Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie - PowerPoint PPT Presentation

Gimnazjum nr 39 im j zefa dietla w krakowie
Download
1 / 27

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie. Klasy z programem DSD II.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gimnazjum nr 39 im j zefa dietla w krakowie

Gimnazjum nr 39im. Józefa Dietla wKrakowie


Klasy z programem dsd ii

Klasy z programem DSD II

Nasze Gimnazjum należy do wąskiego grona 16 szkół w Krakowie, które realizują program DSD II ( Deutsches Sprachdiplom ). Uczniowie uczęszczający do klasy DSD II mają 6 godzin języka niemieckiego w tygodniu. Intensywna nauka przez trzy lata umożliwia im zdanie egzaminu wstępnego SUK do wybranego liceum, które jest objęte programem DSD ( LO nr I, II, V, VI, VIII, XVI ). Wybierając klasę DSD w liceum uczniowie mogą podejść do bezpłatnego egzaminu C 1, który odbywa się w trzeciej klasie. Pozytywny wynik daje uczniom prawo do podjęcia nauki na wybranej niemieckojęzycznej uczelni bez zdawania dodatkowego egzaminu językowego.


Dlaczego warto wybra klas dsd ii

Dlaczego warto wybrać klasę DSD II?

 • Klasa oferuje 6 godzin języka niemieckiego i 2 godziny języka angielskiego

 • Uczniowie są dzieleni na grupy pod względem stopnia zaawansowania, istnieje możliwość utworzenia grup od podstaw

 • Klasy DSD osiągają najwyższe wyniki w nauce

 • Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności na kółkach pozalekcyjnych z języka niemieckiego

 • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów szkolnych i pozaszkolnych

  Zapraszamy do dalszej części prezentacji, gdzie przedstawiamy nasze osiągnięcia i formy pracy z uczniami


R ne formy aktywizacji uczni w

Różne formy aktywizacji uczniów

 • Organizujemy spotkania z gośćmi z zagranicy np. Norwegii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych. W roku 2004 odbyły się piłkarskie zawody międzynarodowe z udziałem szkoły z Lindlar.

 • Od trzech lat prowadzimy cykl zajęć „Historia po niemiecku”

 • W okresie świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy przedstawienie niemiecko-polskie, na które chętnie przychodzą nie tylko uczniowie, ale również absolwenci, rodzice i zaproszeni goście.


Magie von weihnachten przedstawienie bo onarodzeniowe grudzie 2006

„Magie von Weihnachten”- przedstawienie bożonarodzeniowe - grudzień 2006


Magie von weihnachten

„Magie von Weihnachten”


Magie von weihnachten1

„Magie von Weihnachten”


R ne formy aktywizacji uczni w1

Różne formy aktywizacji uczniów

 • Aktywnie działa kilka kół zainteresowań: koło dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo, koło teatralne, koło krajoznawcze

 • Uczniowie mogą brać udział w konkursach wewnątrzszkolnych: leksykalnym, recytatorskim, na najciekawszy album lub plakat o wybranej tematyce dot. krajów niemieckojęzycznych

 • Uczniowie aktywnie uczestniczą w obchodach Dnia Języków Europejskich przygotowując degustację potraw typowych dla wybranego kraju, biorąc udział w pokazach mody, konkursach wiedzy na temat krajów europejskich oraz opracowując prezentacje multimedialne


Dzie j zyk w europejskich pokaz mody

Dzień Języków Europejskich pokaz mody


Dzie j zyk w europejskich degustacje

Dzień Języków Europejskichdegustacje


Dzie j zyk w europejskich prezentacje multimedialne

Dzień Języków Europejskich prezentacje multimedialne


Konkursy w kt rych bierzemy udzia

Konkursy, w których bierzemy udział

 • Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

 • Sprachdoktor

 • Deutschfreund

 • Wojewódzki Konkurs-Przegląd „Bliżej Świata”

 • Nowohucki Przegląd Twórczości Artystycznej w Językach Obcych

 • Konkurs Poezji Obcojęzycznej

 • Konkurs artystyczny „Olikra”


Osi gni cia w ma opolskim konkursie j zyka niemieckiego

Osiągnięcia w Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego

 • rok szkolny 2003/20041 laureatka

  7 finalistek

 • rok szkolny 2004/20051 laureatka

 • rok szkolny 2005/20061 laureatka

 • rok szkolny 2006/20072 laureatki

  1 finalistka


Sprachdoktor i deutschfreund

Sprachdoktor i Deutschfreund

 • Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach niemieckojęzycznych zajmują wysokie miejsca nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale również ogólnokrajowym. W roku szkolnym 2003/2004 5 osób znalazło się w pierwszej dziesiątce w województwie, a tym samym w pierwszej setce w kraju. Kolejne lata owocowały równie wysokimi wynikami.


Wojew dzki konkurs przegl d bli ej wiata

Wojewódzki Konkurs-Przegląd „Bliżej Świata”

 • rok szkolny 2003/20041 miejsce „Schneewittchen”

 • rok szkolny 2004/20051 miejsce

  „Sprich mit mir”

 • rok szkolny 2005/20062 miejsce

  „Unsere Träume”


Schneewittchen

„Schneewittchen”


Schneewittchen1

„Schneewittchen”


Schneewittchen2

„Schneewittchen”


Nowohucki przegl d tw rczo ci artystycznej w j zykach obcych

Nowohucki Przegląd Twórczości Artystycznej w Językach Obcych

RECYTACJA

 • rok szkolny 2006/20071 miejsce

 • rok szkolny 2005/20061 miejsce

 • rok szkolny 2004/20051 miejsce


Nowohucki przegl d tw rczo ci artystycznej w j zykach obcych1

Nowohucki Przegląd Twórczości Artystycznej w Językach Obcych

MAŁE FORMY SZTUK TEATRALNYCH

 • rok szkolny 2005/20063 miejsce


Konkurs poezji obcoj zycznej

Konkurs Poezji Obcojęzycznej

 • rok szkolny 2006/20072 miejsce

 • rok szkolny 2005/2006Grand Prix

  2 miejsce

 • rok szkolny 2004/20052 miejsce

  wyróżnienie

 • rok szkolny 2003/2004wyróżnienie


Konkurs artystyczny olikra organizowany przez instytut austriacki

Konkurs artystyczny „Olikra”organizowany przez Instytut Austriacki

 • rok szkolny 2004/20051 miejsce

 • rok szkolny 2003/20041 miejsce

 • rok szkolny 2001/20022 wyróżnienie


Instytut austriacki rok szkolny 2003 2004

Instytut Austriacki rok szkolny 2003/2004


Instytut austriacki rok szkolny 2003 20041

Instytut Austriacki rok szkolny 2003/2004


Egzamin suk po 3 klasie

Egzamin SUK po 3 klasie


Gimnazjum nr 39 im j zefa dietla w krakowie

Jeśli po obejrzeniu tej prezentacji nasunęły się Państwu jakieś pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji w następujące dni:

środa 15 - 16mgr Magdalena Kubicka

nauczyciel języka niemieckiego

poniedziałek 14.20 - 16mgr Małgorzata Marczewska

czwartek 15 -16 nauczyciel języka niemieckiego


Gimnazjum nr 39 im j zefa dietla w krakowie

Gimnazjum nr 39 im. Józefa Dietla w Krakowie

www.gimnazjum39.krakow.pl

gimnazjum39@gmail.com

Autorki prezentacji:

Małgorzata Marczewska

Wiesława Kaczmarczyk

Małgorzata Urbańska


 • Login