Seniorendag aob goes 23 oktober 2013
Download
1 / 43

Seniorendag AOb Goes 23 oktober 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Seniorendag AOb Goes 23 oktober 2013. Inhoud. Algemeen Kostenontwikkeling Zorg Wettelijke regelingen Wijzigingen 2014 Contract FNV-Menzis Gezamenlijke projecten Toekomst . Algemeen. 1,4 miljard euro winst voor zorgverzekeraars in 2012. Zorgpremie lager door winst verzekeraar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Seniorendag AOb Goes 23 oktober 2013' - larya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Seniorendag aob goes 23 oktober 2013
Seniorendag AOb Goes23 oktober 2013


Inhoud
Inhoud

 • Algemeen

 • Kostenontwikkeling Zorg

 • Wettelijke regelingen

 • Wijzigingen 2014

 • Contract FNV-Menzis

 • Gezamenlijke projecten

 • Toekomst1,4 miljard euro winst voor

zorgverzekeraars in 2012

Zorgpremie lager door winst verzekeraar

Telegraaf

De hoge winsten van zorgverzekeraars onder de loep

Megawinst verzekeraars: 'Zorgpremie kan met 15 euro omlaag'

Door: Jeroen Trommelen − 18/04/13, 06:10

Verzekeraar moet inzicht geven in winstbestedingPrinsjesdag 2013
Prinsjesdag 2013

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van 7,75% naar 7,50%

AWBZ-premie 2013=2014  12,65%

Beperkte wijziging basispakket

De zorgtoeslag wordt beperkt

Eigen risico van € 350 naar € 360

€ 5 mln. extra om fraude in de zorg op te sporen en aan te pakken

Beleid gericht op verschuiving van 2e naar 1e lijn.


Geldstromen in de zorg

Risico-

vereveningsfonds

50%

Risico-

Verevenings-

fonds

Werkgever

5%

Overheid

Zorg toeslag

45%

Verzekeraar

Verzekerde

Restitutie

Eigen betaling

Natura

ZorgaanbiederOverheid neemt verregaande maatregelen om stijging zorgkosten te beperken
Overheid neemt verregaande maatregelen om stijging zorgkosten te beperken

 • CPB geeft aan dat de stijging van de zorgkosten ligt op

  5-6% reëel per jaar.

 • Het kabinet neemt maatregelen om de kostengroei te

  beperken en toegankelijkheid te waarborgen.

  Minister Schippers wil maximaal 2,5% kostengroei.

 • Verzekeraars moeten scherper op prijs, kwaliteit en volume

  gaan inkopen, (achteraf-compensaties afgeschaft per 2015)

 • Risico’s Zorgverzekeraars nemen toe. Gevolgen voor hoogte

  solvabiliteit.


Maatregelen van dit kabinet: zorgkosten te beperken

Meer laten betalen voor zorg

Beheersen groei ziekenhuiskosten

Kosten en opzet AWBZ aanpakken

De zorg dreigt onbetaalbaar te worden

Minister:

“Zorgverzekeraars verantwoordelijk voor beheersen van zorgkosten.”


Wettelijke regelingen zorg
Wettelijke regelingen Zorg zorgkosten te beperken


Zorgverzekeringswet
Zorgverzekeringswet zorgkosten te beperken


Zorgverzekeringswet1
Zorgverzekeringswet zorgkosten te beperken


Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgkosten te beperken


Algemene wet bijzondere ziektekosten
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zorgkosten te beperken


De zorg is via 3 wetten geregeld
De zorg is via 3 wetten geregeld zorgkosten te beperken


Visie op betaalbare zorg in de toekomst
Visie op (betaalbare) zorg zorgkosten te beperkenin de toekomst

Ziekenhuiszorg/tweede lijn

Metzorgadvies

Tweede lijn

Lage drempel, dichtbij huis

Geïntegreerde eerste lijn

Geïntegreerde eerste lijn

Zelfmanagement

(eHealth & preventie)

Zelf-manage-ment

Nu

Straks


(Stedelijk) gebied 2 zorgkosten te beperken

- eerstelijns diagnostiek

- controle medische specialist

- consultatie medisch specialist

- verblijf

- kleine chirurgische ingrepen

(Stedelijk) gebied 3

- eerstelijns diagnostiek

- controle medische specialist

- consultatie medisch specialist

- verblijf

- kleine chirurgische ingrepen

(Stedelijk) gebied 1

- eerstelijns diagnostiek

- controle medische specialist

- consultatie medisch specialist

- verblijf

- kleine chirurgische ingrepen

Regioziekenhuis

- acute zorg

- SEH

- IC

- OK

- opname

(Stedelijk) gebied 3

- eerstelijns diagnostiek

- controle medische specialist

- consultatie medisch specialist

- verblijf

- kleine chirurgische ingrepen


Op weg naar een zorglandschap gericht op gedrag en gezondheid

Stimuleren preventie, zelfmanagement/zelfredzaamheid, meer eigen verantwoordelijkheid, aanleren meer gebruik te maken van het eigen netwerk

