Pid regul tor s dvoma stup ami vo nosti
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

PID regulátor s dvoma stupňami voľnosti PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PID regulátor s dvoma stupňami voľnosti. Spätnoväzbový + priamoväzbový regulátor. Š. Kozák, 2000-2003. Charakteristika úloh riadenia s dvoma stupňami voľnosti.

Download Presentation

PID regulátor s dvoma stupňami voľnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PID regulátor s dvoma stupňami voľnosti

Spätnoväzbový + priamoväzbový regulátor

Š. Kozák, 2000-2003


Charakteristika úloh riadenia s dvoma stupňami voľnosti

Regulácia s dvoma stupňami voľnosti je vhodná predovšetkým v riadení takých procesov, u ktorých požadujeme, aby zmeny v riadiacej (referenčnej) premennej, alebo poruchovej veličiny sa („dopredu“) čo najskôr zohľadnili v riadiacom zásahu PSD regulátora,

(také sú priemyselné procesy v chemických technológiách, cementárskych výrobách, výrobách cukru, výrobe farebných kovov a pod.)

Algoritmus by mal málo citlivý na vysokofrekvenčné zložky w(k) a je značne robustný voči poruchám vstupných a výstupných premenných.


Dopredná štruktúra regulácie vzhľadom na meranú poruchovú veličinu (teplota vstupného média, tlak vstupného média a pod.).

Informácia o meranej poruchovej veličiny na vstupe je prenášaná do dopredného regulátora (feedforward controller), ktorý podľa veľkosti jej zmeny umožňuje riadenie výstupného prietoku tak aby bola dosiahnutá požadovaná hodnota regulovanej veličiny (napr. teploty výstupného média)

Vstup (médium)

prietok

Fou (m3/s)

(teplota, tlak)

h (m)

Výstup

FFC

Dopredný regulátor (priamoväzbový regulátor)


w

GRp

y

+

Gsp

GRd

+

Gpd

QC

FFC

+

usp

-

Dopredná väzba

Spätna väzba

d

ud

porucha

Regulácia prietoku

látky na vstupe

y (zloženie)

Porucha

prietok látky


Kombinovaný dopredný (priamoväzbový) a spätnoväzbový

y

+

+

w

upv

u2

usp

priamoväzbový

spätnoväzbový


Matematická štruktúra PID regulátorov s dvoma stupňami voľnosti


y

u

u1

u

y

+

+

w

y

u2

u2

w

u1

y

+

+

u


Polynómy P a Q sú známe, potrebujeme určiť polynóm S(z)

PI

PID

Urýchlenie regulácie:


  • Login