Projektowanie materiałów inżynierskich - PowerPoint PPT Presentation

Projektowanie materia w in ynierskich
Download
1 / 34

  • 159 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projektowanie materiałów inżynierskich. Dr inż. Krzysztof Widanka Zakład Materiałoznawstwa I-19 201/B1. Program wykładów. Wstęp. Skład chemiczny i struktura a własności materiału: 2 godz. Rola wykresów równowagi w projektowaniu materiałów: 1 godz.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projektowanie materiałów inżynierskich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projektowanie materia w in ynierskich

Projektowanie materiałów inżynierskich

Dr inż. Krzysztof Widanka

Zakład Materiałoznawstwa I-19

201/B1


Program wyk ad w

Program wykładów

Wstęp. Skład chemiczny i struktura a własności materiału: 2 godz.

Rola wykresów równowagi w projektowaniu materiałów: 1 godz.

Związki pomiędzy strukturą a własnościami materiału: 2 godz.

Mechanizmy umocnienia metali i stopów cz I: 2 godz.

Mechanizmy umocnienia metali i stopów cz II: 2 godz.

Efekty zastosowania mechanizmów umocnienia: 2 godz.

Kompozyty o osnowie metalicznej – podstawy projektowania: 2 godz.

Dobór materiałów – metody ilościowe: 2 godz.


R d a literaturowe

Źródła literaturowe

O. H. Wyatt, D. Dew-Hughes: Wprowadzenie do Inżynierii Materiałowej, WNT, Warszawa 1978,

M. F. Ashby, D. R. H. Jones: Materiały Inżynierskie t.1 i 2, WNT,1997 i 1998,

J. Adamczyk: Metaloznawstwo Teoretyczne cz. 2 – Odkształcenie plastyczne, Umocnienie i Pękanie, Gliwice 2002,

M.F. Ashby: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, 1995.

A. Boczkowska, J. Kapuściński, Z. Liderman, D. Witemberg-Perzyk, S. Wojciechowski: Kompozyty, OWPW, Warszawa 2003

S.G. Roberts: Microplasticity 5 - Strengthening,notatki z wykładów, Oxford.

ASM Materials Information –ASM Handbooks online,baza materiałowa.


Historia i wsp czesno

Historia i współczesność

Ewolucjamateriałów inżynierskich na przestrzeni wieków. PE, polietylen; PMMA, polimetakrylan metylu;

PC, poliwęglan; PS, polistyren; PP, polipropylen; CFRP, kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym;

GFRP, kompozyt polimerowy zbrojony włóknem szklanym; PSZ, częściowo stabilizowane tlenki cyrkonu


Tetrahedron materia owy

Tetrahedron materiałowy


Materia y a nowe wyzwania

Materiały a nowe wyzwania


Materia y a wymagania

Materiały a wymagania


Og lnie o materia ach

Właściwość (wartości przybliżone)

Metale i stopy

Ceramika inżynierska

Polimery

Gęstość, g/cm3

2 do 22 (średnia 8)

2 do 19 (średnia 4)

1 to 2

Temperatura topnienia

Niska (Ga = 29.78 °C)

wysoka (W = 3410 °C)

wysoka (do 4000 °C)

Niska

Twardość

Średnia

Wysoka

Niska

Obrabialność

Dobra

Słaba

Dobra

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

Do 2500

Do 400

Do 140

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

Do 2500

Do 5000

Do 350

Moduł Younga, GPa

15 do 400

150 do 450

0.001 do 10

Wytrzymałość na pełzanie

Od słabej do średniej

Bardzo dobra

. . .

Rozszerzalność cieplna

Średnia i wysoka

Niska i średnia

Bardzo wysoka

Przewodność cieplna

Średnia i wysoka

Średnia, ale często obniża się z temperaturą

Bardzo niska

Odporność na szok cieplny

Dobra

Generalnie słaba

. . .