Basiszorg dichtbij: antwoord op groeiende vraag naar zorg dichtbij (m.n. chronisch zieken, ouderen); ook gespecialiseerde netwerken

Waar mogelijk verschuiving van eenvoudige ziekenhuistaken naar uitgebreidere eerste/anderhalve lijn (substitutie)

Niet alles is overal meer mogelijk: meer specialisatie en samenwerking bij ziekenhuizen – keuzes altijd op basis van kwaliteit


Eerste/anderhalve lijnszorg gezondheid

 • Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet daar gebeuren (meer zorg vanuit het ziekenhuis dichter bij mensen brengen)

 • Menzis stimuleert sterke geïntegreerde eerste lijn (anderhalve lijn)

 • Moet antwoord bieden op groeiende vraag naar zorg dichtbij huis m.n. van chronisch zieken en ouderen

 • Integraal, mensgericht en wijkgericht

 • Geen dubbele zorg (betere afstemming eerste en tweede lijn)

 • Meer aandacht voor zelfmanagement en eigen regie patiënt


Zorgvraag ouderen komende 10 jaar
Zorgvraag ouderen komende 10 jaar: gezondheid

 • Zorgvragen raken meer verweven met vragen op het gebied van welzijn, participatie, arbeid en wonen

 • Vragen over ondersteuning bij leven met beperking komen meer centraal te staan

 • Vraag naar zorg dichtbij huis en in huis neemt toe, aangepast aan de persoonlijke situatie

 • Vraag naar preventieve zorg neemt toe

 • Meer behoefte aan ondersteuning bij zelfmanagement

 • Zorgvraag wordt ook complexer doordat ouderen vaak meerdere chronische ziektes tegelijk hebben (bijv. diabetes, reuma en astma)

  Bron: RVZ 2010 van 1e lijn naar primaire gezondheidszorg


Netwerk rondom pati nt
Netwerk rondom patiënt gezondheid

 • Er is een geïntegreerd netwerk nodig van samenhangende zorg en welzijn, geïnitieerd vanuit de eerste lijn, dichtbij met name de ouderen en chronisch zieken

 • Samenwerking tussen eerste lijn, tweede lijn, thuiszorg, gemeenten, welzijn, woningcorporaties, mantelzorgers, enz.

 • Niet vanuit leeftijd of ziektebeeld, maar vanuit kwetsbaarheid.

 • Gericht op het vergroten van zelfredzaamheid als basis voor participatie in de eigen sociale omgeving


Voorbeeldproject samen oud
Voorbeeldproject: Samen oud gezondheid

 • Doel is dat ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen

 • Alle ouderen krijgen een uitnodiging om mee te doen via de huisarts.

 • Elk jaar wordt een vragenlijst ingevuld.

 • Zorg en begeleiding door Ouderenzorg Team (huisarts, specialist wijkverpleegkundige en ouderenadviseur)

 • Extra: o.a. Samen Oud dagen


We moeten het samen doen
We moeten het samen doen! gezondheid

 • Verschuivingen AWBZ, Zvw en Wmo

 • Samen werken aan efficiënte infrastructuur van zorg en welzijn, ivm zorgkosten en taakstellingen gemeente

 • Regeerakkoord:

  • naast Begeleiding en Jeugdzorg ook Persoonlijke Verzorging naar gemeenten

  • Budget voor Wmo huishoudelijke hulp met 1,2 miljard korten, alleen voor lage inkomens

  • Zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 geschrapt: langer thuis wonen dus groter beroep op zorg, welzijn en wonen

 • Samen werken aan meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid

 • Extra aandacht voor sociale minima – convenanten gemeenten


Bevorderen zelfredzaamheid en eigen kracht
Bevorderen zelfredzaamheid gezondheiden eigen kracht

Ondersteuning van:

 • ouderen

 • mantelzorgers

 • lokale netwerken

 • Gezonde leefstijl


Menzis zorgadviseur
Menzis Zorgadviseur gezondheid

Afdeling Zorgadvies

Uw eigen contactpersoon

Telefoonnummer:

088 222 42 42

www.menzis.nl


Seniorenservice
Seniorenservice gezondheid

Een vast contactpersoon zoekt zorgvragen tot op de bodem uit en zorgt voor een duidelijke informatie en afstemming.

Mantelzorgservice

088 222 42 42


Wat moeten we nu doen? gezondheid

Verpleging

Ik weet het niet !!!

