניצולת – 2007התפלגות לקוחות לפי שימושים – פרטו חבילות

20 תכני וידאו ב 12.90 ש"ח

(חודש חינם)

50 תכני וידאו ב 21.56 ש"ח

(חודש חינם)

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור הניצולת שלהם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 60% מכלל האוכלוסייה


2008

צפי שרידות המנויים בחבילות – וידאומודל השרידות

 • חבילות הוידאו מקיימות את היחס הגבוה ביותר (0.86) בעולם התוכן בין משך חיי החבילה ביחס אל ותק ממוצע צפוי, יחד עם זאת הינן בעלי משך החיים הקצר ביותר

  הערה - הצפי המצרפי הינו מותנה במשך חיי חבילה, ונגזר משקלול חבילות


2008

מזדמנים

חבילה

חריגה מחבילה

ניתוח אפקטיביות - וידאו

הכנסות – כולל

שימושים – כולל

מחיר אפקטיבי להורדה הינו גבוה רק במעט מהמחיר המזדמןקיימת הלימה בין נתח השימושים לנתח ההכנסות בפעילות למרות הניצולת הנמוכהמשמע היקף הפעילות של לקוחות מזדמנים הינו נמוך


2008

ניתוח אפקטיביות – וידאומסקנות

 • ההכנסה משימוש מזדמן מהווה 67% מההכנסות מסך הפעילות .

 • בחבילות הוידאו כמות השימושים אשר הינם חריגה מחבילות מהווים 10% מסך השימושים הנובעים מחבילות.

 • אחוז הניצולת הגבוה ביותר נמצא בעולם הוידאו (36% מבעלי החבילות מנצלים לפחות פריט אחד בחודש)

 • עיקר הגידול בהכנסות הנובעות מחבילות הינו ב Q4 – גידול של 230% לעומת Q3

 • ב Q4 נרשמה לראשונה הכנסה הנובעת מחבילות הגבוהה מההכנסה משימושים מזדמנים

 • הניצול בחבילה הינו נמוך - כ 60% מהלקוחות מנצלים 0% מתכני החבילות.

 • מחיר אפקטיבי לשימוש בחבילה נמצא דומה למחיר שימוש מזדמן, הנ"ל מוסבר על-ידי רמת ניצולת תכנים בחבילה גבוהה משאר העולמות שנבדקו, ומצביע על ערך יחסי עדיף של החבילה ללקוח

 • שרידות – אורך חיים של מנוי ממוצע בחבילת משחקים עומד על כ 10 חודשים.

 • נתוני ינו'-דצמ' 2007, ללא הנחות וזיכויים


2008

משחקים


2008

ניתוח הכנסות פרטו חבילות - משחקים

 • הכנסות מעולם המשחקים גדלו ב-2007 בשיעור נמוך יחסית – 1.5 מש"ח ב Q1 ל-2.9 מש"ח ב Q4 > הנ"ל מהווה גידול בשיעור של 93%

 • קצב הגידול הרבעוני הינו 25%, ומכאן קצב גידול חודשי של 7.8%

 • הגידול בהכנסות ב Q4 נבעו בעיקר מהגידול בהכנסות הנובעות מחבילות בשיעור של 54%


2008

ניתוח מגמת הכנסות - משחקים

 • הכנסות משימושים מזדמנים מאופיינות בעונתיות גבוהה, ואילו הכנסות מחבילות (כולל חריגה מחבילות) נמצאות במגמת גידול קבועה

 • קצב הגידול החודשי עבור הכנסות הנובעות מחבילה הינו 18% ממוצע חודשי לעומת 5% בהכנסות משימושים מזדמנים

 • הכנסות הנובעות מחבילה מהוות 57% מסך הגידול בהכנסות דצמבר-07 לעומת ינואר-07


2008

ניתוח תמהיל הכנסות - משחקים

80.4%

59.2%

40.8%

19.6%

 • אחוז ההכנסות הנובע מהפעלת חבילות תוכן (חיוב קבוע וחריגה בהורדות) עלה מ-19.6% ל-40.8%, הכנסות משימושים מזדמנים ירד בהתאמה מ – 80.4% ל – 59%

 • יחס ה TRADE-OFF הנ"ל בין חבילות לשימושים מזדמנים, מכיל בתוכו גם מגמת גידול כוללת

 • הכנסות משימושים מזדמנים עדיין מהוות את רוב ההכנסות


2008

ניתוח שימושים - משחקים

 • מתקיימת הלימה בין מגמת ההכנסות למגמת השימושים ע"פ זמן, השימושים המזדמנים תנודתיים.

