Tandv rdsst det
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 98

TANDVÅRDSSTÖDET PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TANDVÅRDSSTÖDET. Peter Karlsson. UPPLÄGG 24 / 9. Grunder ATB /STB Högkostnadsskyddet: Definitioner Tillstånd Åtgärder. AKTÖRER. AKTÖRER. TLVFS 2014: 6. www.tlv.se. ATB. ATB. ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG. ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG.

Download Presentation

TANDVÅRDSSTÖDET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TANDVÅRDSSTÖDET

Peter Karlsson


UPPLÄGG24/9

 • Grunder

 • ATB /STB

 • Högkostnadsskyddet:

 • Definitioner

 • Tillstånd

 • Åtgärder


AKTÖRER


AKTÖRER


TLVFS 2014:6

www.tlv.se


ATB


ATB

ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG


ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG

 • Skall uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård


ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG

 • Skall uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård

 • Bidraget lämnas med 150 kr per år för de som är 30-74 år. Mellan 20-29 år och från 75 år är bidraget 300 kr


ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG

 • Skall uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård

 • Bidraget lämnas med 150 kr per år för de som är 30-74 år. Mellan 20-29 år och från 75 år är bidraget 300 kr

 • Bidraget kan maximalt sparas i 2 år


ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG

 • Skall uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård

 • Bidraget lämnas med 150 kr per år för de som är 30-74 år. Mellan 20-29 år och från 75 år är bidraget 300 kr

 • Bidraget kan maximalt sparas i 2 år

 • Den del av tandvårdskostnaderna som betalas med ATB får inte ligga till grund för beräkning av tandvårdsersättning


STB


STB

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG


SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG

 • Betalas ut till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning


SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG

 • Betalas ut till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning

 • Beloppet på 600 kr förnyas varje halvår och kan inte sparas


SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG

 • Betalas ut till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning

 • Beloppet på 600 kr förnyas varje halvår och kan inte sparas

 • TLV anger i §6 i föreskriften vilka åtgärder som kan betalas med STB. Dessa är: 101,102, 103,105,161,162 201,204, 205, 206 311, 312, 321, 341, 342, 343


SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG

 • Betalas ut till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning

 • Beloppet på 600 kr förnyas varje halvår och kan inte sparas

 • TLV anger i §6 i föreskriften vilka åtgärder som kan betalas med STB.

 • Förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd beskriver vilka patientgrupper som har rätt till STB


STB


HÖGKOSTNADSSKYDD


HÖGKOSTNADSSKYDD

 • Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad


HÖGKOSTNADSSKYDD

 • Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad

 • Börjar gälla efter 3000 kr (lägsta beloppet av vårdgivarpris eller referenspris)


HÖGKOSTNADSSKYDD

 • Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad

 • Börjar gälla efter 3000 kr (lägsta beloppet av vårdgivarpris eller referenspris*)

 • För del som överstiger 3000 kr men inte 15000 kr lämnas ersättning med 50% på referenspriset*


HÖGKOSTNADSSKYDD

 • Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad

 • Börjar gälla efter 3000 kr (lägsta beloppet av vårdgivarpris eller referenspris*)

 • För del som överstiger 3000 kr men inte 15000 kr lämnas ersättning med 50% på referenspriset*

 • För del som överstiger 15000 kr lämnas ersättning med 85% av referenspriset*


HÖGKOSTNADSSKYDD

 • Gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad

 • Börjar gälla efter 3000 kr (lägsta beloppet av vårdgivarpris eller referenspris*)

 • För del som överstiger 3000 kr men inte 15000 kr lämnas ersättning med 50% på referenspriset*

 • För del som överstiger 15000 kr lämnas ersättning med 85% av referenspriset*

 • Gäller under en tolvmånadersperiod


ALL TANDVÅRD INGÅR EJ I HÖGKOSTNADSSKYDDET!!!