TopZorg

Menzis

WMO

Eigen bijdrage

Huishouding

Verzorging en

Verpleeghuizen

Mantelzorg?

WMO

Hulpmiddelen

Lange wachttijd in ziekenhuis

Thuiszorg

Zorgkantoor of

Zorgverzekeraar of Gemeente2 gezondheid

4

1

0

2

3

0

1

BV

Eigen risico € 360

Generalistische BasisGGZ,

gfggog van de voorwaardelijke toelating tot het basispakket met een tweetal behandelingen

Transluminale endoscopische step-up benadering bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose, en

autologe stamceltransplantaties bij therapierefractaire patiënten met de ziekte van Crohn

Indexering eigen bijdragen kraamzorg,

zittend ziekenvervoer

Eigen risico € 350

GGZ –ELP max 5, EB € 20 pz

GGZ zonder opname

GGZ met opname


BV gezondheid

Naar 2015

 • Schrappen werelddekking

 • Uitdunning pakket

 • Besparingsideeën ‘uit het veld’

 • Overheveling huishoudelijke hulpVereenvoudiging productstructuur gezondheid

Aanvullende (tandarts) verzekeringen

 • Voorwaarden minder complex (reductie van ~50%)

  • Per zorgverstrekking wordt gekozen voor één vergoedingsregel

  • We kiezen voor één percentage (80%) tot een maximum bedrag

  • Bedragen zijn afgerond op 50 euro waardoor zij herkenbaar zijn

  • Vergoedingen vertegenwoordigen min. 50% van werkelijke kosten

  • Clusteren van zorgsoorten

 • Belangrijkste wijzigingen productstructuur

  • Uitfaseren EV 4/Zorg 4

  • Aanpassen premie/dekking TZ 2 (parodontologie)

 • Belangrijkste wijzigingen dekking

  • Aantal fysiotherapie behandelingen in EV 1/Zorg 1 naar 9

  • Aantal fysiotherapie behandelingen in EV 2 naar 18 (Zorg 2: 100%)

  • Aantal fysiotherapie behandelingen in EV 3 naar 40 (Zorg 3: 100%)

 • Wachttijd orthodontie, kronen en bruggen blijft gehandhaafd. Geldt niet voor instroom met hoogste Tandartspakket in oude zorgverzekering


De fnv en menzis

De FNV en Menzis gezondheid


De fnv en menzis1
De FNV en Menzis gezondheid

Werken voor het 8e jaar samen

281.000 verzekerden

Samen thema’s oppakken

- Platform Werk & Gezondheid

- Alles over onregelmatig werk.nl- Seniorenzorg

- Mantelzorg


Aoow nl
AOOW.nl gezondheid

Allesoveronregelmatigwerken.nl

Gericht op preventie omtrent de gezondheidrisico’s van ploegendiensten en onregelmatig werk.

Er werken naar schatting 500.000 mensen binnen verschillende branches/sectoren in een vorm van ploegendienst.

Werken in ploegendienst, mede in combinatie met ouder worden, vormt een extra belasting voor de werknemer. Veertig procent van de ploegendienstwerkers ontwikkelt binnen de eerste twee tot drie jaar na aanvang chronische gezondheidsproblemen.


Fnv zorgservices
FNV Zorgservices gezondheid

Zorg voor Elkaar

Exclusieve ondersteuning bij mantelzorg.

FNV SeniorZorg

Met oa medische vraagbaak en hulp bij aanvragen zorg voor ouderen

Gratis health check

Voor alle FNV/Menzis verzekerden is de gratis health check als FNV Zorgservice beschikbaar. U kunt gratis een medische check-up laten uitvoeren. Op deze manier helpen wij u gezondheidsproblemen te voorkomen.


Toekomst
Toekomst gezondheid

Vitaliteit van de beroepsbevolking,

Keuzes in de zorg

Ondersteuning mantelzorgers

De FNV als werkgever


Contract 2012 2014
Contract 2012-2014 gezondheid

 • Kortingen: 7% BV, 10% AV

 • Exclusieve labellijn FNV

  • Met eigen FNV/Menzis Klantenservice

  • Alle aanvullende verzekeringen eigen FNV-naam, herkenbaarheid hoger.

 • Producten voor alle levensfases

 • FNV TandZorg 3 (uitgebreide tandheelkundige vergoedingen)

 • FNV Zorg 2 en 3 met 100% fysiotherapie

 • FNV PrimaZorg instappakket met sommendekking

 • FNV Zorg en Tand (combinatiepakket voor gezinnen), daarnaast € 1,- extra korting bovenop de 10% collectiviteitkorting.


Vragen 088 222 44 44 www fnvmenzis nl

Vragen? gezondheid088 – 222 44 44www.fnvmenzis.nl


ad