Forebygging av urinveisinfeksjoner
Download
1 / 21

Forebygging av urinveisinfeksjoner - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Forebygging av urinveisinfeksjoner. Børre Johnsen Seksjon for smittevern Nordlandssykehuset HF. Urinveisinfeksjoner. Forekommer hyppigst av alle sykehusinfeksjoner (35-40%) Mellom 3-4% av alle sykehus-pasienter får UVI Liggetid forlenges med 1-5 døgn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forebygging av urinveisinfeksjoner' - larue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forebygging av urinveisinfeksjoner
Forebygging av urinveisinfeksjoner

Børre Johnsen

Seksjon for smittevern

Nordlandssykehuset HF


Urinveisinfeksjoner
Urinveisinfeksjoner

 • Forekommer hyppigst av alle sykehusinfeksjoner (35-40%)

 • Mellom 3-4% av alle sykehus-pasienter får UVI

 • Liggetid forlenges med 1-5 døgn

 • >80% av nosokomiale UVI oppstår etter bruk av instrumenter i urinveiene, særlig etter kateterisering


Urinveisinfeksjoner 2
Urinveisinfeksjoner (2)

 • Kateterisering er en vanlig prosedyre i somatiske sykehus

 • Ca. 10% av alle innlagte pasienter får innlagt kateter

 • UVI som oppstår under kateterbruk har gjerne et godartet, asymptomatisk forløp hos ellers friske personer

 • I 20-30% av tilfellene kan det opptre symptomgivende infeksjoner


Urinveisinfeksjoner 3
Urinveisinfeksjoner (3)

 • Infeksjonene kan spre seg i urinveiene , til prostata og bitestikler og til øvre urinveier

 • Kan føre til bakteriemi og sepsis

 • Er alvorlige komplikasjoner med betydelig dødelighet

 • 1-4% av UVI-pas utvikler bakteriemi, og mellom 10-30% av disse dør

 • Økt fare for UVI med graden av underliggende sykdom og alder


Hvordan urinveiene infiseres
Hvordan urinveiene infiseres

 • Normalt sterile

 • Unntatt uretras ytre del

 • Kateterisering bryter kroppens normale forsvarsmekanisme

 • Ballongen på kateteret hindrer komplett tømming av blæren

 • Residualurin gjør at mikrobene får gode vekstforhold

 • Mikroorganismene kommer vanligvis inn som en oppadstigende infeksjon


Hvordan urinveiene infiseres 2
Hvordan urinveiene infiseres(2)

 • Mikrober i perineum kan spre seg til urinrøret

 • Som regel mikrober fra pasientens egen tarm eller hudflora, men kan være overført fra omgivelsene via forurenset utstyr eller hender

 • Hematogen/lymfogen spredning av mikrober til urinveiene er sjelden


Hvordan urinveiene infiseres 3
Hvordan urinveiene infiseres(3)

 • Mange forskjellige typer mikrober forekommer

 • Tegn på at instrumenteringen og nedsatt vertsforsvar er viktigere i utviklingen av denne type UVI enn bakterienes virulens

 • E.coli dominerer (ca. 50%)

 • Proteus, Klebsiella, Pseudomonas og Enterobacter-arter er også vanlige


Hvordan urinveiene infiseres 4
Hvordan urinveiene infiseres(4)

 • Gram negative staver er også vanlige

 • Gram positive mikrober (enterokokker, gule staph. koagulase neg. staph) og Candida forekommer også

 • Ofte funn av blandingsflora

 • Ofte mer resistente mikrober

 • Viktig med bakt.us og resistens-bestemmelse


Hvordan urinveiene infiseres 5
Hvordan urinveiene infiseres(5)

 • Mikrobene ved kateterassosiert UVI kan komme inn gjennom kateterlumen (intraluminalt) eller langs kateterets ytre overflate eller mellom kateteret og uretralveggen (transuretralt)

 • Personer med anatomiske eller funksjonelle forandringer i urinveiene har større tilbøyelighet til å få UVI enn de som har normale urinveier


Hvordan urinveiene infiseres 7
Hvordan urinveiene infiseres (7)

 • Insettingstidspunkt, stell og fjerningstidspunkt for kateter bør alltid dokumenteres

 • Pas med UVI som skal gjennomgå operative inngrep i urinveiene bør behandles med antibakterielle midler før opr.