DEFINITIONER

REFERENSPRIS:

 • Finns för alla åtgärder som ingår i tandvårdsstödet


DEFINITIONER

REFERENSPRIS:

 • Finns för alla åtgärder som ingår i tandvårdsstödet

 • Skall utgöra grund för beräkning av ersättning i det statliga tandvårdsstödet


DEFINITIONER

REFERENSPRIS:

 • Finns för alla åtgärder som ingår i tandvårdsstödet

 • Skall utgöra grund för beräkning av ersättning i det statliga tandvårdsstödet

 • Fungera som vägledning genom att vara ett jämförelsepris för vad en tandvårdsåtgärd kan kosta


DEFINITIONER

REFERENSPRIS:

 • Finns för alla åtgärder som ingår i tandvårdsstödet

 • Skall utgöra grund för beräkning av ersättning i det statliga tandvårdsstödet

 • Fungera som vägledning genom att vara ett jämförelsepris för vad en tandvårdsåtgärd kan kosta

 • Bestäms av TLV och skall justeras varje år


DEFINITIONER

FRI PRISSÄTTNING:

 • Varje vårdgivare sätter sina egna priser


DEFINITIONER

FRI PRISSÄTTNING:

 • Varje vårdgivare sätter sina egna priser

 • Dessa ska vara skäliga med hänsyn till behandlingens art, omfattningoch utförande samt omständigheterna i övrigt


DEFINITIONER

FRI PRISSÄTTNING:

 • Varje vårdgivare sätter sina egna priser

 • Dessa ska vara skäliga med hänsyn till behandlingens art, omfattningoch utförande samt omständigheterna i övrigt

 • Vårdgivaren skall upplysa patienten om kostnaden för åtgärden eller de sammanlagda kostnaderna för behandlingen med ett kostnadsförslag


DEFINITIONER

TANDPOSITION

 • Tandens position, inte tandnummer, är avgörande i vissa fall om åtgärden är ersättningsberättigad


DEFINITIONER

TANDPOSITION

 • Tandens position, inte tandnummer, är avgörande i vissa fall om åtgärden är ersättningsberättigad

 • Ny tandposition föreligger för en tand om den har ersatt en annan tand i tandbågen med minst hälften av den ersatta tandens bredd


DEFINITIONER

TANDPOSITION

 • Tandens position, inte tandnummer, är avgörande i vissa fall om åtgärden är ersättningsberättigad

 • Ny tandposition föreligger för en tand om den har ersatt en annan tand i tandbågen med minst hälften av den ersatta tandens bredd

 • En tand kan vandra både mesialt och distalt


DEFINITIONER

PÅBÖRJAD ÅTGÄRD

En åtgärdärpåbörjadför− rotbehandling när trepanation skett,− fyllningsterapi när preparation av kavitet skett,− tandstödd protetik när slutlig preparation inför definitivavtryck skett,− avtagbar protetik när definitivavtryck tagits,− bettskena, annan skena eller klammerplåtnär avtryck tagits,− implantatkirurgi, antingen när ett implantat installerats eller närbenaugmentationutförts, − implantatprotetik när definitivavtryck tagits, eller− tandreglering när apparatur utlämnats.

Implantatbehandling ärpåbörjadnär implantatkirurgi påbörjats.


DEFINITIONER

SLUTFÖRD ÅTGÄRD

En åtgärdärslutfördför− rotbehandling när rotfyllningen ärutförd,− fyllningsterapi när fyllningen ärutförd,− tandstödd protetik när konstruktionen ärutlämnad,− avtagbar protetik när protesen ärutlämnad,− bettskena, annan skena eller klammerplåtnär den ärutlämnad, − implantatkirurgi när samtliga implantat är installerade,− implantatprotetik när konstruktionen ärutlämnad, eller− tandreglering när apparatur äravlägsnad och retention är inledd.

Implantatbehandling ärslutfördnär konstruktionen ärutlämnad.


