Totalitn re imy komunismus v sov tsk m svazu
Download
1 / 37

Totalitní režimy Komunismus v Sovětském svazu - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Totalitní režimy Komunismus v Sovětském svazu. uč. 15 - 25. Obecná charakteristika totalitních režimů: ? Vysvětli, co znamená „obecná“… prosazování státní ideologie ve všech oblastech života – politická kontrola nad všemi oblastmi života nepřipouští kritiku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Totalitní režimy Komunismus v Sovětském svazu' - larue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Totalitn re imy komunismus v sov tsk m svazu

Totalitní režimyKomunismus v Sovětském svazu

uč. 15 - 25


Obecná charakteristika totalitních režimů:

? Vysvětli, co znamená „obecná“…

 • prosazování státní ideologie ve všech oblastech života – politická kontrola nad všemi oblastmi života

 • nepřipouští kritiku

 • veškerá moc jedné politické straně

 • sdělovací prostředky pod kontrolou

 • porušování lidských práv – politická a policejní kontrola

 • boj s veřejným nepřítelem – i fyzická likvidace, udržování obyvatelstva ve strachu

 • obyvatelstvo nuceno k budování a podpoře režimu


Komunismus v Sovětském svazu

 • socialismus = filosofický směr - snaha o zlepšení postavení pracujících, zejména dělníků

  počátky v 19. stol. s rozvojem továren a zvětšováním počtu dělníků

 • marxismus – leninismus = forma(y) socialismu, pojmenovaná po tvůrcích – německém filozofu Karlu Marxovia ruském politiku Vladimíru Iljiči Leninovi, který si ji přizpůsobil

  společnost je rozdělena na třídy – vykořisťovatelskou – majitelku výrobních prostředků (šlechta, majitelé továren, obchodníci, živnostníci, bankéři, statkáři, inteligence) a třídu vykořisťovanou =dělníci a rolníci

  viz. sovětská vlajka str. 17Komunismus = levicový extremismus prostředky společným vlastnictvím - (2 významy):

z latinského communis = společný

1/společenský systém se společným vlastnictvím výrobních prostředků, všichni jdou si rovni, nikdo nemůže nikoho vykořisťovat

je cílem marxismu – leninismu

2/ oficiální ideologie Sovětského svazu

později ji přebíraly další státy pod vlivem SSSR


 • nejedná se o demokratický systém – zmanipulované volby prostředky společným vlastnictvím -

  pronásledované osoby = tzv. třídní nepřátelé

 • teorie třídního boje – třída dělníků a rolníků (= vykořisťovaní) vede boj proti třídě vykořisťovatelů

 • třídní nepřátelé = ti, kdo se staví proti zájmům dělnické a rolnické třídy,nejenom šlechta, majitelé továren, obchodníci, živnostníci, bankéři, velkostatkáři, ale i inteligence, umělci a církev

 • kontrarevolucionář = člověk, který nesouhlasil s totalitním režimem

 • pronásledování třídních nepřátel a kontrarevolucionářů


Ruské revoluce prostředky společným vlastnictvím -

 • Rusko za 1. sv. války velmi neúspěšné (špatně vyzbrojená a zásobovaná armáda)

 • přelom let 1916/ 1917 hlad mezi obyvatelstvem

 • špatná situace obyvatelstva

 • únor 1917 (podle gregoriánského kalendáře v březnu) – revoluce v hl. městě Petrohradě – nepokoje hladového obyvatelstva

 • car Mikuláš II. donucen k abdikaci, Rusko republikou

 • prozatímní vláda – v čele Alexandr Fjodorovič Kerenskij - cílem demokratické změny v Rusku

 • snaha dodržet závazky vůči Dohodě = pokračovat ve válce

 • odpor obyvatelstva proti válce


Car mikul ii s rodinou zavra d ni 16 17 ervence 1918 u jekat rinburgu
car Mikuláš II. s rodinou prostředky společným vlastnictvím - zavražděni 16./17. července 1918 u Jekatěrinburgu

https://znova2010.signaly.cz/1201/historicke-ohlednuti-krvava-nedele-a


 • sovět (z ruského jazyka) = rada, výbor tvořený dělníky a vojáky - bolševiky

 • podíl sovětů na vládě

 • bolševici - odštěpili se od socialistů, vedeni Vladimírem Iljičem Leninem a Lvem DavidovičemTrockým