 • Instrumenter, katetre, drenasje-systemer, skop og oppløsninger skal være sterile

 • Aseptisk teknikk skal brukes

 • Lukkede drenasjesystem


Hvordan urinveiene infiseres 8
Hvordan urinveiene infiseres(8)

 • Opprettholdelsen av et sterilt lukket drenasjesystem er den viktigste forutsetningen for å unngå UVI

 • Selv med et lukket sterilt system vil de aller fleste pas med permanent blærekateter utvikle UVI i løpet av 20-30 dager

 • Inneliggende katetre skiftes bare når det er tegn på obstruksjon


Vanlige symptomer
Vanlige symptomer:

 • Feber

 • Hyppig vannlating

 • Smerter ved vannlating

 • Smerter over symfysen

 • Sterk trang til vannlating

  Eldre kan ofte ha UVI uten smerte eller feber

  * Viktig å observere urinens lukt og farge. Sterk lukt og/eller grumsete urin er ikke alene et sikkert tegn på UVI


Innleggelse av kateter
Innleggelse av kateter

 • Utføres bare av kvalifisert personale

 • Så tynt kateter som mulig

 • Aseptisk ”no touch” teknikk

 • Ren arbeidsfrakk/sterile hansker

 • Sterilt utstyr

 • Vask med (desinfeksjonsmiddel/NaCl)??

 • Bruk tupfer/kompress en gang!

 • Sterilt glidemiddel


Definisjoner
Definisjoner

 • RIK

  Ren Intermitterende Kateterisering

  Når terapien utføres av pasient/bruker

 • SIK

  Steril Intermitterende

  Kateterisering

  Når terapien utføres av helsepersonell


Fordeler
Fordeler

 • Mer behagelig/naturlig

 • Færre infeksjoner

 • Færre skader

 • Mindre fare for stricturer

 • Mindre sjanse for blæresteiner


Valg av drenasjesystem
Valg av drenasjesystem

 • Sterilt, kontinuerlig lukket

 • Kateteret har via en slange forbindelse med en urinpose med tappekran

 • Lukket system unngår kontaminasjon utenfra dersom det er lukket og man har fri urinstrøm fra slange til samlepose

 • Medvirker til å redusere infeksjonsfrekvensen


Hovedpunkter urinkateter
Hovedpunkter – urinkateter

 • Innleggelse av kateter gjøres av utdannet personale

 • Kateter skal kun brukes når det er nødvendig

 • Håndhygiene

 • Aseptisk teknikk/sterilt utstyr

 • Feste kateteret ordentlig

 • Lukket steril drenasje

 • Prøver skal tas aseptisk

 • Uhindret urinstrøm


Valg av drenasjesystem1
Valg av drenasjesystem

 • Sterilt, kontinuerlig lukket

 • Kateteret har via en slange forbindelse med en urinpose med tappekran

 • Lukket system unngår kontaminasjon utenfra dersom det er lukket og man har fri urinstrøm fra slange til samlepose

 • Medvirker til å redusere infeksjonsfrekvensen


Forebyggende tiltak
Forebyggende tiltak

 • God underlivshygiene

 • Rikelig drikke

 • Surgjøring av urinen sitrusholdige drikker/vitamin C

 • Metenamin (Hiprex) til pasienter som har hatt gjentatte UVI’er. Infeksjonen må være behandlet. Virker ved at stoffet spaltes til formaldehyd.


Forebyggende tiltak1
Forebyggende tiltak

 • Gi C-vitamin samtidig med Hiprex for å få et surt miljø

 • Hvis urinen inneholder urinstoffspaltende bakterier som bl.a. Proteus og Pseudomonas aeruginosa (motvirker surgjøring av urin)

  vil effekten av Metenamin hemmes

 • Metenamin skal ikke gis ved bruk av kateter


Forebyggende tiltak2
Forebyggende tiltak

 • Østrogen til kvinner som etter menopausen har gjentatte UVI?

 • Tranebærsaft?

 • Hos eldre: - hjelp til gode toalettrutiner. Ofte skifting hos inkontinente


ad