Smak og behag – det handler om å innfri forventningen - PowerPoint PPT Presentation

Smak og behag det handler om innfri forventningen
Download
1 / 32

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Smak og behag – det handler om å innfri forventningen. Helge Bergslien. FROKOST. FROKOST. Ullensvang, Mai 2014. Ullensvang, Mai 2014. Helge Bergslien. 5. Ullensvang, Mai 2014. SITUASJON. ERFARING. HELSE. FYSIOLOGI. LÆRING. MEDIA. TRADISJON. BEHOV. Ullensvang, Mai 2014.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Smak og behag – det handler om å innfri forventningen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Smak og behag – det handler om å innfri forventningen

Helge Bergslien


Smak og behag det handler om innfri forventningen

FROKOST


Frokost

FROKOST

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Helge Bergslien

5

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

SITUASJON

ERFARING

HELSE

FYSIOLOGI

LÆRING

MEDIA

TRADISJON

BEHOV

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Sansene gj r det mulig styre kroppen og kroppsfunksjonene p en hensiktsmessig m te

Grunnlaget for tanker, følelser og læring ligger i informasjon om faktiske hendelser.

Sansecellene omformer bestemte typer påvirkning, stimuli, til elektriske signaler som nervesystemet sender til hjernen, hvor de blir tolket og behandlet videre.

Sansereseptorene ligger vanligvis i sansecellens overflatemembran.

De fleste sansecellene er spesialiserte, og reagerer på en type påvirkning – det adekvate stimulus.

SANSENE gjør det mulig å styre kroppen og kroppsfunksjonene på en hensiktsmessig måte.

Helge Bergslien

8

Ullensvang, Mai 2014


Fysiologiske forhold

Fysiologiske Forhold

 • Sansing

  • Terskelverdi

  • Adaptering

  • Intensitet

  • Kontinuitet

  • Temperatur

AKTIVITET

Helge Bergslien

9

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

FORBRUKEREN som del av smak og behag begrepet

.. som stiller krav til:

smak, kvalitet, tilgjengelighet, lettvinthet, sunnhet, nærhet, tradisjon, nyhet og alt ellers…..

…til en billig penge!

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

FORBRUKEREN foretrekker ulike (rå)varer

– og gir dem ulik verdi

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak som eksempel hva p virker v r vurdering av kvalitet

Smak som eksempelhva påvirker vår vurdering av kvalitet !

 • Objektivt og målbart

 • Salt

 • Søtt

 • Surt

 • Bittert

 • Umami

 • Kan knyttes til ioner og kjemiske forbindelser , analyser kan avdekke konsentrasjoner og gi oss et objektivt mål på smak.

 • Aktiviteter i kjemoreceptorer i munnhulen kan måles og gi oss et målbart bilde på smak

 • Subjektivt og opplevd

 • Det er når nervesignalene når hjernen at impulsene tolkes og gir en opplevelse.

 • Opplevelsen avhenger av :

 • Kunnskap

 • Erfaring

 • Situasjon

 • Fysiologisk status

 • Helse

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Hjernen samler en rekke inntrykk som bearbeides ut fra erfaring og læring

Form

Farge

Størrelse

Ser på

Tekstur

Basert på lagret informasjon former vi en forestilling om opplevelse – en forventning

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smakssansen

Smakssansen

 • Er viktig for å kontrollere at det vi drikker og spiser er av god kvalitet.

 • Sansecellene som er ansvarlige for smakssansen, sitter på oversiden av tungen.

 • De er ordnet i grupper som kalles smaksløker (sammen med støtteceller).

 • Finnes også noen smaksløker spredt i munnhulen og svelget.

 • Vi har omtrent 10 000 smaksløker, som hver har 20 – 40 avlange smaksceller.

 • Er utsatt for slitasje, og erstattes etter ca. 10 dager

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

SMAK PÅ DET

SPYTT

LUKT

TYGG-TYGG

SMAK

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

SMAK

SØTT

SALT

SURT

BITTERT

UMAMI

HA(aq) + H2O(l) ⇌ H3O+(aq) + A−(aq)         Ka

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Luktesansen.

 • Luktesansener en fjernsans

 • For at noeskalluktesmådetværeflyktig, vann- ellerfettløselig.

 • Kjemoreseptorerkansanse lave konsentrasjoner.

 • Vi kanlukte mange tusenforskjelligeluktestoffer.

 • Påvirkervåradferd.

 • Tygd mat frigjørkjemikaliersom blander seg med lufteneller fester segpåvannpartikler. Kommersåikontakt med kjemoreseptoreneinesehulen.

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

LUKT

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Smak og luktemolekyler stimulerer receptorene i membranen på sansecellen. Dette utløser et sett kjemiske reaksjoner i cellemembranen og cellen.

Dersom stimuli er sterkt nok vil det utløses en sterk endring i polaritet over cellemembranen og generering av et aksjonspotensial.

Polaritetsendringene vil bre seg over cellen som et elektrisk signal. På denne måten føres informasjonen til hjernen.

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Hvordan forstår vi kvalitet ?

Den subjektive kontra den objektive kvaliteten –

Den opplevde kontra den målbare kvaliteten

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Smakens primære sanseområde

Helge Bergslien

22

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Tolkingsområdet

Smakens primære sanseområde

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Helge Bergslien

24

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Opplevd kvalitet skapes i hjernen

Situasjon

Læring

Fysiologi

LUKT

SMAK

Helse

LYD

SYN

Erfaring

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Helge Bergslien

26

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

SMAKS-OPPLEVELSEN

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Forventning og opplevelse 1

Forventning og opplevelse 1

Opplevelsen

Forventningen

Når forventning og opplevelse ikke samsvarer

kan tolkningen bli negativ

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Forventning og opplevelse 11

Forventning og opplevelse 1

Opplevelsen

Forventningen

Når forventning og opplevelse samsvarer

tilfredsstilles vi

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Konklusjon

Konklusjon

Smaksopplevelse er en individuell sak som kan

diskuteres, men ikke nødvendigvis forenes

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Et bedre måltid

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


Smak og behag det handler om innfri forventningen

Helge Bergslien

Ullensvang, Mai 2014


 • Login