Het verschil tussen Christendom Islam

DownloadHet verschil tussen Christendom Islam

Advertisement
Download Presentation
Comments
laurel
From:
|  
(135) |   (0) |   (0)
Views: 72 | Added: 06-03-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Islam: . . Deporteren?. . Radicaliseren?. . Combineren?. . Respecteren?. . Waarderen?. . Communiceren?. . Bekeren?. . Kennis geeft Wijsheid. De keuze voor handelen hangt fundamenteel af van wie jij bent en wie de ander is.Wie zijn wij? Wie is de ander?Christendom en Islam: overeenkomsten en verschillen.
Het verschil tussen Christendom Islam

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Het verschil tussen Christendom & Islam Wat moeten we als christenen met moslims?

2. Islam:

3. Deporteren?

4. Radicaliseren?

5. Combineren?

6. Respecteren?

7. Waarderen?

8. Communiceren?

9. Bekeren?

10. Kennis geeft Wijsheid De keuze voor handelen hangt fundamenteel af van wie jij bent en wie de ander is. Wie zijn wij? Wie is de ander? Christendom en Islam: overeenkomsten en verschillen

11. Christendom = Islam Er is ??n God God schiep God openbaarde zich aan de mens om Zijn waarheid bekend te maken Er zal een oordeel komen De rechtvaardige zal zijn beloning ontvangen en eeuwig leven

12. De Moslim God: God is ??n en nooit mens geworden

13. Soera 112 Zeg: ?Hij, Allah, is ??n. Allah, de Eeuwige. Niet heeft Hij verwekt noch is Hij verwekt en niet ??n is aan Hem gelijkwaardig.? Soera 4:48 Allah vergeeft het niet als men aan Hem metgezellen toevoegt, maar afgezien daarvan vergeeft Hij aan wie Hij wil. Wie aan Allah metgezellen toevoegt, die heeft een geweldige zonde verzonnen

14. De Moslim God: God is ??n en nooit mens geworden Gods Openbaring: God (Allah) heeft door profeten Zichzelf bekend gemaakt aan de mens, Jezus is ??n van die profeten, Mohammed de laatste Alle profeten hebben hetzelfde verkondigd, maar de boodschap is helaas vaak verkeerd onthouden In pure vorm is Gods boodschap aan de laatste profeet geopenbaard

15. Soera 3:49 En Allah zal hem (Jezus) als een gezant tot de Isra?lieten zenden Soera 33:41 Mohammed is de boodschapper van Allah en het zegel der profeten Soera 12:2 Wij hebben het (woord) als een Arabische Koran neergezonden die geen afwijkingen heeft

16. Dubbele houding tegenover Christenen Positief: Soera 2:62 Zij die geloven, die het jodendom aanhangen, de christenen en de Sabi?rs die in Allah en de Laatste Dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en zij hebben niets te vrezen, noch zullen zij bedroefd zijn Soera 10:94 Als jij in twijfel verkeert over wat Wij naar jou neer gezonden hebben, vraag dan aan hen die het Boek al van v??r jouw tijd lezen

17. Dubbele houding tegenover Christenen Negatief: Soera 5:14 En met hen die zeggen: ?Wij zijn christenen? zijn Wij een verdrag aangegaan. Maar zij zijn een deel vergeten van dat waartoe zij aangemaand waren. Soera 4:171 Mensen van het Boek! [?] Gelooft dan in Allah en zijn gezanten en zegt niet: ?Drie?. Houdt daarmee op, het is beter voor jullie. Immers, Allah is ??n God. Geprezen zij Hij!

18. De Moslim God: God is ??n en nooit mens geworden Gods Openbaring: God (Allah) heeft door profeten Zichzelf bekend gemaakt aan de mens, Jezus is ??n van die profeten, Mohammed de laatste Alle profeten hebben hetzelfde verkondigd, maar de boodschap is helaas vaak verkeerd onthouden In pure vorm is Gods boodschap aan de laatste profeet geopenbaard Heiliging van de mens: De mens diens goed te leven en mag hopen op de genade van God

19. De Christen: God: God bestaat uit relatie in zichzelf en heeft zich geopenbaard als Vader, Zoon en Geest Gods openbaring: God heeft zich door zijn daden steeds meer geopenbaard aan de mensen met als hoogtepunt Zijn menswording in Jezus Christus Heiliging van de mens: De mens kan zijn eigen heil niet bewerken en faalt in het leven naar Gods evenbeeld. God had de mens zo lief dat Hij Zijn Zoon de straf heeft laten dragen. Als wij antwoorden op deze genade van God vallen we niet onder het oordeel.

20. Het grote verschil:

22. Achter de dogma?s.. Godsbeeld Moslim: Allahu Akbar: God is groter God is de almachtige albeheerser en de mens kan niet anders dan zich onderwerpen Godsbeeld Christen: God is de oneindig liefhebbende Vader die de mens op menselijke wijze ontmoet in Jezus Christus

24. Hoe nu om te gaan met moslims? Vaticanum II, Nostra Aetate : De kerk ziet ook met waardering naar de moslims, die de ene God aanbidden [?] De Heilige kerkvergadering spoort allen aan om, het verleden vergetend, zich ernstig toe te leggen op wederzijds begrip [?] Met oprechte eerbied beschouwt de kerk die vormen van handelen, die [?] toch niet zelden een straal weerkaatsen van de Waarheid, die alle mensen verlicht. Zijzelf echter verkondigt zonder ophouden en moet steeds blijven verkondigen de Christus, "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14, 6), in wie de mensen de volheid vinden van het godsdienstig leven en in wie God alles met zich heeft verzoend . Zij spoort daarom haar kinderen aan om met voorzichtigheid en liefde, door een dialoog en door samenwerking [?], en daarbij altijd het getuigenis gevend van christelijk geloof en leven, de geestelijke en morele goederen en ook de sociaal-culturele waarden, die deze godsdiensten bezitten, te erkennen, te bewaren en te bevorderen.

25. Hoe nu om te gaan met moslims? Wereldraad van Kerken, Richtlijnen voor de Dialoog: Door de dialoog aan te gaan beantwoorden we aan het gebod om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Als we ons in liefde laten betrekken in een dialoog, geven we zo getuigenis van de liefde die we zelf in Christus hebben ervaren.

26. Hoe nu om te gaan met moslims? Door te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus en Zijn liefde te tonen De waarheid van het christelijk geloof tonen in je eigen leven, de moslim liefhebben, het goede van de Islam waarderen, de dialoog aangaan, de waarheid voorhouden, samenwerken aan een betere wereld.

28. Credits: Deze powerpoint is gemaakt door: David van Diepen Kijk voor meer powerpoints op: www.davidvandiepen.nl Ik vind het leuk als u een berichtje achterlaat op mijn gastenboek!


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro