9 b l m kariyer e itim programlar
Download
1 / 33

9.Bölüm Kariyer Eğitim Programları - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

9.Bölüm Kariyer Eğitim Programları. SUNU PLANI. Kariyer Eğitim Programları Kariyer Eğitimi Uygulamaları Kariyer Eğitim Programlarının Geliştirilme Süreci Kariyer Eğitiminde Okul Danışmanı ve Sınıf Öğretmeninin Rolleri ve Görevleri. Kariyer Eğitimi Programları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

9.Bölüm Kariyer Eğitim Programları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


9 b l m kariyer e itim programlar
9.BlmKariyer Eitim Programlar


Sunu plani
SUNU PLANI

 • Kariyer Eitim Programlar

 • Kariyer Eitimi Uygulamalar

 • Kariyer Eitim Programlarnn Gelitirilme Sreci

 • Kariyer Eitiminde Okul Danman ve Snf retmeninin Rolleri ve Grevleri


Kariyer e itimi programlar
Kariyer Eitimi Programlar

lkretim ve lise rencilerinin iinde bulunduklar ya dnemine zg mesleki geliim grevlerini baarmalarnda bylece gereki ve tutarl mesleki ya da eitsel kararlar vermelerinde okul rehberlik ve psikolojik danma programlar kapsamnda mdahalelere yer verilmesi gerekmektedir.

 • Mesleki Mdahale: Spokane (1991) mesleki mdahale (career interventions) kavramnBireylerin mesleki geliimini desteklemek ve bylece uygun mesleki kararlar verebilmesini salamak amacyla gerekletirilen etkinlikler olarak tanmlanmaktadr


9 b l m kariyer e itim programlar

 • Mesleki Mdahaleler u balklar altnda incelenebilir.

  • Bireysel ve grupla mesleki danma

  • Mesleki rehberlik/kariyer rehberlii

  • Kariyer eitimi

  • Bilgisayar destekli mesleki nlemler

  • Bireysel ya da grupla test uygulamalar ve deerlendirmeleri


9 b l m kariyer e itim programlar

Kariyer eitimi mesleki eitim ve mesleki rehberlik kavramlarn artrabilir.

 • Mesleki eitim, meslek ya da teknik alanda kariyer yapmak iin hazrlanma eitimidir.

 • Mesleki rehberlik/kariyer rehberlii, bireyinyaam boyu kariyer geliimini hedefleyen ve kariyer eitimini de iine alan daha geni bir kavram ifade etmek iin kullanlmaktadr.


9 b l m kariyer e itim programlar

 • Kariyer eitimi kavramlarn artrabilir.rencilerin mesleki geliimini hzlandrmak, gereki ve tutarl mesleki ya da eitsel planlar yapmalarn salamak zere dzenlenmi hedeflerin eitim programlarnn dier hedefler ile kaynatrlmas, renim ortamnn dzenlenmesinde meslek geliimini kolaylatrc yaantlar kazandran etkinliklere yer verilmesi olarak tanmlanmaktadr.


9 b l m kariyer e itim programlar

Okullarn eitim programlar ierisinde kariyer eitimine yer verilmesinin pek ok yararlar unlardr;

 • Okulda herkes zellikle retmenler meslek geliimini gerekletirme almalarnda aktif rol alrlar, hatta bundan birinci derecede sorumlu olduklarn kabul ederler.

 • Kariyer geliimi doal geliimin bir boyutu olarak gerekleir, mesleklerin gerekleri ile ilgili bilgileri ders konular ile birlikte retilir ve onlarla btnletirilir.

 • Kariyer eitimi programlar ile tm rencilere ulamak ve hepsinin temel mesleki geliim grevlerini yerine getirmelerine yardmc olmak mmkn olabilir.

 • Kariyer eitiminden yararlanan renciler daha st dzeydeki mesleki danmanlk hizmetleri almaya hazr hale gelebilirler.

 • Kariyer eitimi programlar ile meslek geliimine ksa ve ekonomik yoldan yardmc olmak mmkn olabilir.


9 b l m kariyer e itim programlar


Kariyer e itimi programlar n n geli tirilme s reci
Kariyer Eitimi Programlarnn Gelitirilme Sreci farkllklar olabilecei arkadalarnzla tartnz .

