Az vodapedag gus szem lyis g nek hat sa a korai t rsas kapcsolatokra
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Az óvodapedagógus személyiségének hatása a korai társas kapcsolatokra PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Az óvodapedagógus személyiségének hatása a korai társas kapcsolatokra. Zsubrits Attila Sopron, 2005. 05.27 . A gyermek társas viselkedését formáló hatások. Óvodai környezet, óvodai csoport. Az anya-gyerek kötődés. Az óvodás gyermek társas viselkedése. Családi kötődések.

Download Presentation

Az óvodapedagógus személyiségének hatása a korai társas kapcsolatokra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az óvodapedagógus személyiségének hatása a korai társas kapcsolatokra

Zsubrits Attila

Sopron, 2005. 05.27.


A gyermek társas viselkedését formáló hatások

Óvodai környezet,

óvodai csoport

Az anya-gyerek

kötődés

Az óvodás gyermek

társas viselkedése

Családi kötődések

Társkapcsolatok

A gondozók szociális

kompetenciája

Óvodapedagógus és

gyerek

kapcsolat


A anya-gyermek kötődés néhány összetevője

 • A korai anya-gyerek kapcsolat tapasztalatai jelentősen meghatározzák későbbi társas viselkedésünket (interakciós stílus, kötődési biztonság)

 • A kötődés, attachment: erős érzelmi kötelék

  Bowlby: egy másik személy közelségének a keresése és a kapcsolat fenntartása

 • A kisgyerekek különböző kötődési típusokba sorolhatók: biztonságosan kötődők, bizonytalanul kötődők.

 • Az érzelmi kötődést befolyásoló körülmények:

  1. gyermekgondozási szokások (kulturális különbségek)

  2. a gyermek temperamentuma, személyiségjegyei, testvérsorban elfoglalt helye


Abiztonságosan kötődő óvodások jellemzői:

Népszerűbbek a csoportjukban

Több baráti kapcsolattal rendelkeznek

Inkább lesznek irányító személyek

Kezdeményezőbbek

A bizonytalanul kötődő gyerekeket

gyakrabban utasítják el, kevésbé kedvelik,

visszahúzódóbbak

passzívabbak.

A biztonságos kötődés hatása a későbbi társas helyzetre


A szociális kompetencia fogalma

 • A szociális megismerés, a szociális motívumok, a társas készségek, képességek, a társas viselkedés komplex rendszere, aminek következtében sikeresek lehetünk az interperszonális kapcsolatokban.

 • Öröklött és tanult összetevői vannak.

 • Fejlődésében a kortársak és a felnőttek egyaránt részt vesznek


Személyes kompetencia

Éntudatosság(érzelmi tudatosság, önértékelés…)

Önszabályozás (önkontroll, alkalmazkodás)

Motiváció

(kezdeményezőkészség, optimizmus…)

2. Szociális kompetencia

Empátia

Társas készségek

(kommunikáció, konfliktuskezelés, kooperáció…)

Érzelmi kompetencia szerkezeteGoleman, 2002)


A szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők

1. Az egyén személyisége

2. Családi szocializáció

3. Nevelési-oktatási

intézmények


A szociális kompetenciát támogató személyiség összetevők

 • pozitív önértékelés

 • aktív közreműködés

 • mások elfogadása

 • hatékony kommunikáció

 • problémamegoldó képesség

 • nyitottság

 • egyéni és csoport érdekek összeegyeztetésének képessége


Kedvező családi hatások a szociális kompetenciára

 • Pozitív szülő-gyermek viszony

 • Szülők szociális kapcsolatrendszere

 • Az anya és apa szociális kompetenciája

 • Erős kötődés az anyához

 • A család magas önértékelése

 • Megfelelő szülői elvárások

 • Pozitív szülői modellnyújtás

 • Meleg, elfogadó, támogató családi környezet.


Az óvodáskor előtti kortárs kapcsolatok sajátosságai

 • Interakciós szándék: másikra figyelés, figyelem fenntartása, kezdeményezés, válaszolás.

 • Versengés majd kölcsönös közeledési igény.

 • A párok visszatérően közösen használnak játékokat, tárgyakat.

 • Már ebben az életszakaszban lehetnek népszerűbb, „sztárolt” gyerekek, akikkel szívesebben játszanak mások.


