S rlandet
Download
1 / 64

Sørlandet - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sørlandet. Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes. Status og utviklingstrekk for region Sørlandet. Regionene.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Sørlandet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sørlandet

Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes


Status og utviklingstrekk

for region Sørlandet


Regionene

Stavanger: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Hå, Time, Rennesøy, Forsand, Strand, Finnøy, Kvitsøy, Hjelmeland, Suldal

Dalane/Lister:Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Sirdal

Sørlandet:Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes

Haugalandet:Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira, Vindafjord, Ølen, Etne, Sauda, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar


Regionenes innbyggerantall (2005)

Sørlandet: 208.337

Dalane/Lister: 55.252

Stavanger:278.407

Haugalandet: 131.205

SUM: 673.201


Næringssammensetning

Andel sysselsatte etter hovednæring 2004


Sysselsetting på sektorer

Andel sysselsatte etter sektor 2004


Beregningsgrunnlag

Utgangspunkt for denne beregningen er de fire regioner med tilhørende kommuner samt befolkning 16-74 år (arbeidsdyktig alder). Ved hjelp av SSB og en egen modell for befolkningsfremskrivning defineres region og tidsintervall. Her er det lagt til grunn Alternativ MMMM som står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring.

Dernest tar en utgangspunkt i dagens sysselsettingsfrekvens (antall sysselsatte/befolkning 16-74 år) for i neste omgang beregne behovet for arbeidsplasser fremover i den enkelte region. Det er lagt til grunn at dagens sysselsettingsfrekvens representerer en middels god konjunktursituasjon (alle disse data er fra 1993). Dette innebærer at denne frekvensen er lagt til grunn i middelalternativet, men sysselsettingsfrekvensen er økt/redusert ved de to andre alternativ.


Behov for arbeidsplasser i region Sørlandet 2004-2020


Behov for arbeidsplasser i region Stavanger 2004-2020


Andel foretak større enn 250 mill.

Sier noe om andel foretak lokalisert i regionen etter totalt antall foretak. Lokaliseringskvotient = 1.


NYSKAPINGSEVNE


Nyetableringer pr. 1000 innb.


Netto tilvekst foretak pr. 1000 innbyggere 1999-2003


Andel IT bedrifter blant nyetableringene


Nyetableringer i storbyregionene


Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger


Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger, etter fylke


Andel av bedrifter med FoU


Nyetablerte bedrifter 2003

Andel nyetablerte bedrifter etter hovednæringer 2003


Endring registrerte foretak 2000-03


Antall arbeidstakere 1995 - 2000


Antall sysselsatte 2000-04


Brutto investeringsutgifter til tilrettelegging for næringslivet pr. 1000 innbygger

Tilrettelegging og bistand for næringslivet: Utarbeide områder for næringsvirksomhet, Drift/tilskudd til utleielokaler for næringsvirksomhet, Direkte næringsstøtte (bl.a. næringsfond, konsesjonsstøtte, tiltaksarbeid), Råd, veiledning og servicetjenester for næringsliv (Tiltaksarbeid, turistinfo, landbrukskontor, landbruksvikar)


KOMPETANSE


Andel med høyere utdanning


Andel med høyere utdanning i de ulike storbyregionene


Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer


Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer i storbyregionene


Lærlinger


Antall som bestod fagprøve


INTERNASJONAL ORIENTERING


Innvandrerbakgrunn (% av bef.)


Innvandrerbakgrunn (% av bef.) i storbyregionene


Andel førstegenerasjonsinnvandrere som andel av arbeidsstyrken


Antall flybevegelser til/fra utlandet i rutetrafikk


Vareeksport


BEFOLKNING


Befolkningsutvikling


Befolkningsvekst 1995-2005


Befolkningsframskriving 2020


Alderssammensetning 2005


Alderssammensetning 2020

Beregnet ut fra 4XM modell:

(middels nasjonal vekst med forutsetning om middels fruktbarhet, levealder, innlands mobilitet og netto innvandring)


Andel husholdstype 2001


Andel familier etter struktur 2005


Andel 0-24 år, inkl. fremskriving


Andel arbeidsføre (25-69 år), inkl. framskriving


Andel 70 år og over, inkl. framskriving


Netto flytting i promille av befolkningen


Inn/utflytting i storbyene

Oslo

Stavanger

Bergen

Kristiansand


LEVEKÅR


Bruttoinntekt

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte personer 17 år og over


Bruttoinntekt i storbyregionene


Levekårsproblemer

Sosialhjelp, dødelighet, uførepensjonister, attføringspengetilfeller, voldskriminalitet, arbeidsledige, overgangsstønad, lav utdanning


Levekårsproblemer i storbyregionene


Arbeidsledighetsindeks


Arbeidsledige innvandrere


Sysselsatte innvandrere


Antall sysselsatte i kultur og idrett

Pr. 1000 innb.


Driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger

Omfatter: bl.a. bibliotek, kino, idrett, aktiviteter for barn og unge, museer, musikkskoler, fritidsklubber


Barnehagedekning 3-5 år

Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass


Barnehagedekning 1-2 år

Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass


Likestilling(2003)


Boligpriser(kvadratmeterpris)


Sammenfattende om drivkreftene for verdiskaping i storbyregionene:


  • Login