V t me v s v kurzu celo ivotn ho vzd l v n
Download
1 / 25

Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání. Program. Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia Informace od ředitele VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s pr . SJZ EKONOM, o.p.s., vedoucího konzultačního střediska Kontakty Školení BOZP a PO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání' - latham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program
Program

 • Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia

 • Informace od ředitele VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s pr. SJZ EKONOM, o.p.s., vedoucího konzultačního střediska

 • Kontakty

 • Školení BOZP a PO

 • Zápis studentů ke studiu, kteří podávali přihlášku po termínu (nemají výkaz, dopis o přijetí atd.)

 • Zahájení výuky 12:00 hod. - ukončení podle přednášejícího

  • Cizí jazyk – 1. ročník Bc. – Škola EKONOM, Aj (učebna 21), Nj (učebna 11)

  • Malé a střední podnikání na venkově– 1. ročník Ing. – Sál Gotického hradu

 • Program na neděli

  • zahájení výuky 8:00 hod.

  • ukončení výuky 11:15 hod.

 • Přehled konzultací v zimním semestru akademického roku 2013/2014


Kontakty
Kontakty

 • Provozovatelem konzultačního střediska je:

  Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s.

 • Mgr. Miroslav Pokorný, ředitel školy

  602 435 329, [email protected]

 • Bc. Jana Marková, asistentka ředitele školy

  734 752 003, 774 832 552, [email protected]

 • studijní záležitosti vyřizuje Bc. Alena Lakomá, PEF ČZU Praha, 224 382 331, [email protected] konzultační hodiny po 9:00 – 11:00 hod.

  út-st 8:30 – 11:00 hod. čt 13:00 – 15:00 hod.


Www skolaekonom cz
www.skolaekonom.cz

 • V záložce „Studijní obory“ naleznete všeobecné i aktuální informace o studijních oborech jak bakalářského, tak i magisterského stupně studia.


Bakalářské studium PEF ČZU

Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění

Zde naleznete základní informace o bakalářském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) …………………….

Sledujte Úřední desku – tam naleznete nejdůležitější informace a změny!!!!


Magisterské studium PEF ČZU

Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění

Zde naleznete základní informace o magisterském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) …………………..

Sledujte Úřední desku – tam naleznete nejdůležitější informace a změny!!!!


Školení PO a BOZP hlavní dokumenty

BOZP

Směrnice k zajištění BOZP

Opatření ke snížení úrazovosti

Plán první pomoci

Evidence úrazů

PO

Směrnice k zajištění PO

Požární řád

Požární evakuační plán

Požární poplachové směrnice


Kolen po a bozp
Školení PO a BOZP

Budovy, v nichž bude probíhat výuka a shromaždiště v případě požáru


Školení BOZPCo je nutné respektovat a podnikat v případě úrazu?

 • zákaz vstupu do vyhrazených míst

 • stát pod zavěšenými břemeny

 • manipulovat s těžkými předměty

 • vyklánět se z oken

 • manipulovat s elektrickými přístroji

 • poskytnout první pomoc zraněnému

 • přivolat lékaře


Kolen po co je nutn respektovat a podnikat v p pad po ru
Školení POCo je nutné respektovat a podnikat v případě požáru?

 • zákaz kouření v celé budově

 • zákaz manipulace s hořlavinami

 • zachovávat pořádek na pracovním místě

 • je-li to možné, uhasit požár vlastními silami

 • přivolat požární hlídku

 • ohlásit požár na ohlašovně požáru

 • není-li možné požár uhasit, přivolat hasiče

 • požární poplach se vyhlašuje voláním „Hoří“


Organiza n a studijn z le itosti e fakulta
Organizační a studijní záležitosti – řeší fakulta

 • Informace o tom, jak se pohybovat a jak pracovat se systémy Moodle, Hroch a Student, naleznete na stránkách

 • www.pef.czu.cz

 • v sekci Návody/dokumentace


Organizační a studijní záležitosti

Dále kliknete na „Pro Studenty“

Zde naleznete i prezentaci, která byla promítána v Praze na Imatrikulaci.

V té naleznete návod na to, jak zacházet se stránkami www.pef.czu.cz, průvodce nového studenta, Informační brožurku studenta, plán ČZU a další.


Zimn semestr bakal sk studium
Zimní semestr - bakalářské studium

Přehled konzultací v ZS akademického roku 2013/2014, KS Litoměřice

 • Konzultace se konají v sobotu od 9:00 do 16:30 hod. a v neděli od 8:00 do 11:15 hod.

