ANECT a.s. Komunikační systém lokalit HN v ploše - PowerPoint PPT Presentation

Ing stanislav boreck
Download
1 / 13

  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ing. Stanislav Borecký. ANECT a.s. Komunikační systém lokalit HN v ploše. stanislav.borecky@anect.com. 5. září 2006. Základní informace o WAN MPSV. Komunikace vyhrazenou VPN ve WAN MPSV přímo do datového centra HN Zabezpečení WAN MPSV využitím FW vlastností směrovačů a nastavení Access listů

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ANECT a.s. Komunikační systém lokalit HN v ploše

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ing stanislav boreck

Ing. Stanislav Borecký

ANECT a.s.Komunikační systém lokalit HN v ploše

stanislav.borecky@anect.com

5. září 2006


Z kladn informace o wan mpsv

Základní informace o WAN MPSV


Po adavky na komunikace agendy hn

Komunikace vyhrazenou VPN ve WAN MPSV přímo do datového centra HN

Zabezpečení WAN MPSV využitím FW vlastností směrovačů a nastavení Access listů

Možnost připojení společných magistrátních/krajských sítí WAN

Možnost plnohodnotné integrace pracovních stanic do sítí LAN úřadů

Dohled a servis komunikačního systému zajištěn po hraniční směrovač WAN MSPV

Nouzový způsob komunikace do centra HN i přes Internet

Požadavky na komunikace agendy HN


Princip p ipojen pracovi hn

Princip připojení pracovišť HN


Typick formy e en z kladn forma p ipojen pracovi t hn

Typické formy řešení- základní forma připojení pracoviště HN


Typick formy e en pracovi t hn spolu s pracovi t m dip km p

Typické formy řešení- pracoviště HN spolu s pracovištěm DiP/KM ÚP


Typick formy e en pracovi t hn v m stn m stsk s ti

Typické formy řešení- pracoviště HN v místní/městské síti


Typick formy e en pracovi t hn v m stn m stsk s ti spolu s dip km p

Typické formy řešení- pracoviště HN v místní/městské síti spolu s DiP/KM ÚP


Typick formy e en pracovi t hn v s ti man wan m nebo k

Typické formy řešení- pracoviště HN v síti MAN/WAN MěÚ nebo KÚ


Uspo d n infrastruktury centra hn

Uspořádání infrastruktury centra HN


Asov pl n realizace zb vaj c ch lokalit hn a po adavky na sou innost m k

Projekční práce

Pardubický+Vysočina+Liberecký+Královehradecký – cca 25. září

Středočeský – cca 9. října

Jihočeský+Plzeňský+Ústecký+Moravskoslezský – cca 24. října

Jihomoravský+Praha+Olomoucký+Zlínský – cca 22. listopadu

úplné a přesné informace v dotaznících - upřesňování

Zřizování KI

Září až konec listopadu

přesné a úplné informace v žádostech o zřízení KI (místnost, poschodí, …),

přesně uvádět číslo HTS a referenční číslo (specifický symbol),

vyžadovat zakončení HTS v místě instalace koncového zařízení WAN MPSV.

Připojování lokalit

Září až polovina prosince

zabezpečit přístup do místa instalace i mimo běžnou pracovní dobu,

zajistit (vyžadovat) jednoznačné označení přípojek HTS,

ověřování komunikací není podmíněno dodávkami nových PC,

dokladace – Dodací list, Instalační protokol, Protokol o testování.

Budování datového centra

Říjen až listopad

Časový plán realizace zbývajících lokalit HN a požadavky na součinnost MěÚ/KÚ


Kontakty anectu pro projekt budov n ki

Řízení projektu

Jindřich Zmidloch – vedoucí projektu HN

jindrich.zmidloch@anect.com

+420 724 427 274

Ing. Stanislav Borecký – vedoucí projektů MPSV

stanislav.borecky@anect.com

+420 724 427 273

Zřizování KI

Ing. Jana Brázdová – koordinátor administrativních procesů

jana.brazdova@anect.com

+420 724 427 250

Dohled systému

dohled@anect.com

+420 547 100 989

+420 724 427 989

Kontakty ANECTu pro projekt budování KI


Komunika n syst m lokalit hn v plo e

Komunikační systém lokalit HN v ploše

Diskuse


  • Login