Agenda
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 72

AGENDA PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AGENDA. Dane informacyjne Wstęp teoretyczny Zadania, doświadczenia, wyniki. Realizatorzy projektu. Uniwersytet Szczeciński. COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Patroni Projektu. Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Wielkopolski Kurator Oświaty. Lubuski Kurator Oświaty. Dane informacyjne .

Download Presentation

AGENDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AGENDA

 • Dane informacyjne

 • Wstp teoretyczny

 • Zadania, dowiadczenia, wyniki


Realizatorzy projektu

Uniwersytet Szczeciski

COMBIDATA Poland Sp. z o.o.


Patroni Projektu

ZachodniopomorskiKurator Owiaty

Wielkopolski Kurator Owiaty

Lubuski Kurator Owiaty


Dane informacyjne

Nazwa szkoy:

Gimnazjum nr 2 im Powstacw Wielkopolskich w Wolsztynie

ID grupy:

98/4_mf_g2

Kompetencja:

Matematyczno-fizyczna

Temat projektowy:

W wiecie miary

Semestr/rok szkolny:

1 semestr 2010/2011 roku


W wiecie miary.


Co to jest dugo?

DUGO to miara fizyczna

odlegoci pomidzy dwoma

punktami, liczona zgodnie z

metryk euklidesow - w linii

prostej albo po krzywej.


W zalenoci od kontekstu, pojcie dugoci jest jednoznaczne z takimi pojciami jak:

 • droga

 • odlego

 • wysoko

 • szeroko

 • grubo

 • gboko

 • rozmiar


Podstawow jednostk dugoci

jest 1 metr.

Dugo, odlego itp. nie moe

by ujemna.


Dugo jest miar jednowymiarow.

Miara dwuwymiarowa (pochodzca od dugoci) to pole powierzchni (pole, powierzchnia, obszar),

a trjwymiarowa objto.


JEDNOSTKI

Podstawowa jednostka

dugoci (wg ukadu SI)

to oczywicie metr.

Zgodnie z definicj jest to odlego jak

pokonuje wiato w prni

w czasie 1/299.792.458 s.

Definicj tak przyja

XVII Generalna Konferencja

Miar i Wag w 1983 roku.


Inne jednostki

 • metr i pochodne - kilometr, decymetr, centymetr, milimetr, mikrometr, nanometr, angstremitd . S to dziesitne wielokrotnoci metra (czyli metry pomnoone przez tysic, milion itp.) zgodnie z przedrostkami zdefiniowanymi w SI .

 • mila, jard, stopa, se, cali mniej znane liga, furlong, acuch, rod, link, do, linia- czyli jednostki brytyjsko-amerykaskie

 • parsek, jednostka astronomiczna - jednostki uywane w astronomii

 • rok wietlny, minuta i sekunda wietlna- czyli odlego, ktr przebywa wiato w prni, w danej jednostce czasu (w roku, minucie, sekund itp.). S to wielkie odlegoci, wic uywane gwnie w astronomii

 • liga morska, mila morska, kabel (brytyjski/amerykaski)- jednostki morskie


Miary staropoloskie

miary dugoci handlowe:

1 cal = 0,0248 m

1 do = 0,0744 m

1 wier = 0,1489 m

1 stopa = 0,2978 m

1 okie = 0,5955 m

1 se = 3 okcie = 1,787 m

rolne i drogowe:

1 krok geometryczny = 2,2333 m

1 prt = 4,4665 m

1 laska = 8,933 m

1 sznur = 44,665 m

1 staje = ok. 134 m


Miary staropoloskie

rolne miary powierzchni

1 kopanka = 19,95 m

1 laska kwadratowa = 79,8 m

1 wiertel = 3591 m

1 morga = 5985 m

1 an frankoski = 258 554 m


Miary staropoloskie

cieczy

 • 1 kwarta = 0,9422 l

 • 1 garniec = 3,77 l

 • 1 konew = 18,8445 l

 • 1 beczka = 271,36 l

cia sypkich

 • 1 kwarta = 0,9422 l

 • 1 garniec = 3,7689 l

 • 1 wiertnia = 30,15 l

 • 1 korzec = 120,6 l

miary masy

1 ut = 0,0127 kg

1 kamie = 12,976 kg

1 cetnar = 64,80kg


ZAMIANA

JEDNOSTEK


Pracujemy w Exelu.


Praca w terenie


Mierzymy drzewa przy pomocy cienia

 • 1.Drzewo, ktre chcesz zmierzy musi rzuca cie

 • 2. Wbij obok wybranego drzewa kij, ktrego dugo znasz jego dugo to wymiar ab.