 • 5. – 6.10.2013Anglický jazyk/Německý jazyk – L.Kučírková/M. Dvořáková – Škola EKONOM (21/11)Termíny zkoušky: 9. 11. 2013

 • 19. – 20.10.2013Úvod do regionalistiky – J. Husák – Hotel KolibaTermín zkoušky: 23. 11. 2013

 • 2. – 3.11.2013Informační a komunikační technologie – V. Očenášek – Hotel Koliba

 • 16. - 17.11.2013Základy právních nauk – D. Světlíková – Hotel Koliba

 • 30.11. – 1.12.2013Matematické metody v ekonomii a managementu – J. Havlíček – Hotel Koliba

 • 14. – 15.12.2013Politologie – M. Kubálek – Hotel Koliba


Zimn semestr magistersk studium
Zimní semestr – magisterské studium

Přehled konzultací v ZS akademického roku 2013/2014, KS Litoměřice

 • Konzultace se konají v sobotu od 9:00 do 16:30 hod. a v neděli od 8:00 do 11:15 hod.

 • 5. – 6.10.2013Malé a střední podnikání – P. Římovská – Gotický hrad

 • 26. – 27.10.2013Chování člověka v krizových situacích – P. Michálek – Gotický hrad

 • 16. – 17.11.2013Evropská integrace a environmentální ekonomika – M. Antoušková – Gotický hrad

 • 14. - 15.12.2013Metody a techniky sociálního výzkumu – V. Majerová – Gotický hrad

 • 11.1. – 12.1.2014Veřejná správa – M. Kubálek – Gotický hrad

 • 25.1. – 26.1.2014Informační systémy – M. Ulman – Gotický hrad


VOŠ, OA,SOŠ A JŠ EKONOM, o.p.s.

Gotický hrad Litoměřice Hotel KolibaD le it upozorn n
Důležitá upozornění

 • Ke zkouškám choďte vhodně oblečeni.

 • V Litoměřicích máte nárok na první řádný termín zkoušky, ostatní dva jsou pořádány v Praze na fakultě (učitelé jsou většinou ochotní přijet i dvakrát).

 • Zkoušky probíhají na škole EKONOM.

 • Vždy před vstupem do budovy na informační tabuli zjistíte, ve které učebně bude probíhat Vaše zkoušení.

 • Dovolujeme si Vás požádat, abyste nestěhovali nábytek v prostorách školy!!!


V sobotu probíhají přednášky

od 9:00 – 16:30 hod.

V neděli probíhají přednášky

od 8:00 – 11:15 hod.


D le it upozorn n1
Důležitá upozornění hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicích

 • Platby školného vždy na správný účet s Vaším variabilním a specifickým symbolem, pokud máte problém s placením, kontaktujte e-mailem paní Lakomou s žádostí o … (formulář žádosti naleznete na stránkách www.skolaekonom.cz, v Bc. i Mgr. studiu na úřední desce).

 • Potvrzení o zaplacení zasíláte e-mailem paní Lakomé.

 • Přihlašování ke zkouškám probíhá on-line v systému HROCH (pod Vaším heslem).

 • Hroch je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Vstup do studijní evidence (IS Studium)“.

 • 1. ročník magisterského studia se v průběhu listopadu bude zapisovat ke konkurzům na Diplomové práce - přihlašování on-line přes IS BADIS, také pod Vaším heslem. Přesný termín se včas dozvíte na www.pef.czu.cz. Bude také vyvěšený na úřední desce!!! (úřední deska na www.skolaekonom.cz)

 • IS BADIS je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Správa bak. a dipl. prací (IS BADIS)“


F rum www e sprtej cz
Fórum www.e- hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicíchsprtej.cz

Základní potřeby studenta

 • Vyřešit vzájemnou komunikaci

 • Volba zástupce třídy

 • Přístup ke studijním materiálům

  VOLBA

  ANO - Služba privátní diskusní fórum

  NE - Veřejné portály (pouze jako doplněk komunikace)


F rum www e sprtej cz1
Fórum www.e- hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicíchsprtej.cz

Výhody:

 • rychlá komunikace

 • seznámení se se spolužáky (foto v profilu na fóru)

 • výměna potřebných informací

 • úložiště materiálů ke studiu

 • přístup chráněn heslem

  Nabízíme:

 • bezpečnost přístupu (provozováno na vlastní technice v datovém centru v Praze)

 • materiály z předchozích ročníků

 • helpdesk provozu


F rum registrace
Fórum registrace hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicích

 • registrace uživatelů

  • Osobně

   • Na místě první přednášky

  • Mailem

   • soukromý mail

   • fotografie v el. podobě (avatar)

   • student Bc. či Mgr.

   • odeslat na [email protected]

    http://www.e-sprtej.cz

 • poplatek za roční přístup

  Týmová spolupráce = vyšší šance na úspěch.


Děkujeme za pozornost hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicích

a přejeme mnoho úspěchů při Vašem studiu.


ad