בין חדר המנהל והכיתה
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

בין חדר המנהל והכיתה לקראת שיח פדגוגי מיטבי PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

בין חדר המנהל והכיתה לקראת שיח פדגוגי מיטבי. מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה היחידה לפיתוח ויזמות חינוכית. מכון ברנקו וייס. ● המכון יוזם ומפעיל תוכניות טיפוח החשיבה בבתי ספר בכל הארץ, בדגש על עבודה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

Download Presentation

בין חדר המנהל והכיתה לקראת שיח פדגוגי מיטבי

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5044407

בין חדר המנהל והכיתהלקראת שיח פדגוגי מיטבי

מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה

היחידה לפיתוח ויזמות חינוכית


5044407

מכון ברנקו וייס

● המכון יוזם ומפעיל תוכניות טיפוח החשיבה בבתי ספר בכל הארץ, בדגש על עבודה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

● למכון רשת בתי ספר המונה 13 בתי ספר על יסודיים, מהם 8 בתי ספר לתלמידים בסיכון.

● המכון מפעיל מגוון תוכניות חינוכיות פרטניות באזורי פריפריה, ובהן לוקחים חלק כ-10,000 בני נוער, תוך מיקוד על נוער עולה.


5044407

סוגיות מרכזיות

 • מהם המאפיינים של השיח הלימודי המתקיים בכיתות?

 • מהן המשמעויות של שיח זה?


5044407

הנחות המוצא

 • עיקר תפקידו של בית הספר הוא למידה

 • פעולות ההוראה והלמידה מתבצעות בעיקר בכיתות


5044407

תלמידים

הוראה

מורה

תכנים

פדגוגיה – התייחסות שכיחה

מטרות אישיות

מטרות חברתיות


5044407

השיח הפדגוגי – כתיבה וקריאה ו...דיבור

 • רוב הלמידה נעשית באמצעות השפה.

 • הדיבור הוא הכלי המרכזי של ההוראה.

 • כתיבה היא התוצר הפורמאלי של למידה.

 • חשיבות הדיבור: כך מתפתחת ונרכשת השפה; הדיבור חוזר לתפוס מקום מרכזי בתרבות; בעזרת דיבור אנו לומדים.


5044407

הגלוי

הסמוי

ניתוח קטע וידאו

מהם המרכיבים המרכזיים של הדיבור?

מה הפרשנות שלכם למה שקורה בכיתה?


5044407

שת"פ – היבטים איכותיים

 • המורה מדברת הרבה - התלמידים מדברים מעט: חזרה, ניסוח מחדש, סיכום ביניים, השלמה ותוכחה.

 • ריבוי של שאלות סגורות ושאלות לכאורה.

 • תלמידים ממעטים לשאול שאלות.

 • חלוקת זכות דיבור על-פי הצבעה או הרשאה מהמורה.

 • הערכה פומבית: מהללת או מבטלת.

 • למידה עצמית ולא שיתופית.

 • רק במקרים נדירים תלמידים מציעים הסברים חלופיים לאלו של המורים.


5044407

שת"פ – היבטים כמותיים

 • מורים שואלים בין 90-120 שאלות ב-30 דקות.

 • 50% מהן הן שאלות פרוצדורליות וניהוליות.

 • 10% מהן הן שאלות אותנטיות, רובן שאלות בדיקת ידע.

 • זמן המתנה הממוצע עבור שאלה 1.2 שניות.

 • 70% מתשובות התלמידים הן בנות שלוש מילים, והן נמשכות 5 שניות או פחות.

 • 11% מהתשובות זוכות לשאלת המשך; 4% מתוך שאלות אלו הן שאלות הבנה.

 • 43% מפידבק המורים הוא קצר ושיפוטי.


5044407

מונולוגית

מעבר לדיון או הרצאה

פדגוגיה ממשמעת

מחלצת

ובודקת

מיומנויות חשיבה בסיסיות בלבד

פיסות ידע שכבר נלמדו

שת"פ - מאפייני ההוראה


5044407

כבוד לידע; עיסוק מתמשך ומדויק בידע.

מחויבות לידע:

אסטרטגיות להצגת טענות טיעונים ומסקנות; אתגור וביקורת.

מחויבות לטיעון:

מדברים זה עם זה; מקשיבים זה לזה; שואלים שאלות הבהרה, תרים אחר הסברים חלופיים, עוזרים זה לזה.

מחויבות לקהילה הלומדת:

שיח (דבור) פדגוגי מיטבי - העקרונות


5044407

שיח פדגוגי מיטבי – השתמעויות להוראה

 • הקטנת מספר 'שאלות בדיקה'.

 • הגדלת מספר 'שאלות הבניה' ושאלות המשך.

 • הארכת זמן ההמתנה (העכבר ששאג).

 • מודלינג ופיגומים.

 • עידוד אינטראקציות מילוליות בין תלמידים.


5044407

רפלקציה מקצועית

מה "תפס" אותי?

איך כל זה נוגע אליי כמנהל?


5044407

תודה רבה!

מאיה שוורץ

mayabo@mli.org.il

גל פישר

galfi@mli.org.il


 • Login