En dag med n gra cts0projekt
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

En dag med några CTS0projekt PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

En dag med några CTS0projekt. Borlänge nov 2013. Syftet med CTS. KTH Inst f Transportvetenskap VTI Transportekonomi Trafikverket Trafikanalys. WSP Analys & Strategi Sweco Vectura Jönköpings Handelshögskola.

Download Presentation

En dag med några CTS0projekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


En dag med några CTS0projekt

Borlänge nov 2013


Syftet med CTS

 • KTH Inst f Transportvetenskap

 • VTI Transportekonomi

 • Trafikverket

 • Trafikanalys

 • WSP Analys & Strategi

 • Sweco

 • Vectura

 • Jönköpings Handelshögskola

”Skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet”

 • Utveckla och bedriva internationellt framstående transportforskning

 • Skapa möten mellan forskare och praktiker

 • Öka kvaliteten på beslutsunderlagen

 • Långsiktigt öka kompetensnivån inom transportsektorn


CTS i siffror

 • Avtal löper 200702017

 • Hittills ca 80 forskare, 350 projekt, 30040 mkr/år

 • Ca 40 vetenskapliga publikationer per år

  • Plus otal konferensbidrag, rapporter, utredningar osv

 • Ca 60% är projekt med flera olika parter


http://swopec.hhs.se/ctswps/


Forskningsområden

Transportpolicy

 • Analys av åtgärder, styrmedel, investeringar

 • Klimatåtgärder och klimatpolitik

 • Organisation, planering, reglering

 • Prissättning

Transportmodeller

 • Efterfrågemodeller

 • Nätverksmodeller, simulering

 • Godstransporter

 • Bilpark och bilinnehav

Transportekonomi

 • Samhällsekonomisk analys

 • Värderingar och beteende

 • Upphandlingar och kontrakt

 • Regionalekonomi


Några aktuella områden

Bilar

Bilparksmodell, bilinnehavsmodell, styrmedelsanalyser, FFF, marginalkostnader…

Dynamiska prognosmodeller

IHOP, Mezzo, BusMezzo (Nacka t0bana), ruttvalsmodeller, ABM…

Järnvägskapacitet och samhällsekonomi

Tidtabells0 och kapacitetsanalyser (SE0analys), förseningar, kapacitetstilldelning…

Regional ekonomi – ”widereconomic benefits”

Infrastruktur och tillväxt, överlappet med SE0analys, pendling, markanvändning…

Robusthet i SE0analyser

Förutsättningars betydelse, robusthet, costoverruns, användning i planering…

Trängselavgifter – design, effekter, attityder

Stockholm, Göteborg, utlandet…


Skapa möten mellan forskare och praktiker

Samverkan mellan forskare

 • Fler synvinklar

 • Kunskapsspridning

 • Större och mer komplexa uppdrag och projekt

  Samverkan forskning0praktik

 • Resultat/insikter tillämpas direkt i praktiskt samarbete

 • Forskare hittar nya frågor/erfarenheter

 • Relevanskontroll


Internationella kopplingar

 • Större internationellt nätverk (gästprofessorer, doktorandutbyten, konferenser, forskningsprojekt)

 • Kan ta oss an större projekt

 • Bro mellan praktik – internationell forskning

 • Upptäck lokalt – förklara globalt

Internationell forskning

Tillämpadtransport0 policy

CTS

forskning


Projekt vi inte hinner idag (1):Påverkar nyttor och kostnader investeringsbesluten? Evidens från Sverige och Norge


Objektens NNK i svenska planen 201002021

NNK

Utanför plan

Utpekat av regeringen

TrV:s förslag

Utökad plan


Vad påverkar sannolikheten att hamna i planen?


Projekt vi inte hinner idag (2):”Widereconomic benefits” av transportinvesteringar


Påverkar infrastrukturen tillväxten?

 • Hög tillgänglighet ökar lönerna

  • Högre produktivitet

  • Fler arbetade timmar

  • Anderstig, Berglund, Almström, (SamLok)…

  • Isacsson, Karlström, … (arbetsmarknadsdata)

 • Hög tillgänglighet ökar sysselsättningen

  • Börjesson, Norman…

 • Hur skilja på korrelation och kausalitet?

 • Hur stor del av effekten fångas redan i SE-kalkyler?

  • Eliasson, Savemark, Börjesson….


 • Login