Triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012
Download
1 / 17

Triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012. Triage. Taakherschikking en prioritering ten behoeve van efficiënt gebruik middelen; Aansluiting bij kerngedachte Public Health: - maximaal bereik risicogroepen met beperkte middelen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Triage in de jeugdgezondheidszorg 20 september 2012' - lawrence-maynard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Triage
Triage

 • Taakherschikking en prioritering ten behoeve van efficiënt gebruik middelen;

 • Aansluiting bij kerngedachte Public Health:

  - maximaal bereik risicogroepen met beperkte middelen.

 • Bij JGZ/VGGM: gerealiseerd d.m.v. risicoselectie en taakherschikking.Taakherschikking
Taakherschikking

 • Horizontale arbeidsdeling: opdelen van uitvoerend werk in kleinere taken

 • Verticale arbeidsdeling: opdelen van werk naar verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid

 • Aantrekkelijk bij hoogwaardig werk


Voor en nadelen specialisatie
Voor- en nadelen specialisatie

Voordelen

 • Professionaliseren

 • Betere kwaliteit door optimaal gebruik van kennis

 • Stimuleert tot samenwerking

 • Efficiency

  Nadelen

 • Moeilijker om geschikte personen te vinden

 • Meer loketten voor 1 probleem

 • Verlies van generalistische kennis

 • Tijd voor coördinatie en planning


Argument voor triage in de jgz
Argument voor triage in de JGZ

 • Kwetsbare kinderen ontberen passende en tijdige zorg op maat

 • Medewerkers zien 85% gezonde kinderen en komen tijd tekort voor risicokinderen

 • Gemeenten in spagaat: Wpg / Integrale JGZ, WMO, CJG, Digitaal Dossier JGZ, Verwijsindex en RAAK etc.

 • Scholen missen spreekuren en tijd voor vraaggerichte zorg


Pijlers van de nieuwe werkwijze
Pijlers van de nieuwe werkwijze

 • Basispakket aan zorg voor alle kinderen

 • Risicokind krijgt passende zorg op maat

 • Laagdrempelig voor ouders, kinderen en leerkrachten

 • Positionering in het lokaal jeugdbeleid

 • Aansluiting met andere vindplaatsen

 • Samenwerking binnen het zorgnetwerk

 • Taakherschikking binnen de disciplines

 • Balans tussen efficiëntie en effectiviteit

 • Budgettair neutraal; “oud voor nieuw”


Triagemethodiek
Triagemethodiek

Signaleren

Risicotaxatie

Toeleiden naar zorg

ARTS / VERPLEEGKUNDIGE / LOGOPEDISTE

ASSISTENTE / VERPLEEGKUNDIGE

TRIAGE

 • Screening

 • SDQ /KIVPA

 • Vragenlijst ouders

 • Signalen van school

SPREEKUREN

DEELNAME AAN ZORGSTRUCTUREN

ZORGCOÖRDINATIE

DERDEN

BEMOEIZORG

 • Ouders / Kinderen

 • Leerkrachten / IB’ers

 • Keten

MONITORING


Spreekuren
Spreekuren

 • Structurele spreekuren op de vindplaatsen

 • Indicatie vanuit:

  • Triage

  • Ouders / kinderen

  • Consultatiebureau

  • Scholen / zorgnetwerk

  • Politie / Veiligheidshuis

  • CJG

  • KetenpartnersKwaliteitsborging
Kwaliteitsborging

 • Wekelijkse nabespreking JGZ team

 • Telefonische achterwacht arts / verpleegkundige

 • Intervisie

 • Goede bijscholing

 • Kwaliteitsbeleid: protocollen / werkinstructies (HKZ)

 • Methodiek evaluatie

 • Duidelijke juridische kaders

Versterking multidisciplinair werken


Ervaringen vggm
Ervaringen VGGM

 • Na triage wordt 35-40% doorverwezen naar het spreekuur van jeugdarts of –verpleegkundige.

 • 89% van de differentiatie van de doktersassistente wordt als terecht bevonden.

 • 93% van jeugdartsen, 50% van jeugdverpleegkundigen en 66% van doktersassistenten vindt werk zwaarder

 • 80% vindt functie interessanter


Pilotstudie tno 2 ggd en
Pilotstudie TNO, 2 GGD`en

Vraagstelling:

Wat is het effect van triage op de zorg die risicokinderen

ontvangen?
Kanttekeningen
Kanttekeningen

 • Verschillen tussen GGD’en in registratie en gebruik van protocollen

 • Gouden standaard in de JGZ ontbreekt

 • Onduidelijk fout-positieven en fout-negatieven

 • JGZ-arts voert in het vervolgonderzoek na triage al onderzoek op indicatie uit

 • Gezondheidsprobleem kan door de tijd verdwenen of verholpen zijn, waardoor minder extra zorg / verwijzing


Effectstudie tno lumc 4 ggd en
Effectstudie TNO, Lumc, 4 GGD`en

 • Onderzoek met grotere N

 • Uniforme registratie

 • Langere follow-up: systematisch nagaan of verwijzingen worden opgevolgd en wat het resultaat is.

 • Onderzoek naar fout-negatieve en fout-positieve verwijzingen.

 • Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van beide uitvoeringsmethodieken.


ad