Hvad er skabelsesteologi og hvilket ansvar har vi for skaberv rket
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Hvad er skabelsesteologi og hvilket ansvar har vi for skaberværket? PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvad er skabelsesteologi og hvilket ansvar har vi for skaberværket?. Grøn Kirke Kursusdag Roskilde, 3. September 2011 Ulrik Becker Nissen. Oversigt. Hvad er skabelsesteologi? Hvilket ansvar har vi for skaberværket? Hvad er teologiens og kirkens ansvar?. Skabelsesteologiens tvetydighed.

Download Presentation

Hvad er skabelsesteologi og hvilket ansvar har vi for skaberværket?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvad er skabelsesteologi og hvilket ansvar har vi for skaberv rket

Hvad er skabelsesteologi og hvilket ansvar har vi for skaberværket?

Grøn Kirke Kursusdag

Roskilde, 3. September 2011

Ulrik Becker Nissen


Oversigt

Oversigt

 • Hvad er skabelsesteologi?

 • Hvilket ansvar har vi for skaberværket?

 • Hvad er teologiens og kirkens ansvar?


Skabelsesteologiens tvetydighed

Skabelsesteologiens tvetydighed

 • Kristendommen er medvirkende til den økologiske krise

 • Kristendommen betoner menneskets forskellighed fra og herremandat i forhold til den øvrige del af naturen

 • Kristendommen under-støtter antropocentrismen

 • Radikale udgaver af kristendommen er blevet undertrykt


Skabelsesteologiens tvetydighed1

Skabelsesteologiens tvetydighed

 • 1 Mos 1 (Herremandat)

  • Menneskets gudsbilledlighed giver det en særlig rolle

  • Mennesket er givet et mandat til at gøre sig til herre over jorden

  • Mennesket skal underlægge sig (træde under fode) jorden

 • 1 Mos 2 (Forvaltermotiv)

  • Mennesket er sat i en have og betros et forvalteransvar som gartner

  • Mennesket skabes af jord – det er af samme væsen som skaberværket i øvrigt (adam – adamah)

  • Mennesket er en del af en større helhed og ikke sat over denne


Skabelsesteologiens tvetydighed2

Skabelsesteologiens tvetydighed


Nyere skabelsesteologi

Nyere skabelsesteologi

 • Michael Northcott (2007)

  • Bibelske forståelse af relationen ml Gud, menneske og jorden som grundlæggende moralsk

  • Klimaproblemer er udtryk for problemer med forholdet til Gud

  • Menneskelig trivsel og vækst udspringer af freden ml mennesker, jorden og Gud


Nyere skabelsesteologi1

Nyere skabelsesteologi

 • SallieMcFague (2008)

  • Teologien er udfordret på to spørgsmål – hvem vi er og hvem Gud er

  • Klimaforandringerne nødvendiggør en ny forståelse af forholdet til Gud

  • Nødvendigheden af at skifte fra individ- til fællesskabstænkning

  • Kristen tro er optaget af en retfærdig og bæredygtig eksistens for hele Guds skaberværk


Nyere dansk skabelsesteologi

Nyere dansk skabelsesteologi

 • Ole Jensen (2011)

  • Inspiration fra K. E. Løgstrup

  • Nødvendigheden af et forandret natursyn

  • Naturens værd i sig selv

  • ”Universet er vores ophav”

  • Universet bærer meningen


Har vi et ansvar for klimaet

Har vi et ansvar for klimaet?

 • Hensynet til andre mennesker

  • Antropocentrisme

  • Retfærdighed

  • Fremtidige generationer

 • Hensynet til naturen

  • Biocentrisme

  • Naturens rettigheder

  • Naturens værd i sig selv

 • Gensidige afhængighed

  • Indbyrdes relationer

  • Gud, menneske og skaberværk er forbundet

  • Gudsforholdet / forholdet til skaberværket

 • Mandat / påbud

  • 1 Mos 2

  • Ét af mandaterne?

  • Ansvar for klimaet?


Hvad er ansvar

Hvad er ’ansvar’?

 • Terminologisk

  • An-svar, gen-svar

  • Tage ansvar for

  • Blive holdt ansvarlig for

 • Former for ansvar

  • Agentisk. Ansvaret knyttet til enkeltindivid

  • Dialogisk. Responsen på den anden / det andet

  • Social. Funktioner og roller

 • Responsen på naturen

 • Responsen på livet som Guds gave


Ansvaret for skaberv rket

Ansvaret for skaberværket

 • Hans Jonas

  • Ansvarets princip (1979)

   • Teknologien kræver en ny form for etik

   • Menneskets magt over naturen rækker ind i fremtiden

   • Nødvendigheden af et forsigtighedsprincip i etikken

   • Naturens sårbarhed afkræver et særligt ansvar for fremtiden

 • William Schweiker

  • Responsibility and Christian Ethics (1995)

   • Førmoralske (kropslige), sociale, refleksive goder

   • Det etiske gode kræver en helhed af disse goder

   • Ansvarets imperativ: Vi bør i alle handlinger og relationer respektere og fremme livets integritet foran Gud


Ansvaret for skaberv rket1

Ansvaret for skaberværket

 • Dietrich Bonhoeffer (1906-45)

  • Guds og verdens virkelighed kan ikke skilles fra hinanden

  • Kristusvirkeligheden omslutter begge

  • Kristus er Kristus i midten af verden

  • Guds ja til verden, jorden og menneskets kropslighed


Ansvaret for skaberv rket2

Ansvaret for skaberværket

”Jorden forbliver vores moder, ligesom Gud forbliver vores fader, og jorden vil alene lægge dem i Faderens arme der forbliver tro mod hende. Jorden og dens lidelser – det er den kristnes højsang.” (Dietrich Bonhoeffer, ”GrundfrageneinerchristlichenEthik”)


Klima ansvar og kirke

Klima, ansvar og kirke

 • Hvad med kristologien?

  • Solidariteten med den nødlidende – skaberværket

  • Korsets og lidelsens fællesskab

  • Opgivelsen af vores eget

  • Villigheden til at give sig selv hen for næsten


Klima ansvar og kirke1

Klima, ansvar og kirke

 • Hvad med helligåndsteologien?

  • Guds Ånd som livgivende i skaberværket

  • Guds Ånd som livsfornyende i skaberværket

  • Guds Ånd som fornyende i menigheden

   • Kaldet til fredens rige – freden med skaberværket

   • Kaldet til kærlighedens fællesskab – med nødlidende mennesker

   • Kaldet til solidaritet med nødlidende lemmer på legemet – den hellige, almindelige kirke


Klima ansvar og kirke2

Klima, ansvar og kirke

 • Klimaetik – mellem ’fasting’ og ’feasting’

  • Vi skal anerkende klimaproblematikken

   • Kirkerne bør udfordre vores natursyn

   • Klimaproblematikken er en del af den kristne troværdighed

  • Vi skal huske at udleve evangeliets frihed

   • Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt

   • Kristus – lovens fuldendelse (telos)


Tak til

Tak til …

 • Michael Northcott, SallieMcFague, Ole Jensen, Hans Jonas, William Schweiker, Larry L. Rasmussen, Dietrich Bonhoeffer, og mange andre gode folk


 • Login