Projektowanie materia w in ynierskich
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Projektowanie materiałów inżynierskich PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projektowanie materiałów inżynierskich. Dr inż. Krzysztof Widanka Zakład Materiałoznawstwa I-19 201/B1. Program wykładów. Wstęp. Skład chemiczny i struktura a własności materiału: 2 godz. Rola wykresów równowagi w projektowaniu materiałów: 1 godz.

Download Presentation

Projektowanie materiałów inżynierskich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projektowanie materiałów inżynierskich

Dr inż. Krzysztof Widanka

Zakład Materiałoznawstwa I-19

201/B1


Program wykładów

Wstęp. Skład chemiczny i struktura a własności materiału: 2 godz.

Rola wykresów równowagi w projektowaniu materiałów: 1 godz.

Związki pomiędzy strukturą a własnościami materiału: 2 godz.

Mechanizmy umocnienia metali i stopów cz I: 2 godz.

Mechanizmy umocnienia metali i stopów cz II: 2 godz.

Efekty zastosowania mechanizmów umocnienia: 2 godz.

Kompozyty o osnowie metalicznej – podstawy projektowania: 2 godz.

Dobór materiałów – metody ilościowe: 2 godz.


Źródła literaturowe

O. H. Wyatt, D. Dew-Hughes: Wprowadzenie do Inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa 1978,

M. F. Ashby, D. R. H. Jones: Materiały Inżynierskie t.1 i 2, WNT,1997 i 1998,

J. Adamczyk: Metaloznawstwo Teoretyczne cz. 2 – Odkształcenie plastyczne, Umocnienie i Pękanie, Gliwice 2002,

M.F. Ashby: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, 1995.

A. Boczkowska, J. Kapuściński, Z. Liderman, D. Witemberg-Perzyk, S. Wojciechowski: Kompozyty, OWPW, Warszawa 2003

S.G. Roberts: Microplasticity 5 - Strengthening,notatki z wykładów, Oxford.

ASM Materials Information –ASM Handbooks online,baza materiałowa.


Historia i współczesność

Ewolucjamateriałów inżynierskich na przestrzeni wieków. PE, polietylen; PMMA, polimetakrylan metylu;

PC, poliwęglan; PS, polistyren; PP, polipropylen; CFRP, kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym;

GFRP, kompozyt polimerowy zbrojony włóknem szklanym; PSZ, częściowo stabilizowane tlenki cyrkonu


Tetrahedron materiałowy


Materiały a nowe wyzwania


Materiały a wymagania


Właściwość (wartości przybliżone)

Metale i stopy

Ceramika inżynierska

Polimery

Gęstość, g/cm3

2 do 22 (średnia 8)

2 do 19 (średnia 4)

1 to 2

Temperatura topnienia

Niska (Ga = 29.78 °C)

wysoka (W = 3410 °C)

wysoka (do 4000 °C)

Niska

Twardość

Średnia

Wysoka

Niska

Obrabialność

Dobra

Słaba

Dobra

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

Do 2500

Do 400

Do 140

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

Do 2500

Do 5000

Do 350

Moduł Younga, GPa

15 do 400

150 do 450

0.001 do 10

Wytrzymałość na pełzanie

Od słabej do średniej

Bardzo dobra

. . .

Rozszerzalność cieplna

Średnia i wysoka

Niska i średnia

Bardzo wysoka

Przewodność cieplna

Średnia i wysoka

Średnia, ale często obniża się z temperaturą

Bardzo niska

Odporność na szok cieplny

Dobra

Generalnie słaba

. . .

Charakterystyka elektryczna

Przewodniki

Izolatory

Izolatory

Odporność chemiczna

Niska i średnia

Wyborna

Dobra

Odporność na utlenianie

Generalnie słaba

Tlenkiwyborna; SiC and Si3N4dobra

. . .

Ogólnie o materiałach


Mikrostruktura a wytrzymałość materiału w niskiej temperaturze (otoczenia)


Mikrostruktura a wytrzymałość materiału w niskiej temperaturze (otoczenia)


Mikrostruktura a wytrzymałość materiału w wysokiej temperaturze


Mikrostruktura a wytrzymałość materiału w wysokiej temperaturze


Mikrostruktura a odporność na pękanie w niskiej temperaturze


Mikrostruktura a odporność na pękanie w niskiej temperaturze

gdzie:

KIc – krytyczny współczynnik intensywności naprężeń w płaskim stanie odkształcenia,

F – minimalne naprężenie powodujące rozwój pęknięcia,

c – wymiar szczeliny (wady),

 - współczynnik zależny od kształtu szczeliny (najczęściej równy jedności)


Mikrostruktura a odporność na pękanie w niskiej temperaturze


Mikrostruktura a odporność na pękanie w niskiej temperaturze


Mikrostruktura a odporność na pękanie w wysokiej temperaturze


Mikrostruktura a odporność na pękanie w wysokiej temperaturzeParametr Larsona -Millera


Mikrostruktura a odporność na pękanie w wysokiej temperaturzeZastosowanie parametru LM


Mikrostruktura a odporność na pękanie w wysokiej temperaturze


Mikrostruktura a pękanie zmęczeniowe


Mikrostruktura a pękanie zmęczeniowe


Funkcja i zastosowanie ceramiki


Wytwarzanie a własności ceramiki inżynierskiej


Mikrostruktura a własności ceramikiZmniejszenie kruchości


Mikrostruktura a własności ceramikiZmniejszenie kruchości


Mikrostruktura a własności ceramiki


Mikrostruktura a własności ceramiki


Mikrostruktura a własności ceramikiWytrzymałość a temperatura


Struktura a własności termoplastów


Struktura a własności termoplastów


Struktura a własności termoplastów


Struktura a własności termoplastów


Struktura a własności termoplastówWpływ krystalizacji


  • Login