JOURNAL

ODONTOLOGISK

 • Diagnos

 • Terapiplan / Kostnadsförslag

 • Behandling


JOURNAL

ODONTOLOGISK

 • Diagnos

 • Terapiplan / Kostnadsförslag

 • Behandling

EKONOMISK

 • Tillstånd

 • Åtgärd


TILLSTÅND och ÅTGÄRD

 • Till varje tillstånd finns ett antal ersättningsberättigandetandvårdsåtgärder


TILLSTÅND och ÅTGÄRD

 • Till varje tillstånd finns ett antal ersättningsberättigandetandvårdsåtgärder

 • Endast de åtgärder som finns angivna i tillståndetberättigar till tandvårdsstöd


TILLSTÅND och ÅTGÄRD

 • Till varje tillstånd finns ett antal ersättningsberättigandetandvårdsåtgärder

 • Endast de åtgärder som finns angivna i tillståndetberättigar till tandvårdsstöd

 • För flertalet tillståndfinns vissa villkor och regler för att en åtgärd ska vara ersättningsberättigande


TILLSTÅND och ÅTGÄRD

 • Till varje tillstånd finns ett antal ersättningsberättigandetandvårdsåtgärder

 • Endast de åtgärder som finns angivna i tillståndetberättigar till tandvårdsstöd

 • För flertalet tillståndfinns vissa villkor och regler för att en åtgärd ska vara ersättningsberättigande

  - En del tillstånd har villkor som bara gällerför det tillståndet

  - Därutöverfinns det generella regler (B-, C-, D- och E-regler)


TILLSTÅND

 • Undersökningar och utredningar ( 1000 )


1000-serien


TILLSTÅND

 • Undersökningar och utredningar ( 1000 )

 • Hälsofrämjande insatser ( 2000 )


2000-serien


TILLSTÅND

 • Undersökningar och utredningar ( 1000 )

 • Hälsofrämjande insatser ( 2000 )

 • Behandlingar vid sjukdoms- och smärttillstånd ( 3000 )


3000-serien


3000-serien


TILLSTÅND

 • Undersökningar och utredningar ( 1000 )

 • Hälsofrämjande insatser ( 2000 )

 • Behandlingar vid sjukdoms- och smärttillstånd ( 3000 )

 • Reparativ vård ( 4000 )


4000-serien


4000-serien


TILLSTÅND

 • Undersökningar och utredningar ( 1000 )

 • Hälsofrämjande insatser ( 2000 )

 • Behandlingar vid sjukdoms- och smärttillstånd ( 3000 )

 • Reparativ vård ( 4000 )

 • Rehabiliterande och habiliterande vård ( 5000 )


5000-serien


5000-serien


Skillnad i regler vidreparativ (4000) och rehabiliterande (5000) vård


GENERELLA REGLER

B.1 , D.1 Dokumentation


GENERELLA REGLER

B.1 , D.1 Dokumentation

 • Riskbedömning skall dokumenteras ( 2000-serien )


GENERELLA REGLER

B.1 , D.1 Dokumentation

 • Riskbedömning skall dokumenteras ( 2000-serien )

 • Innan behandling påbörjas med åtgärd800–808 ska aktuellt tillstånd dokumenteras. Dokumentation ska ske med foto eller modell om tillståndet inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen. Om dokumentation enligt ovan inte ärmöjlig innan behandling påbörjas ska den ske så snart det ärmöjligt. ( 4000- serien )


GENERELLA REGLER

D.3 Kronregeln


GENERELLA REGLER

D.3 Kronregeln

Krona, åtgärd800–803, ärersättningsberättigande vid kavitet, fraktur, förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage, som är omfattande, förtand i position 1-7


GENERELLA REGLER

D.3 Kronregeln

Krona, åtgärd 800–803, ärersättningsberättigande vid kavitet, fraktur, förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage, som är omfattande, för tand i position 1-7

Omfattande = omfattar minst 4 av 5 ytor på premolar och molar eller 3 av 4 ytor på fram- eller hörntand samt inbegriper incisalskäret eller att minst 2/3 av tandens kronvolym är förlorad

Även ytor som har ersatts med fyllningsmaterial räknas


ÅTGÄRD


100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjandeåtgärder

 • I undersökningsåtgärderna 101–114 ingår upptagande av anamnes- och statusuppgifter som ärnödvändigaförundersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa, samt i förekommande fall

 • − nödvändiga foton för diagnostik, behandlingsplanering och dokumentation,− provtagning, receptförskrivning och remisshantering inklusive dokumentation,− undersökningsprotokoll, skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10 § förordningen (2008:193)

 • om statligt tandvårdsstöd.