  řídili se marxismem – leninismem

  rozdíl v kalendáři str. 19

 • 25. říjen 1917 (7. listopad u nás) -bolševický převrat = VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) – svržena prozatímní vláda Kerenského

 • bolševici slibovali rolníkům půdu, dělníkům vedení v továrnách, všem okamžitý mír – zpočátku podpora obyvatelstva

  (Dekret o míru, Dekret o půdě)


Vladimír Iljič Uljanov dělníky a vojáky - bolševiky(Владимир Ильич Ульянов), který přijal přezdívku Lenin (Ленин), ( 10./ 22. dubna 1870 v Simbirsku (dnes Uljanovsk) – 21. ledna 1924 Gorki u Moskvy), byl ruský komunistický politik a revolucionář, vůdce bolševické strany, první předseda vlády SSSR a teoretik leninismu, který definoval jako adaptaci marxismu v období imperialismu.


Bolševici dělníky a vojáky - bolševiky

= nejextrémnější křídlo socialistického hnutí

 • cílem bolševiků svržení prozatímní vlády

 • usilovali o násilnou revoluci, vyžadovali disciplínu a plnění příkazů, zpočátku jich bylo málo – asi 20 000, vůdci byli v zahraničí

 • ve svém programu slibovali rolníkům půdu, dělníkům vedení v továrnách, všem okamžitý mír

  (Dekret o míru, Dekret o půdě)

 • získali podporu veřejnosti – během půlroku se zdvacetinásobil jejich počet – významné postavení v sovětech

 • spory mezi prozatímní vládou a sověty


Občanská válka v Rusku dělníky a vojáky - bolševiky

= nesouhlas části obyvatelstva s bolševickým převratem

 • březen 1918 separátní brestlitevský mír s centrálními mocnostmi – Rusko vystoupilo z války

 • velké územní ztráty, zrada Dohody

 • osamostatnění pobaltských států – Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva

 • hlavním městem Moskva (přesun z bezpečnostních důvodů)

 • zhoršené mezinárodní postavení


 • proti sobě bolševická Rudá armáda a Bílá garda dělníky a vojáky - bolševiky(tzv. Rudí a Bílí)

 • rozpoután rudý teror k zastrašení obyvatelstva

 • Čeka = tajná policie, mohla provádět i rozsudky smrti nad nepřáteli revoluce, skutečnými i domnělými

 • gulagy = koncentrační tábory pro odpůrce režimu

 • vlna hladomorů – zejména na Ukrajině

 • 1922 konec občanské války vítězstvím Rudé armády

 • 1922 vyhlášen SSSR = Svaz sovětských socialistických republik = Sovětský svaz


 • tajná policie dělníky a vojáky - bolševikyČeka – zatýkání, popravy

  ЧК, ВЧК; Vserossijskajačrezvyčajnajakomissija po borbe s kontrarevoljucijej, spekuljacijej i sabotažem)

  založena Leninem 20. prosince 1917, prvním představitelem této organizace byl F. E. Dzeržinskij.

  V roce 1922 byla přetvořena v GPU. Pětiletá existence organizace Čeka stála život odhadem 200 až 500 tisíc lidí

  NKVD 1934–1946 Narodnyjkomissariatvnutrennich děl,

  MVD (1946–1954)

  KGB (1954–1991) Komitětgosudarstvenejbezopasnosti

  sídlo ulice BolšajaLjubljanka


Lubljanka s dlo tajn policie
Lubljanka dělníky a vojáky - bolševiky - sídlo tajné policie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lubianka.jpg


Gulag = G dělníky a vojáky - bolševikylavnoje Upravlenije Ispravitelno-trudovych Lagerej

= Hlavní správa nápravně - pracovních táborů

během existence SSSR nejméně 476 táborových komplexů - tábory produkující otrockou práci

hlavním úkolem byla těžba surovin a stavba náročných projektů

Informace začaly do světa pronikat až v době Chruščovova tání koncem 50. let

literatura:

Boris Pasternak : Doktor Živago

Alexandr Solženicin (za kritiku Stalina 8 let v Gulagu, 3 roky vyhnanství): Souostroví GULAG, Nobelova cena za literaturu


Mapa kartografie praha d jiny 20 stolet d jepisn atlasy pro z kladn koly a v celet gymn zia str 29
Mapa: Kartografie Praha: Dějiny 20. století, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 29


