En dag med n gra cts0projekt
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

En dag med några CTS0projekt PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

En dag med några CTS0projekt. Borlänge nov 2013. Syftet med CTS. KTH Inst f Transportvetenskap VTI Transportekonomi Trafikverket Trafikanalys. WSP Analys & Strategi Sweco Vectura Jönköpings Handelshögskola.

Download Presentation

En dag med några CTS0projekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


En dag med n gra cts0projekt

En dag med några CTS0projekt

Borlänge nov 2013


Syftet med cts

Syftet med CTS

 • KTH Inst f Transportvetenskap

 • VTI Transportekonomi

 • Trafikverket

 • Trafikanalys

 • WSP Analys & Strategi

 • Sweco

 • Vectura

 • Jönköpings Handelshögskola

”Skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet”

 • Utveckla och bedriva internationellt framstående transportforskning

 • Skapa möten mellan forskare och praktiker

 • Öka kvaliteten på beslutsunderlagen

 • Långsiktigt öka kompetensnivån inom transportsektorn


Cts i siffror

CTS i siffror

 • Avtal löper 200702017

 • Hittills ca 80 forskare, 350 projekt, 30040 mkr/år

 • Ca 40 vetenskapliga publikationer per år

  • Plus otal konferensbidrag, rapporter, utredningar osv

 • Ca 60% är projekt med flera olika parter


Http swopec hhs se ctswps

http://swopec.hhs.se/ctswps/


Forskningsomr den

Forskningsområden

Transportpolicy

 • Analys av åtgärder, styrmedel, investeringar

 • Klimatåtgärder och klimatpolitik

 • Organisation, planering, reglering

 • Prissättning

Transportmodeller

 • Efterfrågemodeller

 • Nätverksmodeller, simulering

 • Godstransporter

 • Bilpark och bilinnehav

Transportekonomi

 • Samhällsekonomisk analys

 • Värderingar och beteende

 • Upphandlingar och kontrakt

 • Regionalekonomi


N gra aktuella omr den

Några aktuella områden

Bilar

Bilparksmodell, bilinnehavsmodell, styrmedelsanalyser, FFF, marginalkostnader…

Dynamiska prognosmodeller

IHOP, Mezzo, BusMezzo (Nacka t0bana), ruttvalsmodeller, ABM…

Järnvägskapacitet och samhällsekonomi

Tidtabells0 och kapacitetsanalyser (SE0analys), förseningar, kapacitetstilldelning…

Regional ekonomi – ”widereconomic benefits”

Infrastruktur och tillväxt, överlappet med SE0analys, pendling, markanvändning…

Robusthet i SE0analyser

Förutsättningars betydelse, robusthet, costoverruns, användning i planering…

Trängselavgifter – design, effekter, attityder

Stockholm, Göteborg, utlandet…


Skapa m ten mellan forskare och praktiker

Skapa möten mellan forskare och praktiker

Samverkan mellan forskare

 • Fler synvinklar

 • Kunskapsspridning

 • Större och mer komplexa uppdrag och projekt

  Samverkan forskning0praktik

 • Resultat/insikter tillämpas direkt i praktiskt samarbete

 • Forskare hittar nya frågor/erfarenheter

 • Relevanskontroll


Internationella kopplingar

Internationella kopplingar

 • Större internationellt nätverk (gästprofessorer, doktorandutbyten, konferenser, forskningsprojekt)

 • Kan ta oss an större projekt

 • Bro mellan praktik – internationell forskning

 • Upptäck lokalt – förklara globalt

Internationell forskning

Tillämpadtransport0 policy

CTS

forskning


En dag med n gra cts0projekt

Projekt vi inte hinner idag (1):Påverkar nyttor och kostnader investeringsbesluten? Evidens från Sverige och Norge


Objektens nnk i svenska planen 201002021

Objektens NNK i svenska planen 201002021

NNK

Utanför plan

Utpekat av regeringen

TrV:s förslag

Utökad plan


Vad p verkar sannolikheten att hamna i planen

Vad påverkar sannolikheten att hamna i planen?


Projekt vi inte hinner idag 2 wider economic benefits av transportinvesteringar

Projekt vi inte hinner idag (2):”Widereconomic benefits” av transportinvesteringar


P verkar infrastrukturen tillv xten

Påverkar infrastrukturen tillväxten?

 • Hög tillgänglighet ökar lönerna

  • Högre produktivitet

  • Fler arbetade timmar

  • Anderstig, Berglund, Almström, (SamLok)…

  • Isacsson, Karlström, … (arbetsmarknadsdata)

 • Hög tillgänglighet ökar sysselsättningen

  • Börjesson, Norman…

 • Hur skilja på korrelation och kausalitet?

 • Hur stor del av effekten fångas redan i SE-kalkyler?

  • Eliasson, Savemark, Börjesson….


 • Login