101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

 • Åtgärden innefattar− kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom

 • förenkladparodontalundersökning, bedömning av munslemhinnan och käkfunktionen samt identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av en kompletterande utredning,

 • − bildtagning nödvändigför diagnostik, upp till fyra intraoralaröntgenbilder, inklusive analys,

 • − riskbedömning,− hälsoinformation, inklusive rekommendationer om egenvård,− förebyggandeåtgärder upp till fem minuter i form av enklare mun-

 • hygieninstruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluor- behandling av enstaka tänder.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 111, 112, 201, 206 eller 312 för samma patient under samma dag och vid samma mottagning.

 • Åtgärdenärersättningsberättigande en gång per patient, dag och behandlare.


103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

 • Åtgärdentillämpas som en enskild diagnostikåtgärd vid− akut eller kompletterande undersökning, eller− kontroll av befintlig sjukdom eller behandlingsresultat.Åtgärdentillämpas som en kompletterande åtgärd till 101, 111 eller 112

 • när vidare undersökningbehövsinför bettrehabilitering eller vid munhälso- relaterade sjukdomar eller problem.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 107 eller 108 för samma patient under samma dag och med samma behandlare.


108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

 • Åtgärdentillämpasnär omfattande undersökning och utredning om sammantaget 60 minuter eller mer krävsinför bettrehabilitering eller av munhälsorelaterade sjukdomar eller problem.

 • Åtgärden kan tillämpas som en enskild åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till 101, 111 eller 112.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 103, 107 eller ytterligare 108 för samma patient under samma dag och med samma behandlare.


200 Sjukdomsförebyggandeåtgärder

 • Åtgärderna i 200-serien innefattar information och förebyggande behandling vid risk förmunhälsorelaterade sjukdomar eller problem.


201 Information eller instruktion vid risk förmunhälsorelaterade sjukdomar eller problem

 • Åtgärden innefattar

 • − information till patienten om orsakssamband i syfte att förebygga karies, parodontit, periimplantit, tandslitage eller käkfunktionsstörning, eller

 • − utförlig instruktion gällandeegenvård.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 101, 111, 112, 311, 312, 313, 314, 321, 341, 342 eller 343 för samma patient under samma dag och med samma behandlare.

 • Åtgärdenärersättningsberättigande en gång per patient, dag och behandlare.


300 Sjukdomsbehandlande åtgärder


301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

 • Åtgärden innefattar sjukdoms- eller smärtbehandling av mindre omfattning, främst i form av justering vid dekubitus, enkel temporär fyllning, spolning vid perikoronit och andra infektioner, behandling av känsliga tandhalsar, avlägsnande av vävnadsskadandeextensionsled, avlägsnande av broledinför operation, nervblockad vid orofacialasmärttillstånd (inkluderar inte anestesi vid odontologiska ingrepp), intramuskulär injektion, slipning av enstaka tand eller mindre korrigering av äldrelaboratorieframställdhård bettskena.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 302, 303 eller ytterligare åtgärd 301 för samma patient under samma dag och med samma behandlare.


342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, störreomfattning

 • Åtgärden innefattar omfattande behandling av periimplantit vid flera implantat eller depuration/mekanisk infektionsbehandling vid parodontala problem, när det finns ett flertal fördjupadetandköttsfickor eller furkations- involveringar. Åtgärden innefattar i förekommande fall även behandling med fluor.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 201, 205, 206, 341 eller 343 för samma patient under samma dag och med samma behandlare.

 • Åtgärdenärersättningsberättigande en gång per patient, dag och behandlare.