 • 3. Zmierz dugo cienia rzucanego przez kij wyznaczysz w ten sposb wymiar ac.

 • 4. Zmierz dugo cienia rzucanego przez drzewo wyznaczysz w ten sposb wymiar AC

 • 5. Oblicz wysoko drzewa korzystajc ze wzoru:

ab = 190cm

ac = 350cm

AC = 1630cm

W= 1630*190 / 350 = 884 cm = 8,84 m


Mierzymy czas i obliczamy prdko.


Liczymy zadania


Z wierzchoka drzewa o wysokoci 35m zarzucono lin na wierzchoek drzewa rosncego w odlegoci 21m w wysokiego na 15m. Jaka jest odlego liny, zakadajc, e jest ona naprona.

c

b

---------------------------------------------------------------------------------

35m 21m 15m

(wysoko drzewa) (odlego) (wysoko drzewa)

a2+b2=c2

212+ 202 = c2

441 + 400 = c2

c2 = 841

c = 29m

Odpowied: Lina mierzya 29m.

a


Agata przywizaa do koca sznurka dwa patyki. Jeden wbia w ziemi, a drugim, po nacigniciu sznurka, wytyczya okrgy klomb. Wok klombu zrobia ciek. Jak dugo ma ta cieka, jeli sznurek ma 2m dugoci?

L=2 r

r=2m

 • 3,14

  L=2*3,14*2

  L=6,28*2

  L=12,56m

  Odp: cieka ma dugo ok.12,56m.


Pole powierzchni

Pole powierzchni (potocznie po prostu powierzchnia figury lub pole figury) - miara, przyporzdkowujca danej figurze nieujemn liczb w pewnym sensie charakteryzujc jej rozmiar.

cisa definicja wymaga wykonania pewnej konstrukcji.


Definicja szkolna

 • Obieramy kwadrat o boku 1.

 • Kwadrat ten zwany kwadratem jednostkowym jest jednostk pola.

 • Pole jest rwne liczbie kwadratw jednostkowych lub jego czci mieszczcych si cakowicie w mierzonej figurze.


Pola figur paskich

a

PROSTOKT:

b

KWADRAT:

a

RWNOLEGOBOK:

h

a


Pola figur paskich

ROMB:

f

e

b

TRAPEZ:

h

KOO:

a

r


POLA BRY

Szecian:

a

Prostopadocian:

b

c

a


POLA BRY

Graniastosup:

Ostrosup:

Walec:

h

r


Pola bry

Kula:

r

Stoek :

l

r


Liczymy

zadania


Trzy rodziny kupiy dziaki pod zabudow. Pierwsza kupia 2/3 terenu, druga 3/8 reszty, a pozostaa cz, rwn 12,6 a kupia trzecia rodzina. Jaka bya powierzchnia caego zakupionego terenu i jakiej wielkoci bya kada z dziaek?

DANE:

x_-cay teren

Pierwsza rodzina: 2/3*x

Druga rodzina: 3/8(x-2/3x)

Trzecia rodzina 12,6 arw

2/3x +3/8 (x-2/3x) +12,6 =x

2/3x + 3/8x - 6/24x x = -12,6

16/24x + 9/24x 6/24x = -12,6

-5/24x = -12,6

5/24x = 12,6

x = 63 * 24/5

X = 63/5 8 24/5

x= = 60,48 a

Odp; Powierzchnia caego terenu wynosia 60,48 arw.


Pracujemy w Exelu


OBJTO

Objtojest miar przestrzeni, ktr zajmuje dane ciao w przestrzeni trjwymiarowej.


JEDNOSTKI OBJTOCI

W ukadzie SI jednostk objtoci jest metr szecienny.

Jest to jednostka zbyt dua do wykorzystania w yciu codziennym.

Z tego wzgldu najpopularniejsz w Polsce jednostk objtoci jest jeden litr (l)

1 l = 1 dm3= 0,001 m


INNE JEDNOSTKI

W krajach anglosaskich ukad jednostek SI nie jest stosowany. W niektrych sytuacjach (np. w przepisach kulinarnych) rwnie w Polsce stosowane s pozaukadowejednostki objtoci.

