S rlandet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 64

Sørlandet PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sørlandet. Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes. Status og utviklingstrekk for region Sørlandet. Regionene.

Download Presentation

Sørlandet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S rlandet

Sørlandet

Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes


S rlandet

Status og utviklingstrekk

for region Sørlandet


S rlandet

Regionene

Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal

Dalane/Lister:Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal

Sørlandet:Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes

Haugalandet:Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar


Regionenes innbyggerantall 2005

Regionenes innbyggerantall (2005)

Sørlandet: 208.337

Dalane/Lister: 55.252

Stavanger:278.407

Haugalandet: 131.205

SUM: 673.201


N ringssammensetning

Næringssammensetning

Andel sysselsatte etter hovednæring 2004


Sysselsetting p sektorer

Sysselsetting på sektorer

Andel sysselsatte etter sektor 2004


Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlag

Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning 16-74 år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring.

Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning 16-74 år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.


Behov for arbeidsplasser i region s rlandet 2004 2020

Behov for arbeidsplasser i region Sørlandet 2004-2020


Behov for arbeidsplasser i region stavanger 2004 2020

Behov for arbeidsplasser i region Stavanger 2004-2020


Andel foretak st rre enn 250 mill

Andel foretak større enn 250 mill.

Sier noe om andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1.


Nyskapingsevne

NYSKAPINGSEVNE


Nyetableringer pr 1000 innb

Nyetableringer pr. 1000 innb.


Netto tilvekst foretak pr 1000 innbyggere 1999 2003

Netto tilvekst foretak pr. 1000 innbyggere 1999-2003


Andel it bedrifter blant nyetableringene

Andel IT bedrifter blant nyetableringene


Nyetableringer i storbyregionene

Nyetableringer i storbyregionene


N ringslivets fou utgifter pr innbygger

Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger


N ringslivets fou utgifter pr innbygger etter fylke

Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger, etter fylke


Andel av bedrifter med fou

Andel av bedrifter med FoU


Nyetablerte bedrifter 2003

Nyetablerte bedrifter 2003

Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003


Endring registrerte foretak 2000 03

Endring registrerte foretak 2000-03


Antall arbeidstakere 1995 2000

Antall arbeidstakere 1995 - 2000


Antall sysselsatte 2000 04

Antall sysselsatte 2000-04


Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for n ringslivet pr 1000 innbygger

Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr. 1000 innbygger

Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a. næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)


Kompetanse

KOMPETANSE


Andel med h yere utdanning

Andel med høyere utdanning


Andel med h yere utdanning i de ulike storbyregionene

Andel med høyere utdanning i de ulike storbyregionene


Andel ansatte i kunnskapsintensive n ringer

Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer


Andel ansatte i kunnskapsintensive n ringer i storbyregionene

Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer i storbyregionene


L rlinger

Lærlinger


Antall som bestod fagpr ve

Antall som bestod fagprøve


Internasjonal orientering

INTERNASJONAL ORIENTERING


Innvandrerbakgrunn av bef

Innvandrerbakgrunn (% av bef.)


Innvandrerbakgrunn av bef i storbyregionene

Innvandrerbakgrunn (% av bef.) i storbyregionene


Andel f rstegenerasjonsinnvandrere som andel av arbeidsstyrken

Andel førstegenerasjonsinnvandrere som andel av arbeidsstyrken


Antall flybevegelser til fra utlandet i rutetrafikk

Antall flybevegelser til/fra utlandet i rutetrafikk


Vareeksport

Vareeksport


Befolkning

BEFOLKNING


Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling


Befolkningsvekst 1995 2005

Befolkningsvekst 1995-2005


Befolkningsframskriving 2020

Befolkningsframskriving 2020


Alderssammensetning 2005

Alderssammensetning 2005


Alderssammensetning 2020

Alderssammensetning 2020

Beregnet ut fra 4XM modell:

(middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring)


Andel husholdstype 2001

Andel husholdstype 2001


Andel familier etter struktur 2005

Andel familier etter struktur 2005


Andel 0 24 r inkl fremskriving

Andel 0-24 år, inkl. fremskriving


Andel arbeidsf re 25 69 r inkl framskriving

Andel arbeidsføre (25-69 år), inkl. framskriving


Andel 70 r og over inkl framskriving

Andel 70 år og over, inkl. framskriving


Netto flytting i promille av befolkningen

Netto flytting i promille av befolkningen


Inn utflytting i storbyene

Inn/utflytting i storbyene

Oslo

Stavanger

Bergen

Kristiansand


Levek r

LEVEKÅR


Bruttoinntekt

Bruttoinntekt

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte personer 17 år og over


Bruttoinntekt i storbyregionene

Bruttoinntekt i storbyregionene


Levek rsproblemer

Levekårsproblemer

Sosialhjelp, dødelighet, uførepensjonister, attføringspengetilfeller, voldskriminalitet, arbeidsledige, overgangsstønad, lav utdanning


Levek rsproblemer i storbyregionene

Levekårsproblemer i storbyregionene


Arbeidsledighetsindeks

Arbeidsledighetsindeks


Arbeidsledige innvandrere

Arbeidsledige innvandrere


Sysselsatte innvandrere

Sysselsatte innvandrere


Antall sysselsatte i kultur og idrett

Antall sysselsatte i kultur og idrett

Pr. 1000 innb.


Driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger

Driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger

Omfatter: bl.a. bibliotek, kino, idrett, aktiviteter for barn og unge, museer, musikkskoler, fritidsklubber


Barnehagedekning 3 5 r

Barnehagedekning 3-5 år

Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass


Barnehagedekning 1 2 r

Barnehagedekning 1-2 år

Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass


Likestilling 2003

Likestilling(2003)


Boligpriser kvadratmeterpris

Boligpriser(kvadratmeterpris)


Sammenfattende om drivkreftene for verdiskaping i storbyregionene

Sammenfattende om drivkreftene for verdiskaping i storbyregionene:


  • Login