 • Hedef grubu belirleme.

 • Hedef grubun eitim ihtiyalarn belirleme.

 • Eitim programnn amalarn belirleme.

 • Eitim programnn hangi yntemle sunulacana karar verme.

 • Eitim programnn ieriini yaplandrma.

 • Eitim programn uygulama.

 • Eitim programn deerlendirme.


Hedef grubu belirleme
Hedef Grubu Belirleme farkllklar olabilecei arkadalarnzla tartnz .

 • Kariyer eitimi program gelitirmenin birinci adm, eitim programn kimlere dnk olarak yaplacana karar verilmesidir.

 • kinci adm, eitim verilecek grubun cinsiyet, sosyo-ekonomik dzey, mesleki hazr olu ve geliim dzeylerinin belirlemesidir.

  Kariyer eitim programlarnn hedef grubu belirlenirken mesleki geliim dzeyi asndan benzer zelliklere sahip rencilerden gruplar oluturulmaldr


9 b l m kariyer e itim programlar

Hedef Grubun Eitim htiyalarn Belirleme farkllklar olabilecei arkadalarnzla tartnz .

Kariyer eitim programlarnda rencilerin kariyer eitim ihtiyalar ;

 • rencilere ak ulu sorular sorularak,

 • rencilerle yaplandrlm grmeler yaplarak,

 • rencilerin mesleki geliiminin hangi aamalarnda olduklarnn lme aralar ile belirlenerek ,

 • Kariyer eitimi programnn ieriinin ya da nceliklerin ne olmas gerektiini retmen ve ynetici gibi farkl gruplarn ilikin grlerini alnarak belirlenebilir.


9 b l m kariyer e itim programlar

Eitim Programnn Amalarn farkllklar olabilecei arkadalarnzla tartnz .Belirleme

lkretim Birinci Kademe- Kariyer Eitim Programlarnn Genel Amac

 • ocuklara gl ve zayf ynleri, ilgileri ve kiisel zellikleri ile ilgili farkndalk kazandrma,

 • ocuklarn toplumda pek ok farkl meslein olduunu fark etmelerini salama,

 • ocuklara karar verme becerilerini gelitirmedir.


9 b l m kariyer e itim programlar

lkretim kinci Kademe-Kariyer Eitiminin Genel Amac

 • rencilerin alma ve renme ile ilgili olumlu tutum ve alkanlklar gelitirmeleri salama,

 • lgilerini ve yeteneklerini fark etmelerine yardmc olma,

 • Eitimsel amalar ile kariyer frsatlar arasndaki ilikiyi grmelerini salama,

 • Eitimsel ve kariyer planlama iin gerekli olan bilgiye nasl ulaabileceini ve kullanabileceklerini retmedir.


9 b l m kariyer e itim programlar

Lisede Kariyer Eitim Programlarnn Genel Amac Genel Amac

 • rencilerin liseden ayrldktan sonraki i ya da eitimle ilgili bir sonraki admlarn belirlemeleri, yaamlar ile ilgili eitsel ve mesleki kararlar almalarn ve bu kararlarn sorumluluunu stlenmelerini salama,

 • arama ve i grme becerilerinin retmedir.


E itim program n n hangi y ntemle sunulaca na karar verme
Eitim Programnn Hangi Yntemle Sunulacana Karar Verme

Kariyer eitim programlar;

 • Kariyer eitim programnn okullarn rehberlik ve psikolojik danma programlarnn bir paras olarak ilkretim birinci snftan lise 12. snfa kadar tm snf dzeylerinde snf ii etkinliklerle,

 • Yaplandrlm programlarla kk grup rehberlii uygulamalar eklinde ,

 • Seminer ve konferanslarla geni gruplara ynelik olarak hazrlanan etkinliklerle uygulanabilir.


