slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mluvnice (gramatika)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Mluvnice (gramatika) - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Mluvnice (gramatika). část – TVAROSLOVÍ. Mgr. Bronislava Zezulová. Mluvnice (gramatika). P odává pravidla o větách, tvarech slov a hláskách. Dělí se na 3 části : h láskosloví – nauka o hláskách t varosloví – nauka o stavbě slov s kladba – nauka o stavbě vět

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mluvnice (gramatika) ' - lars-salinas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mluvnice gramatika

Mluvnice (gramatika)

část – TVAROSLOVÍ

Mgr. Bronislava Zezulová

mluvnice gramatika1
Mluvnice (gramatika)
 • Podává pravidla o větách, tvarech slov a hláskách.
 • Dělí se na 3 části:
  • hláskosloví – nauka o hláskách
  • tvarosloví – nauka o stavbě slov
  • skladba – nauka o stavbě vět
  • Vmluveném projevu se řídíme výslovností, v psaném projevu se řídíme pravopisem.

Vdalší části prezentace se zaměříme na jednu z částí mluvnice – tvarosloví.

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

tvaroslov morfologie
Tvarosloví (morfologie)
 • Je věda, která studuje:
  • stavbu slova (zabývá se ohýbáním – skloňování a časování)
  • odvozování slov pomocí předpon a přípon
  • význam slova

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

tvaroslov morfologie1
Tvarosloví (morfologie)
 • Nová slova vznikají odvozováním, skládáním, zkracováním.
 • Rozlišujeme jednotlivé části slova:
  • kořen – les (společná část všech příbuzných slov)
  • předpona – prales
  • přípona – lesák
  • koncovka – lesy (většinou určuje pád podstatného jména)

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

cvi en

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

Cvičení
 • Urči, ze kterých částí se skládají tato slova: prodavač, záškolák, výkres, město, zápisy

prodavač

záškolák

přípona

předpona

předpona

přípona

kořen

kořen

město

výkres

zápisy

koncovka

předpona

koncovka

předpona

kořen

kořen

kořen

cvi en odvozov n slov
Cvičení – odvozování slov
 • Přidej ke kořenipředponu a vytvoř nové slovo:
  • var
  • zrak
  • skok
  • mýt

výsledek:

odvar, závar

přízrak, zázrak

záskok, odskok, výskok, doskok, poskok

smýt, vymýt

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

cvi en odvozov n slov1
Cvičení odvozování slov
 • Přidej příponu:
  • val
  • loď
  • kov
  • čert

výsledek:

valená (klenba), valník

lodník, lodní, loďařství, lodivod

kovář, kovadlina, kovový, kovat

čertovina, čertovský

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

cvi en odvozov n slov2
Cvičení – odvozování slov
 • Přidej předponu i příponu (popřípadě koncovku):
  • hrad
  • let
  • byt
  • soud

výsledek:

zahradník, ohradník, přehrada

výletník, záletník, odletět

nábytek, příbytek

odsoudit, posoudit, vysoudit

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

cvi en odvozov n slov3
Cvičení – odvozování slov
 • Najdi kořen v uvedených slovech:

květináč přivrtat

zatravnit odvodnění

závozník úlovek

šroubek hradiště

výsledek:

květ vrt

trav vod

voz lov

šroub hrad

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

doporu en literatura k opakov n
Doporučená literatura k opakování
 • MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. ISBN 80-902-5715-1.
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. 26. vyd. Praha: Fortuna, 2002, 246 s. ISBN 80-716-8555-0.
 • HAUSER, Přemysl. Čeština hravě. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1998, 87 s. ISBN 80-858-0490-5.
 • HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol: (mluvnická a stylistická část). 3. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 279 s. ISBN 80-859-3786-7.
 • MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN 80-716-8892-4.
 • PAZDEROVÁ, Eva a Jana SKŘÍČILOVÁ. Nebojme se češtiny. Olomouc: Votobia, 1993, 101 s. ISBN 80-856-1952-0.

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

slide12

Děkuji za pozornost

VY_32_INOVACE_CJ1.ZEZ.03

Mgr. Bronislava Zezulová

ad