Az óvodások társulásainak jellemzői

 • A gyerekek kapcsolódásait rokonszenvi- ellenszenvi viszonyulások, aktuális érdekek, külső jegyek alakítják.

 • Az együttlét kezdetben gyorsan változik és rövid ideig tart az adott helyzethez igazodva.

 • Később tartósabb, szorosabb kapcsolatok jönnek létre.

 • Megfigyelhető a nemek szerinti elkülönülés.

  A párkapcsolatok lányoknál gyakoribbak és tartósabbak. A lányok csoportképződése lassabban történik és képlékenyebb.


Az óvodai csoport hatása

Biztosítja:

 • a valahová tartozás érzését,

 • védelmet és biztonságot,

 • az önazonosság érzését,

 • az összetartozás élményét,

 • az együttesen végzett tevékenység örömét,

 • interakciós és kommunikációs lehetőséget.


Az óvodai csoport néhány sajátossága

 • A csoportdinamikai törvényszerűségek érvényesülése.

 • Már az átpártolást megelőzően, ebben az életkorban találkozunk stabil kapcsolatokkal.

 • Megjelenik a kortársak befolyásoló hatása.

 • Csoport szerepek: irányító, alkalmazkodó, magányos, elutasított gyerekek, bűnbak szerep.


Az elutasított gyerekek típusai(Vajda Zsuzsa, 2002)

 • Agresszív gyerekek

 • Előnytelen külsővel rendelkezők

 • Éretlenül, különcmódon viselkedők

 • Átlagosan viselkedők


Az óvodapedagógus-gyerek kapcsolat

 • Az óvónő részben átveszi az anya szerepét.

 • Azonosulási mintaként szolgál.

 • Személyiségével, viselkedésével, nevelői attitűdjével, stílusával formálja az egész közösséget, a társas kapcsolatokat.

 • Az óvónő személyiségének jellemzői

 • A nevelő stílusa


Nevelői stílusok és szociális kompetencia

 • A tekintélyelvű nevelők jellemzői: hagyományos értékrend, korlátozás, büntetés preferálása. Hatalom éreztetése, engedelmességre szoktatás.

  Következménye: hiányos társas készségek, kezdeményezés hiánya, önállótlanság.

 • Határozott, irányító nevelők: kölcsönösség, testi fenyítés mellőzése. Magyarázat, kompromisszumkészség. Önállóságra ösztönözés, magas követelmények támasztása.

  Következménye: önállóság és szociális hatékonyság.

 • Túlzottan engedékeny nevelők: nagyfokú szabadság, alacsony színtű követelmények, fegyelmezés hiánya.

  Következmény: éretlenség, felelőtlenség a társas kapcsolatokban.


Az óvodapedagógus kedvező viszonyulása

 • A gyerekek eltérő társulási igényeinek, elfogadása

 • A gyerekek közötti interakciók facilitálása

 • A gyerekek kölcsönös választásainak tiszteletben tartása

 • A létrejött csoportosulások elfogadása

 • Pozitív légkör kialakítása, fenntartása.

 • Felelősségvállalás valamennyi gyermekért


A társulásokat serkenti:

Az óvoda szervezeti kultúrája

A napirend eseményei

A benti foglalkozások

Homogén csoport

Demokratikus légkör

Az óvónő pozitív viszonyulása

A társulásokat gátolja:

Szervezetlenség

Az időbeosztás lazítása

Az udvari foglalkozások

Heterogén életkori csoport összetétel.

A társkapcsolatok stabilitását segítő és gátló körülmények


A felnőttek

furcsák néha.

Azt hiszik,

elég összeterelni

két „alkalmas korú” gyereket,

és a két gyerek

automatikusan jó haver lesz.

Szeretném összeterelni

papát

találomra egy „alkalmas korú”

bácsival

és megnézni, összehaverkodnak-e

- biztosan nem akarna engem se többé összeterelni

Ulla-Gullával például.

Sokkal szívesebben játszom

Lill-Pärával,

pedig Lill-Pära kis tökmag,

de ugyanazt szereti

és ugyanazt utálja, mint én

 • Ulla-Gullát például.

  (Ingrid Sjöstrand: A felnőttek furcsák néha)


Siv Widerberg:

Szerelem

Sten-Malténak nagy, vörös és elálló

füle van.

Nekem teszik

a nagy, vörös és elálló

fül.


 • Login