Ob ti hladomoru 1921 1923
Oběti hladomoru 1921 - 1923 atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 29

http://www.svetbezkomunismu.cz/index_800.php?article_file=galerie/sovet.html


Arthur ransome report r pro list guardian lond n ter 11 jna 1921
Arthur Ransome - reportér pro list Guardian, Londýn, úterý 11. října, 1921.

http://www.svetbezkomunismu.cz/index_800.php?article_file=galerie/sovet.html

"Děti nás spatřily a všechny se škrábaly na nohy, některé se strachem, jiné se zájmem, některé byly příliš slabé, aby se postavily na nohy a padaly nazpět na zem. Ercole je fotografoval tak, jak byly. Pak si vybral čtyři malé chlapce a fotografoval je kousek stranou. Chtěl je odměnit a než ho žena, která na děti dohlížela mohla zastavit, dal jim nějakou čokoládu. "To nesmíte," řekla mu, "jsou příliš hladové". Bylo už pozdě. Všechny, které ještě měly nějakou sílu, se ocitly v jednom klubku, bojovaly o kousíčky čokolády jako malá zvířátka, vydávajíc tichý a slabý zvířecí nářek."


Arthur ransome report r pro list guardian lond n ter 11 jna 19211
Arthur Ransome - reportér pro list Guardian, Londýn, úterý 11. října, 1921.

http://www.svetbezkomunismu.cz/index_800.php?article_file=galerie/sovet.html

"Děti nás spatřily a všechny se škrábaly na nohy, některé se strachem, jiné se zájmem, některé byly příliš slabé, aby se postavily na nohy a padaly nazpět na zem. Ercole je fotografoval tak, jak byly. Pak si vybral čtyři malé chlapce a fotografoval je kousek stranou. Chtěl je odměnit a než ho žena, která na děti dohlížela mohla zastavit, dal jim nějakou čokoládu. "To nesmíte," řekla mu, "jsou příliš hladové". Bylo už pozdě. Všechny, které ještě měly nějakou sílu, se ocitly v jednom klubku, bojovaly o kousíčky čokolády jako malá zvířátka, vydávajíc tichý a slabý zvířecí nářek."


Politické poměry v SSSR úterý 11. října, 1921.

 • stát řízen sověty = zastupitelské (volené) orgány

 • od 1917 volební právo ženy

 • volby nebyly svobodné – povolena pouze komunistická strana

 • nejvyšší sovět řídil Sovětský svaz – zástupci všech svazových republik

 • 1924 po smrti Lenina včele státu Josif Visarionovič Stalin

  generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu

 • povolena pouze KSSS


http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalin úterý 11. října, 1921.

Josif Vissarionovič Džugašvili

18. prosince 1878 – 5. března 1953), známý též jako

Stalin nebo Koba

(česky Vyznamenaný, přijal ji v mládí) byl sovětským diktátorem v letech 1927–1953.


 • pronásledování nepohodlných osob úterý 11. října, 1921. – kruté výslechy, popravy, deportace do odlehlých končin SSSR, mizeli členové rodin, nebyly o nich informace

 • pracovní tábory – gulagy (není název tábora, ale používá se pro odlišení od koncentračních táborů) – otrocká pracovní síla na Sibiři nebo Dálném východě

 • stranické čistky – pronásledování mezi samotnými komunisty – Stalin se zbavoval bývalých spolupracovníků

 • inscenované (přesně sehrané) soudní procesy ( u nás v 50. letech)

 • počet obětí Stalinovy éry neznámý – odhadem 20 tis. lidí


Stalinovy istky v arm d zdroj o ista suvorov viktor
Stalinovy čistky v armádě – úterý 11. října, 1921. zdroj: Očista - Suvorov Viktor

... z pěti maršálů byli popraveni tři. Moderní ruská, ale i dřívější protistalinská sovětská histografie hodnotí výsledky Stalinových čistek v Rudé armádě v letech 1937 - 1938 mimo jiné takto: ... z pěti maršálů byli popraveni tři. Z pěti velitelů armády nezůstal naživu ani jeden. Čistku nepřežil ani jeden armádní komisař prvního stupně. Ze dvanácti armádních velitelů druhého stupně bylo pohřbeno všech dvanáct, ... . Celkem přišlo v čistkách o život čtyřicet tisíc velkých vojevůdců .... Dále historici tvrdí, že: ... porážka Rudé armády v roce 1941 je přímým důsledkem čistek. V roce 1941 postrádali zbylí sovětští velitelé nezbytné zkušenosti, neboť na svých místech byli nejvýše jeden rok ...


