regionalna politika i razvoj
Download
Skip this Video
Download Presentation
REGIONALNA POLITIKA I RAZVOJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

REGIONALNA POLITIKA I RAZVOJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

REGIONALNA POLITIKA I RAZVOJ. O PREDMETU I NAČINU RADA. Obuhvat teme Metoda rada Metoda ocjenjivanja Literatura Teme za eseje. OBUHVAT TEME. Što se podrazumijeva pod regionalnom politikom, što su njeni ciljevi, s kojim se instrumentima provodi ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' REGIONALNA POLITIKA I RAZVOJ' - latona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o predmetu i na inu rada
O PREDMETU I NAČINU RADA
 • Obuhvat teme
 • Metoda rada
 • Metoda ocjenjivanja
 • Literatura
 • Teme za eseje
obuhvat teme
OBUHVAT TEME
 • Što se podrazumijeva pod regionalnom politikom, što su njeni ciljevi, s kojim se instrumentima provodi ?
 • Koje značenje ima regionalna razvojna politika u ukupnoj razvojnoj politici jedne zemlje ?
 • Koja je osnovna problematika regionalnog razvitka u RH i kakva su njena iskustva u tom smislu ?
 • Kakva su iskustva u regionalnom razvitku zemalja iz okruženja ?
 • Kakve su tendencije u regionalnom razvitku u posljednje vrijeme ?
 • Kakav je odnos procesa regionalizacije i procesa globalizacije ?
 • Je li euroregionalizacija novi oblik procesa regionalizacije ili je samo nadgradnja dosadašnjeg ?
 • Koliko je hrvatska regionalna politika identična europskoj i što je potrebno učiniti da ona to postane ?
konceptualna struktura teme
KONCEPTUALNA STRUKTURA TEME
 • Regija i proces regionalizacije,
 • Sustavski pristup u regionalnom razvitku,
 • Teorijska osnova regionalnog razvitka,
 • Politika regionalnog razvitka,
 • Ciljevi regionalne politike,
 • Planiranje regionalnog razvitka,
 • Instrumenti regionalne politike,
 • Regionalna politika u RH,
 • Regionalna politika u EU,
 • Značenje regionalne politike za integracijske procese RH u EU,
metode rada
METODE RADA
 • Predavanja:

- prije svakog predavanja studenti dobivaju handout,

- izlaganja teme,

- odgovori na pitanja i rasprava,

- gost predavač

 • Izlaganje eseja
 • Rasprava o temama iz eseja
netode ocjenjivanja
NETODE OCJENJIVANJA
 • Angažman studenata na predavanju (pitanja, rasprava, iznošenje svojih stavova) 40% ukupne ocjene,
 • Pisanje eseja o pojedinim temama (pisani materijal, izlaganje teme iz eseja, odgovori na pitanja ) 60% ukupne ocjene,
 • U ocjeni za esej posebno će se vrednovati sam rad, što znači da će za sve autore na jednom radu biti ista ocjena, a posebno izlaganje rada, što znači da će pojedinačno vrednovati izlaganje i iznošenje mišljenja o pojedinim pitanjima. Struktura ocjene za esej će biti 50% u korist rada i 50% u korist izlaganja
 • Pisanje eseja može se obaviti pojedinačno ili grupno, najviše do tri studenta u grupi,
primjer ocjenjivanja
PRIMJER OCJENJIVANJA

angažman na nastavi 4

ocjena za esej 4

izlaganje eseja 3

prosječna ocjena za esej 3,5

angažman u nastavi 4 (40%) 1,6

ocjena za esej 3,5 (60%) 2,1

okupno: 3,7 (4)

literatura
LITERATURA

- A. Bogunović; Regionalna ekonomika, Narodne novine, Zagreb, 1991.

- M.Šverko; Upravljanje regionalnim razvojem, Sveučilište u Rijeci –Ekonomskifakultet Rijeka, 1995.

- P.Filipić i I.Šimunović; Regionalna ravnoteža u prostoru HrvatskeZirus, Split, 1995.

- I.Šimunović; Grad u regiji ili regionalni grad, Logos, Split, 1996.

- M.Prašo; Regionalna ekonomika, Universitetska knjiga Mostar, 2000.

- Grupa autora, Sundać, D.redaktor; Kakav regionalni razvitak treba Hrvatskoj

Ekonomski fakultet Rijeka, 2001.

- E. M. Hoover i F.Giarratani;An Introduction to Regional EconomicsRegional research Institute, West Virginia University

- W. Grunkemeyer i M.Moss; Key Concepts in Sustainable DevelopmentRegional research Institute, West Virginia University

- M. Danson i G.Wittam; Regional Governance, Institutions and Development

University of Paisley-Scotland

- Zakonski akti RH koji reguliraju problematiku politike regionalnog rzavitka,

- Dokumenti EU koji reguliraju problematiku regionalnog razvitka

teme eseja 1
TEME ESEJA 1
 • Je li postojeći formalno-pravni okvir RH dovoljno poticajan za provođenje regionalne razvojne politike ? Ako jeste koliko je efikasan ? Ako nije, gdje su problemi ?
 • Regionalizacija vs globalizacija. Jesu li ovi procesi u koliziji ? Ako jesu, koja je njihova perspektiva? Ako nisu u kojem segmentu se podudaraju?
 • Može li se reći da je gospodarska struktura jedne zemlje determinirana regionalnom strukturom ili je regionalna struktura determinirana gospodarskom strukturom ? Koliko jedan ili drugi oblik ima utjecaja na razvojnu politiku?
 • Kroz koje se segmente regionalne politike može utjecati na razvojnu ravnotežu jedne zemlje? Obrazložite zašto. Kakva su iskustva RH u tom smislu?
 • Koliko lokalna samouprava može predstavljati čimbenik regionalne politike? Ako može u kojem segmentu? Ako ne može, zašto?
teme eseja 2
TEME ESEJA 2
 • U RH je aktualna problematika regionalizacije sukladno zahtjevima EU. Koji bi ste model predložili kao optimalan ? Obrazložite zašto.
 • Može li tržišni sustav (tržište rada, roba i kapitala) jedne zemlje biti objekt regionalne politike ili je on čimbenik koji utječe na regionalnu politiku?
 • S kojim instrumentima raspolaže EU za poticanje regionalnog razvitka zemalja članica i zemalja kandidata. Koristi li ih RH optimalno? Ako da, u kojim segmentima ? Ako ne, zašto?
 • Iz kojih izvora se može financirati realizacija regionalne politike? Kako to rade drugi, a kako RH? Koja je uloga financijskih institucija u tom smislu (bankarski sektor, tržište kapitala, ostale institucije financijskog tržišta)?
 • Kakva su iskustva u dugoročnom planiranju regionalnog razvitka EU, a kakva RH ? Je li sustav planiranja regionalnog razvitka u RH primjeren trendovima koji se događaju u njenom okruženju ili ne ? Ako jesu u kojim segmentima ? Ako nisu, zašto ?
 • Koja je pozicija pojedinačnog gospodarskog subjekta u okvirima regionalne razvojne politike? Je li on subjekt ili je objekt regionalnog razvitka ?
ad