Työntekijän perehdytys ja ohjaus - Yhdistys työnantajana - PowerPoint PPT Presentation

3.12.2010
Download
1 / 28

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3.12.2010. Työntekijän perehdytys ja ohjaus - Yhdistys työnantajana. Perehdytys. Perehdytys. Mitä se on? Suomen sivistussanakirja : ”johdanto” Työhön opastamista Työyhteisöön, organisaatioon ja yhteistyötahoihin tutustumista Toimintatapoihin tutustumista. 21.12.10. 3. Perehdytys.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Työntekijän perehdytys ja ohjaus - Yhdistys työnantajana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

3.12.2010

Työntekijän perehdytys ja ohjaus- Yhdistys työnantajana


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Perehdytys


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Perehdytys

Mitä se on?

 • Suomen sivistussanakirja : ”johdanto”

 • Työhön opastamista

 • Työyhteisöön, organisaatioon ja yhteistyötahoihin tutustumista

 • Toimintatapoihin tutustumista

21.12.10

3


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Perehdytys

Miksi?

 • Työlainsäädäntöön kirjattu velvoite

 • Mutta myös hyvä tapa

  Perehdyttämisellä voidaan varmistaa työntekijän työn onnistuminen tai epäonnistuminen.

  Suunnitellulla ja huolellisella perehdytyksellä voidaan varmistaa

 • Työturvallisuus

 • Tehokkuus

 • Työssä jaksaminen

 • Toiminnan laatu

 • Virheiden ja vaaratilanteiden minimoiminen

 • Työntekijän sitoutuminen

21.12.10

4


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Perehdytys

Kuka?

 • Työnantaja tai hänen määräämänsä työntekijä (työturvallisuuslaki 738/2002)

 • Vastuu perehdytyksestä voidaan jakaa myös usealla henkilölle. Ideaalitilanteessa mahdollisimman moni työyhteisön jäsenistä osallistuu perehdyttämiseen ja pienemmissä työyhteisöissä koko työyhteisö.

 • Vaikka perehdyttäjiä olisi vain yksi, on tärkeää, että tieto uudesta työntekijästä kulkee ajoissa myös työyhteisön muille jäsenille.

21.12.10

5


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Perehdytys

Miten?

Perehdyttämisestä on hyvä tehdä suunnitelma; vastuunjako, muistilista, perehdyttämisopas

 • Etukäteisvalmistelut

  • Työtila

  • Tarvittavat välineet ja tunnukset

  • Etukäteen lähetettävä info-paketti

 • Ensimmäinen päivä

  • Ensi vaikutelma ratkaisee

  • Tavoitteena kertoa uudelle työntekijälle kaikkein kiireellisimmät käytännön asiat

21.12.10

6


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

 • Ensimmäinen viikko

  • Tukihenkilön / tukihenkilöiden tapaaminen

  • Lisää käytännön asioita ja toimintatapoja

  • Yhdistykseen tutustuminen

  • Uuden työntekijän tietojen, taitojen ja kokemusten selvitys

  • Työhön kiinni pääseminen

 • Ensimmäinen kuukausi

  • Työtehtävien opastaminen jatkuu

  • Lisää toimintatapoja

  • Arviointi siitä, mitä uusi työntekijä on jo oppinut ja mitä pitää vielä opastaa

   Uutta työntekijää ei jätetä yksin!

21.12.10

7


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Perehdytys

Mitä on huomioitava?

 • Ihmisen kyky vastaanottaa ja ymmärtää uutta tietoa tietyssä ajassa on rajallinen

  -> ei liikaa tietoa ensimmäisinä päivinä!

 • Perehdyttämiselle on varattava aikaa

 • Kaikki ihmiset eivät opi samalla tavalla

  • Erilaiset oppimistyylit

  • Erilaiset temperamenttityylit

21.12.10

8


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Oppimistyyleistä

 • Oppimistyylit voidaan jakaa monella eri tavalla.

  • Harkitsevuus- impulsiivisuus

  • Auditiivinen – visuaalinen –kinesteettinen

  • Analyyttinen ja holistinen

21.12.10

9


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Oppimistyyleistä

 • Harkitsevuus – impulsiivisuus

  • Harkitsevat ihmiset haluavat tehdä vasta kun ovat varmoja, ettei ole epäonnistumisen mahdollisuutta

  • Impulsiivisen oppimistyylin omaavat ihmiset tekevät välittämättä riskeistä epäonnistua ja tehdä virheitä

  • Harkitsevilla sopii oppimistapa, jossa he itse rauhassa perehtyvät asiaan

  • Impulsiivisille sopii harjoitteluun perustuva oppiminen

  • Impulsiiviset tarvitsevat paljon palautetta!