 • חלקיות השימושים הנובעים מחבילות מתוך סך השימושים (18%) נמוכה מחלקיות ההכנסות הנובעות מחבילות מתוך סך ההכנסות מחבילות (30%), הנ"ל נובע מאחוז ניצולת נמוך, ומכאן ערך נמוך של החבילה לבעליה


2008

ניתוח ניצולת – 2007התפלגות לקוחות לפי שימושים – פרטו חבילות

2 משחקים ב 11.90 ש"ח

(חודש חינם)

3 משחקים ב 15.45 ש"ח

(חודש חינם)

3 משחקים ב 15.45 ש"ח

(ללא חודש חינם)

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור הניצולת שלהם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 80% מכלל האוכלוסייה


2008

מזדמנים

חבילה

חריגה מחבילה

ניתוח אפקטיביות - משחקים

הכנסות – כולל

שימושים – כולל

לא מתקיימת הלימה בין נתח השימושים לנתח ההכנסות בפעילותמשמע – המנויים אינם מנצלים את החבילות שברשותם


2008

ניתוח אפקטיביות - משחקים

 • ההכנסה משימוש מזדמן מהווה את החלק הארי מההכנסות מסך הפעילות – 72%

  קיים פוטנציאל גבוה לקידום מכר חבילות משחקים

 • בכל חבילות משחקים כמות השימושים אשר חורגים מהכמות בחבילה מהווים מרכיב ארי (51% כולל) מסך השימושים הנובעים מהחבילה

 • הנ"ל נובע גם עקב אי מימוש תכנים בחבילות מצד מרבית המנויים (ומכאן גם אחוז ניצולת ממוצע נמוך), לצד שיעור מצומצם מבעלי החבילות להם אחוז ניצולת הגדול

  מ 100% (שימושים מעבר לחבילה) – שונות גבוהה.

 • אחוז ההכנסות משימושים החורגים מהחבילה הינו משמעותי במשקלו (33% כולל)

 • הניצול בחבילה הינו נמוך - כמעט 80% מהלקוחות מנצלים 0% מתכני החבילות.

 • מחיר אפקטיבי לשימוש הינו גבוה בהתאמה.

 • שרידות – אורך חיים של מנוי ממוצע בחבילת משחקים עומד על כ 8 חודשים.

 • נתוני ינו'-דצמ' 2007, ללא הנחות וזיכויים


2008

מוסיקה


2008

ניתוח הכנסות פרטו חבילות - מוסיקה

 • הכנסות מעולם המוסיקה גדלו ב-2007 מהיקף של 1.4 מש"ח ב Q1 ל-3.3 מש"ח ב Q4 > הנ"ל מהווה גידול בשיעור של 135%

 • קצב הגידול הרבעוני הינו 132%, ומכאן קצב גידול חודשי של 9.7%

 • מגמת הגידול בהכנסות קיימת בכל אחד ממרכיבי ההכנסה (חבילות ומזדמנים)

 • התפלגות ההכנסות בין הכנסות הנובעות מחבילות לעומת הכנסות ממזדמניםן הינו 60%, 40%, בהתאמה, מכאן פוטנציאל מכר חבילות נמוך באופן יחסי לפוטנציאל בשאר העולמות


2008

ניתוח מגמת הכנסות - מוסיקה

 • הכנסות משימושים מזדמנים מאופיינות בעונתיות גבוהה, ואילו הכנסות מחבילות (כולל חריגה מחבילות) נמצאות במגמת גידול קבועה

 • קצב הגידול החודשי עבור הכנסות הנובעות מחבילה הינו 11% ממוצע חודשי לעומת 13% בהכנסות משימושים מזדמנים, יחד עם זאת קצב גידול גבוהה במיוחד נצפה בהכנסות מחריגה, אך חלקיות ההכנסות הינה נמוכה (7%) ואינה משפיעה מהותית על סך הגידול בהכנסות

 • המחיר האפקטיבי בחבילות גבוה מאוד לעומת מחיר מזדמן – יש לבחון העלאת מחיר השימוש המזדמן > סך הכנסה גדלה > הלקוחות יקיימו TRADE-OFFלחבילות > הקטנת הוצאות RS > גידול בשיעור רווחיות ובסך הרווח

 • הכנסות הנובעות מחבילה מהוות 61% מסך הגידול בהכנסות דצמבר-07 לעומת ינואר-07


2008

ניתוח תמהיל הכנסות - מוסיקה

46.1%

36.7%

63.3%

53.9%

 • אחוז ההכנסות הנובע מחבילות התוכן (חיוב קבוע וחריגה בהורדות) עלה מ-53.9% ל-63.3%, הכנסות משימושים מזדמנים ירד בהתאמה מ – 46.1% ל – 36.7%

 • החבילות בשוק המוסיקה הינן ותיקות, ולכן שיעור השינוי במהלך Q1-Q4 הינו מצומצם באופן יחסי לשיעור השינוי של מרכיבים אחרים (וידאו, משחקים) בעולם התוכן.

 • יחס ה Trade-Off הנ"ל בין חבילות לשימושים מזדמנים, מכיל בתוכו גם מגמת גידול כוללת


2008

ניתוח שימושים - מוסיקה

 • בשימושים המזדמנים, אשר הינם חלקו הארי של הפעילות, חלה האצה במהלך Q4

 • בשימושים הנובעים מהחבילות, המהווים מרכיב מצומצם מסך השימושים, הגידול בשימושים אלו הינו מצומצם על ציר הזמן (גידול של 17% ב Q4 לעומת Q1).

