Resursele naturale
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

RESURSELE NATURALE PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RESURSELE NATURALE. EVALUARE SUMATIV Ă. ALC Ă TUIE Ş TE ENUN Ţ URI PORNIND DE LA IMAGINILE URM Ă TOARE:. CE RESURSE NATURALE SUNT REPREZENTATE ?. Răspunde la întrebările :. Ce resurse sunt inepuizabile? Unde se găsesc? Ce resurse sunt epuizabile? Cum le protejăm?. DESCOPER Ă.

Download Presentation

RESURSELE NATURALE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Resursele naturale

RESURSELE NATURALE

EVALUARE SUMATIVĂ

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Alc tuie te enun uri pornind de la imaginile urm toare

ALCĂTUIEŞTE ENUNŢURI PORNIND DE LA IMAGINILE URMĂTOARE:

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Ce resurse naturale sunt reprezentate

CE RESURSE NATURALE SUNT REPREZENTATE ?

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


R spunde la ntreb rile

Răspunde la întrebările:

 • Ce resurse sunt inepuizabile?

 • Unde se găsesc?

 • Ce resurse sunt epuizabile?

 • Cum le protejăm?

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Descoper

DESCOPERĂ

 • 5 argumente prin care să susţii că resursele naturale sunt necesare vieţii oamenilor.

 • 2 măsuricare să contribuie la folosirea nepoluată şi raţională a acestor resurse.

 • _______________________________________________________________________________________

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Realizeaz coresponden e

REALIZEAZĂ CORESPONDENŢE!

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Completeaz spa iile punctate

Completează spaţiile punctate:

 • Cu ajutorul rădăcinilor, plantele absorb din sol ………………………

 • Solul care permite apei să treacă prin el este un sol ……………………

 • Solul bogat în substanţe hrănitoare, având şi umezeală suficientă, se numeşte sol …………………

 • Solurile bune pentru culturile viţei-de-vie şi ale pomilor fructiferi se numesc soluri ………………….

 • Solul este alcătuit din substanţe ……………….. şi …………………

 • Apa se găseşte în natură în toate cele trei stări de agregare: ………….., ………………….şi ………………. Ea are următoarele însuşiri:

 • ……………………….

 • ………………………

 • ………………………..

 • ………………………

 • ………………………

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Completeaz spa iile punctate1

Completează spaţiile punctate:

 • Apa se află în continuă mişcare şi transformare. Drumul pe care îl face apa în natură se numeşte ………………………………………

 • Aerul este un corp gazos foarte răspândit în natură. El formează în jurul Pământului un înveliş numit ………………………..

 • Cel mai important gaz este ………………… . Acesta întreţine arderea. Omul, plantele şi animalele elimină ……………………….. în timpul respiraţiei.

 • Aerul are următoarele însuşiri:

  • …………………..

  • …………………..

  • ………………….

  • ………………….

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


De ce

DE CE?

 • De ce vibrează capacul pus pe oala care fierbe?

 • De ce a fost împins dopul de către apa care a îngheţat în sticla de material plastic?

 • De ce plantele din adânc îşi pot continua viaţa, deşi apa lacurilor îngheaţă la suprafaţă?

 • De ce vapoarele de mare tonaj nu se scufundă?

 • Dar sloiurile de gheaţă de ce plutesc?

 • De ce mările şi oceanele nu se revarsă?

 • De ce fără apă, viaţa nu este posibilă?

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Completeaz spa iile punctate2

Completează spaţiile punctate:

 • Aerul este alcătuit din mai multe …………….. Acestea sunt …………………., ………………….., …………………etc. În aer se mai află şi vapori de apă, ………………………., ………………… . Cel mai important gaz este ………………… . Acesta întreţine arderea. Omul, plantele şi animalele elimină ……………………….. în timpul respiraţiei.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Ncercuie te r spunsul corect din enun urile urm toare

Încercuieşte rǎspunsul corect din enunţurile urmǎtoare:

 • 1. Cǎrbunii de pǎmânt sunt:

  a) roci ;

  b)gaze;

  c) metale;

  d) lichide.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Locul de unde se extrage c rbunele se nume te