342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, störreomfattning

 • Åtgärden innefattar omfattande behandling av periimplantit vid flera implantat eller depuration/mekanisk infektionsbehandling vid parodontala problem, när det finns ett flertal fördjupadetandköttsfickor eller furkations- involveringar. Åtgärden innefattar i förekommande fall även behandling med fluor.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 201, 205, 206, 341 eller 343 för samma patient under samma dag och med samma behandlare.

 • Åtgärdenärersättningsberättigande en gång per patient, dag och behandlare.


400 Kirurgiska åtgärder

 • Samtliga åtgärder i 400-serien innefattar bedövning, blodstillning, såranpassning, suturering och postoperativ information samt i förekommande fall operationsuppdukning.

 • Åtgärderna innefattar även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning.

 • Handläggning av efterbesvär upp till 14 dagar efter behandlingstillfälletingår, samt i förekommande fall kontrollröntgen.


EXTRAKTION

 • 401

 • Tanduttagning, en tand

 • 402

 • Tanduttagning, när separation eller friläggningkrävs, en tand


407 Övrigdentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

 • Åtgärden innefattar korrigerande mjukvävnadskirurgi, avlägsnande av mjukvävnadsförändring, benplastik som kräverlambå, frenulumplastik, preprotetiskfriläggning med lambå, separation och extraktion av del av molar inklusive tillputsning av kvarvarande rot eller övrig kirurgi som kräverlambåoch inte inryms i annan ersättningsberättigandeåtgärdför kirurgi.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 421–428 för samma patient och tandposition under samma dag.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 404, 405, 441, 442, 443, 444, 445 eller 541 för samma patient under samma dag.

 • Åtgärdenärersättningsberättigande en gång per patient och dag.


407 Övrigdentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

 • Åtgärden innefattar korrigerande mjukvävnadskirurgi, avlägsnande av mjukvävnadsförändring, benplastik som kräverlambå, frenulumplastik, preprotetiskfriläggning med lambå, separation och extraktion av del av molar inklusive tillputsning av kvarvarande rot eller övrig kirurgi som kräverlambåoch inte inryms i annan ersättningsberättigandeåtgärdför kirurgi.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 421–428 för samma patient och tandposition under samma dag.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 404, 405, 441, 442, 443, 444, 445 eller 541 för samma patient under samma dag.

 • Åtgärdenärersättningsberättigande en gång per patient och dag.


500 Rotbehandlingsåtgärder

 • Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar alla moment vid rotbehandling, såsomkofferdamläggning inklusive nödvändigfriläggning eller uppbyggnad med fyllningsmaterial, röntgen, bakterieprov, upprepade rensningar och kontroller, fram till färdig rotfyllning och förslutning av tanden med temporär fyllning.

 • I förekommande fall ingårävenåterbesökför kontroll och behandling vid efterbesvär.


522 Komplicerad kanallokalisation

 • Åtgärdenärersättningsberättigandeförfastställande av rensdjup vid − lokalisation av trångoblitererad eller kraftigt krökt kanal, eller − kanallokalisation genom laboratorieframställd krona.Vidgning av rotkanal ingår inte i åtgärden.

 • Åtgärdenärersättningsberättigande en gång per patient, tandnummer, behandlare och ersättningsperiod.


600 Bettfysiologiska åtgärder

 • Samtliga åtgärder i 600-serien omfattar i förekommande fall tandtekniskt arbete inklusive materialkostnad.


700 Reparativaåtgärder

 • Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar bedövning, exkavering, material och nödvändigfriläggning (undantaget friläggning med lambå), putsning och polering, anpassning av ocklusion mot motståendekäke, torrläggning (friläggning och anläggande av matris och kofferdam) samt i förekommande fall kontrollröntgen.

 • Fyllningar utförda med fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk ärersättnings- berättigande. Till fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk räknasäveninlägg eller fasader.

 • I förekommande fall ingårävenåterbesökför kontroll och justering.