21.12.10

10


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Oppimistyyleistä

 • Auditiivinen

  • Oppimista äänen eli puheen ja musiikin avulla

 • Visuaalinen

  • Oppimista kuvien, kaavioiden ja ”silmien” avulla

  • Osa visuaalisista oppijoista on ns. kirjoitussuuntautuneita ja oppivat pääasiassa lukemalla

 • Kinesteettinen

  • oppimistyyli, jossa käytetään hyväksi tekemistä, liikkumista, kokemista ja kokeilemista

   Aikuisista suurin osa oppii parhaiten visuaalisella tyylillä.

   Mitä tämä tarkoittaa perehdyttämisen näkökulmasta?

21.12.10

11


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Oppimistyyleistä

 • Analyyttinen ja holistinen tapa oppia

  • Suurin osa käyttää molempia, tosin lähes jokaisella jompikumpi on vahvempi

 • Analyyttinen

  • Järjestelmällinen ja looginen

  • Yhteen asiaan keskittyminen

  • Haluaa hallita täydellisesti asian, ennen kuin siirtyy uuden opetteluun

  • Oppii helposti yksityiskohtaiset asiat

  • Opetellessaan haluaa keskittyä vain oppimiseen

 • Holistinen

  • Holistinen hahmottaa kokonaisuuksia ja inhoaa yksityiskohtia

  • Haluaa käyttää ”talonpoikasjärkeään”

  • Tekee montaa asiaa yhtä aikaa

  • Vaatii opastajalta sosiaalista vuorovaikutusta

21.12.10

12


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Työtehtävien opastaminen

Tehokkainta työtehtävien oppiminen on silloin, kun pystytään opastamaan henkilöä ottaen huomioon hänen oppimistyylinsä.

Vaikka emme tiedä oppimistyyliä, voimme opastaa siten, että kaikenlaiset oppijat pystyvät tehokkaasti oppimaan.

-> käytetään opastuksen tukena sekä ääntä, että kuvia että mahdollisuutta tehdä ja kokeilla itse.

21.12.10

13


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Esimerkki:

 • Kerrotaan työtehtävä suullisesti; lopputulos, se mihin työtehtävä liittyy sekä sen yksityiskohdat.

 • Jos mahdollista, niin samalla kun työtehtävä kerrotaan, myös näytetään kuinka asia tehdään. Jos ei ole samassa yhteydessä mahdollista, seuraava vaihe on se, että näytetään lopputulos ja se kuinka siihen päästään.

 • Uusi työntekijä saa itse kokeilla tehdä työtehtävää ja opastaja on vieressä antamassa tarvittaessa apua.

  Jos työntekijä tietää, miten hän parhaiten oppii, voi suoraan käyttää tätä tapaa.

  Perehdyttäjän ajan säästämiseksi on hyvä laatia keskeisimmistä työtehtävistä (tai sellaisista, jotka eniten kysymyksiä herättävät) kirjalliset ohjeet.

21.12.10

14


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Ohjaus


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Palkkatuetusti työllistyneillä henkilöillä on kaksisuuntainen tavoite työsuhteensa aikana

 • päästä kiinni työntekemiseen ja päivittää / lisätä ammatillista osaamista

 • päästä eteenpäin työllistymisessään

  Kuinka varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan?

21.12.10

16


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Tavoitteiden saavuttaminen

Ammatillisen osaamisen päivittäminen / lisääminen varmistetaan

 • Perehdyttämisellä

 • Työn jatkuvalla opastuksella

 • Työtehtävien suunnittelulla

 • Työntekemisen arvioinnilla

  Työllistymisen eteenpäin meneminen varmistetaan

 • Ohjauksella

  -> kuinka ohjaus järjestetään?