 • יצוין – לא נצפו שימושים חינם בעולם המוזיקה (0.1% מכלל השימושים)


2008

ניתוח ניצולת – 2007התפלגות לקוחות לפי שימושים – פרטו חבילות

10 תכנים ב 8.6 ש"ח

(ללא חודש חינם)

5 תכנים ב 8.7 ש"ח

(ללא חודש חינם)

10 תכנים ב 17.30 ש"ח

(חודש חינם)

5 תכנים ב 8.7 ש"ח

(חודש חינם)

 • אחוז הלקוחות אשר שיעור הניצולת שלהם את תכני חבילות שברשותם הינו 0%, מהווים 80% מכלל האוכלוסייה


2008

מזדמנים

חבילה

חריגה מחבילה

ניתוח אפקטיביות - מוסיקה

הכנסות – כולל

שימושים – כולל

לא מתקיימת הלימה בין נתח השימושים לנתח ההכנסות בפעילותמשמע – המנויים אינם מנצלים את החבילות שברשותם


2008

ניתוח אפקטיביות – מוסיקהמסקנות

 • ההכנסה משימוש מזדמן מהווה 40% מההכנסות מסך הפעילות .

 • בכל חבילות המוסיקה כמות השימושים אשר חורגים מהכמות בחבילה מהווים 31% מסך השימושים הנובעים מהחבילות.

 • הנ"ל נובע גם עקב אי מימוש תכנים בחבילות מצד מרבית המנויים (ומכאן גם אחוז ניצולת ממוצע נמוך), לצד שיעור מצומצם מבעלי החבילות להם אחוז ניצולת הגדול

  מ 100% (שימושים מעבר לחבילה).

 • אחוז ההכנסות משימושים החורגים מהחבילה הינו נמוך – 13%

 • הניצול בחבילה הינו נמוך - כמעט 80% מהלקוחות מנצלים 0% מתכני החבילות.

 • יש לבחון דרכים להגדלת הניצולת בחבילה באופן שיגדיל את ערך החבילה לבעליה

 • מחיר אפקטיבי לשימוש מאופיין בשונות גבוהה בשל ריבוי חבילות המוסיקה, והינו גבוה במיוחד מהמחיר לשימוש מזדמן .

 • שרידות – אורך חיים של מנוי ממוצע בחבילת משחקים עומד על כ 10 חודשים.

 • הערות:

 • חבילת מוסיקה בחצי מחיר הושקה במהלך Q4– מדדיה טרם התייצבו.

 • לא כולל הכנסות עובדי "סלולר"

 • נתוני ינו'-דצמ' 2007, ללא הנחות וזיכויים


2008

נספחיםמודל "שרידות"מודל "מחיר אפקטיבי"


2008

מודל "שרידות"


2008

צפי שרידות המנויים בחבילות - משחקים

 • הצפי הינו מותנה משך חיי חבילה - אשר נגזר משקלול חבילות זהות

 • ניתן לבצע ניתוח פר כל חבילת תוכן על בסיס מאגר מידע שנבנה בתחום תשתיות ומידע עסקי

 • חבילת תוכן משולבת מוצגת אך אינה חלק מחישוב ממוצע משחקים


2008

מחזור חיי הלקוח (AVG)


2008

מחזור חיי הלקוח (AVG)


2008

צפי שרידות המנויים בחבילות - וידאו

 • הצפי הינו מותנה משך חיי חבילה - אשר נגזר משקלול חבילות זהות

 • ניתן לבצע ניתוח פר כל חבילת תוכן על בסיס מאגר מידע שנבנה בתחום תשתיות ומידע עסקי


2008

מחזור חיי הלקוח (AVG)


2008

צפי שרידות המנויים בחבילות - מוסיקה

 • הצפי הינו מותנה משך חיי חבילה - אשר נגזר משקלול חבילות זהות

 • ניתן לבצע ניתוח פר כל חבילת תוכן על בסיס מאגר מידע שנבנה בתחום תשתיות ומידע עסקי


2008

מחזור חיי הלקוח (AVG)


2008

מודל "מחיר אפקטיבי"


2008

מודל שימושי תוכן - מחיר אפקטיבי

 • משוואת המודל:

 • משוואת המודל מתחשבת במספר איברים המרכיבים לבסוף את המחיר האפקטיבי

 • לשימוש בחבילה:

 • אחוז ניצולת חבילה

 • המחיר היחסי במסגרת חבילה

 • מחיר לשימוש חורג

משתנים קבועים:

משתנה עיקרי - שימושים:

תוצאת המודל:


2008

PK

Qn

PK + Pn*(Qn-Qk)

Qn

מודל שימושי תוכן - מחיר אפקטיבי

אחוז הניצולת גדול מ 100%

אחוז הניצולת קטן או שווה ל 100%

QK=>Qn

QK<Qn

אחוז הניצולת = 100%

משוואת המודל:

אחוז הניצולת קטן או שווה ל 100%

QK=>Qn

= Pef

מחיר אפקטיבי

אחוז הניצולת גדול מ 100%

QK<Qn


 • Login