PRACOVNÍ SKUPINA pro přírodu a krajinu Valná hromada ČKA, 2011-04-16 - PowerPoint PPT Presentation

PRACOVNÍ SKUPINA
Download
1 / 5

 • 50 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRACOVNÍ SKUPINA pro přírodu a krajinu Valná hromada ČKA, 2011-04-16. Pracovní skupina pro přírodu a krajinu - vyhodnocení 2010-2011. Organizace workshopu na téma „Urban sprawl“ (ČKA Brno - únor)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PRACOVNÍ SKUPINA pro přírodu a krajinu Valná hromada ČKA, 2011-04-16

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pracovn skupina pro p rodu a krajinu valn hromada ka 2011 04 16

PRACOVNÍ SKUPINA

pro přírodu a krajinu

Valná hromada ČKA, 2011-04-16


Pracovn skupina pro p rodu a krajinu vyhodnocen 2010 2011

Pracovní skupina pro přírodu a krajinu - vyhodnocení 2010-2011

 • Organizace workshopu na téma „Urban sprawl“ (ČKA Brno - únor)

 • Účast členů PS na 1., 2. a 3. Fóru o krajině (ČKA Praha – leden, MŽP Praha – duben, MENDELU Lednice - říjen) - CENELC

 • Aktivní účast na semináři o krajinném rázu (FA VUT Praha – březen)

 • Spolupráce při přípravě 9. ročníku semináře ÚSES – zelená páteř krajiny; organizace

 • Aktivní účast na workshopu ČKA na téma Krajinný ráz (14. 10. Praha)

 • Aktivní účast na workshopu ČKA na téma Urbanismus a územní plánování (18. 10. Praha)

 • Organizace diskusního workshopu na téma Krajina a zeleň v ÚP; Zkušenosti se stavebním zákonem a vyhláškami (20. – 21.10. v Lednici)

 • Zajištění vypracování materiálu Analýza zpracování „koncepce uspořádání krajiny“ v rámci procesu územního plánování v rámci spolupráce s MŽP na téma krajinné plánování v ČR

 • Účast v pracovní skupině při MŽP k problematice ÚSES (především aktivní činnost při oponování upřesnění NRBC)

 • Účast v pracovní skupině při AOPK ČR k problematice krajinného rázu (tzv. architektonická komise AOPK)

 • Sledování dění v oblasti obecné ochrany přírody a krajiny a implementace Evropské úmluvy o krajině


Pracovn skupina pro p rodu a krajinu pl n innosti 2011 2012

Pracovní skupina pro přírodu a krajinu - plán činnosti 2011-2012

 • Pokračování spolupráce s MŽP na téma krajinné plánování v ČR a zprostředkující role pro diskusi na dané téma mezi MŽP a MMR

 • Organizace diskusního workshopu mezi členy širší PS na témata ÚSES – upřesnění nadregionální úrovně a ÚSES v ÚAP a ÚPD (přelom února a března)

 • Organizace diskusního workshopu mezi členy širší PS na téma Krajinný ráz ve vztahu k ÚP a KPÚ (říjen)

 • Sledování aktivit CENELC a účast na akcích věnovaných problematice implementace Evropské úmluvy o krajině

 • Iniciování diskuse s MZe na téma Řešení problematiky krajina v pozemkových úpravách (i s ohledem na vazbu s ÚP)

 • Účast v pracovní skupině při MŽP k problematice ÚSES

 • Účast v pracovní skupině při AOPK ČR k problematice krajinného rázu (tzv. architektonická komise AOPK)

 • Spolupráce s PS KA a PS UÚP

 • Sledování dění v oblasti obecné ochrany přírody a krajiny

 • Navázání užší spolupráce s podobně profesně orientovanými odborníky na Slovensku


Kontakt

Kontakt

Ing. Darek Lacina

darek.lacina@karneval.cz

mob.: +420 775 321 968


Pracovn skupina pro p rodu a krajinu valn hromada ka 2011 04 16

Děkuji za pozornost


 • Login