Košický samosprávny kraj - PowerPoint PPT Presentation

Ko ick samospr vny kraj
Download
1 / 21

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Košický samosprávny kraj. Repíková, Ruríková, Spustová, Šeligová. 3.A, 2013/2014. Charakteristika. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji Slovenska Rozloha: 6 753 km2 Počet obyvateľov (2012): 794 025 Hustota osídlenia: 117 obyvateľov/km2 Počet okresov : 11

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Košický samosprávny kraj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ko ick samospr vny kraj

Košický samosprávny kraj

Repíková, Ruríková, Spustová, Šeligová

3.A, 2013/2014


Charakteristika

Charakteristika

 • Nachádza sa na juhovýchodnom okraji Slovenska

 • Rozloha: 6 753 km2

 • Počet obyvateľov(2012): 794 025

 • Hustota osídlenia:117 obyvateľov/km2

 • Počet okresov: 11

 • Počet obcí: 461 (z toho 11 miest)

 • Sídlom sú Košice


Pr rodn podmienky

Prírodné podmienky

 • Povrch je rôznorodý

 • Východná časť- nížinatá- Východoslovenská nížina (Zemplínske vrchy)

 • Západná časť- hornatá- Slovenské rudohorie (Stolické vrchy, Slovenský raj, Slovenský kras)

 • Centrálna časť- Košická kotlina

 • Severná časť- Hornádska kotlina, Branisko, Vihorlat

 • Najvyšší bod- vrch Stolica (1 476 m.n.m)

 • Najnižší bod

 • - výtok Bodrogu územia Slovenska (94 m.n.m.)

 • Lesy:lužné lesy (Košická kotlina), dubové lesy, smrečiny


Klimatick podmienky a vodstvo

Klimatické podmienky a Vodstvo

 • Teplá klimatická oblasť- leto: 18°C až 20°C- zima: -1°C až -3°C- zrážky: 550 až 600 mm

 • Mierna teplá klimatická oblasť- leto: 18°C- zima: -2°C- zrážky: 600 až 700 mm

 • Rieky:Bodrog, Hornád s prítokom Torysa, Bodva s prítokom Ida, Slaná

 • Vodné nádrže: Zemplínska Šírava, Ružín, Palcmanská Maša


Ochrana pr rody

Ochrana prírody

 • NP Slovenský raj- členitý terén – rokliny, potoky s vodopádmi- jaskyne (Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa)

 • NP Slovenský kras- známy pre svoje skalnaté útvary- jaskyne (Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jaskyňa Domica)

 • CHKO Vihorlat- najstaršia CHKO na Slovensku- zahŕňa NPR Morské oko

 • CHKO Latorica- hustá sieť mŕtvych ramien, kanálov a mokradí- vodná a močiarna vegetácia s mnoho vzácnymi a ohrozenými druhmi


Obyvate stvo

Obyvateľstvo

 • Počet obyvateľov: 794 025

 • Hustota obyvateľstva: 117,2 obyv./km²

 • Urbanizácia: 55,8%

 • Počet okresov: 11

 • Počet miest: 17

 • Počet obcí: 461

 • Počet sídel: 440

 • Okresy: Košice I Košice-okolie Sobrance Košice II Gelnica Spišská Nová Ves Košice III Michalovce Trebišov Košice IV Rožňava


Ko ick samospr vny kraj

 • Podiel žien: 51,2%

 • Predproduktívny vek: 17,5%

 • Produktívny vek: 71%

 • Poproduktívny vek: 11,5%

Národnosti

Náboženstvá

 • Slovenská: 73,3%

 • Maďarská: 9,4%

 • Rómska: 4,6%

 • Česká: 1,2%

 • Rusínska: 0,5%

 • Ukrajinská: 0,5%

 • Nemecká: 0,2%

 • Rímskokatolíci: 51,4%

 • Gréckokatolíci: 9,5%

 • Refermovaní kresťania: 5,5%

 • Evanjelici: 3,7%

 • Bez vyznania: 19,4%


Vysok koly

Vysoké školy

 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Technická univerzita v Košiciach


Priemysel

Priemysel

 • Košice- potravinársky, výroba alkoholických a nealkoholických nápojov, mäsové výrobky, strojárenstvo, tlačiarenska výroba – U.S. Steel Košice

 • Michalovce- ťažobný priemysel, výroba elektrickej energie (EVO), elektrotechnický priemysel, chemický priemysel, potravinársky priemysel, výroba keramiky

 • Rožňava- tradičná banská činnosť, textilný priemysel, hygienické výrobky, papierenská výroba


Ko ick samospr vny kraj

 • Sobrance- kožiarska výroba, strojársky priemysel, textilný priemysel

 • Spišská Nová Ves- ťažobný priemysel, elektrotechnický priemysel, výroba nábytku, mlynský a pekárenský priemysel

 • Trebišov- výroba odevnej konfekcie, výroba kontajnerov, potravinársky priemysel


Nerastn suroviny

Nerastné suroviny

 • Energetické, rudné a nerudné suroviny

 • Zemný plyn, ropa, hnedé uhlie– Michalovce, Sobrance, Trebišov

 • Rudné suroviny – Slovenské Rudohorie, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica

 • Siderit, medené rudy, strieborné rudy, železné rudy, kobaltovo-niklové rudy, pyrit, olovo, zinok, ortuť, mastenec


Doprava

Doprava


Cestovn ruch

Cestovný ruch

 • Klimatické kúpele Štós

 • Zemplínska Šírava- ‚Východoslovenské more‘

 • Slovenský raj - najväčšia koncentrácia vodopádov- Dobšinská ľadová jaskyňa

 • Mnoho lyžiarských stredísk


Ko ick samospr vny kraj

Immaculata

Dóm sv. Alžbety


Ko ick samospr vny kraj

Budova Košického divadla


Ko ick samospr vny kraj

Kostol sv. Ducha


Ko ick samospr vny kraj

Máraiho socha


Ko ick samospr vny kraj

Spievajúca fontána


Ko ick samospr vny kraj

Puškinova Synagóga


Zdroje

Zdroje

 • http://www.eplato.eu/sk/infocenter/0002/0040/

 • http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/geografia/47995/?page=1

 • http://www.infoweby.sk/slovensko/480-kosicky-kraj

 • http://slovakia.travel/kosicky-kraj

 • http://www.uzemneplany.sk/upn/vuc-kosicky-kraj/?popis

 • http://www.visitkosice.eu/sk/o-kosiciach/najkrajsie-pamiatky

 • http://www.kosice.sk/clanok.php?file=history_remembrances_index.htm

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Ko%C5%A1ice/Pamiatky

 • http://www.infoglobe.sk/regiony/europa/slovenska-republika/kosicky-kraj/

 • http://www.poznajslovensko.sk/kosicky-kraj


Akujeme za pozornos

Ďakujeme za pozornosť!


 • Login