Kariyer e itim program n n eri ini yap land rma
Kariyer Eitim Programnn eriini Yaplandrma Verme

Hedefler belirlendikten ve gzlenebilir davranlara evrildikten sonra neler nasl retilecek? sorusunun cevaplandrlmasna sra gelir. erii yaplandrma;

 • Srecin nasl planlanaca,

 • Hangi konularn hangi sra ile ele alnaca

 • Ne tr ara gerelerin, retim yntemlerinin ve etkinliklerin kullanlaca,

 • Programa katkda bulunacak retmen, anne baba gibi kaynaklarn kimler olaca,

 • Zaman planlamay ierir.


Kariyer e itim program n uygulama
Kariyer Eitim Programn Uygulama Verme

Kariyer eitim programlarnn uygulanmasnda dikkat edilmesi gereken noktalar unlardr:

 • rencilerin somut ve soyut dnebilmelerine ya da entelektel geliim dzeylerine gre etkinliklerin geliim dzeyi ykseltilmeli ya da drlmelidir.

 • renciler bir snf dzeyinde daha nce kazanlmas gereken yeterlilik dzeyine ulamadysa, bu rencilere ncelikle bu yeterliliin kazandrlmas ile ilgili almalar yaplmaldr.


9 b l m kariyer e itim programlar

 • Mdahale amalar rencilerin iinde bulunduklar kariyer geliim dnemlerine uygun olarak dzenlenmelidir.

 • Bilisel dzeyi dk rencilerle alrken bilgiler rencilerin anlayabilecei ekilde basit ve kendi yaantlarndan rneklerle anlatlmal, rol oynama ve model olma gibi yaantsal etkinliklere arlk verilmelidir.

 • Mmkn olduunda anne babalarda srece dahil edilmelidir.


Lk retim birinci kademede kariyer e itimi programlar nas l uygulanmal
lkretim Birinci Kademede Kariyer Eitimi Programlar Nasl Uygulanmal?

 • Somut, yaant temelli ve rencilerin aktif katlmn iermelidir.

 • Oyun, bu dnemde mesleki geliimi kolaylatrmada bir ara olarak kullanlmaldr.

 • Resim yapma, izim, hikaye, ve iir yazma gibi yaratc tekniklerden yararlanlabilir.


9 b l m kariyer e itim programlar

 • mgeleme / hayal etme teknii kullanlabilir. Nasl Uygulanmal?

 • rencileriyle, meslekleri icra eden bireylerin rollerini ve i ortamlarn gzlemeleri ve bylece rencilere toplumda farkl meslekler olduunu tantmak iin i yerlerine ziyaretler yaplabilir.

 • Derslerin ierii ders retmeni tarafndan mesleki geliim hedefleri ile btnletirilerek verilebilir


Lk retim kinci kademede kariyer e itimi programlar nas l uygulanmal
lkretim kinci Kademede Kariyer Eitimi Programlar Nasl Uygulanmal?

 • ocuklarn aktif olma frsat salayacak inceleme, aratrma, grup tartmalar, proje oluturma gibi yntemlerin kullanlabilir.

 • rencilerin girmeyi planlad bir meslein icra edildii i yerini ziyaret etmeleri, meslek kurumlarna inceleme gezileri dzenlenmesi, bylece meslek elemanlar ile gzlem ve grme yapmalar salanabilir.


9 b l m kariyer e itim programlar

 • Grup tartmas tekniinden yararlanlabilir Nasl Uygulanmal?

 • renciler bir proje olarak meslekleri tantan blten ya da poster hazrlayabilirler. Bunlar okulun gazetesinde ya da ilan tahtasnda sergileyebilirler.

 • renciler genel ilgi alanlarna giren bir alanla grme yapabilir.


Lise kariyer e itimi programlar nas l uygulanmal d r
Lise Kariyer Eitimi Programlar Nasl Uygulanmaldr ? Nasl Uygulanmal?

 • Farkl mesleklere mensup kiilerin ya da eski mezunlarn snfa ya da okula davet edilmesi, rencilere meslekleri tantmalar salanabilir.

 • Hipotetik mesleki vakalar grup tartma teknii ile ele alnabilir.

 • Rol oynama, lisede kariyer eitimde yararlanabilecek bir dier tekniktir.


Kariyer e itimi program n de erlendirme
Kariyer Eitimi Programn Deerlendirme Nasl Uygulanmal?