Locul de unde se extrage cǎrbunele se numeşte:

 • a) minǎ;

 • b) furnal ;

 • c) sondǎ;

 • d) fabrica.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


C rbunii de p m nt se folosesc drept

Cǎrbunii de pǎmânt se folosesc drept:

 • a) combustibil ;

 • b) aliment;

 • c) detergent.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Huila lignitul i turba sunt

Huila, lignitul şi turba sunt:

 • a) cǎrbuni de pǎmânt;

 • b) gaze naturale;

 • c) metale neferoase.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Petrolul este

Petrolul este :

 • a) o rocǎ;

 • b) un lichid;

 • c) un gaz;

 • d) un metal.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Petrolul se extrage cu ajutorul

Petrolul se extrage cu ajutorul:

 • a) unui furtun;

 • b) unui furnal;

 • c) unei sonde.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Benzina motorina i p cura se ob in din

Benzina, motorina şi pǎcura se obţin din:

 • a) petrol ;

 • b) cǎrbuni de pǎmânt;

 • c) gaze naturale;

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Minereul de fier este prelucrat n cuptoare speciale numite

Minereul de fier este prelucrat în cuptoare speciale , numite:

 • a) sonde;

 • b) furnale;

 • c) mine.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Fonta i o elul se ob in din prelucrarea

Fonta şi oţelul se obţin din prelucrarea :

 • a) minereurilor neferoase ;

 • b) minereurilor de fier.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Aluminiul arama aurul i argintul se ob in din prelucrarea

Aluminiul, arama , aurul şi argintul se obţin din prelucrarea :

 • a) minereurilor neferoase ;

 • b) minereurilor de fier.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Ncercuie te r spunsul corect din enun urile urm toare1

Încercuieşte rǎspunsul corect din enunţurile urmǎtoare:

Factorii naturali necesari vieţii sunt:

 • a) aerul;

 • b) substanţele toxice;

 • c) solul;

 • d) apa .

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Solul se polueaz prin

Solul se polueazǎ prin:

 • a) stropirea cu apǎ curatǎ;

 • b) stropirea excesiva cu substanţe chimice;

 • c) depozitarea diferitelor preparate toxice

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Solul r m ne neocrotit datorit

Solul rǎmâne neocrotit datoritǎ:

 • a) distrugerii pǎdurilor;

 • b) soarelui ;

 • c) ploilor.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Apa pe care omul o folose te pentru b ut trebuie s fie

. Apa pe care omul o foloseşte pentru bǎut trebuie sǎ fie:

 • a) mineralǎ;

 • b) potabilǎ;

 • c) poluatǎ.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Apa din jurul fabricilor fermelor de animale ora elor mari este

Apa din jurul fabricilor, fermelor de animale, oraşelor mari este:

 • a) mineralǎ;

 • b) potabilǎ;

 • c) poluatǎ.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


N apele poluate plantele i animale

În apele poluate plantele şi animale

 • a) trǎiesc mai bine;

 • b) dispar.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


7 cel mai puternic poluant al aerului este

7. Cel mai puternic poluant al aerului este:

 • fumul din coşurile fabricilor fǎrǎ instalaţii de filtrare;

 • fumul din ţigarǎ;

 • fumul focului de tabǎrǎ.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Omul sufer din cauza polu rii aerului sim ind

Omul suferǎ din cauza poluǎrii aerului simţind:

 • a) veselie;

 • b) obosealǎ;

 • c) anemie ;

 • d) greutate în respiraţie.

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Calitatea aerului poate fi mbun t it prin

Calitatea aerului poate fi îmbunǎtǎţitǎ prin:

 • creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi din oraşe;

 • creşterea numǎrului de autoturisme din oraşe;

 • creşterea numǎrului de pǎduri;

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


Cum men ine i cur enia n

Cum menţineţi curăţenia în:

 • şcoală.........................................................................................................................

 • sala de clasă.............................................

 • curtea şi grădina şcolii............................

  ......................................................................................................................................

Elena Vîlcu, Şcoala Linia-Budeşti


 • Login