 • kult osobnosti Stalina úterý 11. října, 1921. (název použit až po Stalinově smrti jeho nástupcem N. S. Chruščovem) = nekritické uctívání Stalina – neomylný, moudrý, přívětivý, všude jeho portréty, psaní oslavných básní a písní, sochy, pomníky

 • kulturní revoluce – velké množství škol, snížení negramotnosti, ve školách ovšem ideologická propaganda

 • neruské národy v SSSR porušťovány


Hospodářství SSSR úterý 11. října, 1921.

 • zaostalá agrární (zemědělská) země

 • málo rozvinutý průmysl

 • bolševici – znárodňování – průmysl, obchod, banky

 • konec 20. let za Stalina:

  1/industrializace – budování těžkého průmyslu, nutný pro zbrojení

  zanedbán lehký a spotřební průmysl, nedostatek spotřebního zboží

  2/kolektivizace – vytváření zemědělských družstev – kolchozů – násilná kolektivizace – odevzdání půdy, dobytka, strojů do družstev


důsledkem násilné kolektivizace, vývozu obilí na západ - ohromný pokles produkce – hladomory 1932 – 33 – zahynuly miliony lidí, zejména na Ukrajině, v nejúrodnější části Sov. Svazu

asi 10 mil. obětí kolektivizace


V voz obil z charkovsk oblasti
Vývoz obilí z Charkovské oblasti západ -

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hladomor_na_Ukrajine3/plánované hospodářství – pětileté úseky západ - = pětiletky

naplánováno na 5 let , kolik bude čeho vyrobeno a vypěstováno

centrální řízení hospodářství z jednoho úřadu !

snížení životní úrovně obyvatelstva

 • plán GOELRO - Государственная комиссия по электрификации России, Státní komise pro elektrifikaci Ruska – Leninův plán pro elektrifikaci země 1920 – 1931


NEP západ -

1921 dočasné povolení soukromého podnikání

týkal se hlavně zemědělství, některých prům. odvětví a obchodu

Plán GOELRO - Государственная комиссия по электрификации России, Státní komise pro elektrifikaci Ruska

hospodářské oživení – 1927 dosaženo předválečné výroby

1929 byl zrušen

naopak utužení režimu v komunistické straně


Kartografie Praha: Dějiny 20. Století, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str.29 - 30


Zahraniční politika SSSR pro základní školy a víceletá gymnázia, str.29 - 30

 • po revoluci mezinárodní izolace

 • 1922 navázány vztahy s Německem – spolupráce až do r. 1941

 • do Německa z Ruska suroviny, do Ruska německé průmyslové výrobky

 • vojenská spolupráce

 • postupný ústup z mezinárodní izolace ve 30. letech

 • Francie a Československo ohrožené Německem – 1935 spojenecká smlouva se SSSR – nemohla být účinná – SSSR spolupracuje i s Německem


 • srpen 1939 uzavřen pakt „Ribbentrop – Molotov“ mezi N a SSSR – tajné dodatky o rozdělení Polska a vlivu v Pobaltí

 • začátek 2. sv. války září 1939 – SSSR obsadí část Polska a 1940 Litva, Lotyšsko, Estonsko vojensky donuceny vstoupit do SSSR

 • rozšiřování hranic SSSR na úkor Rumunska a Finska

 • červen 1941 útok N na SSSR – začíná Velká vlastenecká válka


Podpis paktu molotov ribbentrop 24 8 1939
podpis paktu Molotov – Ribbentrop N a SSSR – tajné dodatky o rozdělení Polska a vlivu v Pobaltí24. 8. 1939

http://www.pbs.org/kcet/behindcloseddoors/episode-1/ep1_stalins_pact.html


Zm ny zem sssr 1939 1940 d sledky paktu molotov ribbentrop
Změny území SSSR 1939 – 1940 N a SSSR – tajné dodatky o rozdělení Polska a vlivu v Pobaltídůsledky paktu Molotov - Ribbentrop

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ribbentrop-Molotov.PNG


ad