Deerlendirme sadece programn sonularnn ele alnmasn iermez, deerlendirme tm sre iin yaplmaldr. Deerlendirme, programn amalarnda yer alan her bir yeterlilik ve hedef davran iin ayr ayr yaplmaldr.


9 b l m kariyer e itim programlar

Deerlendirme de aadaki sorulara yant aranr. Nasl Uygulanmal?

 • Programda yer alan retim yntemlerinin ya da etkinliklerin uygulanmasnda, zamanlamada bir sorun oldu mu?

 • Programn uygulanmas, yeterli ara gere ya da kaynaklarla desteklendi mi?

 • Ek ara gerelere, etkinliklere gerek oldu mu ?


De erlendirme y ntemleri
Deerlendirme Yntemleri Nasl Uygulanmal?

 • renciler kariyer eitim programndan ne derece ve hangi boyutlarda yararlandklar ile ilgili sorular sorarak,

 • Her oturumun sonunda yazl deerlendirme formlar da kullanlarak,

 • Uygulanan programn renciler zerindeki etkileri standart lme aralar ile deerlendirilerek,


9 b l m kariyer e itim programlar

 • Gerek ortamlara ya da rol oynama ile oluturulan durumlarda rencilerin rendikleri becerileri sergilemeleri istenerek,

 • Programa katlmayan aile yelerinden, retmen ya da dier ilgili kiilerden rencilerin kariyer geliimi davran ve tutumlarna ilikin geribildirimleri alnarak yapla bilinir.


Kariyer e itimi programlar n n uygulanmas nda okul psikolojik dan man n rol
Kariyer Eitimi Programlarnn Uygulanmasnda Okul PsikolojikDanmann Rol

Kariyer eitimi programlarnn planlanmasnda ve uygulamasnda okul psikolojik danman;

 • Koordinatr olarak okulun kariyer eitimi programn uygulanmasn ve program kapsamndaki etkinliklerin yrtlmesini koordineeder.


9 b l m kariyer e itim programlar

 • Mavir olarak Psikolojikokul psikolojik danman okul ortamnda retmenlere, anne babalara ve yneticilere ocuklarn kariyer geliimlerine nasl yardmc olabilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazandrmak iin bireysel ve grup toplantlar yapar.

 • Uzman olarak mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak snf retmeninin mesleki geliimi kolaylatrc etkinlikleri ders programna kaynatrmasna ve etkinlikleri uygulamasna yardmc olur.


Kariyer e itimi programlar n n uygulanmas nda s n f retmeninin rol
Kariyer Eitimi Programlarnn Uygulanmasnda Snf retmeninin Rol

 • Okullarda rencilerin kariyer geliim ihtiyalarnn karlanmasnda retmenler, yneticiler, okul psikolojik danmanlar ile ibirlii iinde alrlar.

 • lkretim ilk kademede okullarnda kariyer eitiminin yrtr.

 • Okul program ierisinde snf temelli kariyer etkinlikleri uygularlar.


9 b l m kariyer e itim programlar
Sonu retmeninin

 • Genel olarak lkemizde ve yurtdnda yaplan almalar incelendiinde kariyer eitim programlarnn geliimsel yaklama dayal olarak gelitirip uyguland grlmektedir.

 • leride yaplacak almalarda rencilerin mesleki geliimlerine yardmc olmak amacyla sosyal-bilisel, davransal gibi farkl yaklamlar temel alan kariyer eitim programlar da gelitirilerek uygulanabilir ve programlarn renciler zerindeki etkileri aratrlabilir.


9 b l m kariyer e itim programlar
Sonu retmeninin

 • Bu blmde rendiklerinizi zetleyiniz.

 • lgili kavramlar tanmlaynz.

  • Kariyer Eitimi

  • Mesleki Eitim

  • Mesleki Rehberlik/Kariye Rehberlii kavramlar

  • Kariyer eitim program gelitirilirken takip edilecek admlar ve dikkat edilecek hususlar rendiniz mi?

 • Kariyer eitimi programlarnn uygulanmasnda okul psikolojik danman ile snf retmeninin rol hakknda bilgi edindiniz mi?


9 b l m kariyer e itim programlar

TEEKKRLER retmeninin


ad
 • Login