פאני אאודי
Download
1 / 21

היכרות עם תכנית ה.ל.ה הוראה למידה הערכה - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

פאני אאודי תמר שוורץ. התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21. היכרות עם תכנית ה.ל.ה הוראה למידה הערכה. תמיכה בכל שלב בדרך. מיומנויות המאה ה- 21. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' היכרות עם תכנית ה.ל.ה הוראה למידה הערכה' - lavi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

פאני אאודי תמר שוורץ

התאמת מערכת החינוך למאה ה-21

היכרות עםתכנית ה.ל.ההוראה למידה הערכה


תמיכה בכל שלב בדרך

מיומנויות המאה ה- 21


1

אוריינותמדיה ומידעאחזור יעיל של מידעניהול מידע: שימוש בטכנולוגיה לצרכי מחקר, ארגון, הערכה והעברת מידעהערכה ביקורתית של המידע, תוך שימוש במומחיות ויצירתיותהפקת מידע: שימוש באמצעים דיגיטאליים שונים ובמדיות שונות


2

מיומנויות תקשורתהעברה והחלפת מסרים, פרסום, הפצה, מודעות להתנהלות מושכלת ומוסרית ברשת .


3

חשיבה ופתרון בעיותפיתוח חשיבה: קבלת החלטות, ביקורתיות, שיפוטיות, ניתוח, הערכת ראיות, טיעונים.פתרון בעיות: זיהוי בעיות, מציאת פתרונות.יצירתיות: חשיבה יצירתית, סקרנות אינטלקטואלית, פתרון בעיות בדרכים מקוריות.


4

למידה שיתופיתלמידה שיתופית, למידת עמיתים, השגת מטרות משותפות, אחריות אישית וקבוצתית, האצלת סמכויות.


5

למידה עצמאיתבעל מכוונות עצמית, שימוש באסטרטגיות למידה, אסטרטגיית זיכרון, הערכה ובקרה על תהליך הלמידה האישי.


תוכניתה.ל.ההוראה למידה הערכהפירוט תכנית עבודה אישית .


מבנה שיעורשל המורה המקוון

בכיתה הכוללת סביבה לימודית-טכנולוגית

מרכיבי שיעור מקוון:

מסגרת השיעור

התוכן הלימודי

תהליך הלמידה

אופן מימוש השיעור בסביבה מקוונת

לקוח מאתר מנהל למדע וטכנולוגיה


תוכניתה.ל.התכנית העבודה של המורה (תכנית הל"ה אישית) מתארת בפירוט את תכנון הביצוע של השיעורים המתוקשבים.בבניית תכנית העבודה האישית ניתן להיעזר בפורטל התוכן החינוכי.בקובץ האקסל המצורף יפרט כל מורה את תכנית העבודה האישית שלו בכפוף למפתח המפורט בקובץ.


תוכניתהל"ה-

פעילות התלמידים בעקבות השיעורדורש מהתלמידים קריאה עצמית והרחבת הידע

1. כן

2. לא

דגם ההוראה1. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב וברקו

2. הוראה פרונטלית בסיוע מחשב ולוח אינטראקטיבי

3. עבודה קבוצתית ( מס' מחשבים בכיתה)

4. עבודה עצמאית ( מחשבים ניידים לתלמידים או מעבדת מחשבים)

מאפייני אוריינות המאה ה-211. אוריינות מדיה ומידע

2. מיומנויות תקשורת

3. חשיבה ופתרון בעיה

4. עבודה שיתופית

5. למידה עצמאית

פעילות התלמידים בעקבות השיעורדורש מהתלמידים להשתתף בדיון וירטואלי 1. כן

2. לא

לחץ להצגת פירוט המרכיב
הערך המוסף להוראה

:

:

אתר תכנית התקשוב: יעדי תכנית התקשוב1 השיעור

תכנון תוכנית עבודהתכנון דגם שיתופי לתוכנית עבודה שנתית בתחום הדעת בהתאמה לתוכנית הלימודים ממוקד חלוקה ליח"ל מתוקשבות


2 השיעור

חלוקה ליחידות לימודבניית תוכנית עבודה שנתית מחולקת ליח"ל מתוקשבות, תוך התמקדות ופירוט מעמיק של פעילות התקשוב לתקופה הוראה של חודשיים


3 השיעור

תכנון יחידות הלימוד- גיוון תוכנית העבודהחשוב שהתכנון יענה:על כמה סוגים של דגמי ההוראה, על פיתוח מיומנויות שונות בכל חלק,על מתן אפשרויות לערכים מוספים להוראה.

הגיוון חשוב שלא יווצרמצב בו תוכנית עבודה של מקצוע

פועלת בדגם הוראה אחיד, ומפתחת מיומנות אחת קבועה וכד'


4 השיעור

חלוקה שיתופית- עבודת צוותעל מנת לעבוד בעבודת צוות חשבו על דגם שיתופי המתאים לכם:דגם א': בנייה משותפת של התוכנית הכללית וחלוקת עבודה בין הצוות, כאשר כל צוות אחראי ליחידה או שתיים מהתוכנית. דגם ב': בנייה משותפת של התוכנית הכללית וחלוקת עבודה בין חברי הצוות בתכנון ובניית מרכיבי השיעור,כאשר החלוקה ברורה מראש מי מתכנן כל חלק ביחידה.דגם ג: כל אחת עושה על חודש, הגדרת השותפות בין חברי הקבוצה מראש.עכשיו לעבודה... השיעור

בהצלחה!


ad