Charakterystyka elektryczna

Przewodniki

Izolatory

Izolatory

Odporność chemiczna

Niska i średnia

Wyborna

Dobra

Odporność na utlenianie

Generalnie słaba

Tlenkiwyborna; SiC and Si3N4dobra

. . .

Ogólnie o materiałach


Mikrostruktura a wytrzyma o materia u w niskiej temperaturze otoczenia

Mikrostruktura a wytrzymałość materiału w niskiej temperaturze (otoczenia)


Mikrostruktura a wytrzyma o materia u w niskiej temperaturze otoczenia1

Mikrostruktura a wytrzymałość materiału w niskiej temperaturze (otoczenia)


Mikrostruktura a wytrzyma o materia u w wysokiej temperaturze

Mikrostruktura a wytrzymałość materiału w wysokiej temperaturze


Mikrostruktura a wytrzyma o materia u w wysokiej temperaturze1

Mikrostruktura a wytrzymałość materiału w wysokiej temperaturze


Mikrostruktura a odporno na p kanie w niskiej temperaturze

Mikrostruktura a odporność na pękanie w niskiej temperaturze


Mikrostruktura a odporno na p kanie w niskiej temperaturze1

Mikrostruktura a odporność na pękanie w niskiej temperaturze

gdzie:

KIc – krytyczny współczynnik intensywności naprężeń w płaskim stanie odkształcenia,

F – minimalne naprężenie powodujące rozwój pęknięcia,

c – wymiar szczeliny (wady),

 - współczynnik zależny od kształtu szczeliny (najczęściej równy jedności)


Mikrostruktura a odporno na p kanie w niskiej temperaturze2

Mikrostruktura a odporność na pękanie w niskiej temperaturze


Mikrostruktura a odporno na p kanie w niskiej temperaturze3

Mikrostruktura a odporność na pękanie w niskiej temperaturze


Mikrostruktura a odporno na p kanie w wysokiej temperaturze

Mikrostruktura a odporność na pękanie w wysokiej temperaturze


Mikrostruktura a odporno na p kanie w wysokiej temperaturze parametr larsona millera

Mikrostruktura a odporność na pękanie w wysokiej temperaturzeParametr Larsona -Millera


Mikrostruktura a odporno na p kanie w wysokiej temperaturze zastosowanie parametru lm

Mikrostruktura a odporność na pękanie w wysokiej temperaturzeZastosowanie parametru LM


Mikrostruktura a odporno na p kanie w wysokiej temperaturze1

Mikrostruktura a odporność na pękanie w wysokiej temperaturze


Mikrostruktura a p kanie zm czeniowe

Mikrostruktura a pękanie zmęczeniowe


Mikrostruktura a p kanie zm czeniowe1

Mikrostruktura a pękanie zmęczeniowe


Funkcja i zastosowanie ceramiki

Funkcja i zastosowanie ceramiki


Wytwarzanie a w asno ci ceramiki in ynierskiej

Wytwarzanie a własności ceramiki inżynierskiej


Mikrostruktura a w asno ci ceramiki zmniejszenie krucho ci

Mikrostruktura a własności ceramikiZmniejszenie kruchości


Mikrostruktura a w asno ci ceramiki zmniejszenie krucho ci1

Mikrostruktura a własności ceramikiZmniejszenie kruchości


Mikrostruktura a w asno ci ceramiki

Mikrostruktura a własności ceramiki


Mikrostruktura a w asno ci ceramiki1

Mikrostruktura a własności ceramiki


Mikrostruktura a w asno ci ceramiki wytrzyma o a temperatura

Mikrostruktura a własności ceramikiWytrzymałość a temperatura


Struktura a w asno ci termoplast w

Struktura a własności termoplastów


Struktura a w asno ci termoplast w1

Struktura a własności termoplastów


Struktura a w asno ci termoplast w2

Struktura a własności termoplastów


Struktura a w asno ci termoplast w3

Struktura a własności termoplastów


Struktura a w asno ci termoplast w wp yw krystalizacji

Struktura a własności termoplastówWpływ krystalizacji


  • Login