800 Protetiska åtgärder

 • Fast protetik

 • Åtgärd800–809 förtandstödd protetik innefattar i förekommande fall bedövning, material, nödvändigfriläggning (undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium och cementering. Kontroll och eventuell justering ingår upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

 • I åtgärdernaingåräven tandtekniskt arbete inklusive materialkostnad om inte annat anges samt i förekommande fall ävenkontrollröntgen.


KRONA

 • 800 (850 implantat)

 • Permanent tandstödd krona, en per käke

 • Åtgärden innefattar laboratorieframställd krona eller onlay. Åtgärden innefattar även krona eller onlayframställd med CadCam-teknik.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 801, 804, 850, 852, 853 eller 890 i samma käke, för samma patient under samma dag.

 • Åtgärdenärersättningsberättigande en gång per patient, käke, dag och behandlare.


KRONA

 • 801 (852 implantat)

 • Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

 • Åtgärdentillämpasnär flera kronor, eller krona och hängande led, utförs i samma käke vid samma tillfälle.

 • Åtgärden avser både separata kronor och brostöd.

 • Åtgärden innefattar laboratorieframställd krona eller onlay. Åtgärden innefattar även krona eller onlayframställda med CadCam-teknik.

 • Åtgärdenär inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 800 eller 850 i samma käke, för samma patient under samma dag.


800 Protetiska åtgärder

 • Avtagbar protetikÅtgärd 822–829 vid avtagbar protetik innefattar material (inklusive proteständer) samt tandtekniskt arbete inklusive materialkostnad om inte annat anges.

 • I åtgärderna innefattas även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges i åtgärdstexten. Justering innefattas dock inte om tandborttagning i protesområdet skett inom ett år innan protesen slutförts.


900 Tandreglering (och utbytesåtgärder)

 • Tandreglering

 • Åtgärd901–908 för tandreglering innefattar fotodokumentation, vid behov kefalometriskmätning och analys, fullständigortodontisk behandling, allt ortodontiskt material av standardkaraktär, retentionsapparatur (fast eller avtagbar) samt besökför kontroll av retentionsapparatur upp till ett år efter avslutad aktiv behandling tills behandlingen anses avslutad.


900 (Tandreglering och) Utbytesåtgärder

 • Utbytesåtgärder

 • Utbytesåtgärderanvändsnär patienten väljer en annan behandling än den som ärersättningsberättigandeför aktuellt tillstånd. En sådan annan behandling är i sig inte ersättningsberättigande men ersättning motsvarande de ersättnings- berättigandeåtgärdernaingår i tandvårdsstödet. För att rapportera utbytt behandling användsutbytesåtgärder. Utbytesåtgärdernas referenspriser är detsamma som referenspriserna för respektive ersättningsberättigandeåtgärd eller behandling.

 • Om patienten väljer en krona när i stället en fyllning ärersättningsberättigandeär referenspriset förutbytesåtgärden motsvarande en treytsfyllning. För fram- eller hörntandinnebär det åtgärd 703 och för premolar eller molar åtgärd 706.

 • Om patienten väljer implantatbehandling eller ortodontisk slutning av entandslucka i ställetför den ersättnings- berättigande behandlingen som ärtandstödd protetik, är referenspriserna förutbytesåtgärderna motsvarande referenspriserna förtvå kronor och ett hängande led (åtgärd 801 x 2 och åtgärd 804).

 • Utbytesåtgärdernaför behandling med implantat är uppdelade i en kirurgisk och en protetisk åtgärd vilka avslutas var för sig.


Akutåtgärder

 • 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

 • 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder

 • 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling


Akutåtgärder

 • 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

 • 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder

 • 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

 • 521 Akut endodontisk behandling


Akutåtgärder

 • 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

 • 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder

 • 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

 • 521 Akut endodontisk behandling

 • 322 Stegvis exkavering


Akutåtgärder

 • 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

 • 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder

 • 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

 • 521 Akut endodontisk behandling

 • 322 Stegvis exkavering

 • 811 Cementering av lossnad protetisk konstr, per stöd


FRÅGOR?


Tack för mig!


 • Login