1 galon angielski = 4,564 l = 0,004564 m

1 galon amerykaski = 3,785 l =0,003785 m

1 yka = 15 ml = 15 cm3= 15 * 10-6 m

1 yeczka = 5 ml = 1/3 yki = 5 * 10-6 m

1 baryka ropy naftowej (1 bbl) = 158,987 l = 0,158987 m

1 szklanka = 250 ml = 0,25 l = 0,00025 m


OBJETO NIEKTRYCH BRY

Szecian

a

Prostopadocian

b

c

a


OBJETO NIEKTRYCH BRY

Graniastosup

Ostrosup

Walec

h

r


OBJTO NIEKTRYCH BRY

Kula

r

Stoek

h

r


Liczymy

zadania


Kostk lodu, ktra ma ksztat prostopadocianu o wym. 2cm X 2cm X 3cm, wrzucono do pustej szklanki. Jak objto bdzie miaa woda po stopieniu si tej kostki? Mona przyj e woda otrzymana z lodu ma objto o 10% mniejsz ni ld?

Odp1 Woda bdzie miaa 18,8cm.

Odp2: Tak, mona przyj, e woda otrzymana z lodu ma objto o 10% mniejsz ni ld.


Piaskownica ma wymiary (zewntrzne) 4m x 3m. Brzegi piaskownicy tworzy betonowy murek o wysokoci 30cm i gruboci 20 cm. Ile m murku zuyto na wykonanie piaskownicy?

20cm

4m

Odp.: Zuyto 0,792 m murku.

3m


Pracujemy w Exelu


CO JESZCZE MIERZYMY?


TEMPERATUR


Porwnanie temperatur w rnych skalach


Porwnanie temperatur w rnych skalach


Czym mierzymy temperatur?


Ttno


Jak mierzy ttno?

 • Ucinij palcami - wskazujcym i rodkowym ttnic.

 • Licz pulsy ttnicy przez 30 sekund. Mnoc ten wynik przez dwa, uzyskasz liczb uderze serca w cigu minuty.

 • Powtrz pomiar po krtkim biegu lub po wykonaniu serii wicze gimnastycznych. Dowiesz si w jaki sposb aktywno fizyczna wpywa na ttno.


Mierzymy ttno.

Naszym krlikiem dowiadczalnym by Bartek. Przed biegiem mia 68 uderze serca na minut, a po biegu 79.

Wniosek: Po wysiku fizycznym ttno wzrasta.


Mierzymy ttno.


ROZMIAR NASZEGO CIAA


Rozmiary ubra.


Rozmiary ubra


Istnieje kilka sposobw sprawdzenie waciwego rozmiaru obuwia:

 • - odrysowa stop na kartce nastpnie zmierzy najwiksz odlego (od duego palca do rodka koca pity), doda ok 0,5-1cm. Na tej podstawie wyszuka w tabeli rozmiarw obuwia najblisz temu wymiarowi dugo wkadki.

 • - zmierzy dugo wkadki w jednym z pasujcych butw (o podobnym fasonie)

 • wynik odnale w tabeli rozmiarw.- zmierzy dugo stopy za pomoc linijki pamitajc, e wkadka buta powinna by wiksza o okoo 0,5 cm od stopy w skarpetce. Wynik odszuka w tabeli rozmiarw


Rozmiary obuwia.


Wag produktw


Mierzymy wag rnych artykuw i porwnujemy z wag podan na opakowaniu.


Mierzymy wag rnych artykuw i porwnujemy z wag podan na opakowaniu.


CZAS


Zegar- to przyrzd do cigego pomiaru czasu.

Jak mierzymy czas?


Klepsydra

To zegar wodny, a take piaskowy, skadajcy si z dwch szklanych baniek, z czego jedna znajduje si dokadnie nad drug, poczonych rurk przepuszczajc okrelon ilo wody lub piasku w okrelonym czasie.


Zegar soneczny

To zegar okrelajcy czas w godzinach na podstawie pozycji Soca, przez wskazanie cienia wskazwki.


Zegar wahadowy

To zegar mechaniczny wykorzystujcy wahado jako regulator chodu do odmierzania czasu.


Zegar tarczowy

Posiada tarcz z 12-godzinowa wskazwkowa, ewentualnie z sekundnikiem.


Zegar elektroniczny

To urzdzenie elektroniczne, ktre wywietla czas w sposb cyfrowy w przeciwiestwie do zegarw analogowych, w ktrych uyte s wskazwki.


ILE CZASU ZAJA NAM PRACA NAD PROJEKTEM?


A pracowali:


Bibliografia

www.wikipedia.org

www.google.pl <---wyszukiwarka obrazw oraz sie

www.matematyka.pisz.pl

http://gps.put.mielec.pl/o_miarach.htm

http://www.sukurs.edu.pl/wds/archiwum/2005/06/jak.php

praktypedia.pl/Jak_zmierzyd_puls

http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura


Dzikujemy za uwag.

Grupa 98/4_mf_g2


 • Login