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Ohjaus

 • Suunnitelmallisuutta

 • Tavoitteellisuutta

 • Toiminnan jäsentämistä ja selkeyttämistä

 • Asiakaslähtöisyyttä

 • Asiakkaan tukemista omien ratkaisujen ja päätösten tekemiseen

 • Motivointia

 • Kommunikointia

 • Läsnäoloa

 • Asiakkaan voimavarojen etsimistä ja esiin nostamista

 • Vaihtoehtojen esittelyä

 • Ammatillisuutta

 • Vahvistamista

 • Arviointia ja seurantaa

 • ”Turvaverkko”

 • Ohjaus ei ole puolesta tekemistä!


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Ohjauksen alkuvaiheessa on tavoitteena auttaa

 • Selvittää tilanne

 • Selvittää tavoite

 • Lähteä miettimään, kuinka tavoite saavutetaan

21.12.10

19


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Ohjauskeskustelu

Kuunteleminen

Kysyminen

Peilaaminen

Yhteenvetäminen

Selventäminen

Kohdentaminen

Suorat ohjeet

21.12.10

20


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Motivointi


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Motivointi

Mitä motivaatio on?

 • Lyhyesti ja yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että motivaatio kuvaa sitä kuinka suhtaudumme, reagoimme ja paneudumme asiaan. (halu)

 • Motivaatio on tilannekohtaista

 • Motivaatio voi olla ns sisäistä tai ulkoista

 • Henkilökohtainen ”ominaisuus”

21.12.10

22


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Voiko toisen ihmisen motivaatioon vaikuttaa?

 • Toisen ihmisen motivaatioon voi yrittää vaikuttaa.

 • Kyseessä on yksinkertaistettuna ihmisen halu tehdä jotain.

  -> Miksi työntekijä (asiakas) ponnistelisi sinun haluamaasi suuntaan?

21.12.10

23


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Miksi?

Kun puhutaan motivoinnista, täytyy miettiä minkä asian suhteen haluamme asiakkaan motivaation lisääntyvän.

Esimerkki: asia, jonka suhteen haluamme motivaation lisääntyvän on työtehtävän tekeminen.

Jotta motivaatio voi lisääntyä, pitää asiakkaan ymmärtää miksi asian suorittaminen on tärkeää.

Esimerkki: kuvataan ja selitetään jatkuvasti, miksi on tärkeää, että juuri tämä asiakas tekee työtehtävän juuri tietyllä tavalla.

21.12.10

24


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Ymmärtämisen jälkeen jokainen meistä tarvitsee vahvistuksen, joka ”pistää tekemään” asian.

Vahvistus voi olla sisäisen onnistumisen kokemus tai ulkoinen vahvistava asia.

Paras ja vaikuttavin vahvistaja on sisäinen kokemus.

Ulkoisia vahvistajia tarvitaan kuitenkin prosessia tukemaan.

Esimerkki: Asiakas on ymmärtänyt työtehtävän tekemisen merkityksen. Jotta hän jaksaa tehdä sitä jatkuvasti ”hyvin”, tarvitsee hän välillä vahvistusta. Vahvistus voi olla aineellista, sosiaalista, toiminnallista tai symbolista.

21.12.10

25


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Motivaatio ja motivointi - yhteenvetoa

Voimme tukea henkilön motivaation syntymistä. Tärkeää on muistaa, että

 • Motivaation herättely vaatii aikaa ja luottamusta

 • Suunnitelmallista toimintaa sinulta

 • Omat ennakkoluulot, oma työkiire jne voivat romuttaa hyvin alkaneen prosessin

  Ole kiinnostunut ja aktiivinen – voit olla se, joka herättää asiakkaassa muutosprosessin ja motivaation ja saa aikaan paljon positiivista hyvää!

21.12.10

26


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Tuloksena

 • On laadittu työllistymispalveluiden hankinnan alueelliset kriteerit

 • On laadittu alueelliset yhteismitalliset mittarit työllistymispalveluille

 • Koulutusohjelmien kautta henkilöstön osaaminen on kehittynyt

 • Palveluita tuottavien organisaatioiden toimintajärjestelmät kehittyvät ja palveluiden laatu ja asiakasvaikuttavuus on lisääntynyt

 • On käynnistynyt tilaaja-tuottaja yhteistyöfoorumin toiminta

21.12.10

27


Ty ntekij n perehdytys ja ohjaus yhdistys ty nantajana

Kiitos!Itä-Suomen yliopisto /Koulutus- ja kehittämispalvelu AducateSanna Saastamoinensuunnittelijapuh. 050 342 3510sanna.saastamoinen@uef.fi

www.aducate.fi

www.uef.fi


 • Login